Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Aralık 2016  Gösterim: 28.740  Cevap: 3

Salih Zeki Bey

6 Mayıs 2009 20:34       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Salih Zeki

Ad: Salih_Zeki1.JPG
Gösterim: 315
Boyut: 26.8 KB

(d. 1864, İstanbul - ö. 1921, İstanbul)
Osmanlı matematik bilgini.
Sponsorlu Bağlantılar

Darüşşafaka’yı bitirdiği yıl (1882) Posta ve Telgraf Nezareti Telgraf Kalemi’ne memur olarak atandı. Nezaretin Avrupa’da uzman telgraf mühendisi ve fizikçi yetiştirme kararı üzerine birkaç arkadaşıyla birlikte Paris’e gönderildi ve burada Politeknik Yüksekokulumda elektrik mühendisliği öğrenimi gördü. 1887’de İstanbul’a döndükten sonra Posta ve Telgraf Nezareti’nde müfettiş olarak görevlendirildi. Ek görev olarak Mekteb-i Mülkiye’de (bugün Ankara Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi) fizik ve kimya dersleri verdi (1889-1900). Bu arada Rasathane-i Âmire müdürlüğünde ve II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra Maarif Nezareti Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu. 1910’da Mekteb-i Sultani (bugün Galatasaray Lisesi) müdürlüğüne atandı. 1912’de Maarif Nezareti müsteşarı, 1913’te Darülfünun-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) rektörü oldu. 1917’de rektörlükten ayrıldıysa da üniversitedeki görevini Fen Şubesi (Fakültesi) müderrisi (profesör) olarak sürdürdü. Üç kez evlenmiş olan Salih Zeki, bu evliliklerden birini Halide Edip’le (Adıvar) yapmıştı.

Salih Zeki, önde gelen son dönem OsmanlI matematik bilginlerindendi. Dönemin ünlü bilginleriyle matematik ve fen bilimleri konusunda yazılı tartışmalara giren ve bu konularda bir kısmı ders kitabı olmak üzere çok sayıda yapıt veren Salih Zeki’nin en önemli yapıtları, matematik alanındaki Âsar-i Bakiye (1913, 2 cilt) ve basımı yarım kalmış olan Kamus-ı Riyaziyat'tır (1897, 1924; 1. cilt).

Kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 11 Aralık 2016 00:17


25 Nisan 2010 23:14       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Salih Zeki Bey


(d. 1864, İstanbul - ö. 1921, İstanbul)
Osmanlı-Türk Matematik bilginidir.

1864 yılında İstanbul’da yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Boyabatlı Hasan Ağa, annesi Saniye Hanımdır. Anne ve babasının ölümü üzerine ninesi tarafından on yaşındayken Darüşşafaka’ya verildi. 1882 yılında Darüşşafaka’yı birincilikle bitirdi. Aynı yıl Posta ve Telgraf Nezareti Telgraf Kalemi (Fen Şubesi)’ne memur olarak atandı. 1884 yılında Nezaretin Avrupa’da uzman telgraf mühendisi ve fizikçi yetiştirme kararı üzerine birkaç arkadaşıyla birlikte Paris’e gönderildi ve burada Politeknik Yüksekokulu’nda elektrik mühendisliği öğrenimi gördü. 1887 yılında İstanbul’a döndü ve eski dairesinde elektrik mühendisi ve müfettiş olarak çalıştı. Ek görev olarak Mekteb-i Mülkiye’de (bugün Ankara Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi) fizik ve kimya dersleri verdi (1889-1900). Bu arada Rasathane-i Amire müdürlüğünde ve II. Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra Maarif Nezareti Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu. 1910’da Mekteb-i Sultani (bugün Galatasaray Lisesi) müdürlüğüne atandı. 1912’de Maarif Nezareti müsteşarı, 1913’te Darülfünun-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) rektörü oldu. 1917’de rektörlükten ayrıldıysa da üniversitedeki görevini Fen Şubesi (Fakültesi) Müderrisi (Profesör) olarak sürdürdü. Ömrünün sonuna doğru aklî dengesini kaybetti ve tedavi altındayken 1921 yılında Şişli’deki Fransız Hastanesi’nde öldü. Fatih Camiinin bahçesine gömüldü.
3 kez evlenmiş olan Salih Zeki, bu evliliklerden birini Halide Edip’le (Adıvar) yapmış, ölümünden kısa bir süre önce ayrılmıştı.

Salih Zeki, önde gelen son dönem Osmanlı matematik bilginlerindendi. İkdam, Darüşşafaka ve İktisadiyat gazeteleri ile Darülfünun dergisine sayısız katkıda bulundu. Dönemin ünlü bilginleriyle matematik ve fen bilimleri konusunda yazılı tartışmalara girdi ve bu konularda bir kısmı ders kitabı olmak üzere çok sayıda yapıt verdi.
Son düzenleyen Baturalp; 11 Aralık 2016 00:21 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
2 Ağustos 2012 17:34       Mesaj #3
Valeria - avatarı
VIP Çilekli

Salih Zeki Bey


(1864 İstanbul-1921 İstanbul)

Matematikçi. Ortaöğrenimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladı. Posta ve Telgraf Dairesi Fen Şubesi'nde görev aldı. Elektrik mühendisliği öğrenimi için Paris'e gönderildi. İstanbul'a dönünce rasathane müdürü olarak çalıştı. Galatasaray Sultanisi ve Darülfünun müdürlüklerinde bulundu. Mühendis ve Mülkiye okullarında matematik ve fizik dersleri verdi.

Önemli yapıtları:
 • "Hendese" (lise ders kitabı),
 • "Hikmeti Tabii" (Fizik),
 • "Mebhası Savt" (Fonetik),
 • "Mebhası Harareti Harekiye" (Termodinamik),
 • "Hesabı İhtimaliye" (İhtimaller Hesabı),
 • "Hendesei Tahliliye" (Analitik Geometri)
 • "Kamusu Riyaziyat" (Matematik Ansiklopedisi).
MsXLabs.Org &MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Baturalp; 10 Aralık 2016 23:18 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
17 Eylül 2015 01:11       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: 161221424_tn30_0.jpg
Gösterim: 391
Boyut: 10.2 KB

SALİH ZEKİ BEY,
türk matematikçi (İstanbul 1864 - ay. y. 1921). Darüşşafaka lisesi'ni bitirdi (1882), Paris'e giderek elektrik mühendisliği okudu. Bir süre Posta nezareti'nde çalıştı 1895'te Rasathane müdürü, 1908'de Maarif meclisi üyesi, 1910'da Galatasaray sultanisi müdürü, 1913'te Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) rektörü oldu. Aynca çeşitli öğretim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı. Bilimler tarihine ilişkin Kamusı riyaziyat ve Asarı bakiye adlı iki önemli yapıtından başka fen bilimleriyle ilgili birçok kitabı (Hikmet i tabiiye, Elektrik-i mıknatısi, Cazibei umumiye, Hisabı ihtimali, Nazariyeyi temevvücat vb.) bulunmaktadır.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Salih Zeki Bey

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç