Arama

Zodyak (Burçlar Kuşağı)

Güncelleme: 11 Kasım 2016 Gösterim: 29.851 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Kasım 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

burçlar kuşağı

Ad:  zodiak.JPG
Gösterim: 26253
Boyut:  71.9 KB

ZODYAK olarak da bilinir, astronomi ve astrolojide, Yer’in yörüngesinin ve Güneş’in yıl boyunca çizdiği yolun düzlemi olan tutulum dairesinin her iki yanında 9°lik bölgelerde yer alan gökcisimlerini çevreleyen kuşak. Plüton dışındaki gezegenler ile Ay’ın yörüngeleri de burçlar kuşağının üzerindedir. Kuşağın 12 burcundan her birinin, büyük çemberin 1/12’sini ya da 30°lik bölümünü kapladığı kabul edilir. Bu burçlar artık, Güneş’in içinde göründüğü takımyıldızlara karşılık gelmemektedir.
Sponsorlu Bağlantılar

Takımyıldızların büyüklük ve biçimleri değişiktir. Ayrıca Güneş’in düzenli olarak içinden geçtiği Yılancı (Ophiuchus) takımyıldızı burçlar kuşağının üyeleri arasına alınmıştır.

Tutulum dairesinde yer alan takımyıldızların çoğu hayvanları simgelediğinden eski Yunanlılar bu bölgeye zödiakus kyklos (hayvanlar çemberi) ya da ta zödia (küçük hayvanlar) adını vermişlerdi. Antik Çağda burçlar kuşağındaki takımyıldızların büyüklüğüne ve sayısına ilişkin bilgilerde görülen farklılıklar ancak matematiksel astronominin gelişmesiyle ortadan kaldırılabildi. Aşağıdaki listede, burçlar kuşağının takımyıldızları ve takımyıldızların sınırlarının sabit olduğu dönemde Güneş’in bu takımyıldızların içinden geçiş tarihleri verilmiştir. Ilım noktalarının yalpalaması nedeniyle takımyıldızların doğuya doğru kaymış olmalarına karşın (örn. 20. yy’da 1 Ocak’ta Güneş Oğlak’ta değil Yay’dadır), günümüz astrolojisinde de bu tarihlerden yararlanılmaktadır.

Burçlar için kullanılan ve ilk olarak ortaçağın sonlarındaki Yunan yazmalarında görülen simgelerin tarihçesi tam olarak bilinmemektedir.

Burçlar kuşağı kavramı, tÖ 3. yüzyılda Mısır’a girdiğinde, doğudan batıya doğru eşit aralıklarla sıralanan 36 parlak yıldızdan ya da yıldız sisteminden oluşan dekan sistemiyle kaynaştı. Yılın belirli 10 gününü etkileyen bir tanrı olarak kabul edilen dekanların her biri bir burcun tam üçte birine karşılık gelmekteydi.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2016 05:51
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
24 Ocak 2007       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Zodyak, gezegenlerin izledikleri yola verilen isimdir. Bu yolu güneş bir senede katetmektedir. Astrologlar bunu on iki eşit parçaya (ya da zodyak işaretlerine) ayırırlar ve her bir gezegen sırayla bunlardan geçer. Fakat hızları birbirinden değişiktir. Çünkü gezegenler arasında bir hiyerarşi mevcuttur. Sistemimizin merkezinde Güneş yer alır. Güneş'ten yola çıkarak sırasıyla şu gezegenlere rastlarız: Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Ay, Mars, sayısız asteroitler; Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton.

Sponsorlu Bağlantılar
Zodyak burçları uzayda birbirlerine göre sabit bir konumda bulunurlar. Örneğin Mayıs ayında doğmuş bir çocuğun horoskopunu, astrologlar nasıl oluşturabilmektedirler? Bunun için gayet basit bir yöntem kullanırlar ve astrolojik evlerden yararlanırlar. Her bir zodyak işareti bir Ev oluşturacaktır. Örneğin Koç burcu l. evi, Boğa 2. evi ve böylece sırasıyla Balık burcunun oluşturduğu 12. Eve kadar sürecektir.

Evlerden her biri, temsil ettikleri gezegenin konumunu, yapısını, özelliklerini temsil eder bir mahiyettedir. Horoskop çizimi esnasında kâğıttan bir çember yapılır ve bu burçların kaydedildiği dairenin içine astrolojik evler de yazılır. Yukarıdaki örnekte verdiğimiz doğan çocuğun burcuna ait olan evin Doğu'ya getirilmesi gerektiğinden, Mayıs ayında doğmuş ve ikizler burcundan olan şahsın İkizler burcuna ait olan evi Koç burcunun yanına getirecektir.

Her bir ev, horoskopun okunmasında özel bir karakter gösterir. Örneğin: 1. ev, falına bakılan kişinin mizacını, ikinci ev onun maddî menfaatlerini, vs. belirtirler.

Zodyakı temsil eden küre dikey ve yatay olarak birer çizgiyle dörde bölünür. Bu her dörtte birlik kısım da kendi içinde üç eşit parçaya bölünerek toplam on iki eşit parça elde edilir ki, bunlara astrologlar "horoskopun evleri" adını verirler.

Bu on iki ev, kişinin tüm yaşamı ile bağlantılıdır. Yukarıda bahsettiğimiz ilk dörde bölme işlemi sırasında daireyi ortadan bölen dikey hattın meydana getirdiği doğu yarımküre "yükselen", batı yarımküre de "alçalan" olarak tanımlanır.

On iki evden her birinin bir başlangıç ve bitiş noktası vardır. Başlangıç noktası ait olduğu burcun, bitiş noktası ise kendisinden sonrakinin adını alır. On iki Zodyak burcundan her biri, çocuğun horoskopu yapılırken doğduğu saatte ve doğduğu yerin enlemine göre bu evlerin başlangıç noktalarına konur.

Bu on iki evin anlamları şöyledir-Birinci evde, kişinin gelişimi ile ilgili mizacı, karakteri, iyi ve kötü eğilimleri ile ilgili her şey incelenir.

-İkincisi, paraya yönelik çıkarlarının tümü hakkında bilgiler verir.

-Üçüncüsüne, yapacağı küçük seyahatleri, mekân değiştirmeleri ile ilgili bilgi almak için başvurulur.

-Dördüncüsü, büyükleri (özellikle babası) ve miras işleri hakkında bilgi verir.

-Beşincisine çocuklar, yapılacak işler ve para kazanmaya yönelik teşebbüsleri öğrenmek için bakılır.

-Altıncısı, aile hakkında, ailenin çevresinde ve hizmetinde olanlar hakkında, hastalıklar ve mücadeleler hususunda genel bilgi verir.

-Yedincisi, evlilik evidir. Burada ayrıca nefretlerin açıklanması, kavgalar, ayrılmalar da ortaya çıkar.

-Sekizincide önceden beklenmeyen kazançlar, her türlüsünden elemler ya da doğal veya şiddetli ölümler yer alır.

-Dokuzuncuda bilimsel yetenekler, uzun yolculuklar, dinî eğilimler ve ilâhî plândan gelen korumalar ortaya çıkar.

-Onuncuda kişinin iyi ya da kötü talihi, sosyal durumu, yükselişi ya da düşüşü belli olur.

-On birincisi, dostların, yardım edenlerin, birleşmelerin, her türden korunmaların belli olduğu evdir.

-On ikincisinde her insanın hayatında görülen eprövler, aleyhte konuşmalar, düşmanlıklar, gizli düşmanlar, sürgünler ve esaretler ortaya çıkar.

İyi ya da kötü kehanetler, zodyak işaretleri (burçlar) tarafından oluşturulan evlerin içine yerleşecek olan gezegenlerin etkilerine bağlıdır.
Son düzenleyen Jumong; 9 Temmuz 2016 09:27 Sebep: Yazı rengi forum standartlarına dönüştürüldü.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Mart 2007       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir insana ait ilk horoskop M.Ö. 410 yılında çıkartılmıştır. ASTROLOJİ kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür: astron (yıldız) ve logos (bilmek, Kutsal Sözcük, yani Kelâm). "Zodyak" sözcüğü "yaşam çemberi" veya "canlı varlıkların çemberi" anlamına gelen Yunanca bir sözcükten gelmektedir. Zodyak "burçlar kuşağı"dır ve 30 ar derecelik 12 burçtan oluşmaktadır. Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü biliyoruz, ancak biz evreni Dünya'dan izlediğimiz için kişisel evrenimizin merkezini Dünya olarak kabul ediyoruz. Güneş ve Ay birer gezegen olmamalarına rağmen, astrolojide kolaylık sağlaması açısından gezegen olarak kabul edilirler. Bir doğum haritasının en önemli üç unsuru doğduğunuz güne göre hesaplanan Güneş burcu; doğduğunuz yer ve zamana göre hesaplanan Yükselen burç; ve zodyakın her burcundan geçişi yaklaşık iki buçuk gün süren Ay'ın burcudur. Eski çağlardan bu yana, insanlar gökyüzündeki düzen ile yeryüzündeki yaşam düzeni arasında bir bağlantı olduğunu saptamışlardır. Astrologlar, yıldızları bir rehber gibi kullanarak, doğum haritasındaki düzenleri bir insanın yaşamının yansıması olarak görürler. Astrologlar gezegenlerin konumlarını hesaplamak için "ephemeris" (gökgünlüğü) adı verilen astronomik tabloları kullanırlar.
zodiacwheela
Günümüzde doğum haritalarının hesaplanmasında genellikle bilgisayar kullanılmaktadır. Artık isteyen herkesin doğum haritasına sahip olması kolaylaşmıştır. Doğum haritası bir insanın, bir ülkenin, bir şeyin (kısaca doğan her şeyin) doğduğu anda dünyaya geldiği yerin enlem ve boylamına göre çizilen, üzerine Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarının işaretlendiği bir gökyüzü haritasıdır. Astrolojide bütün gezegenler glif adı verilen şekillerle gösterilirler. Glifler üç temel şekilden oluşurlar: hilal, haç ve daire. Bu şekiller ruh, madde (veya maddî dünya) ve tin (veya sonsuzluğu) temsil ederler. Güneş'in glifinde daire tini, veya sonsuzluğu, ortasındaki nokta ise kaostan doğan yaşamı simgelemektedir. Ay'ın glifi ruhu temsil eden hilaldir. Yeni Ay'a benzer. Bu yöntemi kullanarak diğer glifleri siz kendiniz yorumlayabilirsiniz. (Eğer glifleri bilmiyorsanız derginin Sembol Anahtarı bölümünde görebilirsiniz.) Örneğin: Jüpiter'in glifinde ruhu temsil eden hilal maddeyi temsil eden haçın üstünde durmaktadır. Satürn'ün glifi Jüpiter'inkinin tam tersidir. Madde ruhun üstünde durmaktadır. Jüpiter ve Satürn, aynı Güneş ve Ay gibi, birbirlerine zıt, ancak birbirlerini tamamlayan sembollerdir. Benzer zıtlığı Venüs ile Mars'ta da görebiliriz. Uranüs'ün glifinde tinin (veya sonsuzluğun) üstünde duran haç (madde) bir televizyon antenine benzemektedir. Bununla Uranüs'ün teknoloji ile bağlantısı gösterilmektedir. ASTROLOJİ otuz dört kelimelik sembolik bir dildir. Bu dil 12 burç, 10 gezegen ve 12 evden oluşur. Astrolojinin kalbinde mevsimler yatar. 12 burçtan oluşan Zodyak, yani burçlar kuşağı, mevsimlere göre bölünür. Yani zodyak İlkbahar Ekinoksunda Koç burcu ile başlar. Günümüzde, sanıldığının aksine, burçların takımyıldızlar ile bir ilgileri yoktur. Yaklaşık 2000 yıldır bu zodyak kullanılmaktadır. İleride de, bir değişiklik olmadığı takdirde, global ısınma nedeniyle mevsimlerde kayma olsa bile aynı zodyak kullanılacaktır. Çünkü zodyakın bu bölünüşü sembolik bir bölünüştür. Bu, gökyüzünü 12'ye bölmenin bir yoludur. İlkbahar Koç (ateş), yaz Yengeç (su), sonbahar Terazi (hava), kış Oğlak (toprak) burcu ile başlar. Başlangıçları temsil eden bu burçlar astrolojide Öncü burçlardır. Öncü demek inisiyatif sahibi, bir şeyleri başlatan, doğuran demektir. Öncü burçlar hareket prensibi ile ilişkilidirler ve enerjinin belirli bir yöne doğru harekete geçirilmesini sembolize ederler. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova Sabit burçlardır. Sabit burçlar başlatılan herhangi birşeyi sağlamlaştırır, her türlü koşula dayanacak hale getirirler. Bunlar konsantre bir enerjinin içeride belirli bir merkeze doğru veya bir merkezden dışarı doğru odaklanmasını temsil ederler. İkizler, Başak, Yay ve Balık ise Değişken burçlardır. Değişken burçlar değişen koşullara ayak uydurma, uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. Bunlar esneklik ve sürekli değişim ile ilişkilidirler ve enerjinin spiral biçiminde düşünülebilecek hareketini temsil ederler.
Bazı insanlar doğdukları astrolojik sembolün özelliklerine uymadıkları görülmüştür. Lütfen not edin buradaki yorumlar o sembolde doğan o sembole özel tipleme yorumudur. Daima istisnalar vardır ve olacaktır. Eğer gelen yorumlar sizi anlatmıyorsa bu demektirki siz bir istisnasınız. Ayrıca buradaki yorumları çok çok ciddiye almamalısınız. Bu yorumlar tipik yorumlardır kişiye özgü değildir, genele özgü olduklarını söyleyebiliriz. Kader sizin kendinizin yaptığı bir şeydir bu nedenle devamdaki yorumlar sadece yardımcı olsun diye yapılmıştır.
Son düzenleyen Jumong; 9 Temmuz 2016 09:28 Sebep: Yazı rengi forum standartlarına dönüştürüldü.
Jumong - avatarı
Jumong
VIP VIP Üye
9 Temmuz 2016       Mesaj #4
Jumong - avatarı
VIP VIP Üye
Ad:  Zodyak Burçlar Kuşağı.jpg
Gösterim: 8736
Boyut:  201.9 KB
🌘 🚀

Benzer Konular

1 Eylül 2009 / ThinkerBeLL Sanat
22 Aralık 2007 / KENCISii Taslak Konular
10 Mayıs 2011 / virtuecat Uzay Bilimleri
12 Nisan 2011 / ThinkerBeLL X-Sözlük