Arama

Arbogast (Arbogastes)

Güncelleme: 19 Mayıs 2016 Gösterim: 2.219 Cevap: 1
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Mayıs 2016       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Arbogast
Arbogastes

Ad:  Arbogast.jpg
Gösterim: 282
Boyut:  23.1 KB

Sponsorlu Bağlantılar
(ö. 8 Eylül 394)
barbar kökenli Roma komutanı.

Gösterdiği Romalı adayı kukla imparator olarak tahta geçiren ilk kişidir.
Büyük bir olasılıkla Frank kökenli olan Arbogastes, Batı Roma ordusunda magister equitum (süvari komutanı) rütbesine yükseldi. 380’de İmparator Gratianus tarafından, Trakya’daki Gotlara karşı savaşan Doğu Roma imparatoru Theodosius’un yardımına gönderildi ve onun hizmetinde kaldı. Tahta zorla el koyan Magnus Maximus’ un 388’de İtalya’da Theodosius’a yenilmesinden sonra, Maximus’un oğlu Flavius Victor’un ele geçirmiş olduğu Galya’yı, Batı Roma imparatoru II. Valentinianus adına geri aldı. Ertesi yıl, 384’te Galya’yı işgal etıniş olan Frank önderler Marcomer ve Surıne’yi antlaşma yapmaya zorlayarak, Ren sınırında barışı sağladı.

Arbogastes, 391’de, comes (kont) ve naip sıfatıyla Galya’nın mutlak hükümdarı durumuna geldi. Valentinianus onu görevinden almaya kalkışınca, Arbogastes, bunu yapacak güce sahip tek kişinin Theodosius olduğunu ilan etti. Valentinianus, 15 Mayıs 392’de Vierına’da (bugün Vierıne, Fransa) öldü. Ölüm biçimi Arbogastes tarafından hazırlanınış bir cinayeti akla getiriyordu. Arbogastes, retorik hocası olan Eugenius’u Batı Roma imparatoru ilan etti; Roma Cumhuriyeti’ne beslediği hayranlık ve Ariusçu Hıristiyanlarla Katolikler arasındaki çekişmeye karşı duyduğu hoşnutsuzluk ile paganizmi yeniden canlandırmaya çalıştı. 393-94 kışında, Ren boylarında Ripuraia Frankları Chamavilere karşı başarılı bir sefer yaptı, ama mayısta, Theodosius pagan başkaldırıyı ezmek amacıyla batıya yürüdü. İki gün süren çarpışmalar Theodosius’un zaferiyle sonuçlandı. Eugenius’un boynu vuruldu, Arbogastes ise kendini öldürdü.

Kaynak: Ana Britannica

Biyografi Konusu: Arbogast (Arbogastes) nereli hayatı kimdir.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
19 Mayıs 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ARBOGAST


Romalılar' ın hizmetinde çalışan general
Sponsorlu Bağlantılar
(öl. 394)
Theodosıus’ un hizmetinde, İtalya'da, Valentınıanus ll'yi Maximus'a karşı savundu (388); imparator Valentınianus'un yanında kaldı. Daha sonra imparatoru boğdur- tarak yerine retorikçi Eugenius'u geçirdiği sanılmaktadır (392). Ama Theodosius, Aquileia yakınlarında onları yendi (394). Eugenius'un başı kesildi; takip edilen Arbogast ise kendini öldürdü.

Kaynak: Büyük Larousse

SİLENTİUM EST AURUM