Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Ağustos 2012  Gösterim: 21.290  Cevap: 6

Numeroloji

Misafir
23 Eylül 2006 15:28       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Numeroloji (sayıbilim), astroloji (yıldızbilim) gibi tamamlayıcı unsurları olan, gerektiğinde bir arada, gerektiğinde ayrı ayrı ele alınabilen, kişiyi ve kişinin geleceğini açıklamayı hedefleyen bir sanattır. Astroloji gibi numeroloji'nin temelleri de antik uygarlıklara, antik düşünceye dayanır ve Ortadoğu'dan Batı'ya uzanıp benzer bir süreçten geçer.

En eski çağlardan beri, sayılar, sadece hesap için kullanılmadılar. Örneğin, Keldanlılar, harflere birer sayı yakıştırıp kişinin adını kullanarak tahminlerde bulunurlardı, fal bakarlardı.
Sponsorlu Bağlantılar

Yunanlı felsefeci ve matematikçi Pitagor, herşeyi sayıların ahengi ile açıklardı. Çinliler sayılara simgesel değerler verirler, gerek geleneksel, gerekse çağdaş kabala sayıların özelliklerini incelemektedir.

Numeroloji'nin kaynakları adeta sınırsızdır, uygulanması da öyle. Konusal olarak bir ucu batıl inançlara, bir ucu ise toplumların bilinçaltına dayanır. Eski Mısır'da, Mezopotamya'da, antik Yunanistan'da, İslam öncesi Türkler'de, Araplar'da numeroloji karşımıza çıkmaktadır. Eski uygarlıkların bilginleri ve felsefecileri sayıların tutkusundan kurtulamamışlardır. Yüzyıllar geçmesine rağmen benzer bir tutkuyu, ya da açıklama ihtiyacını, Bertrand Russel'den Hitehead'e kadar, çağdaş matematikçilerde ve felsefecilerde de bulmak mümkündür. Çünkü her şeyi düzene sokmak, bir formüle bağlamak, açıklamak, değerlendirmek sayılarla olmaktadır.

Mezopotamya bilginleri için sayı sadece bir nicelik işareti değildi. Çözüldüğünde, yorumlandığında niceliği aşan bir güze sahip olan, hatta kutsal sayılan, olumlu ya da olumsuz, uğurlu ya da uğursuz bir işaretti.

Babil'de 28 sayısı kutsal sayılırdı; çünkü 28, hem kutsal sayı olan 7'nin başka bir kutsal sayı olan 4 ile çarpılmasından oluşuyor, hem de ilk 7 sayının toplamına eşitti:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Pitagor'un izleyicileri için 1 sayı sayılmazdı, diğer sayıları doğuran bir başlangıçtı. Bu yüzden ilk iki sayının (2+3) toplamından elde edilen 5 ile yine bu ilk iki sayının çarpmasından (2x3) oluşan 6'yı kutsal saymakta, fakat nedenleri açıklanmamakta, gizli kalmaktadır.

Ünlü felsefeci ve matematikçi Pitagor'un düşüncesine göre sayılar aşağıdaki anlamları kapsıyordu:

1- Özün sayısı,
2- Karşıtlık, değişiklik
3- Aracılık, bütünlük, başlangıç, orta ve son, tanrısal güç,
4- Doğruluk, adalet, dünya,
5- Evlilik,
6- Şans,
7- Evrenin tümü [Tanrısal güç (3) ile dünya (4)'ün toplamı] ya da tanrının dünya ile birleşimi,
8- Sağlamlık,
9- 3x3 ya da tüm sayıların özü,
10- Sonu olmayan yeni bir dizinin başlangıcı.

Belirli sayılar, zamanla ayrı bir anlam ve değer kazanırlar, kimi uğurlu sayılır, kimi ise uğursuz. Bu sayıları her yerde bulabiliriz; dinsel inançlarda, mitolojide, halkbilim geleneğinde, atasözlerinde vb. Museviler için 9 (3x3) doğruluğun simgesiydi. Çünkü o şaşmaz bir sayı idi:

2 x 9 = 18 (1 + 8 = 9)
3 x 9 = 27 (2 + 7 = 9)
4 x 9 = 36 (3 + 6 = 9)
5 x 9 = 45 (4 + 5 = 9)

Çeşitli kaynaklardan, inançlardan ve dinlerden, 3'ün önemini vurgulayan, sayısız örnekler çıkartmak kolaydır;

- Yunan mitolojisinde denizler tanrısı Neptün'ün üç dişli asası,
- Buda'nın işaretindeki üç alev,
- Babil'deki üçlü tanrı, Anu-Ea-Bel,
- Asur'daki benzeri üçlü tanrı, Brahma-Vişnu-Siva,
- Hristiyan dünündeki kutsal üçlü, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh,
- Yunanlılar'da üç gazap tanrıçası, üç güzellik tanrıçası ve üç kader tanrıçası dokuz (3x3) sanat tanrıçası olarak adlandırılırdı.

Üç kadar önemli bir sayıda 7'dir:

- Antiklerin gökbiliminde dünya evrenin ortasında durur, evrenin merkezini teşkil eder, etrafında ise yedi gezegen vardır: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Jüpiter ve Satürn,
- Çin'de ve Japonya'da yedi değerli nesne vardır: Altın, gümüş, yakut, zümrüt, kristal, amber ve akik,
- Eski Mısır'da yedi bilgin, tanrı Ra'nın gözünden çıkıp yedi atmaca şekline girip uçarlar,
- Eskiler için dünya yedi harikaya sahiptir.
Mitolojide, dinsel inançlarda, batıl inançlarda ve halkbiliminde, kıtadan kıtaya ve uygarlıktan uygarlığa, sayılara bir önem, bir değer ve matematiksel işlevlerini aşan bir anlam tanındı. Sayılar simgesel bir boyut kazanarak, gerek doğayı gerekse insanı, giderek evreni ve evreni şekillendiren gücü açıklayabilecek nitelikte bir bilgi, ölçü ve yöntem aracı sayıldı.Misafir
9 Aralık 2006 10:58       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sayı Falıyla Karakter Analizi

Astroloji gibi ‘Numeroloji’nin temelleri de antik uygarlıklara, antik düşünceye dayanıp, Ortadoğu’dan Batı’ya uzanıyor.

Pisagor ile gündeme gelen, Numeroloji ile Numerolog Sylvie Vager’e göre doğum tarihinden yola çıkarak karakter analizi ve hayatınızın akışını belirlemek mümkün.
AlCoLiC
11 Şubat 2007 11:32       Mesaj #3
AlCoLiC - avatarı
Ziyaretçi
Astro num
Numeroloji Nedir ?

Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar.

Sayılardan türetilen Numeroloji'de en çok kullanılan yöntem "Pythagoran" sistemidir. Aşağıdaki tabloda isim ve soyadımızı oluşturan harflerin hangi sayıya karşılık olduğu gösterilmiştir.
num tablo
Kader Sayımızı BulalımYanda görülen tablodan adımızdaki harfleri kullanarak Kader sayımızı bulmak için bir örnek ile yola çıkalım. YÜCEL SÜGENiçin kader sayısı şöyle hesaplanır :7+3+3+5+3+1+3+7+5+5 = 42 = 4+2 = 6
Kader Sayısı Bize Neleri Açıklar ?
Kader sayısında 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır. 11 ve 22 sayılarına "Değişmez sayı" denir.

Hesaplama yapıldığında son sayı 11 veya 22 olduğunda bunlara ait yorumlar okunmalıdır.
Aşağıda görülen tabloda kader sayılarının ne ifade ettiği açıklanmaktadır.
1Yaratıcılık,Bağımsızlık, Özgünlük, ego, kendine düşkünlük.Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardan,Hükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır.
2 Sezgi, İş birlik anlayışı, Tasarım ve kavrama, Aşırı duyarlık, Bağımlılık.Bu insan sevgi dolu,barış yanlısı, eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten,Ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.
3
Sanat Kabiliyeti, Sosyal kişilik, Dostluk meyli, Yüzeysellik,Ziyankarlık.
Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever. Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir.
4
Pratiklik, Uygulayıcılık, Güvenirlik, Bükülmezlik, Sağlamlık.
Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır.
5
Özgürlük, Uyum Kabiliyeti, Gezginlik, Değişkenlik, Erotizm meyli.
Cesur, yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır.
6
Aşk, Sorumluluk, Anlayış, Her işe karışmak, Kıskançlık.
Sıcak, koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır.
7
Ruhsallık, Zihni analizcilik, Zeka, Eleştiricilik, Sır saklama ve baskıcılık.
Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır.
8
Yöneticilik yetenekleri, Organizasyon yeteneği, Güçlülük, Maddi ve adil.
Güçlü,kararlı ve sonca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır.
9
Sanatkar yetenekleri, Hümanist, Romantik, Duygusallık, İsraf ve konfor .
Sezgili, Duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır.
11
Sezgi gücü, Ülkücülük, Keşif yeteneği, Duyarlık, Fanatik.
Hayalci ve öngörülü kişiliktir. Sanatkardır. Bilinç üstü gelişmiştir. Çok gergin ve aşırı duyarlı olmaktan korunmalıdır.
22
Pratik bir idealist, Maddi alanda üstünlük,Çabuk zengin olabilen,Saldırgan.
Amacına bağlı ve pratik kişiliktir. Global düşünce tarzına sahiptir. Çok erken dünyaya gelmiş olmak duygusundan ve geleceğe fazla düşkün olmaktan sakınmalıdır.

NUMEROLOJİ EŞLEŞİM VE UYGUNLUK TABLOSU
Kader sayınızı hesapladıktan sonra aşağıdaki tablodan size ait numarayı tıklayınız. Açılan tabloda eşinizin Kader sayısını bularak yanındaki açıklamayı okuyun. Örneğin,Kader sayınız 6 ve eşinizinki 9 ise ; aşağıdaki tablodan "6" numarasını tıklayacak ve açılan tabloda "9" sayısının açıklamasını okuyacaksınız.
1
234567891ab
1:Kişilik çarpışması. Kavga ve tartışmalar. Amaçlarda birlik sağlamalı.
2:Uygun bir çift ama romantizm her şeyin önüne geçiyor.
3:Zaman asla kötü geçmez. Pek çok ortak dostluklar ve işbirliği gözüküyor.
4:Uyum sağlamak için birbirinin bakış açılarına hürmet etmeleri gerekiyor.
5:Romantik tutkular ön planda.birbirine fırsat tanımaları gerek. Değişim arzusu güçlü.
6:Mutluluk ve varlık gözüküyor.
7:Birbirine entelektüel düzeyde uygun bir çift. Tutkularda alışılmadık uygulamalar.
8:Sadece amaçlarına ulaşmakta ortaklık. Birazda sınırlamalarda anlaşmak gerek.
9:Farklılıklarınızı anlayışla karşılayın ve kapışmaktan vazgeçin.

2ab
1:Uygun bir çift ama romantizm her şeyin önüne geçiyor.
2:İkizler gibisiniz. Küçük sorunlara takmazsanız birbirinize uygunsunuz.
3:Olası zorluklar gözüküyor. Birleşik hedefleri düşünün ve sabırlı davranın.
4:Uyumlu ve güzel bir birliktelik. Yeknesaklık tek tehlike olabilir.
5:Birbirinden çok farklı iki insan olduğunuzu bilin ve uyum sağlayın.
6:Uyumlusunuz ama birbirinize gelişme alanları tanımalısınız.
7:İçsel mutluluk veren beraberlik. Beraber eğlenecek zamanlar yaratın.
8:Birbirinize uygun zamanlarda kompliman yapın ve sevginizi açıklayın.
9:Yoğun ve aşırı tutkular neyin ne zaman patlayacağını bilinmez kılıyor.
3ab
1:Zaman asla kötü geçmez. Pek çok ortak dostlar ve işbirliği gözüküyor.
2:Olası zorluklar gözüküyor. Birleşik hedefleri düşünün ve sabırlı olun.
3:Zorlu bir yarışım. Her konuda aşırılıklardan sakının. Denge oluşturun.
4:Paraya odaklanma. İlişkinin ateşini canlı tutun ve dostluklara yer verin.
5:Tutkulara dayanan bir ortaklık. Maddi konularda dikkatli davranın.
6:Mutlu bir yuva hayatı. Sadece sorumluluklarınızı izleyin.
7:Farklı kişilikler ve ihtiyaçlar. Sevilen tarzda düzeni ayarlamak istekleri.
8:Karşılıklı çekicilik her alanda ortaya çıkabilir.
9:Hayat sizin için bir oyundur ama görevlerinizi asla unutmayın.
4ab
1:Uyum sağlamak için karşılıklı bakış açılarınıza hürmet gösterin.
2:Güzel ve uyumlu birliktelik için tek tehlike tek düzeylilik olabilir.
3:Paraya odaklanma ilişkinin ateşini canlı tutmak için engeldir. Bunu aşın.
4:Katı temellere dayanan katı bir beraberlik. Aşırı inatçı olmaktan kaçının.
5:Farklı mizaçlar çeşitli sorunlar ortaya çıkartacaktır.
6:Sadece cimriliğin zarar verebileceği güzel bir birliktelik.
7:Çok ciddi yaklaşan bir çift. Biraz da ruhsal yanınızı ortaya çıkartın.
8:Çok çalışan ve çok ciddi bakışa sahip birliktelik. Romantik aralara gerek var.
9:Ortak hedeflere odaklanması gereken pek de uygun olmayan bir çift.
5ab
1:Romantik tutkuların ön planda olduğu birliktelik. Birbirine biraz alan gerekiyor.
2:Birbirinden çok farklı iki insan olduklarını bilerek savaşmalılar.
3:Tutkulara dayanan birliktelik. Maddi konulara önem verilmeli.
4:Farklı mizaçlar çeşitli sorunlar ortaya dökebilir.
5:Pek de alışık olunmayan tutkulara ve gerginliklere açık birliktelik.
6:Doğruluğa dayanan ve uzlaşma barındıran birliktelik. Sorumluluklar paylaşılmalı.
7:Bireylerin özgürlüğüne dayanan birliktelik. Birbirinize zaman ayırın.
8:Mutluluğun gelecek planlarına bağlandığı birliktelik. Birbirinize ilham verin.
9:Devamlı birbirini keşfetmeye çalışan bir çift. Maddi konulara özen göstermeliler.
6ab
1:Mutluluk ve varlığın yer alacağı beraberlik.
2:Uyumlu ama birbirine gelişme alanları tanımaları gereken çift.
3:Mutlu bir yuva hayatı olan ve sorumluluklarını bilmesi gereken çift.
4:Eli sıkı olmanın zarar verebileceği beraberlik.
5:Doğruluğa ve hayatı paylaşmaya dayanan beraberlik. Sorumlulukları paylaşın.
6:Diğerine hizmet etmeye dayanan beraberlik. Hataların onarılması için işbirliği.
7:Uzlaşma alanları bulunduran biraz zorlu beraberlik.
8:Birbirine dayanan ve zorlamayan başarılı bir çift. Arkadaşlığa meyil göstermeli.
9:Pek çok alanda anlaşan mutlu bir beraberlik.
7ab
1:Birbirine entelektüel düzeyde uygun olan bir çift.
2:Ruhsal mutluluk veren beraberlik. Eğlenceye de zaman ayırmalılar.
3:Farklı karakterler hayatı istedikleri gibi düzenlemek isterler.
4:Hayata çok ciddi yaklaşım. Biraz da ruhsal ihtiyaçları düşünmeli.
5:Bireylerin özgürlük ihtiyacına dayanan birliktelik. Birbirine eğilmeliler.
6:Uzlaşma alanları çıkartan biraz zorlayıcı bir beraberlik.
7:Birbirinin aşırılıklarına anlayış göstermesi gereken bir çift.
8:Mutluluk kariyer ve iş alanları çevresinde yığılmıştır. Yatırımlarda uzlaşmalılar.
9:Temelde ruhsal bir çekim duyan çiftin uyumudur.
8ab
1:Sadece amaçlara yönelmede birbirine uygun bir çift.
2:Birbirine kompliman yapıp sevgisini açıklaması gereken bir çift.
3:Karşılıklı çekicilikleri her alanda yansıtan bir çift.
4:Çok çalışan ve ciddi çiftin romantizme de zaman ayırmaları gerekiyor.
5:Mutluluk gelecek planlarına göre ayarlanır. Birbirine ilham vermeliler.
6:Birbirini baltalamayan başarılı bir çift.
7:Mutlulukları kariyer ve iş başarılarına yükselen bir çift.
8:Hareketi ve başarıyı ön planda tutan bir çift. Ruhlarını ihmal etmemeliler.
9:Uyum ve sevgi için imkanları ve istekleri olan bir çift. Maddi konulara dikkat.
9ab
1:Farklılıklarınızı anlayışla karşılayın ve kapışmaktan vazgeçin.
2:Yoğun ve aşırı tutkular neyin ne zaman patlayacağını bilinmez kılıyor.
3:Hayat sizin için bir oyundur ama görevlerinizi asla unutmayın.
4:Ortak hedeflere odaklanması gereken pek de uygun olmayan bir çift.
5:Devamlı birbirini keşfetmeye çalışan bir çift. Maddi konulara özen göstermeliler.
6:Pek çok alanda anlaşan mutlu bir beraberlik.
7:Temelde ruhsal bir çekim duyan çiftin uyumudur.
8:Uyum ve sevgi için imkanları ve istekleri olan bir çift. Maddi konulara dikkat.
9:Görkemli işleri başarmakta uyumlu bir çift. Maddi sorumluluklarda dikkat.

KİŞİLİK YILINIZ NASIL GEÇECEK ?

Astro Numeroloji Bu Yılın Nasıl Geçeceğini Açıklıyor

Kişilik Yılı Nedir ?
Numerolojide doğum yılınız belirli bir yıl içinde gün be gün işlerinizin nasıl yönleneceğinin bir göstergesidir. Kişiseldir ve numerolojide analizin en iyi noktasıdır. Basit bir hesaplama ile belirlediğiniz zamanda kendiniz için en iyi sonuçları elde etmekte ve veya ilgilendiğiniz kişiler için kullanabilirsiniz. Bununla beraber dokuz yıllık bir döngü olan ve herkesin hayatında etkisini gösteren bir etkileşim olduğundan her yıl değişik bir tarzda etkisini sürdürecektir.
Her yılın kendine ait bir numarası vardır ve evrensel yıl titreşimi olarak isimlendirilir. Belirli bir yılın rakamlarının toplanması ile tek rakamla ifade edilir. Örneğin 1999 yılı için titreşim sayısı 1+9+9++9 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1 olarak bulunur. Böylece 1999 yılının evrensel titreşim sayısı “1” olarak ifade edilir. Bu sayı, 1999 yılında odaklanacak olan liderlik ve kişiliğin özgürlüğüne ait olayların sembolüdür. Bu titreşim, yılın enerjisine uyum sağlamak isteyenlere yeni başlangıçlar ve yeni girişimler için fırsatlar sunacaktır. Bununla birlikte doğum yılınız da, yıl içinde kendi kişisel odak noktasına sahiptir. En verimli sonuçları elde etmek için evrensel yılın eğilimiyle eşzamanlı kılınabilir.
Bu titreşim sayısı doğduğunuz gün ve ayın sayılarını evrensel yılın titreşim sayısına eklemekle elde edilir. Örneğin 19 Mart tarihinde doğan birisi için 2002 yılının evrensel kişisel titreşim sayısı şöyle bulunur :
1+9+3+2 +2= 17 = 1+7 = 8
Doğum yılı hayatımızı etkiler ve bir çok sorunumuza yanıt verir. Eğer evrensel yıl titreşim sayısı doğum yılınızla aynı ise daha ileri gitmek için fırsatlar harekete geçecek demektir. Örneğin 1945 doğum yılı için titreşim sayısı = 1+9+4+5 = 19 = 1+9 = 10 = 1 +0 = 1 bulunur. 1999 yılının titreşim sayısı da “1” olduğuna göre, bu yıl örnek kişi için yeni başlangıçlar ve ilerleme fırsatları yılı olacaktır.
Titreşim Yılı Ne Zaman Başlar ?
Titreşim yılı normal olarak her yıl için yılın başlangıç zamanı olan 1 Ocak’dan başlayacak ve 31 Aralık’da bitecektir. Oysa kişisel doğum tarihi ile bulunan titreşim yıl sayısı 9.cu aya kadar etkisini sürdürecek ve bu tarihten itibaren sonraki yılın titreşim sayısı işlemeye başlayacaktır. Buna göre yaşanan yılın sayısının etkileri tam olarak kaybolmamıştır ama etkileri azalmaya başlamıştır.
Bir örnek verelim. 19 Mart doğumlu kişi için 2002 yılı kişisel titreşim sayısı “8” olarak bulunur. 2003 yılı için titreşim sayısı ise 9’dur. Bu durumda 8 numeroloji sayısının etkinlikleri eylül ayına kadar sürecek ve bundan sonra 8’in titreşimleri başlayacaktır.

Bu senenin nasıl geçeceğini öğrenmek için yıla ait Kişilik sayınızı bularak aşağıdaki tabloda tıklayınız.

DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 1 (Bir)
Hayatınızda Yeni Başlangıçlar

Yönetici : Güneş

Tema :Yeni fırsatlar, Özgürlük, kendine güven ve itimat, Enerji.

Dönemin ilk yılı olan birinci sembolik olarak hayatın yeni başlangıçlarını temsil eder. Bu yıl yeni bir yön ve fırsatlar getirecektir. Size tuttuğunuz veya kendinize seçtiğiniz yolda ilerlerken gereken enerji ve kendine güven duygusu verecektir. Bu yıl doğumları ağustos ve Nisanda olanlar ile tarihleri her hangi bir ayın 1.ci,10.cu, 19.cu ve 28.ci olanlar için çok önemli olmaya adaydır.

Yeni bir işe veya projeye güvenle başlayabilirsiniz. Birinci yılda başlanan bir iş veya proje dokuz yıllık bir sürecin içinde gelişecektir. Kişilik gelişmesi için çok güçlü bir yıldır fakat, kararlarınızda ve girişimlerinizde inisiyatif sahibi olmalısınız. Geçecek süre kararlılığınızı ve cesaretinizi deneyimden geçirecektir. Ne yapacak güce sahip olduğunuzu ispat etmelisiniz. Geçmişte olan izleri silmeye ve yolunuzda ilerlemek için bir yol dönemecinde olduğunuzu unutmayın.

Korku duymak size fırsatları kaçırtabilir. Bu fırsatlar ise ancak sonraki dokuz yıllık sürecin bitiminde tekrar geri gelebilir.

Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler : Sakın “evetçi” birisi olmayın ve sessiz kalarak acı çekmeyin. Eğer olanların doğru olmadığını hissediyorsanız bunu açıklamaktan çekinmeyin. Ölmüş ilişkileri – ki bu sizin boşuna enerji kaybetmenize neden olur- bitirmekten çekinmeyin. Kişisel ve profesyonel yaşantınızda otoritelerle ve bu mevkideki kimselerle olumlu ilişkiler kurmak size başarı getirecektir.

Evlilik gibi geleneksel bir bağ içinde ikinci bir romans veya balayı için enerji yenilenmesine ihtiyacınız olacaktır. Bu dönemde Ağustos, Nisan, Şubat ayında 1, 4 ve 9.cu günlerinde doğanlar ile olumlu ilişkiler kurulabilir. Size çekicilik verecek renkler sarı, tunç, portakal, altın ve kahve renkleridir. Siyah ve griden sakınmalısınız. Kehribar şans getirecektir. Romantik yaşam Ocak, Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında alevlenecektir.

Kariyer : Amacınızın sağlamlığı ve düşünce berraklığı gerekmektedir. Eğer kişiliğinizi ortaya koymakta kendinize güven duyarsanız maddi başarılara kavuşmak için çeşitli fırsatlar bulacaksınız. Eğer bir fasıla vermek ve yeni bir işe girişmek istiyorsanız zaman en iyi zamandır. Sonucu almak için sıkı ve yoğun çalışmalısınız. Yeni her hangi bir işi veya olayı başlatmak için Pazartesi ve Salı günleri idealdir. İş değiştirmek için Nisan, Mayıs ve Temmuz ile Eylül olumlu sayılır.

Yolculuk : Yeni, farklı, alışık olmadığınız, serüvenci ve heyecanlı yerlere yolculuklar olacaktır. Bu yıl rutin tatiller değiştirilmelidir. Tatile çıkmak için Ocak, Nisan, Eylül, Ekim olumlu zamanlardır.

Sağlık : Kalp, akciğerler, gözler ve düzensiz kan dolaşımı yüzünden sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yıla sağlığınızı bir denetimden geçirip başlamanız faydalı olacaktır. Zira çok yoğun ve aktif olacağınız günlerde buna zaman bulmak zorlaşabilir. Zararlı alışkanlıklarınızı terk etmeli ve vücudunuzu zinde ve enerjik tutmak için jimnastik yapmalısınız. Ailenizin veya sevdiğiniz kişinin sağlığı Mart ve Mayıs ayında sizi kaygılandırabilir. Ağustos ise gergin geçebilir.DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 2 (İki)

Yönetici : Ay

Tema :Diplomasi, Nezaket ve Anlayış, İşbirliği, Arkadaşlık, Eşlik ve Takım çalışması.

Çok büyük bir değişiklik veya maddi yatırım planları yapmayın. Çünkü ekilen tohumlar çimlenme aşamasındadır. Anlayış, sabır ve takım çalışmasına odaklanılmıştır. Bu süreç içinde başka bir kente taşınabilirsiniz. İsteklerinize zor kullanarak değil ama diplomasi ile ulaşabilirsiniz. Uyumsuzluk ayrılma ile sonuçlanabilir. Yıl sonunda hareketlilik ile hareketsizlik arasındaki farkı anlayacaksınız. Bu yıl Mayıs ve Temmuz ayında ve de 2, 11, 20, 20.cu günlerde doğanlar için önemli olacaktır.

Aşk – Arkadaşlık – İlişkiler : Arkadaşlık, ilişki ve eşlik gerekli olacaktır ama, takım çalışması en faydalı sonucu getirecektir. Karşı cins hayatınızda çok önemli roller oynayacaktır. Başkaları ile ruhsal gelişme de deneyimler verecektir. Kendinizi başkalarının gördüğü şekilde düşünün ve gücünüz kadar zayıflığınızı da değerlendirin. Şubat ve Mart içinde duygusal sarsıntılar ve karmaşık sorunlar gündeme gelecektir. Size saygı duyulması konusunda başkalarının şüphe duymasını engellemelisiniz. Nişanlanma, evlilik veya çocuk doğumu sizin veya size yakın olanların sevinecekleri olaylar arasındadır. Romantik ve duygusal portrenizin en fazla Nisan ve Eylülde parlaması beklenmelidir. Krem, yeşil, beyaz ve tarçın renkleri talih getirecektir. Eflatun ve kırmızıdan sakının. Eğlence ve uyum için gümüş içinde bir inci takınabilirsiniz.

Kariyer : Acele veya sert davranmayın. Bu şekilde ortaklık işlerinde sorunlar ve anlaşmazlıklar çıkabilir. Dövüşmek yerine anlayış ve diplomasi ile yaklaşarak çözümler bulabilirsiniz. Soğuk davranmak ve bencil olmak mutsuzluğun nedenleri olacaktır. Sabırlı olun, sevecen ve merhametli davranın ve başkalarına tolerans gösterin. Sorumluluk alacağınız projeler önünüze çıkabilir. İlerlemek istiyorsanız kabul edin. Verimli olmak için Pazartesi ve Cuma günlerini seçin. Mart, Ağustos ve Aralık da başarılı olabilirsiniz.

Yolculuklar : Genel olarak geçici yolculuklar sizi çekecektir. Kısa deniz yolculukları faydalı olacaktır. Ağustos ve Aralık arasında coğrafi yer değişimleri yapabilirsiniz.

Sağlık : Mide ve sindirim sorunları beklenebilir. Lenfatik, göğüs, yumurtalık ve sinir sistemi Ay kontrol unda olduğundan sağlık sorunları verebilir. Ayrıca aşırı kilo alma sorunlarına karşı da dikkatli olmalısınız. Aşırı çalışma ve sinir yorgunlukları Şubat, Nisan, Temmuz ve Kasımda sizi zorlayabilir. Uyumlu, barışçı ve ılımlı ortamlarda bulunmaya gayret gösterin.

DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 3 (Üç)
Yönetici : Jüpiter
Tema : Büyüme, İyimserlik, Yaratıcılık ve Kendini ispatlama.
İleriye dönük en olumlu adımınızı atmalı ve ufkunuzu genişletmelisiniz. Fiziksel, duygusal ve ruhsal yönden kendinizi ispatlama ve büyüme zamanıdır. Sanatkarlık hünerlerinizi kullanmanız ve toplum ilişkilerinde başarınız yılın mutluluk anahtarı olacaktır. Toplumu sanatkar ve yaratıcı yanlarınızı aktarmanız veya göstermeniz için müzik, dans, yazım ve çizim alanlarındaki yeteneklerinizi kullanmak için yollar denemelisiniz. İyimserliğinizi gösterecek konuşmalar ve tavırlar kullanarak en yararlı ve olumlu kelimeleri ve hareketleri denemelisiniz. Aylardan Mart ve Aralıkta ve günlerden 3,12,21 ve 30.da doğanlar için en önemli yıl olacaktır. Size mutluluk ve eğlence verecek olanakları sağlamak için vizyonunuzu zaman zaman genişletmeniz gerekecektir. Eğer yeteneklerinizi yaratıcılıkta kullanırsanız ve akıntıya karşı kürek çekmekte ısrar etmezseniz en mutlu yılınız olacaktır.
Aşk-Arkadaşlık-İlişikler : Romantik yaşam ciddi ilişkilerden fazla mutluluk ve eğlence arayışına ve flört ilişkilerine dönük olacaktır. Herkese karşı çekici görünecek ve özellikle genç ve neşe dolu insanlar tarafından beğenileceksiniz. Arkadaşlık ilişkileri de önemlidir ve size canlılık, eğlence ve dostluk verecektir. Daha sosyal ve toplumcu olmanızı sağlayacaktır.
Güneş parıltılarını, itimat ve inanç duygularını saçtığınızı göreceksiniz. Bu arada dedikodu yapmaktan uzak durmalı ve sağduyunuzu kullanmalısınız. Sevdiğiniz insana düşünce projelerinizi açmalı ve özellikle Mart, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında onun yardımını istemelisiniz.
Size talih verecek renkler leylak, eflatun ve mor renkleridir. Yeşil, Gri ve kahverenginden uzak durmaya çalışın. Taşlardan ametisti deneyin.
Kariyer : Pratik fikirleri ve yaratıcılığınızı kullanacaksınız. Olayların gelişim göstermesi Şubat, Mart ve Haziran aylarındadır. Temmuz yeni yönler getirecektir ve Eylül ayında gerçekleştirmek istediklerinize dostlarınız yardımcı olacağından talihli bir aydır. Dışa yansımanız oldukça toplumcu ve parlaktır. Böylece kişilik gelişiminiz yükselmektedir. Sorumluluklarınızda vicdanlı olmaya çalışın. Perşembe ve Cuma günleri kariyer açısından olumlu günlerdir.
Yolculuk : Bu yıl içinde yolculuklar başarılı ve talihlidir. Özellikle yabancı ülkelere yolculuklar yapılacaktır. Sevdiğiniz insan ile birlikte eğlenceli ve güzel yolculuklar yapacağınız zamanlar Şubat, Haziran,Temmuz ve Kasım içindedir.
Sağlık : Karaciğer sorunlarından ve aşırı şişmanlama meylinden korunmalısınız. Sinir sisteminize gelecek aşırı yüklere karşı da dikkatli olun. Yoğun ve çok çalışma da sizin için dikkat çeken özelliktir. İş alanlarında aşırı efor harcamaktan doğacak sorunlar Ocak, Mart, Haziran ve Ekim aylarında çoğalmaktadır.

DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 4 (Dört)

Yönetici : Uranüs

Tema : Organizasyon, Sabır, Pratiklik, Kurumlar, İş.

Dengeli bir yıldır. Sabırlı olunduğu, gerçekçi davranıldığı ve fikirlerin pratik uygulamaları seçildiğinde gelecek için ev ve iş hayatında sağlam temeller atılabilir. Kişisel ve profesyonel ihtiyaçlarınızı belirleyen programda bir ilerleme planınız olmalıdır. Aksi halde hiçbir şey zamanında gerçekleşemez. Plansız ilerlemelerde bazen her dakika için daha fazla enerji harcanması gerekebilir. Her kademede kendinizi sınırlanmış hissedebilirsiniz. Hayatın gelecek için sağlam bir bina inşa etmekte size bir şans verdiğini kabul etmeli ve neyi ne zaman, nasıl, kiminle ve hangi şartlarda nasıl yapacağınızı planlamalısınız. Geçen yılın filizlenen ve serpilen fikirleri bu sene sabitleştirilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Hayat sizi yaşamın maddi gerçekleri ve gereksinimleri ile yüzleştirmektedir. Bu nedenle kendinizi uzun süreli sağlama alacak planları uygulamalısınız. Çalışma ve iş hayatınızda kumanda, sistem, yönetim ve uygulama büyük önem taşıyacaktır. Tutumlu, etkin ve disiplinli olmanız ve sadece talihinizin yardımına güvenmemeniz gerekmektedir. Dengenizi koruyun ve kendinize güvenin. Bu yıl Şubat, Ağustos ve Haziran ayında ve ayın 4, 13, 22 ve 31 günlerinde doğanlar için önemli olacaktır.
Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

Bu sene ilginç, eksantrik ve alışılmışın dışında dostluklar hayatınızda önemli rol oynayacaktır. Bunların dışında etnik, sosyal ve dini görüşlerinizin dışındaki insanlar yaşamınızı etkileyebilir. Böyle olan insanlardan biri tarafından sevilebilir veya aşık olabilirsiniz. Ey hayatınızda önemli bir değişiklik yapmamaya çalışmalısınız. Talihli olmak için çarpıcı renkleri, mavi ve griyi tercih etmelisiniz. Güçlü parlak renkler gerilim vereceğinden uzak durmaya bakın. Mavi safir sizin için uğurludur.
Kariyer

Olağanüstü insanlarla yapılacak temaslar hayatınızda ani değişimlere neden olacak. İlave işler ve başkalarının yükümlülüklerini sırtlanmak size bir yarar veya ödül sağlamayacaktır. Bununla beraber gereken dersleri almanız ve gelecek yılların olaylarına hazırlanmanız açısından bu tür işleri kabul etmeniz faydalıdır. İş yerinizi değiştirmek için olumlu bir yıl sayılmaz. Toplantı ve buluşmalar için Pazartesi ve Çarşamba günleri olumludur.
Yolculuk

Yılın ilk altı ayında yolculuklar için fırsatlar nadiren çıkacaktır. Ağustos ve Ekim ayları yolculuklar için olumludur.
Sağlık

Sıkı bir düzen uygulamak ve kendinizle ilgilenmek için zaman ayırmalısınız. Kozmik gücün size yardımcı olması ve enerjinizi takviye etmesi için yalnız olacağınız zamanları yaratın. Ruh halinizi önemseyin ve Mart, Mayıs, Eylül ve Kasım aylarında dengeli bir zihin barışını korumaya gayret gösterin. Bu zaman sürecinde sinirleriniz gerilebilir, kansızlık, başın ve boynun arka kısımlarında ağrılar göze çarpabilir.
Son düzenleyen AlCoLiC; 11 Şubat 2007 11:47 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
AlCoLiC
11 Şubat 2007 11:48       Mesaj #4
AlCoLiC - avatarı
Ziyaretçi
DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 5 (Beş)

Yönetici : Merkür

Tema : Özgürlük, Sosyal genişleme, Yolculuk, Değişim, Cinsel zevkler.

Havadaki değişim özgürlük ve yolculuklar getirir. Hayatın yönetimi kolaylaşır ve çevrenizdeki değişimlere fiziksel ve ruhsal yönden adım uydurmanız mümkündür. Bu yıl hayatınızda büyük değişimler olacaktır. Sosyal temaslar ve çevreniz genişledikçe yeni heyecanlar ve serüvenler yaşanacaktır. Bu yıl Haziran ve Eylül ayında doğanlar ile her hangi bir ayın 5, 14, 23. cü günlerinde doğanlar sahne ışıkları altında olacaklardır.
Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

Cinsel alımlılık gezegeni Merkür yılın yöneticisi olduğundan karşı cins ile çeşitli ilişkiler ve deneyimler kazanmanız olasıdır. Cinsel yaklaşımınız sonraki birkaç yıl için giderek güçlenecektir. Kalben genç ve mutlu olan ve serüven arayan insanlara çekici geleceksiniz. Yumuşak ve titrek ışıkta parıldayan renkler giymek size şans verecektir. Mayıs, Haziran veya Eylül, Ekim aylarında ve 5, ve 6.cı günlerinde doğanlar için özellikle Ocak, Haziran, Ekim ve Aralık ayları ilişkilerde başarılı olacaktır. Yolculuk sırasında dostluklar kurmaya meyilli olacaksınız. Huzursuz ve sabırsız olduğunuzdan özgürlüğünüze karışan veya sizi dizginlemek isteyenlere karşı durmak istersiniz. Tartışmalara ve anlaşmazlıklara girmemeye özen göstermeli ve ateş yanan fırına atlamamaya gayret etmelisiniz. Yıl boyunca yapıcı genç insanlarla ilişkileriniz olumlu gelişecektir. Bu insanlar geleceğin neler istediğini ve gelişmenin yönünü kavramakta usta sayılırlar. Uğurlu renkleriniz beyaz, pastel ve parlak renkler olup özellikle gri olacaktır. Koyu ve parlak tonlardan sakınmalısınız. Platin veya gümüş üzerindeki elmas da sizin için faydalıdır.
Kariyer

Bilgiyi tazelemek için olumlu bir yıldır. Tüm öğrendiklerinizi yenilemek ve zamanının gereklerine uymak fayda getirecektir. Başkaları üzerinde yeteneklerinizi, çalışma şeklinizi ve deneyimlerinizi kullanarak fikirlerinizi satabilirsiniz. Kariyer başarınızı gerçekleştirmek ve değişimleri yapmak için uygun bir süreç sayılır. Duygularınızı kontrol altında tutarak enerjinizi akıllıca kullanmalısınız. Değişimler sizin yararınıza olduğu kadar başkalarına da faydalar sağlamalıdır. İlerlemenizde yardımcı olacaklar ile karşılaşmak ve işinizden en fazla yarar sağlamak için Çarşamba ve Cuma günlerini seçebilirsiniz. Mart, Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında iş bulma olanaklarını kullanabilirsiniz. İşinizde genişlemek ve başarı için beyaz ve gri renklerini giymelisiniz. Deneyimlerinizi ve çok yönlü becerilerinizi kullanarak harekete geçebilirsiniz. Eylül ayı pek çok değişiklik ve peşinde olduğunuz özgürlüğü getirecektir.
Yolculuk

Merkür hareket simgesi olduğundan kişisel zevkler ve meslek gereği olarak pek çok yolculuk gözükmektedir. Bu yolculuklar özellikle Nisan, Mayıs ve Eylülde zevkli ve heyecanlı geçecektir. Yolculuklarda heyecan verici ve romantik yerlerde serüvenler yaşamanız da olasıdır. İş gezilerinde yanınızda aşık olduğunuz insanın size eşlik etmesi zevk verecektir.
Sağlık

Ani kayıplar, skandaller, iftiralar, ve savurganlık size gerilimli anlar yaşatabilir ve sinirlerinizi patlatabilir. Kazalara, yangına ve savurganlığa karşı dikkatli olun ve spekülasyon konularında gözünüzü açın. Aşırı gerginlik ve sinir yorgunluğu yüzünden hastalanabilirsiniz. Gevşemeye ve sakin olmaya gayret gösterin. Ocak, Nisan, Ağustos, Ekim ve özellikle Kasım ayında risk taşıyan serüvenlere girmekten ve spekülasyondan kaçınmalısınız. Yaşamın her olayında sakinliğinizi ve sükunetinizi korumalısınız.

DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 6 (Altı)

Yönetici : Venüs

Tema : İlişkiler, Görev ve sorumluluk, Aile ve aşk.

Bu yıl özellikle ilişkiler ve aşk bakımından iyi bir yıldır. İş ortaklığında Venüs’ün olumlu etkisiyle başarılar elde edilir. Gezegen yılın başarılı ve verimli geçmesini sağlar. Romantizm gelişerek evliliğe kadar sürükleyebilir. Eğer evli iseniz zamanın çoğunu yuvada ve sevdikleriniz ile beraber geçirmeye yönlenirsiniz. Estetik anlayış güçlüdür ve güzellik yaşamın tüm alanlarında göze hoş gözükür. Böylece bir evden diğerine taşınabilirsiniz. Başka bir eğitim yapmak veya derece yükseltmek gibi uğraşlar size çekici gelir. Konferanslar, sosyal fonksiyonlar ve toplantılar için davetler alırsınız. Kişisellik düzeyinde bu yıl sanatsal tarafınızı geliştirmek ve yaratıcılıkta başarılı olmak girişimlerde bulunmalısınız. Mayıs, Haziran ve Ekim aylarında veya her hangi bir ayın 6, 15 ve 24 cü günlerinde doğanlar için bu yıl çok önemlidir.
Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

Gerçek aşkı bulmak ve ebedi eşinizi seçmek için çok olumlu bir yıldır. Aynı zamanda nişanlanmak, evlenmek ve hamilelik için en uygun zamandır. Negatif yanını düşünürsek yeni bir ilişki yüzünden ayrılmanın meydana gelmesi veya çocuk düşürmenin ortaya çıkması da söz konusudur. Sorumluluklar ve bunların taşınması yılın önemli etkileri arasındadır. Hizmet ve görev anlayışı yuvadaki mutluluğun anahtar kelimesidir. Sevmek ve uyum sağlamak için pek çok fırsat çıkacaktır. Uyumsuzluğun ortaya çıkmasına fırsat vermezseniz para ve sağlıkta da olumluluk göze çarpacaktır. Talihli olmakta mavi giysiler rol oynar. Altın üzerine elmas takılarda şans verir. Mayıs ve Ekim aylarında doğanlar ile ayın 6, 15 ve 24. de doğanlar için olumlu bir yıl sayılır.
Kariyer

Geçmiş yıllardaki çalışmalarının onayı maddi kazançlar verecektir. Sizin için pek çok övgü ve temenni işitmek olağan olacaktır. Elinizdeki olanakları ve yeteneğinizi konfor, lüks ve rahatlık sağlayacak uygulamalara çevirebilirsiniz. Hizmet işlerinden olumlu sonuçlar elde etmek için Cuma ve Perşembe günleri uğurludur. Şubat, Nisan, Ağustos ve Eylül ayları ile3, 6 ve 9.cu günler bereketlidir. Yaratıcılık yeteneklerinizi en üst seviyede kullanmanız, karşı cins ile iyi ilişkiler kurmanız ve yüksek mevkilerdeki insanlarla tanışmanız için güzel bir yıldır.
Yolculuk

Aileniz veya aşık olduğunuz insan ile birlikte bir tatil yöresinde güzel vakit geçirebilirsiniz. Ailevi nedenler yüzünden, evlilik, nişan, doğum, hastalık vb gibi olaylarda pek çok defa yolculuk yapmanız gerekecektir. İş alanlarında ise fuarlar, sergiler ve konferanslar size yolculuk yaptırabilir. Mart, Nisan, Eylül ve Aralık ayındaki olculuklar olumlu sonuçlar verecektir.
Sağlık

Vücudun üst bölümlerini etkileyen gerginlikler göze çarpmaktadır. Burun, boğaz, bademcik, ciğerler, göğüs veya kalp listenin baş tarafındadır. Yaşlanmak, yaşlı görünmek, kilo almak bu yılın özellikleri içindedir. Düzensiz nefes alma sorunlarını ciddiye almalısınız. Güneş ışığı, temiz hava ve yürüyüşler size faydalı olacaktır. Kilo yapıcı ve sebzeye dayanmayan yemeklerden kaçının. Mart, Temmuz, Eylül ve Aralık aylarında sağlığınızın değişimlerine dikkat edin

DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 7 (Yedi)

Yönetici : Neptün

Tema : İçsel gelişme ve büyüme, Kendinin farkında olma, Kendini keşfetme.

Bu yıl kişisel hayatınıza ve içsel gelişmenize özel bir dikkat harcayacaksınız. Geçmişteki davranışlarınızı şimdiki durumunuz ile birlikte analiz etmeye önem verecek ve gelecekteki hedeflerinize ulaşmak ve arzularınızı gerçekleştirmek için kişisel ihtiyaçlarınızı göz önünde tutacaksınız. Kendinize ait sakinliği arıyorsunuz ve bu nedenle gürültüden ve kargaşadan uzak kalmaya bakacaksınız. Arzu ettiğinizin peşinde koşmaktan ziyade, ruhsal olarak gerçekleşmesini istediğiniz ve hayalinizde canlandırdığınız amaçlarınıza ulaşmayı başaracaksınız. Gizli olanlar ve yüzeyin altında kalanlar gerçek ışığına çıkacaklar, hem sizin hem de başkaları için aydınlatacakları durumlar sayesinde dürüstçe ve gerçekçi bir açıdan yaşamı değerlendirmeyi başaracaksınız. Eğer Mart veya Temmuz ayında yahut her hangi bir ayın 7, 16, 25 ci günlerinde doğmuş iseniz bu yıl sizin için çok önemli olacaktır. Kişilik yılınızda olduğu gibi bu yıl da kişisel hataları yapmamak ve değerlerinizi yükseltmek bakımından olumlu girişimleriniz görülecektir. Sabır, dikkat, çalışma, inanç ve denge gerek duyduğunuz şeyleri çekmenize yardımcı olacaktır. Hayat sizden doğruyu ve gerçekçi yaşamayı ve bilgilenmeyi istemektedir. Dinlenme ve sakinlik yılıdır. Sağlığınızı korumalı ve vizyonunuzu genişletmelisiniz. Ruhsal yapınızı ayarlamak için zihinsel bir ev temizliği zamanıdır. Karışıklık ve kargaşa hissinden, baskı altında kalmaktan ve utanç duymaktan sakınmalısınız. Yedi kişilik sayılı yıl iç gözlemsel bir yıl olmayı işaret etmektedir. Çok hızlı ve aktif yıllar arasındaki dinlenme ve düşünme zamanıdır.
Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

Romantizm veya aşk için olumlu bir yıl değildir. Bu yıl içinde başlayan bir aşk ilişkisi uzun süreli ve kalıcı bir karakter göstermez. Romantizmde istenen şeyi elde etmenin en iyi yolu ideal eşinizi gözünüzde canlandırmanız ve bilincinizi buna göre yönlendirmenizdir. Hayal edilen eşe kavuşmak için bir çeşit terapi yöntemidir. Mart veya Temmuz ayında doğanlar ile ayların 2,7 veya 4.cü günlerinde doğanlar için arkadaşlık ilişkileri ve romantik amaçlar daha başarılı ve verimli olacaktır. Ocak, Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında gelişmelere dikkat edin. İş, ev veya ilişkilerde insanlar size mantıksız gözükebilir. Anlaşmazlıklarda dürüst ve çözümcü davranarak başarı sağlayabilirsiniz. Başkalarına engel olmaktan kaçınarak işlerini yapmalarını ve yollarında ilerlemelerini sağlayınız.
Kariyer

Hüner, yetenek ve deneyimlerinizin farkına varmak, hayatın gerçek amacını anlamak yolunda iki olay meydana çıkabilir : İşinizden uzunca bir süre ayrı kalacağınız bir dinlenme periyodu veya emeklilik. Yeni keşifler veya başlangıçlar için Ocak, Mart, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında Pazartesi ve Cuma günlerini denemelisiniz.
Yolculuk

Zihninizi, ruh ve bedeninizi sakinleştirici ve yatıştırıcı olarak deniz sahillerine ve kırlara yolculuklar yapabilirsiniz. Başka uluslar ve kültürleri ile kaynaşabilir ve ilginç ilişkiler kurabilirsiniz. Şubat, Nisan, Haziran ve Kasım aylarında egzotik yolculuklar çıkabilir.
Sağlık

Üzüntü, kızgınlık, dayanaksızlık ve sorunlar sağlığa zararlı etkiler yapabilir. En iyisi zihin barışını sağlamak ve üzüntüden uzak kalmaktır. Şubat, Haziran, Ağustos ve Kasım aylarında kozmik enerjinizi yenilemeniz gerekebilir. Zihinsel zorluklardan dolayı deri sorunlarınız, mide hastalıkları ve gece terlemeleri görülebilir.DOĞUMYILI TİTREŞİM SAYISI : 8 (Sekiz)
Yönetici : Satürn

Tema : Maddi başarılar, Yönetim, Güç, Kazanma, Kariyer.

Kariyer başarıları için çok önemli bir yıldır. Eğer hayatta büyük olaylar başarma şansınız verilmişse yıl içinde bunun semeresini görürsünüz. Son geçen dört sene içinde periyodik olarak bu zirveye ulaşmak için hazırlandınız. Özellikle paranın söz konusu olduğu durumlarda gerçekçi ve sorumluluk duygusu içinde nasıl bağımsız ve özgürce davranacağınızı öğrendiniz. Bu yıl özellikle her hangi bir ayın 8, 17 ve 28.ci gününde ve Ocak ve Ekim ayı doğumlular için mükemmel geçmeye adaydır. Çalışmalarınızın ve gayretlerinizin karşılığı para olarak size dönecektir. Bunlar geçmişteki karmik olguların borcudur. Başkalarına verdiğiniz paraları geri alacaksınız. Davranışlarınızda pratik ve yaklaşımlarınızda olgun davranmalısınız. Küçük hedeflerden ziyade büyük amaçların peşinden koşun. Yönetici Satürn disiplin gezegenidir. Bu nedenle çalışın ve karşılığını almakta ısrarcı olun. Ruhunuzu dizginleyin ve enerjinizi yapıcı yönde kullanarak hedeflerin peşinden yürüyün. Bağımsızlığın şifresi organizasyon olacaktır. Eylül ayı bu sürecin en verimli ve heyecanlı zamanı olacaktır.
Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

İş hayatında olduğu gibi sert bir yönetici olmayın. Sert ve hakim olmaya çalışmak ilişkilere ve sağlığa zarar verebilir. Aşırı duygusal olmaktan kaçının ve başkaları hakkında gerçekleri göğüsleyin. Başkaları ile işbirliğine girer ve yardımcı olursanız daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Aksi halde kendinizi bir buzlukta donmaya bırakılmış görebilirsiniz ! Başkaları sizin karşınızda olsa bile siz dimdik ayakta durmayı sağlayın. Evinizi taşımak isteyebilirsiniz ama bunu ileri tarihe değiştirin. Bu yıl evlilik ve çocuklar açısından olumludur ama negatif tarafı da boşanma getirmesidir. Doğum tarihleri 8 veya 6 olan insanlar size şans getirir. Bundan başka yüksek mevkide olanlar, yaşlı insanlar ve etkili kişiler size fayda sağlayacaktır. Bunlarla yakınlık kurmaktan kaçınmayın. Koyu mavi ve siyah renkli giysiler özellikle Mart, Temmuz ve Aralık aylarında fayda sağlayacaktır. Şans için mavi safir takın. Bu yıl kırmızı renkten uzak durmalısınız.
Kariyer

İş hayatı olarak güzel bir yıl. İşten başarı kazanmak ve iyi para sağlamak mümkündür. Ev hayatında işinizde ve alım satımlarda zayıf tarafları ortadan kaldırmayı ve sağlam noktalara bağlanmayı başarabilirsiniz. Bu konuda kabiliyetlerinizi aşırı büyütmemek önemlidir. Aşırı maddi olmak yerine gücünüzü kullanmayı denemelisiniz. Kasım ayı size eski işler için yeni bir soluk verebilir. Maddi ve manevi olgular arasında kurulacak denge size başarı ve bağımsızlık getirebilir. Talihli olmak için Cumartesi, Perşembe ve Cuma günlerini deneyin. İş girişimleriniz Şubat, Haziran ,Eylül ve Kasım da olağan üstü olacaktır.
Yolculuk

Bu yıl yapılacak yolculuklar son derece başarılı ve verimli olacaktır. Buna karşın eğlence için gezi yılı değildir. Yolculuklar alım satım işleri, kanuni gerekçeler veya vefat olayları nedenlerine bağlı olacaktır. Bir iş başarısının ödülünü almak üzere bir yolculuk fırsatı çıkabilir.
Sağlık

Yalnızlık ve depresyon sağlığı etkileyebilir. Sinirsel gerginlikler baş ağrısı, karaciğer sorunları, kabızlık, kan ve ifrazat organları sorunları verebilir. Diz ağrıları, diş ağrıları ve kemik sorunları ortaya çıkabilir. Bu yıl içinde bir sakıncada hasta olduğunuzda yanlış ilaç tedavisinin mümkün olmasıdır. Dengenizi ve uyumu sağlamak için diyet yapmak, iradenize hakim olmak ve düzenli yaşamak gerekecektir. Sindirim sistemi Ağustos ayında bazı sorunlar çıkartabilir. Ocak , Mayıs ve Ekim aylarında sağlığınıza azami özeni göstermelisiniz. Bu yıl sebzeye dayalı yemek listesi sizi canlı ve sağlıklı tutacaktır.

DOĞUM YILI TİTREŞİM SAYISI : 9 (Dokuz)

Yönetici :Mars

Tema : Tamamlamak, Tatmin edici rüyalar, Ayrılma ve Sonlandırma, Uzun Yolculuklar.

Bu yıl bir periyodun sonudur ve tüm iş ve olaylarınızda ister kişisel ister profesyonel olsun, bir tamamlama sürecidir. Elinizden geldiğince anlayışlı, sevecen, toleranslı ve iyimser olmaya çalışmalısınız. Çünkü bu bir hümanist yıldır. Karşılığını beklemeden vermek ve bir ödülü gözetmemek insan ilişkilerindeki başarınızın anahtarı olacaktır. Kozmik olarak hayatınızın tüm evrelerinde yetecek kadar ödüllendirilmiş olacaksınız. Durgun ve değişmeyen olayları bırakmak, kötü huylardan kurtulmak ve yanlış olandan ayrılmak gelecek yıl oluşacak yeni başlangıçlar için önemli bir adım olacaktır. Büyük sorunlara önderlik edeceğini bildiğiniz olgulara son vermek ve sonucu sağlamakta çaresiz durumlardan uzaklaşmak gerekmektedir. Olumlu yönden amaçlara ulaşmak ve arzuların tatmin olduğunu görmek yılıdır. Bu bakımdan süren olayların başarılı sona erdirilmesi için iyi bir zamandır ama yeni bir girişim veya serüven için uygun periyot değildir. Son dokuz yılın çabaları ve gayretleri için ödül kazanmak ve karşılığını görmek zamanıdır. Yılın sonunda yeni fırsatlar ve talih kapıları açılacaktır. Nisan ve Kasım ayında doğanlar için veya her hangi bir ayın 9, 18 ve 27.ci gününde doğanlar için mükemmel geçecek bir yıl olacaktır.
Aşk-Arkadaşlık-İlişkiler

Yıl son derece dramatik ve duygusal olduğundan aşk maceraları sizin dikkatinizi başkalarının üzerine çekecektir. Eğer başınızda böyle bir olay yoksa olması için fazla istekli olmayacaksınız. Yıl egosuz davranma ve başkalarını düşünme yılı olduğundan talihiniz veya ödülünüz başkalarına yardımcı olmaktan doğacaktır. Bu yıl yeni insanlara ve ilgi alanlarına yönelecek ve eskilerden uzaklaşacaksınız. Eğer sevdiğiniz insan özgürlük istiyorsa ona nefes alacak bir alan bırakın. Böylece olumsuz bir sonuçtan kurtulmuş olursunuz. Karşı cins ile ilişkilerinizde evrensel düşünün, ön yargısız davranın ve kültürel bağlar oluşmasına karşı çıkmayın. Kozmik olarak, Nisan ve Kasım aylarında doğanlar veya ayın 9,3,6 veya 1.ci gününde dünyaya gelenler sizin için daha faydalı ve yardımcı olacaklardır. Kızıl fesleğen, kırmızı ve pembe renkli giysiler size şans getirecektir. Siyah, kahve rengi ve sarı renklerden uzak durmalısınız. Altın üzerine yakut taşı talih verir. Romantizm Şubat, Haziran ve Kasım aylarında oldukça yüksek olacaktır. Bu yıl geçmiş yıllarda yardımcı olduğunuz insanlardan karşılığını bekleyebilirsiniz.
Kariyer

Kariyer bakımından tam olarak tatmin olma yılıdır. Tüm amaçlarınıza ve içten beklediğiniz arzularınıza ulaşmanız olasıdır. Evrensel düzeyde ilişkiler, seminer ve konferanslar talih getirecektir. Yanınızda çalışanlar veya iş arkadaşlarınızla kuracağınız olumlu ilişkiler başarı sağlayacaktır. Toplantı ve buluşmalar için Salı ve Perşembe günleri uğurludur. Ödül toplamakta duraksamayın ama gelecek dönemi ilgilendiren bir sözleşme veya kontratı Eylül ayının sonuna kadar imzalamayın. Felsefe ve okült çalışmalar faydalı olacaktır.
Yolculuk

Temmuz ayında bir tatil yapabilirsiniz. Bu doktorun önerisi üzerine gerçekleşebilir. Siz veya size gelen birisi deniz aşırı bir yolculuğu göstermektedir. Daima tanışmak istediğiniz birisi ile veya tanınmış birisi ile karşılaşmak bir yolculukta oluşabilir. Mayıs, Eylül ve Ekim aylarında bulunduğunuz yerden uzaklaşmanız daha kolay olacaktır.
Sağlık

Agresif ve tartışmalardan uzak durun. Böylece sinir gerginliğinden kurtulursunuz. Soğuktan sakının. Keskin aletler ve bıçak kullanırken kaza yapabilirsiniz. Yangın tehlikesi de sizin için dikkat çekicidir. Özellikle sigara içenlerin buna çok dikkat etmeleri gerekir. Sabırlı olmanız sağlığınıza olumlu etkiler yapacaktır. Bu yıl Nisan, Haziran ve Eylül aylarında sağlık titiz bir gözetim gerektirecektir.
Son düzenleyen AlCoLiC; 11 Şubat 2007 11:53 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
NoRaBeLL
10 Mart 2007 23:46       Mesaj #5
NoRaBeLL - avatarı
Ziyaretçi
Numeroloji
1n1 sayısı : Anahtar sözcükler; cesaret-öncülük- özgürlük-başarmak ve bireysellik. Bir sayısı erkeksidir ve güneş tarafından yönetilir. Koç ve aslan burçları üzerinde etkilidir. Orjinallik-aktif olmak-sonuçları sezebilmek-otorite-güçlülük-yaratıcılık-enerjik olmak-atılganlık-kendine güvenmek ve hırs bir sayısının pozitif özellikleridir. Farklı olmak-zaman zaman tembellik duygusu-değişkenlik-ani güvensizlik - kendini yanlız hissetmek-zayıflık korkusu-ketumiyet ve suskunluk ve de güvence arama boşlukları sende zaman zaman ortaya çıkan ve seninle beraber yaşayan duygulardır. Şimdi de bir sayısının negatif özelliklerine bakalım; Bunları bilinmeli ve her zaman yenmeye çalışılmalıdır; bir sayısı, sinirlilik, diktatörlük, kibir ve gurur, yüksek egoizm, küstahlık, anarşizm ve ihtiras getirebilir. Bunlardan kesin olarak kaçınmak gerekir. Bir sayısının insanı amacını bilir ve o amaca yönelik olarak hangi yöntemleri kullanabileceğinin de farkındadır. Yaratıcı olabildiği için, düşüncelerinde de orjinaldir. Öğrenmekten hoşlanıyor. Ekip çalışmaları pek uygun değildir. Yaşamsal sorunları çözerken içten gelen gücün sesine inanırsa, gereken enerji sağlanabilir. Yeterki tembellikten ve terkedilmişlik duygusundan uzak kalabilsin. Uzun ve yorucu çalışmalar bir insanını korkutamaz. Daima liderlik rolünü iyi oynar ve bunu çok iyi başarır. Mücadele ederken, önüne çıkan engellerden zevk alır, boğuşmaktan hoşlanır. Diğer bir dikkat çekici yön ise, insanları reddederken üzerine düşen sorumluluğu bilmesi ve bu sorumluluğu kolayca üzerine alabilmesidir. Bir insanı, bir yazar, mühendis, satış temsilcisi, doktor, avukat, kaşif, müteşebbis, havacı veya üst düzey yönetici olabilir. Hiçbir zaman unutmamalı ki, bir sayısı olmadan hiçbirşey başlatılamaz, herşeyin başı birdir. Sayı gücün başladığı yerdir, herşeyi etkiler ve içinde gizli bilgileri saklar. Bunun bilincinde olur ve özde varolan enerjiyi asla unutmaz. Öte yandan bir sayısı yepyeni fikirlerin ve olayların kaynağı olduğu için, kanıksanmış ve tekdüze olaylardan da nefret ettirir. Değişim ve yenilik onun için su ve yemek gibidir. Asla vazgeçemez. Her konuda aksi olasılıklar düşünülmelidir. Terslikler gözden kaçırılmamalı ve her an sürprizlere hazırlıklı olunmalıdır. Bir sayısı bir lider ve öncüsün. Ölçüyü kaçırmadan bu sorumluluğun bilincinde olunmalıdır. Bunun için danışmanlık çok uygundur çünkü sorumluluk kolay alınabilir. Kısacası bir sayısı; birleşik insanlık realitesinin ve evrensel bütünlüğün sayısıdır; varoluşun her formunda bulunan kozmik güce bu sayıyla ulaşmak mümkündür.

2 sayısı

Numeroloji 2n2 sayısı Anahtar sözcükler; İşbirliği-diplomasi- uyumluluk-uzlaştırıcılık-zerafet ve incelik. "Bana katılın, yanlızlıktan hoşlanmıyorum" işte ikinin yaşam sloganı... İki sayısı dişiselliğin ve dışa dönüklüğün sembolüdür. İki sayısı Ay tarafından yönetilir, Başak, Terazi ve Akrep burçları üzerinde çok etkilidir. Toleranslı olmak, kibarlık, nezaket, sevimlilik, saygılı ve nazik olmak, içtenlik, samimiyet ve sadakat, esneklik ve yumuşak başlılık, toplumu ve kalabalıkları sevmek, yardımseverlik, bağlayıcılık ve ikna edicilik İki sayısının pozitif özellikleridir. Buna karşın ani kabalık ve saygısızlık, emin olamamak , dikkatsizlik, dağınıklık, cesaretsizlik, kayıtsızlık ve ilgisizlik, bir konuya veya bir olaya konsantre olamamak, hareketsizlik ve kayıtsızlık, duygusuzluk, pasiflik ve soğukluk İki sayısının negatif yönlerinin oluştururlar. Bu önemli ve sert etkiler iki sayısının pasif ama gizli güçleridir. İki sayısının etkileri arasında inatçılık, aşırı duyarlılık, katılık, küçük görmek, melankolik kaçışlar gibi etkilere de raslanabilir. Bütün bu etkileri iyice tanımak ve olaylarla yüzyüze geldiğinde, aşabilmek için kişinin kendisine telkinlerde bulunması gerekir. İki sayısının insanı, diplomasiyi ve politikayı iyi bilir, üstelik siyaset sanatının gerekliliğini ve gerçek doğrularını kavramıştır. Olaylarda çıkabilecek her sorunda daima barışçı ve çözüm arayıcıdır. İyi bir gözlemci ve izleyici olduğu için, yaşam boyu bu özelliği ile çözümleyeci olacak ve olayları büyük zararlar görmeden aşabilecektir. Ama unutulmaması gereken birşey daha var; İki sayısı insanı yanlız olmamalıdır. İki sayısı insanı işbirliklerinin ve ekip çalışmalarının insanıdır. Bu yüzden daima başkalarına gereksinim duyar. İki insanı bir müzisyen, istatistikçi, bankacı veya finansmancı, sinema veya tiyatro sanatçısı, rehber, bilgisayar uzmanı, teknisyen, tv sunucusu veya bir arabulucu olabilir. İki sayısının yaşam boyu özelliği düalite yani iki yönlülük olarak, sık sık seçmek veya iki arada bir derede kalmak durumu ile karşı karşıya kalmasıdır. Zorluklar ya da sorunlar, ne olursa olsunlar genelde iki yönlü olarak veya ayrı giysiler içinde ortaya çıkabilirler. Ama bu aynı zamanda, çözümlerin ve çarelerin de iki yönlü veya iki şekilde olacağının da göstergesidir. Yani çözüm bulunduğunda, bir diğer yolun daha bulunabileceği unutulmamalıdır. İki sayısının insanındaki kişilik duygusal okyanuslarla doludur. Bu insanda sık sık fırtınalar çıkar, dalgalar kabarır, ta ki yakınlardan sevgi ve şefkat dolu bir meltem rüzgarı gelip, suları sakinleştirinceye kadar. Bilgi ve birikim bu insan için daima gereklidir. Ama dikkat edilmesi gereken; yüksek seviyedeki bilgi ve birikimin "çok bilmiş"bir kişiliği oluşturmamasıdır. Yanlız kalmamak gerekir, kişi güç yitirebilir ve kuruntu çukuruna düşebilir. Yaşam gücünün sürekli artması ve canlılığı sürekli sürdürmek için, her zaman toplumsal olaylarda ve ekip çalışmalarında yer alınmalıdır. Daima tedbirli, ağır tempolu ama kesin kararlı olunmalı ve iki sayısının getirdiği kararsızlıklar, değişkenlikler aşılmalıdır. Utangaçlık, düzensizlik ve çıtkırıldımlık yenilirse, gerçek bir yaşam bilgesi olarak kişi çevresindekilerle beraber zirvelere yükselebilir. Yanındakiler ise bu kişinin estetik ve zerafet dolu kişiliğinden keyif alırlar.

3 sayısı

Numeroloji 3n3 sayısı Anahtar sözcükler; neşe - coşku - yaratıcılık - kişisellik ve sanat. "Eğlence ve neşe nerede?" İşte üçün yaşam sloganı. Üç sayısı jüpiter tarafından yönetilir. Yay ve terazi burçlarını etkiler. Üç sayısının insanı; sürekli mutluluk duygusuna, güçlü bir hayal gücüne, içten dostluk yeteneğine, iyimserliğe, sürekli köpüren bir coşku ve neşenlenme gücüne, kıymetbilirliğe, yüksek sanat aşkına ve sosyal uyumluluğa sahiptir. Öte yandan üç sayısı, gizliden gizliye melankolizm, uyuşukluk, sınırlılık, içe kapanıklık ve karamsarlık, uzaklaşma güdüsü, pireyi deve yapmak, çekingenlik, ilgisizlik ve kayıtsızlık gibi etkileri de getirebilir. Üç sayısı her sayıda olduğu gibi negatif etkiler de getirebilir; maymun iştahlılık, sıkıcılık, kötümserlik, gösterişçilik, çok konuşmak, sürekli şikayetçi olmak, ani sert davranışlar ve züppelik. Üç sayısı insanı, bir sanatçı, kozmetik uzmanı, müzisyen, oyuncu, yazar, sunucu, danışman, psikiyatr veya psikolog olabilir. Sanatın her alanı uygundur. Üç sayısının insanı, yaşama sanatının bir kaçma ve kovalama sanatı olduğunu iyi bilir. Ve de bu rolü başarı ile oynar. Doğal yapı gereği, bir hayal ve kurgu sanatçısı olduğundan çok pratik sayılmaz. Bu bir eksiklik değildir çünkü öylesine renkli bir enerji yayar ki; keyifli olduğunda çevre neşe ve coşku renklerine boğulur. Üç insanı, yaşam yoluna doğal yetenekle başlar, onda mükemmel bir sezgi ve kehanet yeteneği vardır. Eğer bu gücü tam anlamıyla bilebilir ve ortaya atmaktan çekinmezse geleceği algılayabilir ve çevresini yönlendirebilir. Eğer, hangi tür ve hangi boyutta olursa olsun, sanatla biraz ilgiliyse üç sayısının titreşimleri üç insanına konuşma ve yazma alanında büyük etki verecek ve kolaylık sağlayacaktır. Dostluğu açık ve içtendir, doğal konuşma yeteneği vardır. Ama çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu üstün güç sivri dillilik de verebilir ve insanları kolay kırabilir. Onun için daima kontrollu olmalı ve üç insanı sözlerinde tedbiri aklından çıkarmamalıdır. Birçok üç insanının yaratıcılıkları sayesinde moda ve kozmetik alanında başarılı oldukları görülmüştür. Ama bu konularda aktif bir uğraş olmasa dahi; erkek veya kadın, hiç farketmez, üç insanı daima kendine yakışanı bilen ve uyum sanatına hakimdir. Üç sayısının büyülü gücü konuşma yeteneğinin yanısıra, olaylar karşısında büyük bir esneklik, dönüştürme veya zıtlıkları orta noktada bütünleştirme yeteneğini verecektir. Üç insanıyla dost kalmak isteyenler öncelikle çelişkilerini ve karakteristik dalgalanmaları, ön yargısız ve alışılmışın dışında kalarak kabullenmeli ve de art niyet aramamalıdırlar. Çünkü bu insan, genelde ve temelde kötü niyetli değildir, üstelik bunu bir amaçla yapar ve yaşamın gereklerinden bir olarak ortaya koyar. Üç insanı, sonuçta evrensel bağışlayıcıdır. Bu ilahi yeteneği çok iyi kullanmalı, kin ve nefretten daima çok uzak kalmalıdır. Aksi halde üç sayısı insana iyi davranmayabilir.

4 sayısı

Numeroloji
Numeroloji4 sayısı Anahtar sözcükler; Çalışmak-disiplin-sınırlamak ve düzene koymak-pratik olmak ve de otoritedir. "Şimdi sırası mı? Görüyorsun ki, meşgulum..." İşte dördün yaşam sloganı. Dört sayısı güneş tarafından yönetilir, Boğa ve Oğlak burçlarını etkisi altında tutar. Dört sayısının insanı olarak kararlı, yapıcı, metodlu, ekonomik, sebep ve sonuçları iyi görebilen, ciddi, güven verici ve daha da önemlisi etkileyici, vakur, asil ve ağırbaşlıdır. Öte yandan dört sayısı zaman zaman, dikkatsizlik, tembellik, detaylara fazla boğulmak, kararsızlık, ölçüsüzlük, olayları akışına bırakmak, raslantılara güvenmek, farklılık veya ayrıcalık çabası ve yetersizlik gibi duyguları da getirebilir. Dikkatli olunmalı ve bu yönler ortaya çıktığında akılcı ve iradeli olunmalıdır. Her sayıda olduğu gibi, dört sayısının da negatif etkileri vardır. Dar kafalılık-inatçılık-esnek olamamak-aşırı sertleşmek-dogmatizm-kabalık- saygısızlık-kısıtlayıcı ve sınırlayıcı olmak- dikkafalılık-bildiğini okumak ve hoşnutsuzluk genelde negatif etkilerdir. Dört sayısının bu sert etkilerine karşı savaş vermekten kaçınmamalı ve etkileyen diğer sayıların olumlu etkilerinden yararlanıp, onlardan güç alınmalıdır. Gerekli destek gelecektir. Dört insanı, bir inşaatçı, mekanik uzmanı, muhasebeci, iş adamı, mühendis, mimar, yönetici veya laboratuar araştırmacısı olabilir. Dört sayısının insanı olarak daima yaratıcılığını kullanır. Gerek iş gerekse de ev yaşamında, yaşamı organize etmek, planlamak ve sistemli olabilmek bu sayının önemli yeteneklerinden biridir. Ayrıntıları çok iyi görebilmek, detay merakı, sorunları tam anlamıyla kavramak, olaylara hakim olabilmek dördün önemli özelliklerindendir. Yoğun ve sert çalışmalara çok uygundur. Bu insanın cesareti daima dikkat çeker ve birçok konuda avantaj sağlar. Yabancılara göre bu insan can sıkıcı, monoton ve kısıtlayıcı olarak tanımlanabilir. Daha da ilginci korkutucu olarak görülebilir. Ama bu; dış görünüşdedir. Ve bu kılığın altında aslında sıcacık, dost ve içten bir insan bulunmaktadır. Önemli olan bunun farkedilebilmesi ve istenmesidir. Böylece gücün kalıcı olduğu anlaşılır. Dört sayısı insanlığı inşa etmekte; geliştirmekte ve mekanize ederek süper teknolojiye sahip mükemmel bir dünyaya doğru götürmektedir. Bütün dört insanlarını izlenirse, görülür ki bu ağır hareket eden insanlar, uzun vadede başarılması çok güç olayları oluşturmaktadırlar. O düşük temponun altında, inceden inceye örülen, sistematik, kapsamlı bir proje veya amaç bulunmaktadır. Özellikle para konularında ve tüm mali konularda, çok başarılı olmak mümkündür. Dört insanı bu yönünü keşfetmeli ve bilmelidir. Ekonomik gücünü kullanma yönündeki dikkati ve özeni bunu sağlayacaktır. Aslında bu insan, para harcamaktan zevk alan ve bunu bir sanatçı gibi uygulayan biridir. Örneğin hafta sonunda oyun oynarken, bundan bir hobi olarak büyük zevk alır ama aynı anda da buradan nasıl kazanç sağlayabileceğini de aklından gizli gizli hesaplar. Üstelik genelde, bunu başarır da... Dört insanı, parayı ve maddi gücü iyi kullanır, örneğin çimenlerde otururken aklına kağıt paraların rengi de gelebilir. Sonuç olarak dört hareketliliğin ve kehanetin sayısıdır. Bu insan iyi bir astrolog veya istatistikçi de olabilir. Eğer dört insanı sayının gücünü iyi biliyorsa, çevreye vereceklerini de iyi bilmelidir, çünkü bir insanın yanında dört insanı varsa, zor durumda daima koşacağı ve yardım göreceği biri de var demektir...


5 sayısı

Numeroloji Numeroloji5 sayısı Anahtar sözcükler; Özgürlük-aktif olmak- geliştiricilik-devrimcilik-çok yönlülük ve değişimleri kabullenmek olarak tanımlanabilir. "Senin için herşeyi daha iyi yapabilirim." İşte beşlerin yaşam sloganı. Beş sayısı, Merkür tarafından yönetilir. İkizler ve Aslan burçlarını etkiler. Beş sayısının insanı, bağımsızlık meraklısı-duygusal-ön-sezileri yüksek-fırsatçı ve yaratıcı-keyifli-neşeli-esnek-yumuşak başlı- gayretli-gelenek ve kurallara aykırı ve de yorulmak bilmez biridir. Öte yandan beş sayısının getirdiği ilginç etkiler de vardır; ani değişim korkuları, renksizlik ve ruhsuzluk, eskiye meraklılık, aşırı tereddütler ,vurdumduymazlık ve şüphecilik, soğukkanlılık, daha da doğrusu heyecansızlık ve durgunluk gibi. Tabii ki, her sayıda olduğu gibi beş sayısının da negatif etkileri vardır; sık sık gelen huzursuzluk duygusu, sinirlilik, aşırılık, eksantrık olma meraklılığı, düşüncesizlik, tahrik edicilik, abartılı olmak, yüzeysellik, çılgınlık, mantıksızlık, ya da anlamsızlık görülebilecek bazı negatif etkilerdir. Beş insanı, bir turizmci, yayıncı, araştırmacı, yazar, gazeteci, politikacı, dedektif, film yönetmeni, danışman, satıcı veya her konuda doğaüstü araştırmacısı olabilir. Bir beş insanı vardır ama aslında yoktur yani tam bir sihirbaz gibi, tanıkların gözü önünde aniden ortadan yok olabilir. Ama kişiliğinin ardından ışıltılı bir gölge daima kalacak ve uzun zaman hissedilecektir. Bütün sayıların içinde en meraklısıdır, bir cıva gibidir, çok yüksek düzeydeki elektrik enerjisi, çevredeki herkese canlılık, hareket ve eylem getirir. Beş insanı sık sık sevgili değiştirir, ama bu kadarla da kalmaz, sık sık yaşamını ve kişiliğini de değiştirerek, çevresindekileri şaşkınlıklara uğratır. Beş sayısının insanı yaşamın bilinmeyen sınırlarında, daha fazla bilinmeyenlere ulaşmak için, durup dinlenmeden yürür. Araştırıcılığı ve bilinmeyen karşı olan ölümsüz merakı sınır tanımaz ve durmak nedir bilmez. Beş sayısının insanı doğal liderdir, her konuda başı çekmeyi iyi bilir. Olağanüstü gözlem gücü ile, adeta çevresindekileri projekte eder, aydınlatır ve gizli kalan her yönü aydınlatmak için çabalar ve sonuçta başarır da. Öyle anlar ve durumlarla karşılaşabilir ki, yıkılsa, büyük maddi ve manevi yaralar alsa dahi, bunu asla dışarı belli etmeyecek ve kimse anlamayacaktır. Beş insanları bir anlamda kolay tatmin olmayan ve yetinmeyen insanlardırlar. Onlar yeni birşeyler elde edebilmek ve öğrenebilmek için yorulmak bilmeden uğraşıp, didinirler. Her sabah yaşama yeni doğmuş gibi başlar ve yeni bir oyuna hazır olurlar. Dün olanlar dünde kalmıştır, her ne olursa olsun, onlar dünün olaylarıdır. Bir kez daha yaşanmamaları için herşey yapılmalıdır.Ötesi hiç önemli değildir... Hatta beş insanına dün kötülük eden, bugün yeniden şansını deneyebilir. Ama çok iyi düşünmelidir; çünkü beş insanı o kişiyi gülümseyerek karşılayacak ve üstün nezaketiyle düşmanını şoka sokacak ve hemen ardından en uygun anda inanılmaz bir darbe indirecektir. Kısacası beş insanının kin ve nefretinden korkmak gereklidir. Şakası yoktur. Beş insanı için olumlu ve barışçı ilişkiler kurmak, kitleleri örgütlemek hiç zor değildir. Tam bu işlerin insanıdır. Yardım ve çevre örgütlerinde daha iyi bir örgütçü ve lider bulunamaz. Yaşam onun için bir oyundur ve bu oyunu gerçekten iyi oynar. Ama daima kendini fazla yormaktan ve hırpalamaktan kaçınmalıdır. Kısacası beş insanı her alanda, duracağı noktayı iyi bilmelidir.

6 sayısı

Numeroloji Numeroloji6 sayısı : Anahtar sözcükler; Bu sayının anahtar sözcükleri sorumluluk - birleşik insanlık realitesi - yargı ve uyumdur. Altı sayısı insanları için en önemli olay, başkalarının yardımına koşmak ve sevdiklerini korumaktır. Altı sayısı Venüs tarafından yönetilir; Balık ile Yengeç burçlarını etkisi altına alır. Sayınız altı ise, yaşamın zorlu yollarında sizi etkileyecek olan temel etkenler şunlar olacaktır; altı sayısının insanı olarak insancıl, ruhen mutlu, uyumlu, yardımsever, paylaşıcı, kıymet bilen, güvenilir, şefkatli, saygılı, yüceltici ve ruhsal dengesi yüksek birisiniz . Öte yandan altı sayısı size hesapsızlık, melankoli, ayrıcalık, ihmalcilik, kayıtsızlık, dışlayıcılık, kendini arayıcılık, peşin hükümlülük, vefasızlık gibi özellikleri de yanında getirebilir. Bu etkilere karşı daha tutarlı, bilinçli olmalısınız. Her sayının negatif etkileri de vardır; tabii altı sayısının da; bakalım bunlar neler; duyarsızlık, içe kapanıklık, kindarlık, sorumsuzluk, kusur arayıcılık, alınganlık, nezaketsizlik, sevimlilik, vurdum duymazlık ve saldırganlık. Bütün bunlar altı sayısının size getirebileceği negatif etkilerdir. Bunlara inanmalı ve etkisi altında kaldığınızda veya sana anlatıldığında kendini kontrol etmek için gereken gücü sağlamalısın. Siz bir şarkıcı, dekoratör, ressam, öğretmen, eğitimci, hemşire, güzellik uzmanı, parfümcü veya koku uzmanı, sosyalizasyon uzmanı, elçi, avukat veya spiker olabilirsiniz. Siz altı insanı olarak, iyi bilmelisiniz ki dünyaya bilgelik için geldiniz, bu bilgeliği başkalarına vermek zorundasınız. Yani siz yakınlarınızdan ve çevrenizdekilerden sorumlusunuz. Neyi elde ederseniz edin, ne kadar güçlü ve varlıklı olursanız olun, ne kadar bilgili ve en önemlisi, ne kadar mutlu olursanız olun; herşeyi evet herşeyi paylaşmak zorundasınız. Bu sizin evrensel sorumluluğunuzdur. İnanılmaz bir yaratıcılığınız var ve bu yaratıcılık yaşadığınız ortamda, her seviyede ve her koşulda, görüleceğinden ortam daima çok çekici olacaktır. Dikkatli olun; negatif, daha doğrusu size zarar verecek bir yön daha var; bunun üzerinde ciddiyetle durmalısınız. Duygusal olaylar karşısında veya romantik sorunlarla karşılaştığınızda sizi çoğunlukla derin ve güçlü bir hüzün kaplayacaktır. Bu hüzün uzun zaman kalbinizde duracak ve zaman zaman içiniz ağlayacaktır. Bu hüznün temel nedeni ruhunuzun derinliklerinde yatan evrensel sevginin arayışıdır. Özellikle evlilik yaşamında bunu çok sık yaşayabilirsiniz. Evinizin ve kalbinizin içindeki uyum, sizin ruhsal sağlığınız için geçerli temel taştır. Negatif olaylar sizi asla kalben etkilememelidir ki, bilgelik ve yaşam sevinci içinizden hep dolup taşsın ki, çevrenizdekilere yararlı olabilesiniz. İçinizden gelen sesi öncelikle dinleyin, bu ses sorumluluğunuzun ve bilgeliğinizin sesidir ve özellikle madde dünyasında doğru yolu gösterebilir. Dikkat edin eğer ilk gelen ses dünyasal kaygılarla karışmamışsa, kesin olarak doğrudur. Diğer dikkat çekici bir yeteneğiniz ise, başkalarının acı ve ızdıraplarına yardımcı olabilmenizdir. Elbette ki, hatalı yönler de zaman zaman ortaya çıkabilir. Örneğin para harcamak sizin için tutku ve büyük bir zevktir.
Tutumlu ve idareli olmanız gerekir, işte bu yüzden yaşam boyu dönem dönem maddi sıkıntılar içine düşebilirsiniz. Güzellikler ve çevredeki ihtişam sizin için vazgeçilmez bir tutkudur. Yaşam boyu çevreniz geniş olacak, birçok dost ve arkadaş etrafınızda yer alıp, derin izler bırakacaktır. Hiç yanlız kalmayacaksınız. Yakınlarınızı ve çevrenizdekileri etkileme yeteneğiniz o kadar yüksek ki, size şu veya bu şekilde karşı, hatta düşman olanlar dahi ister istemez bu etkinin altında kalacaklar. İnsanları hep sevdiğiniz ve yaşamı paylaştığınız sürece, geleceğiniz hep başarılı ve dingin olacaktır. Kısacası; size moral bozukluğu ve hayal kırıklığı yasaktır. Daha doğrusu bunları kalıcı hale getirmeniz zararlıdır. Siz ; siz olun ve yaşamın zorluklarını ve sertliklerini aşabileceğinize daima inanın.


7 sayısı

Numeroloji Numeroloji7 sayısı Anahtar sözcükler; Bu sayının insanı duygusal, yaratıcı, hayalperest, entellektüel, teknisyen, derin, çalışkan, vakur, onurlu ve titiz biridir. "Ben seni incelerim, araştırırım." İşte yedinin yaşam sloganı. Tüm yaşamın boyunca sizin düşünce tarzınız ve dünya görüşünüz bu doğrultuda oldu ve olacak. Yedi sayısı evrenin gizem ve kudret sayısıdır ve sayılar evreninin güç kaynağıdır. Neptün gezegeni tarafından yönetilir. Akrep ve Kova burçlarını yönettiğine inanılır. Aslında yedi sayısının gizemi tam olarak çözülememiştir. Yedi sayısının anahtar sözcükleri; bilgi - anlayış - gerçeği aramak ruhsallık - gerçeği aramak, orjinallik ve analiz etmektir. Bugüne kadar yaşanan ve yaşanacak yaşam yolunda bu güçlü etkiler sizi yönlendirecekler. Özellikle dakiklik, o andaki sorumluluğunuz ve bir zamanlama ustası olmanız ünlüdür. Yedi sayısı size aynı zamanda; yanlızlık korkusu, zaman zaman etkili olamama, yeterli kültürü olduğuna inanamama, bireysellik, üstünkörülük, dar görüşlülük, düzensizlik, eksiklik ve uzaklık duygusu gibi etkiler de getirebilir. Her sayıda olduğu gibi, yedi sayısı da negatif etkiler getirerek sizi etkiler, unutmayın ki negatif etkiler, pozitif etkilerin dengesini ve geçerliliğini sağlama yönünden önemlidir. Bu etkiler altında kaldığınız zaman yapmanız gereken çözümleri bulabileceğinize olan inancınız ve direncinizdir. Başarabilirsiniz, yeter ki inanın, bu o kadar zor değildir. Yedi sayısı size aşırı eleştiricilik, gurur ve kibir, sinirlilik ve huysuzluk, kuşkuculuk, sabırsızlık,tahammülsüzlük, inzivaya düşkünlük, bağnazlık, bilgiçlik ve ukalalık gibi sert etkiler de verebilir. Siz yedi sayısının insanı olarak, bilimin her alanında, kimyacı, matematikçi, kanun adamı, tıp mensubu, majisyen veya sihirbaz, ulaştırmacı, kriminolojist, yazar, cerrah, kameraman, sosyolog ve psikolog olabilirsiniz. Siz tam anlamıyla bir düşünce adamı veya filozofsunuz. Çoğu zaman yanlızsınız, bundan hoşlanıyorsunuz da, çünkü stresden uzak, sessizlik ve barış içinde yaşamak, sessiz ve derinde kalanları aramak ve yaşamak sizin en önemli özelliğinizdir. Temelde bilimsellik ve ruhsal güç sizde mükemmel ve uyumlu bir senteze ulaşmıştır. Eğer bunun farkında olur ve bu sentezden bir sonuç çıkarabilecek olursanız, sürekli aranılır ve ihtiyaç duyulur bir kişi olmanız mümkündür. Öte yandan içinizdeki mistik gücün getirdiği etkiler nedeniyle zaman zaman gerçeklerle, gerçek olmayanları karıştırabilir ve zor durumlarda kalabilirsiniz. Önemli olan bu ayrımı iyi yapabilmenizdir. O zaman yaşam bilginiz artacak ve zorluklar daha kolay aşılacaktır. Olaylar dış görünüşte sizi yanıltabilirler. Öyleyse yapmanız gereken tek şey, her konuda gerçekleri tam anlamıyla algılayabilmek ve olayların içyüzünü görebilmek için çaba göstermektir. Hiç aklınızdan çıkarmamanız gereken tekşey; daima tedbirli ve hazırlıklı olmanızdır. Bunun için hep uyanık olmalı ve dikkati elden bırakmamalısınız. Ruhunuzun soyluluğu ve geniş bir hoşgörüye sahip olmanız, size sayısız kapı açacaktır. Ama bu hoşgörü asla abartılmamalı, aksi halde aşırı rahat ve vurdumduymaz bir yaşamın içine düşebilirsiniz. Yalandan, inattan ve gereğinden fazla sessiz kalmaktan kaçınmalısınız. Bunlar size zarar getirebilir.
Özellikle sevgi konusunda yapacağınız hatalar, size pahalıya mal olabilir. Bu nedenle, ne olursa olsun gerçeği, daima gerçeği aramalı ve sonuçlar korkutucu olsa dahi doğruyu hep korumalı ve savunmalısınız. Şüphe yok ki, yarattığınız etki, çevrenizdekileri korkutmakta ve sizden çekinilmesine neden olmaktadır. Bu normaldir, çünkü yedi sayısı sıradan bir sayı değildir, yarattığı farklı enerjiyle uyum sağlayabilmek başkaları için kolay değildir. Yedi insanına neden, niçin ve nasıl gibi sorular sorulmamalıdır, çünkü o ne yaptığını bilen mantıklı biridir. Bu evrensel sayının insanı olarak, yaşam boyu tutarlı ve güvenilir bir insan olmanız gerektiğini hiç aklından çıkarmamalısınız.

8 sayısı

Numeroloji Numeroloji8 sayısı; Anahtar sözcükler; Sekiz sayısının anahtar sözcükleri; "organizasyon, yargı, denge, maddi başarı, otorite, güç ve kudret arayışıdır. "Kuralları ben koyarım" sekizin yaşam sloganıdır. Sekiz sayısı Satürn tarafından yönetilir, aynı zamanda da Oğlak burcunu etkisi altında tutar. Sekiz sayısının getirdiği etkiler, güçlülük, disiplin, bağımsızlık, kendine güven, sorumluluk, başarılı olmak, araştırmak, başarmak, her konuda kesinlik ve kararlılık, işbirliği yeteneği, cüretkarlık ve ataklıkdır. Bu önemli yaşam sayısı zaman zaman savunmasız kalmak, organizasyon eksikliği, çekingenlik, ilişkisizlik, kurallara karşı gelmek, sabit fikirlilik, dikkatsizlik, toyluk ve incinebilirlik etkilerini de yanında getirebilir. Bu sayı birçok mensubuna zaman zaman diktatörlük, fanatiklik, aşırı soğukluk, tutuculuk, katılık, agresiflik, kısıtlayıcılık, dikbaşlılık daima hata yapma korkusu, isyankarlık gibi negatif etkiler de getirebilir. Başarızlığının ve belki de arada bir mutsuzluğunun temel nedenleri bunlardır. Bunlara karşı en iyi direnme yolu; etkileyen diğer yaşam sayılarını bilmek ve onlardan gereken gücü alabilmektir. Siz bir sekiz insanı olarak yayıncılık, yazarlık, bankacılık, politikacılık, finansörlük, toprak ve gayrimenkul alım satımı, avukatlık, arkeologluk, antikacılık ve belediyecilik gibi meslekleri seçebilirsiniz. Sekiz insanı iki adet dört sayısının insanıdır. Yani siz; dört sayısı insanının ikiye katlanmış halisiniz. Aslında bu sayı, biraz kadınsıdır ve ilginç bir şekilde insanı kucaklar. Herşeyi kendi özelliklerine göre adapte eder. Siz ağır ve şaşmaz birisiniz, yüksek bir dağa tırmanırken, sonucu önceden bilmeniz veya doğru tahmin etmeniz, peşinen güç ve avantaj sağlar. Ve bu avantajı özellikle madde dünyasında, hele para konusunda iyi kullanırsınız. Yani çoğu zaman sonuçları önceden görebilmeniz veya hissedebilmeniz sizin kazanç sağlamanıza neden olabilir. Bu yüzden iyi bir borsa spekülatörü de olabilirsiniz. Gezegeniniz Satürn Güneş Sistemi´nin bu sert ve güçlü gezegeni genelde kısıtlayıcı, kural koyucu ve ders vericidir. Hatta Satürn´e öğretmen diyenler de vardır. İşte bu Satürn etkisi yaşamda önceleri üzücü ama sonraları çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Örneğin bir iş konusunda, tatsız bir kazık yiyebiliriz, kötü anlar yaşayabilirsiniz ama bu sıkıntının sonrasında mükemmel bir öğreti sahibi olabilir ve aynı hataya bir daha asla düşmezsiniz. Sizin için arada bir zor olan şey, şu ünlü önsezinizle beraber yaşamayı öğrenmenizdir. Çünkü bu önsezi sizi bazen korkutmakta ve geleceği hissedebilmek endişelendirmektedir. Oysa, yapılması gereken bu ilahi armağanı iyi değerlendirmek ve korkuyu bir tarafa atarak, etkin uyarılarla görevi yerine getirebilmektir. Sekiz sayısının bir diğer önemli yanı; para kazanma konusunda şans getirmesidir. Bu sayının etkisindeki insanlar kolay para kazanabilirler, yeter ki sezgilerini doğru ve yerinde kullansınlar. Sürekli enerjik olabilmek, güçlü ve dürüst irade başarı getirecektir. Şefkatli ve doğrucu bir insan olduğunuz için, iyi bir yönetici olabilirsiniz. Ama dikkat, içinizdeki gizli diktatörlük ve otorite duygusunun ortaya çıkmasına izin verecek olursanız çevreye dehşet ve korku saçabilirsiniz.
Bir başka özelliğiniz çevrenizdekilerle paylaşma niteleğinizdir. Aslında sekiz sayısı bütünlükleri, aile ve iş ortamında toplayıcı olma gücünü de getirir. Hiçbir olayda hemen pes etmemeli ve moralinizi asla bozmamalısınız. Unutmayın ki, siz bir Satürn çocuğusunuz ve zafer eninde sonunda daima sizin olacaktır, yeter ki zamanın değerini ve önemini bilin.


9 sayısı

Numeroloji
Numeroloji9 sayısı Anahtar sözcükler; Anahtar sözcükler ;"Hümanizm, kardeşlik, bağışlamak, kucaklamak ve yardımseverliktir. Dokuz sayısı sayılar evreninin son halkası ve zirvesidir. Ayrıca ve en önemlisi bu tanrısal sayı, kudretin kaynağıdır. Dokuz sayısını Mars yönetir, Kova ve Balık burçlarını etkiler. İnsanlığın astrolojik çağ olarak Balık burcundan Kova burcuna geçtiği bu günlerde, dokuz sayısı ve bu sayının insanları çok önemlidir, çünkü gezegenin geleceği ellerindedir. Gerçek bir dokuz insanı bu nitelikleri taşır. Bu gizemli sayı, idealizm, yaratıcılık, sevecenlik, anlayış, idrak, alçakgönüllülük, saygılılık, konukseverlilik, şefkatlilik, iyimserlik ve geleceği oluşturmak gibi etkileri getiriyor. Güçlü dokuz sayısı bunların yanısıra evrensel düalite gereği başka etkiler de getirebilir; tek bir konuda kesin kararlı olmak, herkesden uzak kalma güdüsü, ayrıcalıklık, birine veya bir konuya bağımlı kalamamak, yüzeysellik, kayıtsızlık, duyarsızlık, tepkisizlik ve içine dönüklük gibi etkileri de verebilir. Bu etkileri iyiye kullanabilir ve kendinize yararlı bir hale getirebilirsiniz. Dokuz sayısı çok güçlü bir sayıdır; bu çok güçlü ve kudretli enerji tabii ki, negatif etkileri de yanında getirebilir; örneğin soğukluk, inatçılık, toplumu sevmemek, acı ve kırıcı olmak, söz dinlemezlik, harislik, cimrilik ve sıkıcılık gibi. Kendinize meslek olarak, tiyatro veya sinema oyunculuğunu, ressamlığı, gazeteciliği, restorancılığı, eğlence organizatörlüğünü, turizmciliği, misyonerliği, doktorluğu veya konuşmacı olmayı seçebilirsiniz. Bu meslekler ve benzerleri uygundur. Eğer sokakta, bir dükkanın önünde durmuş, vitrindeki sıradan bir çoraba bakarak, çorabın renklerinin insanlığa yakışmadığını uzun uzun anlatan birisini görürseniz anlayın ki o, bir dokuz insanıdır. Siz öncelikle bir sanatçısınız, bu yüzden ne konuda olursa olsun, karşınızdaki sizin o inanılmaz sanat yeteneğinden muhakkak etkilenecek ve isteğiniz sonunda kesin olarak yapılacaktır. Şunu asla unutmamalısınız, yaşamınız boyunca siz her ama her istediğinizi yapabilecek ve sonuçlarını uygun olarak kullanabilecek birisiniz. Yeter ki bunu bilin ve kullanabileceğinize inanın. Aşk ve sevgi sizin için yemek ve içmek gibidir, onlarsız yaşayamaz ve sık olarak aşık olursunuz. Elbette ki, sonunda gerçek aşka da ulaşabilirsiniz ve bu aşk tabii ki size göre olacaktır. Yıldızları yerinden oynatacaktır. Böylesine sevmek herkese göre değildir. Bu nedenle tabii daldan dala konabilirsiniz. Ama evinizi birlikte kuracağınız avı seçmeden, hem dişi kuştan, hem de ağacın durumundan emin olmalısınız. Eğer neme lazımcı, boşverci ve tembel olmazsanız aşkın ve mutluluğun size koştuğunu görebileceksiniz. Kısacası eğer o ilahi aklınızı kullanacak ve kullandıracak olursanız aşk ve para sizin için biçilmiş kaftandır.Yeter ki, açık ve dürüst oynayın. Cömertliğiniz ünlüdür. Çevrenizdekilere yardımcı ve yararlı olmak sizin en önemli amacınızdır. Ama bir yönünüz var ki, işte bu tehlikelidir; siz çok sevdiğiniz ve bağlandığınız insanların sizi kırmalarına ve aldatmalarına hiç dayanamazsınız. Ve işte o zaman sizden korkmak gerekir. Çünkü asla bağışlamazsınız, zira sevgiye ve sadakata ihanet sizin için en önemli olaydır. Yaşam yolunda başarılı olmak için kolay yolları sevmiyorsunuz. Zorluk ve sert yaşam patikaları sizi çekiyor. Engellerle dolu yarışlardan zevk alıyorsunuz. Evet, bu sizin yaşam tarzınızdır ama en önemlisi bundan hoşlanıyorsunuz. Hızlı temponuz bazen o kadar başdöndürücü ki, o yüzden zaman zaman çevrenizde kırılıp dökülmedik kimse kalmıyor. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Üç sayısının üç katı güçlü olan bu sayının insanı olduğunuzu kesin olarak aklınızdan çıkarmamalısınız. Dokuz; yapılamazın yapılabildiği, erişilmezin erişilebildiği, kozmik katların sayısıdır.
Numeroloji

Numeroloji numeroBütün yapmanız gereken doğum gününüzü, ayınızı ve yılınızı yanyana yazarak toplamaktır. 23 nisan 1948´de doğduğunuzu varsayın, öyleyse 23, 4 ve 1948 sayılarını yanyana toplayacaksınız, yani 2,3,4,1,9,4 ve 8´i. Toplam 31´dir, şimdi de 3 ve 1´i toplayalım, 4 çıkar. Demek ki, o tarihte doğmuş olsaydınız, yaşam sayınız 4 olacaktı. Şimdi aynı hesabı kendi doğum tarihiniz için yapın ve yaşam sayınızı bulun. Sadece doğum sayınız için değil, aynı hesaplamayı yaşamınızda dönüm noktası olan her tarih için de yapabilirsiniz. İşte size Numeroloji...

Son düzenleyen NoRaBeLL; 11 Mart 2007 00:00 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
7 Ocak 2011 10:51       Mesaj #6
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
SAYI FALI

Astroloji gibi 'Numeroloji'nin temelleri de antik uygarlıklara, antik düşünceye dayanıp, Ortadoğu 'dan Batı 'ya uzanıyor, Pisagor ile gündeme gelen, Numeroloji ile Numerolog Syivie Vager e göre doğum tarihinden yola çıkarak karakter analizi ve hayatınızın akışını belirlemek mümkün. Nasılmı? İşte bunun formülü; Kişiliğiniz öğrenmek için (gün, ay ve yıl olmak üzere) tüm sayıları topluyorsunuz. Ardından elde ettiğiniz bu toplamı tek bir rakama indiriyorsunuz. l île 9 arasındaki bu rakama doğum sayısı deniliyor. Ve bu, karakter tahlilinizi yapıyor... örneğin, doğum tarihiniz 2 Nisan 1957... Yapılacak işlem şöyle; 2+4+1957 = 1963 1+9+6+3 = 19 = 1+9 =10= 1+0=1

1: TUTKULU VE YARATICI

Bu sayı kendini ifade etme gücünü ve sosyal hayatta başarıyı simgeler. Sıcakkanlı, girişken ve yaratıcısınız. Zorluklara karşı yeterli enerjiye sahipsiniz. Hırslısınız, idealleriniz var. insanlar üzerinde egemen olmak sizin için hiç de zor değil. Prensiplerinizden ödün vermezsiniz. Duygusal yönden sıra dışı ve tutku dolusunuz. Aşkta sadakat ve bağımlılık arıyorsunuz.

2: DUYGUSAL VE HUZUR DÜŞKÜNÜ

Duyarlı ve duygusal bir yapınız var. Güç gösterilerine ve acımasız, tenkitlere dayanamazsınız. Dengeniz ailede yakaladığınız huzura bağlı. Dinginlikten mutlu olursunuz. Bir karar aldığınızda uzun bir süre "Acaba iyi mi yaptım?" diye düşünmekten kurtulamazsınız. Duygusal açıdan yanlız kalmak sizin için en büyük cezadır; Şefkate ve sevilmeye olan ihtiyacınız sizi her zaman uyumlu biri olmaya iter.

3: MEDYATİK VE BAŞTAN ÇIKARICI

Hızlı, dinamik ve meraklı bir yapınız var. Hareketli bir sosyal yaşam R sizin için hayat damarı gibidir. Kalıplaşmış ilkeler ve sert kurallardan hiç hazzetmezsiniz, içinde bulunduğunuz durumu kendi lehinize çevirmekte üstünüze yoktur. Arkadaş canlısı birisiniz, gittiğiniz her ortamda insanlarla iletişim kurar ve asla yanlız kalamazsınız. Duygusal yönden, insanları baştan çıkarmaya çok yatkınsınız.

4: SABIRLI VE ÇALIŞKAN

Sorumluluk ve denge sizi tanımlamak için kullanılan en doğru iki sıfat. Ciddiyetiniz ve ağır başlılığınızla tanınırsınız. Çalışma, azim ve sabır üzerine kurulu bir dünyada yaşamak sizi mutlu eder. En iyi dostunuz zamandır. Genellikle çevrenizdekiler tarafından beğenilen ve takdir edilen bir ihsansınız. Boş sözler ve vaatlere kanmaz, kalıcı birliktelikleri tercih edersiniz. Evlilik için ideal bir tipsiniz,
Bu sayı kendini ifade etme gücünü ve sosyal hayatta başarıyı simgeler. Sıcakkanlı, girişken ve yaratıcısınız. Zorluklara karşı yeterli enerjiye sahipsiniz. Hırslısınız, idealleriniz var. insanlar üzerinde egemen olmak sizin için hiç de zor değil. Prensiplerinizden ödün vermezsiniz. Duygusal yönden sıra dışı ve tutku dolusunuz. Aşkta sadakat ve bağımlılık arıyorsunuz.

5: CESUR VE BAĞIMSIZ

Hayatınız deneyimler ve kazançlar üzerine kuruludur. Tutkulusunuz ve sağduyunuzun sesine sık sık kulak verir, insanları etkilersiniz. Bağımsızlığınıza düşkünsünüz, baskılara ve zorlamalara hiç gelemezsiniz. Cesaretlisiniz, gözünüzü pek az şey korkutur. Ticari konular, sanat, medya ve öğretim alanlarında çok başarılı olabilirsiniz. Duygusal yönden gel - geç ilişkiler sizin yapınıza uymaz

6: SEVİMLİ, ROMANTİK VE GÜVENİLİR

insanları çok sever, kendinizden başkasına güvenmemek gerektiğin! düşünürsünüz. Adaletsizliğe tahammülünüz yoktur, sezgileriniz ve altıncı hissiniz çok gelişmiştir. Güzelliğe kayıtsız kalamazsınız ve uyum; birlikteliğini ararsınız. Mükemmelin peşinde koşarsınız. Romantik ve duyarlısınız, size ihtiyacı olduğunu hissettiğiniz biri karşısında hemen yelkenleri suya indirirsiniz. Güvenilecek bir insansınız.

7:BAĞIMSIZ VE TUTKULU

Son derece tutkulusunuz. Çevrenize esrarengiz hava yayarsınız, bu da insanları size çeker. Aşırıya varan bağımsızlık düşkünlüğünüz yüzünden yanlız da kalabilirsiniz. Düşünceleriniz!' hayata geçirmek için başkalarına da ihtiyacınız olduğunu çoğu kez göz ardı edersiniz. Duygusal yönden seçicisiniz. Tek kişiye bağlanana dek sayısız ilişkiye girebilirsiniz. Maceracısınız ve ancak tutkulu biriyle mutlu olabilirsiniz.

8:CÜRETKAR VE DİSİPLİNLİ

İyi ve kötü arasında bir denge tutturmak gerektiğine inanır, bunun için çalışırsınız. Paranın gücüne inanırsınız ve vasat şeyler asla sizi ilgilendirmez. Disiplinli ve organize bir şekilde çalışırsınız. Tam olarak otoriter olmamakla birlikte eleştirilere pek de gelemezsiniz. Bu durumda kırıcı bir insan olup çıkarsınız. Çabuk iletişim kurarsınız, duygularınız) açıkça ifade edersiniz. Kıskanç bir sevgili olursunuz.

9: DUYGUSAL

idealist ve tutkulu birisiniz. Genel kurallar sizi fazlasıyla sıkar, Beğenmediklerinizle yakın ilişki içine girmekten kaçınır, hayranlığınızı kazanan insanlarla arkadaşlık kurarsınız. Ancak bu seçiciliğinizden aşırıya kaçarsanız, kibirli olmakla suçlanır ve hatta yalnız kalabilirsiniz. Cana yakın ve yaratıcı olmaya aslında çok yatkınsınız. Duygusal yönden; birlikte olduğunuz kişiye karşı son derece anlayışlısınızdır.

mhmmdcngz
22 Ağustos 2012 16:33       Mesaj #7
mhmmdcngz - avatarı
Ziyaretçi
Nümeroloji Okültizm’in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.
Eski Mısır ve Yunan'da nümeroloji

Nümeroloji bilgilerinin gelecek veya gizli şeyler hakkında bilgi edinmeye yönelik olarak kullanılmasıyla ilgili alana ise aritmansi adı verilir. Eski Yunan ve Kalde’de uygulanan aritmansi ya da aritomansi “sayılar bilimi” denilen nümerolojinin öncüsü olarak görülür. Nümeroloji’nin Batı’daki gelişimi, esas olarak, “sayılar bilimi ilâhî güçler bilimi demektir” diyen Pisagor’la başlamıştır. Pisagor’a göre, evren sayılar üzerine kurulmuş bir sistem olup, evrendeki ahenk sayıların bir uyumudur. Fakat sayılar bilimine Yunanlılar’dan çok daha önce Mısır’da önem verildiği bilinmektedir. Nitekim esin kaynağı eski Mısır bilgeliği olan inisiye Pisagor’un nümeroloji ile ilgili sözlerini eski Mısır bilgeliğini yansıtan Hermetika’da bulmaktayız: “Mükemmel işleyen evren, sayıların gücüyle düzenlenmiştir.” Sayıların seslerle ilişkilendirilmesi de, tarihçilere göre yine eski Mısır’da başlamıştır.

Eski Mısır’ın İsis misterleri inisiyeleri 22 sayısına çok önem verirlerdi. Yirmi iki sayısını kutsal saydıklarından ezoterik anlamını çok gizli tutmuşlarsa da, dinsel işlemlerde bu sayıyı kullandıkları bilinmektedir. Mısır’ın 22 sırrı, hermetik bilgeliğin Mısır’dan Avrupa’ya geçişiyle Okültizm’de 22 arkan ya da anahtar biçimine dönüşmüştür. Fakat Avrupa’da Okültizm’in ortaya çıkışından çok önce, Mısır’ı ziyaret eden Pisagor bu sayının önemini öğrenmiş bulunuyordu. Nitekim Pisagor matematikteki ünlü “pi” sayısını 22’yi 7’ye bölerek bulmuştur. Bu sayının daha sonra Dante’nin İlâhî Komedya eserinde kullanmış olduğu görülür. 22 gibi 11 ve 33 de nümerolojide “üstad sayılar” olarak kabul edilir.Tradisyonlarda en çok sözü edilen sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 22, 40 ve 50’dir.

sayınız 6 ise Ruhunuzu özgürleştirmenin yolunu arıyorsunuz. Yalnızlığınız ve içe kapanmanız bu arayışınızda seçtiğiniz yöntem. Kendi gerçeğinizin peşinden kovalarken, kimi zaman rehberliğe ihtiyacınız olabilir.
Yardım istemeden önce, kendi yapabilirliklerinize ve kaynaklarınıza bakmalısınız. İç ışığınız sizi ısıtmasa bile, doğruya ve ihtiyacınız olana götürecektir. Sizi bilgeliğe ulaştıracak bu yolda tedbirli olmalı ve kendinize zaman tanımalısınız.

İbraniler'de nümeroloji

Fakat harflere nümerik değerler verilerek harflerle sayıların ilişkilendirilmesi alanında en yoğun çalışmaları kabalistlerin yapmış oldukları bilinmektedir. İbrani alfabesini kutsal alfabe olarak gören kabalistlere göre İbrani alfabesinin 22 harften oluşması bir rastlantı değildir. Fenike alfabesi gibi, bu alfabenin de 22 harften oluşmasında eski Mısır'ın hermetik etkisi olduğu sanılmaktadır.

Kabalistler 22 sayı ve harfi 3+7+12 biçiminde üç grupta ele alırlar. Bunlardan 3 temel harf semavi alemi, evrensel kökeni, başlangıcı temsil eder. Sonraki 7 "düalite harfi" "bilinçle idrak edilebilir âlem"in, yani aracı âlemin karşılığıdır. Kalan 12 harf ise duyularla algılanabilir âlemin karşılığıdır. Sayılarla ilgili kabalistik çalışmalar gematria, temurah ve notarikon adları altında üç ayrı uzmanlık alanı oluştururlar.

Araplar'da nümeroloji

Aslında, Kabalistlerin 3+7+12 biçimindeki üç gruplu sistemi Yahudiler'e özgü değildir, eski Mısır, Fenike ve eski Etyopya'nın hiyeratik alfabe harflerinde ve Arap alfabesi harflerinde de uygulanmaktaydı. (Arap alfabesi de çok önceleri İbrani alfabesi harflerine denk düşen 22 harften oluşmaktaydı.) Harflere nümerik değerler vererek yapılan çalışmalar, İslam nümerolojisinde ebced hesabı ve cifr ilmi adıyla bilinir. "Allah" sözcüğünün ebced hesabındaki sayısal değeri 66’dır.


Daha fazla sonuç:
Numeroloji

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç