Arama

Sigmund Freud

Güncelleme: 5 Kasım 2012 Gösterim: 28.106 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
26 Kasım 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sigmund Freud (asıl adı: Sigismund Schlomo Freud) 1856-1939 yılları arasın­da yaşamış ve ünlü psikanaliz öğretisini ge­liştirmiş olan tanınmış Avusturyalı nörolog.

Sponsorlu Bağlantılar
* Freud, cinselliğin bebeklikten başladığını söyler. Ona göre meme emme ile elde edilen cinsel tatmin, annenin sütü kesildikten sonra parmak emme ile elde edilir. Daha sonra anüs bölgesini ellemek ve dışkıyı olabilecek en uzun süre bağırsakta tutmanın cinsel tatmin amaçlı yapıldığını, böylece bağırsak mukozasına uygulanan basınçtan cinsel tatmin elde edildiğini söyler. Zamanla gelişen çocuk, ana zevk kaynağı olan genital bölgenin, rastgele bir yere sürtünmesi veyâ yanlışlıkla elleme sonucu, o bölgenin verdiği cinsel tatmini keşfeder. Eğer kişide sorun yoksa ömür boyunca cinsel tatmin, genital bölgeden sağlanır. Eğer kişide bazı sorunlar varsa (bkz: psikanaliz), o takdirde, cinsel tatmin anal ve oral birleşmelerden sağlanmaya çalışılır.

* "Hiçbir erkek,cinsel ilişki kurmak istemeyeceği bir kadınla yakın arkadaş olmaz" önermesi Freud'a aittir.
o her erkek ve her kız ergenlik çağında bulunduğu ortam ve çevresinde birisine karşı cinsel istek duyar** freud bu sözüyle çok beyeni toplamıştır

Temel Eserleri
* Zur Psychopat­hologie des Alltagslebens (Günlük Yaşa­mın Psikopatolojisi)
* Die Traumdeutung (Düşlerin Yorumu)
* Uber Psychoanaly­se (Psikanaliz Üzerine Beş Ders)
* Totem und Tabu (Totem ve Tabu)
* Zur Einführung des Narzissmus (Narsisizmin İncelenmesine Giriş)
* Unbehagen in der Kultur (Uygarlı­ğın Huzursuzluğu)
* Jenseits des Lustprinzips Das Ich und das Es (Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd)
* Der Mann Moses und die monotheistische Religion (Musa ve Tektanrıcılık)

Hayat Kronolojisi
* 1856 6 Mayıs. Musevi bir ailenin çocuğu olarak Moravia'da Freiberg'de doğar.
* 1860 Aile Viyana'ya yerleşir.
* 1865 Gymnasium'a (ortaokul) girer.
* 1873 Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girer.
* 1876-82 Viyana'da Fizyoloji Enstitüsünde Brücke'nin yanında çalışır.
* 1877 İlk yayınlar: anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler
* 1881 Tıp doktoru olarak mezun olur
* 1882 Martha Bernays ile nişanlanma
* 1882-5 Viyana Genel Hastanesinde çalışma, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaşma: pek çok yayın
* 1884-7 Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar
* 1885 Nöropataloji Privatdozent'i (üniversite hocası) olarak atanma
* 1886 Martha Bernays'la evlenme. Viyana'da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açış.
* 1886-93 Viyana'da Kassowitz Enstitüsünde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma ve pek çok yayın
* 1887 En büyük kızının doğumu (Mathilde)
* 1887-1902 Berlin'deki Wilhelm Fliess'le arkadaşlık ve yazışma. Freud'dun, bu dönemde, ona yazdığı ve ölümünden sonra, 1950'de yayımlanan mektupları görüşlerinin gelişimine pek çok ışık tutmuştur.
* 1887 Uygulamalarında hipnotik telkini kullanmaya başlar
* 1888 (yak) Histerinin katartik sağaltımında hipnozu kullanarak, Breuer'i izlemeye başlar. Giderek hipnozu bırakır ve onun yerine serbest çağrışımı geçirir.
* 1889 Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy'de Bernheim'ı ziyaret eder. En büyük oğlunun doğumu (Martin)
* 1891 Afazi üzerine monografi.
* 1892 En küçük oğlunun doğumu (Ernst).
* 1893-8 Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler.
* 1895 Breuer ile birlikte, Histeri Üzerine Çalışmalar; olgu öyküleri ve Freud'un kendi tekniği betimlemesi.
* 1893-6 Freud'la Breuer arasında giderek artan görüş ayrılığı. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını ve de nevrozun, ego ile libido arasında bir çatışmanın sonucu olduğunu getirir.
* 1895 Bilimsel bir ruh bilim projesi: Freud'un Fliess'e mektupları arasında bulunur ve ilk kez 1950'de basılmıştır. Ruhbilimi nöroloji terimleri ile anlatmak için başarısız bir girişim, ama Freud'un daha sonraki çoğu kuramının habercisidir.
* 1896 Ruh çözümleme teriminin ortaya çıkışı. Babasının ölümü (80 yaşında).
* 1897 Freud'un öz-çözümlemesi; yaralanma kuramının terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oediepus karmaşasının benimsenmesine yol açmıştır.
* 1900 Düşlerin Yorumu. Son bölümünde, Freud'un zihinsel süreçler, bilinçdışı ve haz ilkesinin üstünlüğü üzerine tüm görüşleri ilk kez özetlenir.
* 1901 Günlük Yaşamın Psikopatolojisi. Bu, düşler hakkındaki kitapla birlikte, Freud'un kuramlarının, yalnızca patolojik durumlara değil normal zihinsel yaşama da uygulandığını ortaya koyar.
* 1902 Professor Extraordinarius atanır.
* 1905 Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme: İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişi.
* 1906 (yak) C.G. Jung ruh çözümlemeye katılır.
* 1908 Ruhçözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı (Salzburg'da).
* 1909 Freud ve Jung konferans vermek üzere ABD'ye çağırılırlar. Bir çocuğun ilk çözümlemesinin olgu öyküsü (küçük Hans beş yaşında) daha önce, erişkinlerin çözümlemesinden çıkarılmış olan sonuçların, özellikle de bebeklik cinselliği ile Oediepus ve iğdiş edilme karmaşasına ilişkin olanların desteklenmesi.
* 1910 (yak) Narsisizm kuramının ilk ortaya çıkışı.
* 1911-15 Ruh çözümleme tekniği üzerine makaleler.
* 1911 Alfred Adler'in ayrılışı. Ruh çözümleme kuramlarının psikolojik bir olguya, Dr. Schreber'in öz yaşam öyküsüne uyarlanması.
* 1912-13 Totem ve Tabu: Ruh çözümlemenin, antropolojik malzemeye uyarlanması.
* 1914 Jung'un ayrılışı. Ruhçözümsel Devinimin Tarihi Üzerine. Adler ve jung hakkında polemik yapılan bir kesimi de içerir. Son büyük olgu öyküsünü, Kurt Adamı yazar. (1918'e dek yayınlanmamıştır).
* 1915 Günümüze yalnızca beş tanesi gelmiş temel kuramsal sorularla ilgili oniki metapsikolojik makaleden oluşan dizi.
* 1915-17 Giriş Konferansları: Freud'un görüşlerinin birinci Dünya Savaşı'na kadarki durumunun kapsamlı genel bir değerlendirmesi.
* 1919 Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması. İkinci kızının ölümü.
* 1920 Haz İlkesinin ötesinde: yineleme takıntısı ve ölüm iç güdüsü kuramının ilk kez açık olarak tanıtılması.
* 1921 Grup Ruhbilimi. Egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı.
* 1923 Ego ve İd. Bir id, bir ego ve bir de süperegoya bölünmesiyle aklın yapı ve işleyişinin büyük ölçüde düzeltilmiş tanımı. Kanser hastalığının ortaya çıkışı.
* 1925 Kadınların cinsel gelişimi üzerine düzeltilmiş görüşler.
* 1926 Ketvurmalar, Belirtiler ve Anksiyete. Anksiyete sorunu üzerine düzeltilmiş görüşler.
* 1927 Bir yanılsamanın geleceği. Bir din tartışması: Freud'un geriye kalan yıllarının çoğunu adadığı bir dizi toplum bilimsel çalışmanın birincisi.
* 1930 Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları. Bu, Freud'un yıkıcı iç güdüler (ki ölüm iç güdüsünün bir görünümü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerir. Freud, Frankfurt kenti tarafından Goethe ödülü ile ödüllendirilir.
* 1933 Hitler Almanya'da güç kazanır. Freud'un kitapları Berlin'de halk önünde Naziler tarafından yakılır.
* 1934-8 Musa ve Tek Tanrıcılık. Freud'un yaşarken yayımlanan son kitabı.
* 1936 Hitler'in Avusturya'yı işgali. Freud, Londra'ya gitmek üzere, Viyana'yı terk eder. Ruhçözümlemenin Bir Taslağı. Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı.
* 1939 23 Eylül, Londra'da ölümü.
Biyografi Konusu: Sigmund Freud nereli hayatı kimdir.
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
8 Ağustos 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Sigmund Freud
Sponsorlu Bağlantılar

Doğum: 1856, Freiberg
Ölüm: 1939, Londra
Avusturyalı nörolog ve psikiyatr.

Psikanalizin kurucusu olarak bilinir. Yahudi asıllı olan Freud, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Okuldayken, birkaç yıl Ernst Won Brücke'nin fizyoloji laboratuvarında, daha sonra da beyin anatomicisi T. H. Meynert'in psikiyatri kliniğinde çalıştı. 1885'te üniversitede nöropatoloji doçenti oldu.

1885 - 1886 kışında, Paris'te Dr. Jean Charcot'nun yanında organik nevrozlara bağlanmayan ruh hastalıkları, istemler, ruhsal telkinler ve ipnotizma üzerinde incelemelerde bulundu. Paris'ten dönünce, Viyanalı ünlü hekimlerden Josef Breuer'in etkisiyle psikoloji alanındaki çalışmalarını derinleştirdi. İki hekim birlikte ipnoz yöntemini uygulamaya yöneldiler. Buna göre hastalarını uyutarak bilinçaltına itilmiş olayları bilinç düzeyine çıkarıyorlardı. Freud ile Breuer aldıkları sonuçları "Studien über Hysterie" (İsteri Üstüne Çalışmalar, 1895) adıyla yayımladılar. Kitap tıp çevrelerinde olumsuz karşılandı. Breuer'in cesareti kırıldı. Birlikte çalışmayı bıraktı.

Araştırmalarını tek başına sürdüren Freud, nevrozlarda unutulmuş olanın "cinsel itki" olduğunu gördü. İpnozdan vazgeçerek serbest çağrışım yöntemini kullanmaya başladı. Bu yöntemde hasta, aklına her gelen şeyi anlatmaya yöneltiliyor, böylece bir psikanaliz gerçekleştirilmiş oluyordu.

Freud unutulmuş anıların bilince gelmesine engel olan güce "direnç" ve olay sırasında onun bilinçaltına atılmasına yol açan ruhsal sürece de "itilme" adını verdi. Bilinçaltına itilen istek, kişinin başka istekleriyle ya da ahlâkla bağdaşmayan bir istektir. Ancak bilinçaltına itilen istekler, bu atılmayla varlıklarını yitirmiş olmazlar. Canlılıklarını korurlar ve kılık değiştirerek bilinç alanına çıkarlar. İşte sinirsel bozukluklar, düşler vb. bunun belirtileridir.

Freud, bütün ruhsal hastalıkları, "libido"dan yani cinsellik enerjisinden yola çıkarak açıklamaya çalıştı ve bilinçaltının analiziyle bu hastalıkların iyileştirilebileceğini ileri sürdü. Psikanaliz kuramının temel kitabı olan "Die Traumdeutung" (Düşlerin Yorumu, 1900) da Freud hem kendi düşlerini hem de hastalarının düşlerini ayrıntılarıyla yorumlar. 1902'de Viyana Üniversitesi'nde profesör olan Freud, yetişkin insanda, özellikle nevropat tiplerde, cinselliğin, çocukluk çağındaki olaylarla koşullanmış olduğunu ileri sürdü. "Drei Abhlandlungen zur Sexualtheorie" (Cinsellik Kuramı Üzerinde Üç Deneme, 1905) adlı araştırmasında, cinsel içtepilerin ilk çocukluk çağından başlayarak biçimlenişini inceledi.

"Jenseits des Lustprinzips" (Haz İlkesinin Ötesinde, 1920)de kuramına ölüm itkisi kavrayışını getirdi, ayrıca bir ruhsal yapı örneği geliştirdi. Bu yapıda "benlik", "öbürbenlik" ve "üstbenlik" ögeleri vardır.

Bundan sonraki yıllarda Freud, uygarlık sorunlarıyla ilgili yapıtlar verdi ve bu sorunlara psikanaliz tekniğini uyguladı: "Die Zukunft einer İllusion" (Bir Yanılsamanın Geleceği, 1927), "Das Unbehagen in der Kultur" (Uygarlığın Geçirdiği Bunalım, 1930). Goethe Ödülü'nü (1930) kazanan Freud 1933'te "Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse"'i (Psikanalize Giriş Derslerinin Yeni Sonucu) yazdı.

4 yaşından 82 yaşına kadar Viyana'da yaşayan Freud, 1937'de Nazilerin Avusturya'yı işgali üzerine Londra'ya göç etti.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Daisy-BT; 8 Ağustos 2011 19:11
wolfmann - avatarı
wolfmann
VIP VIP Üye
5 Kasım 2012       Mesaj #3
wolfmann - avatarı
VIP VIP Üye
freud
ฬ๏lŦ๓@ภภ ®

Benzer Konular

22 Eylül 2013 / Bozkurt Rüya Tabirleri
9 Haziran 2013 / buz perisi Edebiyat
9 Haziran 2013 / buz perisi Edebiyat
Etiketler: freud kimdir