Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 9 Nisan 2016  Gösterim: 36.324  Cevap: 4

Johannes Gutenberg

virtuecat
13 Kasım 2006 23:29       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  j.g1.jpg
Gösterim: 747
Boyut:  42.0 KB
Johannes Gensfleisch, «Gütenberg»
denir, tipografi tekniğinin bulucusudur (1394-1468). Gütenberg, çoğu kişilerin sandığı gibi basımcılığın değil (basımcılık ondan çok önceleri de vardı) tipografi'nin, yani her biri küçük bir blok üzerine kazılmış ayrı ayrı harflerle sözcükler yazma tekniğinin bulucusudur. Bu harf blokları önce tahtadan, sonra da dayanıklı madenlerden yapıldı. Gütenberg daha sonra, kurşun harflerle dizilmiş sayfaları çoğaltmak için basım tekniğinden yararlandı.

Buluşunu yeterince geliştirebilmek için bir bankacı olan Johann Fust ile ortaklık kurdu ve gerekli parayı ondan sağladı. Gütenberg ile birlikte çalışan ve işin tekniğini iyice öğrenen Peter Schoffer çelik üzerine kabartma harfler kazımayı, sonra bu harfleri başka bir maden üzerine basarak elde edilen izlere kurşun akıtmayı tasarladı. Bunu yapmak için de, elle çalışan bir döküm kalıbı icat etti. Özel matbaa mürekkebini yapan da gene Schoffer'dir.
Sponsorlu Bağlantılar

Bankacının Yerine Bir Başpiskopos

Ortaklığın kuruluşundan birkaç yıl sonra Gütenberg, Fust'un açtığı bir dava sonucunda her şeyini kaybetti: âletlerini, baskı makinelerini (rehin vermek zorunda kalmıştı), hattâ ilk eseri olan ve «kırk iki sabırlı» denilen (çünkü her sayfada 42 satırlık bir metin bulunuyordu) Kutsal Kitap'tan gelecek kazancı bile.

Gütenberg ömrünün son yıllarında Mainz (doğduğu şehir) başpiskoposunun himayesine girdi; başpiskopos ona soyluluk unvanı verdiği gibi, basım çalışmalarına yeniden başlaması için gerekli imkânları da sağladı.

Gütenberg'in buluşu, o zamana kadar yalnız manastırlarda basılan metinlerin çoğaltılmasına ve halka ulaşmasına imkân verdi. Böylece bütün bilgiler din adamlarının tekelinden çıkmış oluyordu. Temel eserleri okuyabileceklerin sayısı birkaç yüzü geçmezken, tipografi sayesinde kısa sürede binlerce kişiyi buldu.
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 22:24


smackdown
10 Nisan 2011 20:08       Mesaj #2
smackdown - avatarı
Ziyaretçi
Johann Gutenberg Alman matbaacısı. Doğum yılı kesin belli değildir. Kırk yaşlarına doğru Strasburg’a yerleşerek üç arkadaşıyla beraber kıymetli taşları işlemekle uğraştı. 1438 yılından itibaren el ile dizilen harflerle basma tekniği üzerinde gizlice sıkı sıkıya ilgilendi. Aradan kısa bir zaman geçince kendine has harf baskısını buldu (1440). Üzerindeki çalışmalara devam eden Gutenberg 1448’de Mainz’a dönünce buluşunu geliştirdi.
Ad:  j.g.jpg
Gösterim: 249
Boyut:  98.7 KB


Johann Gutenberg, tipografi tekniğinin bulucusudur (1394-1468). Gutenberg, çoğu kişilerin sandığı gibi basımcılığın değil tipografi'nin, yani her biri küçük bir blok üzerine kazılmış ayrı ayrı harflerle sözcükler yazma tekniğinin bulucusudur. Bu harf blokları önce tahtadan, sonra da dayanıklı madenlerden yapıldı. Gutenberg daha sonra, kurşun harflerle dizilmiş sayfaları çoğaltmak için basım tekniğinden yararlandı.
İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng (960-1297) adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Ancak çok harfli Çin alfabesinde tek tek harfler kullanarak baskı yapma nedeni hala anlaşılamamıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmişlerdir. Uygurların IX. yy'dan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir.
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 22:25
_kelebek_
3 Mart 2012 21:02       Mesaj #3
_kelebek_ - avatarı
Ziyaretçi
Johannes Gutenberg


200px Gutenberg
Johannes Gutenberg (d.14. yy’m son 10 yılı içinde, Mainz – ö. 3 Şubat 1468 ?, Mainz, Mainz Başpiskoposlu­ğu), harflerin ve öteki karakterlerin tek tek dökülerek baskı klişeleri biçiminde düzen­lendiği tipo baskı (tipografi) tekniğini geliş­tiren Alman mucit. Tipografi tekniği 20.yüzyıla değin fazlaca değişmeden kullanıla- gelmiştir. Gutenberg’in buluşunun başlıca öğeleri, karakterlerin döküleceği dişi kalıp­lardan (matris) oluşan bir kalıp; bir karak­ter döküm alaşımı; üzüm sıkma, kâğıt yapım ve cilt makinelerinin belirli parçaları­nın bir araya getirilmesiyle elde edilen bir baskı makinesi ve yağlı bir baskı mürekke­biydi. Bu öğelerden hiçbiri o güne değin Çin ya da Kore basımcılığında ya da o dönemde Avrupa’da yaygın olan ağaç baskı ya da metal baskı bloklarıyla basım teknikle­rinde kullanılmamıştı.

Yaşamı:
Soylu bir aileden gelen Gutenberg hakkında, kuyumculuk öğrendiği ve mesleğinde ustalaşarak loncaya alındığı dı­şında fazlaca bir bilgi bulunmamaktadır. 1430’da zanaatçıların soylulara karşı ayak­lanması üzerine Gutenberg ailesi Mainz’dan sürülerek Strassburg’a (bugün Strasbourg, Fransa) yerleşmek zorunda kaldı. Bu kent­teki kuyumcular loncasının kayıtlarına göre, Gutenberg 14 Mart 1434 ile 12 Mart 1444 arasında bu kentte ayna yapımı ve değerli taş kesimi işlerinde çalıştı, ayrıca bu alanlar­da çıraklar yetiştirdi. Ortaklarından bazısı, Gutenberg’in kendi­lerinden gizlediği bir işle uğraştığının farkı­na vararak, ondan bu sırrını açmasını iste­diler ve ona önemlice sermaye yardımında bulunduklarını ileri sürerek bu yeni işte de ortak olmaları gerektiğini savundular. Böy­lece Gutenberg 1438’de Hans Riffe, Andreas Dritzehn ve Andreas Heilmann ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bir maddesine göre, ortaklardan birinin ölümü durumunda, mirasçıları ortak olarak alınmayacak, ama onlara belirli bir tazmi­nat ödenecekti.

Baskı makinesinin icadı. Andreas Drit- zehn’in 1438 sonlarında ölmesi üzerine mi­rasçıları sözleşme koşullarını ihlal ederek ortak olmak istediler ve bu amaçla Guten- berg’e karşı dava açtılar. Sonunda davayı kaybetmelerine karşın, duruşma sırasında Gutenberg’in yeni bir buluş peşinde olduğu ortaya çıktı. Tanıklardan Conrad Saspach adlı bir marangoz, Andreas Dritzehn’den ağaçtan bir baskı makinesi siparişi aldığını ve kendisine belirli bir miktarda ön ödeme yapıldığını, Hans Dünne adlı bir kuyumcu da Gutenberg’e daha 1436’da 100 gulden değerinde basım malzemesi sattığını söyle­diler.

12 Mart 1444’ten sonraki birkaç yılda Gu­tenberg’in yaptıklarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, Mainz’da soylularla loncalar arasında yeniden alevle­nen mücadeleler üzerine hemen Mainz’a gitmiş olabileceği üzerinde durulmaktadır. Ekim 1448’de ise bir miktar borç para almak için Mainz’a döndüğü kesindir. Zen­gin bir yatırımcı olan Johann Fust’tan 800 gulden gibi önemlice bir miktar borç alması, bu tarihte büyük olasılıkla çalışmalarının sonuna yaklaştığını göstermektedir. Ama bu para karşılığında Gutenberg’in bütün basım araç ve gereçleri teminat olarak gösterilecekti. İki yıl sonra Fust 800 gulden daha yatırarak işe ortak oldu. Ama iki ortak bir süre sonra çatışmaya başladılar, çünkü Fust yatırımlarının karşılığını bir an önce almak isterken, Gutenberg buluşunu acele etmeden yetkinleştirmek amacındaydı.

Gutenberg’in düşü, tasarım ve renk değer­lerini koruyarak, ortaçağın taş baskı el yazmalarını mekanik olarak kopya edebil­mekti. Ama Fust’un kendisine karşı açtığı davayı kazanması üzerine Gutenberg’in bu hayali yıkıldı. Davanın 6 Kasım 1455 tarihli kayıtlarına göre Gutenberg, Fust’a toplam 2.026 gulden ödemeye mahkûm edildi. Bunun içinde Fust’tan iki kez aldığı ödünç para ile bileşik faiz miktarları bulunuyordu. Gutenberg buluşundan çok, maddi sorun­larla uğraşmak zorunda kalmıştı. Kitabı Mukaddes’in basımı. Gutenberg’in 1448’de bastığı astronomi takviminin, mat­baanın ilk ürünü olduğu sanılmaktadır. Ama, Gutenberg’in matbaasında basıldığı kayıtlara geçmiş olan ilk kitap 1455’te basılan ünlü Kırk İki Satirli Kitabı Mukad- des’tir. Kitabı Mukaddes’in birçok yeniden basımının yapılarak satıldığı ve kazancının da Fust ve Gutenberg arasında paylaşıldığı sanılmaktadır, ama dava sırasında bu gelirin niçin Gutenberg’in mal varlığı içine alınma­mış olduğu anlaşılamamıştır. Fust davayı kazandıktan sonra Kitabı Mukaddes’in ve Gutenberg’in hazırlamakta olduğu ikinci önemli yapıtı Mainzer Psalterium’un (Mainz Mezmurları) basım haklarına ve basımevin- deki bütün teknik gereçlere el koydu. Gutenberg’in en yetenekli ustası olan ve 1455’teki davada ona karşı tanıklık eden damadı Peter Schöffer’in de yardımıyla Fust basım işini sürdürdü. Avrupa’da üzerinde basımcının adı bulunan ilk yapıt olan Mez- murlar Kitabı’nın basımı 14 Ağustos 1457’de tamamlandı; son derece güzel bir ürün olan Mezmur, Johann Fust ve Peter Schöffer’in adlarını taşıyordu. Mezmurlar Kitabı aynı metal klişenin bir­çok kez mürekkeplenmesi yöntemine dayalı olarak basılmış çokrenkli yüzlerce kenar süsü ve büyük harfle bezenmişti. Uzmanlar, Fust ve Schöffer’in bu denli ustalık isteyen bir tekniği, Gutenberg’in basımevini kay­bettiği tarih olan 6 Kasım 1455 ile kitabın yayımlandığı tarih olan 14 Ağustos 1457 arasındaki zaman içinde kendi başlarına ge­liştirebilmiş olmalarının olanaksız olduğuna işaret etmektedirler. Büyük olasılıkla Mez­murlar Kitabı’nın süslemelerini Gutenberg gerçekleştirmiştir. 1960’larda Gutenberg’in bakır gravür tekniğini de bulmuş olduğu savı üeri sürülmüştür; bu sava göre Gutenberg resimlerin ve öteki süslemelerin kalıplarım bakır levhaları oyarak hazırlamış ve daha sonra bu kalıplara metal alaşım dökerek kabartma baskı klişelerini hazırlamıştır. Çoğu günümüze yalnızca bölümler halinde kalan ve Gutenberg’in ilk deneme ürünleri olduğu sanılan bir dizi basılmış malzemenin bugün Gutenberg değil, daha az tanınan başka basımcılar tarafından gerçekleştirildi­ği düşünülmektedir. Kırk İki Satirli Kitabı Mukaddes’in yeniden dizilmesi yoluyla ha­zırlanan ve Bamberg’de tipografik baskısı yapılan Otuz Altı Satirli Kitabı Mukaddes de bunlardan biridir. Gutenberg’e ait oldu­ğu kabul edilen yapıtlar arasında ise, 1453’te İstanbul’un düşmesinden sonra olası bir Türk istilasına karşı uyarı niteliğinde olan ve Aralık 1454’te basılan 1455 tarihli Türkenkalender (Türk Takvimi), bazı en- düljans mektupları ve okullar için dilbilgisi kitapları bulunmaktadır. Gutenberg’in iflas etmesinden sonra, Mainz’ta belediye memurluğu yapan Dr. Konrad Humery ona basım araç ve gereçleri sağladı. Ama bu araçların neler olduğu ve Gutenberg’in bunlardan nasıl yararlandığı bilinmemektedir. Gutenberg’in 1460’ta bas­mış olduğu sanılan kalın Catholicon’un, kitabın boyutları ve basımında kullanılan hurufatın niteliksizliği dikkate alındığında gerçekten onun ürünü olup olmadığı konu­su da tartışmalıdır. Bir belgeye göre Guten­berg yaşamının son yıllarında görme yetisini kısmen ya da tamamen kaybetti ve yoksul­luğa düştü. 1465’te Başpiskopos ve Mainz elektörü II. Adolf von Nassau, Gutenberg’i sarayına alarak geçimini sağladı. Ölümün­den sonra Mainz’daki üniversiteye Guten­berg’in adı verilmiş, 1901’de de burada, buluşuna ilişkin bütün belgelerin toplandığı bir müze kurulmuştur.
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 19:09 Sebep: Mesaj düzeni.
23 Temmuz 2012 13:13       Mesaj #4
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Johannes Gutenberg
(yaklaşık 1394 Mainz - 1468 Mainz)
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Alman basımcısı. Asıl adı Johannes Gensfleisch'dır. Strasbourg'a yerleşti, on yıl boyunca kuyumculuk yaptı. Yeniden Mainz'a döndü. Madenî harflerin elle dizilmesine dayanan baskı tekniği üzerinde, daha önceden başlamış olduğu çalışmalarını geliştirdi. Gutenberg'in yaşamına ilişkin bilgiler azdır. Erhard Ratdolt'un 1483'ten kalma "Chronicon" adlı yapıtına göre, Gutenberg'in kitap baskısını buluşu 1440'ta gerçekleşmiştir. Gutenberg, 1450'de Johann Fust adlı biriyle ortak oldu. 1455'te Fust, Gutenberg'i dava etti. Gutenberg davayı yitirince gereçlerine ve büyük olasılıkla, o yıl bitirdiği ilk önemli yapıtı olan, "Mazarin" ya da "42 Satırlı" denen Kutsal Kitap'a el kondu. Fust, Gutenberg'den baskı tekniğini öğrenmiş olan damadıyla basım işini sürdürdü. Gutenberg'in adını taşıyan bir kitap baskısı bulunamamıştır.
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 19:09
5 Aralık 2015 23:45       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Johannes Gutenberg

Ad:  Johannes Gutenberg3.jpg
Gösterim: 240
Boyut:  41.4 KB

Ad:  Johannes Gutenberg2.jpg
Gösterim: 317
Boyut:  70.3 KB

Ad:  Johannes Gutenberg1.jpg
Gösterim: 257
Boyut:  54.2 KB
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 22:26


Daha fazla sonuç:
Johannes Gutenberg

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç