Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Kasım 2016  Gösterim: 149.732  Cevap: 2

Şafii'lerin özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Ziyaretçi
7 Kasım 2008 14:32       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Şafii'lerin özellikleri hakkında bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Baturalp verdi

Şafiilik, ŞAFİİYE olarak da bilinir

Alıntıdaki Ek 58319

İmam Şafii’nin kurduğu fıkıh mezhebi.

Sponsorlu Bağlantılar
Nakle dayalı Hicaz fıkıh okuluyla (Malikilik) akla ağırlık veren Irak fıkıh okulu (Hanefilik) arasında, Hicaz okuluna daha yakın bir anlayışı temsil eder. Şafiiliğe göre Kuran ile sünnetten kaynaklanan kanıtların çelişmesi durumunda Kuran temel alınarak sünnet terk edilir. Kuran ve sünnet nassları açık anlamları doğrultusunda anlaşılır, mecaz anlamlarına göre yorumlanamaz. Tek kişi tarafından rivayet edilen (ahad) hadisler de kaynak olarak bağlayıcıdır. Kuran ve sünnette, sonra gelen bir kuralın önceki bir kuralı iptal etmesi anlamında nesh geçerlidir. Ama ne Kuran sünneti, ne de sünnet Kuran’ı neshedebilir.

Şafiilikte de icma fıkhın temel dayanaklarındandır. İcmadan öncelikle sahabenin bir konudaki görüş birliği anlaşılır. Sonraki dönemler söz konusu olduğunda ise icma, bütün fıkıhçıların görüş birliğinde olmalarını dile getirir. Bu da ancak bütün bilginlerin görüşlerinin saptanmasıyla olanaklıdır; böyle bir belirlemeye gitmeden icmadan söz edilemez. Şafiiliğe göre, Malikilerin kabullerinin tersine, Medine halkının icmaları bağlayıcı nitelik taşımaz.

DEVAMI >>>> Fıkıh Mezhepleri - Şafiî Mezhebi


Son düzenleyen Baturalp; 20 Kasım 2016 00:28


_KleopatrA_
13 Mart 2010 20:15       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi

Şafii mezhebi

(Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiilik, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.
İmam-ı Şafii'nin (Hicri 150 (M.S. 767), Gazze - Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafii Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafii denir. Şafiilik olarak da anılır. Şafii mezhebi dört sünni fıkıh mezhebinden birisidir.

Şafii mezhebi Türkiye ve diğer yakın ülkelerde yaygındır ve Sünni bir mezhepdir. Şafii mezhebinin kurucusu İmam-ı şafii, Maliki ve Hanefi mezheplerinin usulleri yayılmaya başladığı ilk zamanlarda yetişti. Bu yüzden İmam-ı şafii mezheplerin yollarını izleme fırsatı buldu. Ve onlardan farklı bir usul takip etti. Fıkhın usulleri ile ilgili ilk eser olan "ER-RİSALE" isimli kitabı yazdı. Zaman içerisinde fakihler onun etrafında toplandılar ve onun geliştirdikleri usullere göre fetva verdiler. Böylece şafii mezhebi doğdu.
Son düzenleyen Baturalp; 20 Kasım 2016 00:09
Baturalp tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç