Arama

Realizmi temsil eden sanatçılar kimlerdir, eserleri nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 26 Ekim 2016 Gösterim: 17.373 Cevap: 1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
23 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
RESİMDEKİ REALİZMİ TEMSİL EDEN SANATÇILAR KİMLERDİR?BU SANATÇILARIN ESERLERİ NELERDİR?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola­rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle­rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğur­muştur.

Sponsorlu Bağlantılar
Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, dü­şünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden - sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir. Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857′de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir.

Realizmin Özellikleri:


1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamış­lar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir.
2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmışlardır.
3. Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, ola­ğanüstü oiay ve kişilere yer verilmez. Olay ve kişi­ler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme olası­lığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
4. İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır. İnsan kişiliğinin oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştir. Doğa ve insan betim­lemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıştır.
5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışı­na sahiptir. Sanatı ve edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler.
6. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sa­natlarından uzak bir üslup kullanılmıştır. Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermiş­lerdir,

Realizmin Önemli Sanatçıları:


 • H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro
 • Stendhal……………………….. roman
 • Gustave Flauberte………… roman
 • Dostoyevski………………….. roman
 • Tolstoy………………………….. roman
 • A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro
 • M. Gorki…………………………. roman
 • Danielde Foe………………… roman
 • Charles Dickens…………… roman
 • Emest Hemingway……….. roman, öykü
 • Jack London…………………. roman
 • Mark Twain……………………. roman

RELİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ:


Realizmden etkilenme İlk, Tanzimat’ın ikinci ya­rısında başlar. Hemen hemen tüm edebi dönemler­de etkisini göstermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”, Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt” romanları realist etkiyi taşıyan ilk ro­manlarıdır. Servet’i Fünun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmiştir. Servet’i Fünun dö­neminin bağımsız yazarları Hüseyin Rahmj ve Ah­met Rasim realist etkiler taşır. Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminden Yakup Kadri, Halide Edip, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Memduh Şevket Esendal realist etkisiyle yazan diğer yazarlardır.

Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:


 • Recaizâde Mahmut Ekrem……… roman
 • Samipaşazâde Sezai………………. roman, öykü
 • HalitZiya Uşaklıgil……………………. roman
 • Mehmet Rauf……………………………. roman
 • Refik Hallt Karay……………………… roman
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu….. roman
 • Halide EdipAdıvar……………………. roman

Diğer Akımlar:


 • İdealizm
 • Kişiselcilik
 • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
 • Sürrealizm
 • Dadaizm
 • Fütürizm
 • Kübizm
 • Ekspresyonizm
 • Empresyonizm
 • Sembolizm
 • Parnasizm
 • Naturalizm
 • Realizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
 • Hümanizm
 • Edebi akımlar
BAKINIZ Edebi Akımlar (Edebiyat Akımları)
Son düzenleyen Baturalp; 26 Ekim 2016 14:43
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
23 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola­rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle­rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğur­muştur.

Sponsorlu Bağlantılar
Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, dü­şünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden - sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir. Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857′de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir.

Realizmin Özellikleri:


1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamış­lar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir.
2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmışlardır.
3. Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, ola­ğanüstü oiay ve kişilere yer verilmez. Olay ve kişi­ler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme olası­lığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
4. İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır. İnsan kişiliğinin oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştir. Doğa ve insan betim­lemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıştır.
5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışı­na sahiptir. Sanatı ve edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler.
6. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sa­natlarından uzak bir üslup kullanılmıştır. Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermiş­lerdir,

Realizmin Önemli Sanatçıları:


 • H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro
 • Stendhal……………………….. roman
 • Gustave Flauberte………… roman
 • Dostoyevski………………….. roman
 • Tolstoy………………………….. roman
 • A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro
 • M. Gorki…………………………. roman
 • Danielde Foe………………… roman
 • Charles Dickens…………… roman
 • Emest Hemingway……….. roman, öykü
 • Jack London…………………. roman
 • Mark Twain……………………. roman

RELİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ:


Realizmden etkilenme İlk, Tanzimat’ın ikinci ya­rısında başlar. Hemen hemen tüm edebi dönemler­de etkisini göstermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”, Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt” romanları realist etkiyi taşıyan ilk ro­manlarıdır. Servet’i Fünun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmiştir. Servet’i Fünun dö­neminin bağımsız yazarları Hüseyin Rahmj ve Ah­met Rasim realist etkiler taşır. Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminden Yakup Kadri, Halide Edip, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Memduh Şevket Esendal realist etkisiyle yazan diğer yazarlardır.

Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:


 • Recaizâde Mahmut Ekrem……… roman
 • Samipaşazâde Sezai………………. roman, öykü
 • HalitZiya Uşaklıgil……………………. roman
 • Mehmet Rauf……………………………. roman
 • Refik Hallt Karay……………………… roman
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu….. roman
 • Halide EdipAdıvar……………………. roman

Diğer Akımlar:


 • İdealizm
 • Kişiselcilik
 • Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
 • Sürrealizm
 • Dadaizm
 • Fütürizm
 • Kübizm
 • Ekspresyonizm
 • Empresyonizm
 • Sembolizm
 • Parnasizm
 • Naturalizm
 • Realizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
 • Hümanizm
 • Edebi akımlar
BAKINIZ Edebi Akımlar (Edebiyat Akımları)
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 27 Ekim 2016 17:32 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Quo vadis?

Benzer Konular

23 Şubat 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
29 Kasım 2009 / Misafir Cevaplanmış
27 Ekim 2016 / Misafir Cevaplanmış
14 Mayıs 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap