Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Mart 2017  Gösterim: 131.628  Cevap: 3

Yetişkin bir insandaki kemik sayısı nedir?

okullu
18 Kasım 2008 22:58       Mesaj #1
okullu - avatarı
Ziyaretçi
Yetişkin bir insandaki kemik sayısı nedir?
EN İYİ CEVABI Kral_Aslan verdi

Vücudumuzdaki Kemik Sayısı

Alıntıdaki Ek 62779

kemik, omurgalılarda sert hücrelerarası dolgu dokusunda gömülü hücrelerden oluşan katı doku. Başlıca işlevleri vücudun iskelet yapısını oluşturarak dokulara destek olmak; yüzeyine tutunan kaslarla birlikte bir kaldıraç sistemi oluşturarak vücudun hareketliliğini sağlamak; beyin, omurilik ve iç organları korumak; vücuttaki başlıca kan yapıcı doku olan kemik iliğini barındırmak ve vücuttaki birçok süreç için gerekli olan kalsiyumu depolamaktır.

Sponsorlu Bağlantılar
Yetişkin bir insanda 206 kemik vardır.
26 omurgada, 25 kaburgalar ve sternum, 22 başta, 1 hiyoid, 64 üsttaraf, 62 alttaraf, 6 kulak kemikleri, mecmuu 206. Bu sayı içinde diz kapağı kemiği (patella) da varsa da susarnsı (sesamoid) kemikler yoktur.

Kemiklerin dış görünüşleri; Kemiklerin şekilleri kendi karakter­lerine göre değişiktir. Bununla beraber boyutlarını birbiriye karşılaştırarak kemikleri üç gruba ayırmak mümkündür,
Kemik Çeşitleri;
1) uzun kemikler.
2) yassı kemikler,
3) kısa kemikler.

Bir uzun kemikde (Os longum) uzunluk, genişlik ve kalınlıktan fazladır. Uzun kemiklerde bir cisim (diaphysis), iki uç (epihysis) vardır. Yalnız köprücük kemiği, klavikulada bu üç parça yoktur.

Kemiklerin diafizleri genel olarak üç yüzü prizmatiktir (humerus, femur gibi).

Bir yassı kemikde (Os planımı) uzunluk ve genişlik, kalınlıktan fazladır. Yassı kemiklerde iki yüz ile her yassı kemiğin biçimine göre değişik kenarlar gösterir (kalça kemiği gibi).

Bir kısa kemikde (Os breve) her üç boyut birbirine aşağı yukarı eşittir (bilek kemikleri gibi).

BAKINIZ Kemik Nedir - Kemiğin Yapısı Ve Görevleri
Son düzenleyen Safi; 17 Mart 2017 02:28


Kral_Aslan tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
13 Ekim 2009 17:57       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Omur adı verilen 33 tane kısa kemikten oluşur. Omurganın içinden şerit halinde omurilik siniri geçer ki bu kanala omurilik kanalı denir. Bel kemiği olarak da isimlendirilen omurga beş bölümden meydana gelir ve otuzüç adet omur kemiğinden oluşur. Bu bölümler boyun (7), sırt (12), bel (5), sağrı (5) ve kuyruk sokumu (4) dur.
Misafir
10 Kasım 2014 17:18       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yetişkin bir insan iskeleti, yaklaşık olarak 206 kemikten meydana gelmiştir. Kemik­leri bulundukları yerlere göre baş, gövde, kol ve bacak, kemikleri olarak bölümlere ayırabiliriz.
  • Baş Kemikleri: Bu kemiklerden 8 tanesi birleşerek kafatasını meydana getirir. Ka­fatası, içindeki beyni koruyan bir kutu gi­bidir. Baş kemiklerinin 14 tanesi yüzümüz­de bulunur.
  • Gövde kemikleri: Bu kemikler, üstte gö­ğüs kafesi ve omuz kemeri, altta kalça kemeri, arkada ise omurgadan meyda­na gelir.
  • Göğsümüz, kalbimiz ve akciğerlerimiz kaburga ve göğüs kemikleriyle korun­maktadır.
  • Kol ve bacak kemikleri: Bunlar hareket etmemize en çok yardımcı olan kemikler­dir.
  • Kol kemikleri, omuzlardaki kürek ve köprücük kemikleriyle, omurgaya bağlan­mıştır. Kol kemikleri 30 tanedir. Kol kemik­leri pazı, kol, bilek ve parmak kemikleri gi­bi adlar alır.
  • Bacak kemikleri, gövdenin alt kısmın­da bulunan kalça kemikleriyle omurgaya bağlıdır. Bacak kemikleri 30, tanedir. Bun­lar ad uyluk, kaval, baldır, bilek ve par­mak kemikleri gibi adlar alır.
Kemik Çeşitleri
İskeletimizi meydana getiren kemikler, yapı ve biçim bakımından da üç ana gruba ayrılır. Bunlardan bazıları uzun, ba­zıları kısa ve yuvarlak, bazıları da yassıdır.
  • Uzun kemikler: Bu tür kemikler kol ve bacaklarımızda bulunur. Uzun kemikler, kemik gövdesi denen uzun bir kısımla, ke­mik uçları denen şişkince kısımlardan meydana gelir. Uzun kemiklerin ortaları, oyuktur. Bu oyuğun içinde kemik iliği bu­lunur. Bu yüzden bu boşluklara İlik kanalı denir. Kemik uçları ise sünger gibi göze­nekli bir yapıdadır.
  • Kısa ve yuvarlak kemikler: Bu tür kemik­ler omurgamızda ve bileklerimizde bulu­nur. Bu kemikler de sünger gibi gözenekli bir yapıdadır. Bazılarının yapısı daha gev­şek, bazılarının ise daha serttir.
  • Yassı kemikler: Bu kemikler baş, kürek, göğüs ve kaburgalarda bulunur. Yassı ke­miklerin üst ve alt tabakaları sert kemik dokusundandır. Ortalarında daha gev­şek bir kemik dokusu vardır.
Son düzenleyen Safi; 17 Mart 2017 02:29


Daha fazla sonuç:
yetişkinlerde kemik sayısı

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç