Arama

Osmanlı Devleti'nde önemli insanların isimleri nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 23 Şubat 2016 Gösterim: 40.726 Cevap: 2
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
24 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı Devleti'nde önemli insanların isimleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI Pasakli_Prenses verdi
Osmanlı Devlet Adamları

Sponsorlu Bağlantılar
ABAZA HASAN PAŞA
ABBAS HİLMİ I
ABBAS HİLMİ II
ABDİ PAŞA
ABDİ PAŞA (Nişancı)
ABDÜLEZEL PAŞA
ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
ABDULLAH CEVDET
ABDÜLMECİD EFENDİ
ABDURRAHMAN GAZİ
ABDURRAHMAN ŞEREF
ABİDİN PAŞA
AHMED CEVDET PAŞA
AHMED HAMDİ PAŞA
AHMED İBNİ KEMAL PAŞA
AHMED MUHTAR PAŞA
AHMED PAŞA
AHMED PAŞA (Ankebut)
AŞÇIZADE HASAN ÇELEBİ
AŞIK ÇELEBİ
AŞIK PAŞA
AŞIKPAŞAZADE
ATIF EFENDİ
AYDIN REİS
AYDOĞDU BEY
AZERİ İBRAHİM ÇELEBİ
AHMED PAŞA (Kara)
AHMED PAŞA (Şehla, Hacı)
AHMED RATİB PAŞA
AHMED REŞİD REY
AHMED RESMİ EFENDİ
AHMED RIZA
AHMED VEFİK PAŞA
AKÇAKOCA
AKİF MEHMED PAŞA
AKŞEMSEDDİN
ALAEDDİN BEY
ALİ BEY
ALİ EKREM BOLAYIR
ALİ FUAD TÜRKGELDİ
ALİ PAŞA (Mehmed Emin)
ALİ PAŞA (Moldovancı)
ALİ PAŞA (Seydi)
ALİ RIZA PAŞA
ALİ SEYDİ BEY
ANKARAVİ MEHMED EMİN EFENDİ
ARİF HİKMET BEY
ASAF MEHMED PAŞA
BAĞDATLI İSMAİL PAŞA
BAHŞI ABDÜRREZZAK
BAKİ
BALİ BEY (Malkoçoğlu)
BALTACI MEHMED PAŞA
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
BAYEZİD PAŞA
BAYRAM PAŞA
BEHAİ EFENDİ
BEHÇET MUSTAFA EFENDİ
BEKİR PAŞA (Koca)
BEŞİR AĞA
BEŞİR FUAD
BURAK (BARAK) REİS
BURSALI MEHMED TÂHİR
CÂFER ÇELEBİ
CAĞALAZÂDE SİNAN PAŞA
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
CEM SULTAN
CEMÂL PAŞA
CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ
CEMÂLEDDÎN EFENDİ
CENÂBÎ MUSTAFA EFENDİ
CEVAD PAŞA
CEZÂYİRLİ HASAN PAŞA (Gâzî, Palabıyık)
CEZZÂR AHMED PAŞA
ÇELEBİZÂDE İSMÂİL ÂSIM EFENDİ
ÇERKES HASAN
ÇİVİZÂDE HACI MEHMED EFENDİ
ÇİVİZÂDE MUHYİDDÎN EFENDİ
ÇORLULU ALİ PAŞA
DÂMÂD FERİD PAŞA
DÂMÂD İBRÂHİM PAŞA
DÂVÛD PAŞA (Koca, Derviş)
DERVİŞ MEHMED PAŞA
DERVİŞ PAŞA
DÜRRÎ AHMED EFENDİ
DURSUN (TURSUN) FAKÎH
DURSUN BEY
EBÜSSÜ’ÛD EFENDİ
EDHEM PAŞA (Gâzi, İbrâhim)
EDHEM PAŞA (İbrâhim)
ELMAS MEHMED PAŞA
EMİR SULTAN
ENVER PAŞA
ESAD PAŞA (Toptânî)
EVRENOS BEY
EYYÛB SABRİ PAŞA
FAHREDDÎN ACEMÎ
FAHREDDÎN PAŞA (Gâzi, Türkkan)
FÂZIL AHMED PAŞA
FÂZIL MEHMED PAŞA
FÂZIL MUSTAFA PAŞA (Köprülüzâde)
FERHAD PAŞA
FERİDUN AHMED BEY (Paşa)
FEYZULLAH EFENDİ
FUÂD PAŞA, (Keçecizâde Mehmed)
HACI İLBEYİ
HACI İVAZ PAŞA
HADIM ALİ PAŞA
HADIM SİNAN PAŞA
HÂFIZ AHMED PAŞA
HÂLET EFENDİ
HASAN BEYZÂDE AHMED PAŞA
HASAN CAN
HASAN FEHMİ EFENDİ
HASAN PAŞA (Barbaroszâde)
HASAN PAŞA (Moralı, Enişte)
HASAN PAŞA (Seyyid, Hacı)
HASAN RIZÂ PAŞA
HAYDAR PAŞA (Koca)
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA
HOCA İSHAK EFENDİ
HOCA SA’DEDDÎN EFENDİ
HOCAZÂDE
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
HÜSEYİN PAŞA (Amcazâde Hacı)
HÜSEYİN PAŞA (Gâzi, Deli)
HÜSEYİN PAŞA (Küçük)
HÜSEYİN PAŞA (Ohrili)
HÜSREV PAŞA (Boşnak)
İBN-İ KEMÂL PAŞA
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
İBRÂHİM PAŞA (Kavalalı)
İBRÂHİM PAŞA (Maktul, Makbul, Pargalı)
İBRÂHİM PAŞA (Nevşehirli, Dâmâd)
İSHAK ÇELEBİ
İSHAK PAŞA
İSMÂİL PAŞA (Kavalalızâde)
İSMÂİL PAŞA (Nişancı)
İZZET ALİ PAŞA (Kaymakam)
KÂDIZÂDE MEHMED TÂHİR EFENDİ
KARA MUSTAFA PAŞA (Merzifonlu)
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZÎZ EFENDİ
KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
KEÇECİZÂDE İZZED MOLLA
KEMÂL REİS
KOCA MUSTAFA PAŞA
KOCA RÂGIB MEHMED PAŞA
KOCA SİNAN PAŞA
KOCA YÛSUF PAŞA
KOÇİ BEY
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
KÖSE MİHAL
KURTOĞLU MUSLİHİDDİN REİS
KUYUCU MURÂD PAŞA
LALA MEHMED PAŞA
LALA MEHMED PAŞA (Tekeli)
LALA MUSTAFA PAŞA
LALA ŞÂHİN PAŞA
LÜTFİ PAŞA (Dâmâd)
MAHMÛD NEDİM PAŞA
MAHMÛD PAŞA (Velî)
MAHMÛD ŞEVKET PAŞA
MEHMED AĞA
MEHMED NÂMIK PAŞA
MEHMED PAŞA (Muhsinzâde)
MEHMED PAŞA (Tabanıyassı)
MEHMED SAÎD PAŞA (Yirmisekiz Çelebizâde)
MİDHAT PAŞA
MÎMAR SİNÂN
MOLLA FENÂRÎ
MOLLA GÜRÂNÎ
MOLLA HÜSREV
MÜNİF PAŞA
MURÂD PAŞA (KARA)
MURÂD REİS
MÛSÂ SAFVETÎ PAŞA
MUSTAFA NÛRİ PAŞA
NÂİLÎ MUSTAFA PAŞA
NÂMIK KEMÂL
NİŞANCIZÂDE MEHMED EFENDİ
NU’MÂN PAŞA (Köprülüzâde)
ORUÇ REİS
ÖMER NÂCİ
PEÇEVÎ İBRÂHİM PAŞA
PERTEV PAŞA
PÎRÎ MEHMED PAŞA
PÎRÎ REİS
PİYÂLE PAŞA
RÂMÎ MEHMED PAŞA
REŞÎD PAŞA
RÜŞDÎ PAŞA (Mütercim)
RÜSTEM PAŞA (Dâmâd)
SADULLAH PAŞA
SAİD HALİM PAŞA (Mehmed)
SAİD PAŞA (Küçük Mehmed)
SÂLİH REİS (Paşa)
SÂMİ PAŞA (Abdurrahmân)
SAMSA ÇAVUŞ
SEDEFKÂR MEHMED AĞA
SELMAN REİS
SEYDİ ALİ REİS
SİNÂN PAŞA (Çağalazâde)
SİNÂN PAŞA (Hadım)
SİNÂN PAŞA (Hoca Paşa)
SOKULLU MEHMED PAŞA
SÜLEYMAN PAŞA
ŞEHZÂDE KORKUT (Ebü’l-Hayr Muhammed)
TAHSİN PAŞA
TALAT PAŞA
TARHUNCU AHMED PAŞA
TAYYAR MEHMED PAŞA
TEPEDELENLİ ALİ PAŞA
TİRYÂKİ HASAN PAŞA
TUNUSLU HAYREDDÎN PAŞA
TURGUT REİS
VÂNÎ MUHAMMED EFENDİ
VANKULÎ MEHMED EFENDİ
YAHYÂ EFENDİ (Beşiktaşlı)
YİRMİSEKİZ MEHMED ÇELEBİ
YÖRGÜÇ PAŞA (Lala)
ZAĞANOS MEHMED PAŞA
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
ZİYÂ PAŞA
Son düzenleyen Safi; 23 Şubat 2016 23:48
Pasakli_Prenses - avatarı
Pasakli_Prenses
Ziyaretçi
24 Kasım 2008       Mesaj #2
Pasakli_Prenses - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Osmanlı Devlet Adamları

Sponsorlu Bağlantılar
ABAZA HASAN PAŞA
ABBAS HİLMİ I
ABBAS HİLMİ II
ABDİ PAŞA
ABDİ PAŞA (Nişancı)
ABDÜLEZEL PAŞA
ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
ABDULLAH CEVDET
ABDÜLMECİD EFENDİ
ABDURRAHMAN GAZİ
ABDURRAHMAN ŞEREF
ABİDİN PAŞA
AHMED CEVDET PAŞA
AHMED HAMDİ PAŞA
AHMED İBNİ KEMAL PAŞA
AHMED MUHTAR PAŞA
AHMED PAŞA
AHMED PAŞA (Ankebut)
AŞÇIZADE HASAN ÇELEBİ
AŞIK ÇELEBİ
AŞIK PAŞA
AŞIKPAŞAZADE
ATIF EFENDİ
AYDIN REİS
AYDOĞDU BEY
AZERİ İBRAHİM ÇELEBİ
AHMED PAŞA (Kara)
AHMED PAŞA (Şehla, Hacı)
AHMED RATİB PAŞA
AHMED REŞİD REY
AHMED RESMİ EFENDİ
AHMED RIZA
AHMED VEFİK PAŞA
AKÇAKOCA
AKİF MEHMED PAŞA
AKŞEMSEDDİN
ALAEDDİN BEY
ALİ BEY
ALİ EKREM BOLAYIR
ALİ FUAD TÜRKGELDİ
ALİ PAŞA (Mehmed Emin)
ALİ PAŞA (Moldovancı)
ALİ PAŞA (Seydi)
ALİ RIZA PAŞA
ALİ SEYDİ BEY
ANKARAVİ MEHMED EMİN EFENDİ
ARİF HİKMET BEY
ASAF MEHMED PAŞA
BAĞDATLI İSMAİL PAŞA
BAHŞI ABDÜRREZZAK
BAKİ
BALİ BEY (Malkoçoğlu)
BALTACI MEHMED PAŞA
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
BAYEZİD PAŞA
BAYRAM PAŞA
BEHAİ EFENDİ
BEHÇET MUSTAFA EFENDİ
BEKİR PAŞA (Koca)
BEŞİR AĞA
BEŞİR FUAD
BURAK (BARAK) REİS
BURSALI MEHMED TÂHİR
CÂFER ÇELEBİ
CAĞALAZÂDE SİNAN PAŞA
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
CEM SULTAN
CEMÂL PAŞA
CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ
CEMÂLEDDÎN EFENDİ
CENÂBÎ MUSTAFA EFENDİ
CEVAD PAŞA
CEZÂYİRLİ HASAN PAŞA (Gâzî, Palabıyık)
CEZZÂR AHMED PAŞA
ÇELEBİZÂDE İSMÂİL ÂSIM EFENDİ
ÇERKES HASAN
ÇİVİZÂDE HACI MEHMED EFENDİ
ÇİVİZÂDE MUHYİDDÎN EFENDİ
ÇORLULU ALİ PAŞA
DÂMÂD FERİD PAŞA
DÂMÂD İBRÂHİM PAŞA
DÂVÛD PAŞA (Koca, Derviş)
DERVİŞ MEHMED PAŞA
DERVİŞ PAŞA
DÜRRÎ AHMED EFENDİ
DURSUN (TURSUN) FAKÎH
DURSUN BEY
EBÜSSÜ’ÛD EFENDİ
EDHEM PAŞA (Gâzi, İbrâhim)
EDHEM PAŞA (İbrâhim)
ELMAS MEHMED PAŞA
EMİR SULTAN
ENVER PAŞA
ESAD PAŞA (Toptânî)
EVRENOS BEY
EYYÛB SABRİ PAŞA
FAHREDDÎN ACEMÎ
FAHREDDÎN PAŞA (Gâzi, Türkkan)
FÂZIL AHMED PAŞA
FÂZIL MEHMED PAŞA
FÂZIL MUSTAFA PAŞA (Köprülüzâde)
FERHAD PAŞA
FERİDUN AHMED BEY (Paşa)
FEYZULLAH EFENDİ
FUÂD PAŞA, (Keçecizâde Mehmed)
HACI İLBEYİ
HACI İVAZ PAŞA
HADIM ALİ PAŞA
HADIM SİNAN PAŞA
HÂFIZ AHMED PAŞA
HÂLET EFENDİ
HASAN BEYZÂDE AHMED PAŞA
HASAN CAN
HASAN FEHMİ EFENDİ
HASAN PAŞA (Barbaroszâde)
HASAN PAŞA (Moralı, Enişte)
HASAN PAŞA (Seyyid, Hacı)
HASAN RIZÂ PAŞA
HAYDAR PAŞA (Koca)
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA
HOCA İSHAK EFENDİ
HOCA SA’DEDDÎN EFENDİ
HOCAZÂDE
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
HÜSEYİN PAŞA (Amcazâde Hacı)
HÜSEYİN PAŞA (Gâzi, Deli)
HÜSEYİN PAŞA (Küçük)
HÜSEYİN PAŞA (Ohrili)
HÜSREV PAŞA (Boşnak)
İBN-İ KEMÂL PAŞA
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
İBRÂHİM PAŞA (Kavalalı)
İBRÂHİM PAŞA (Maktul, Makbul, Pargalı)
İBRÂHİM PAŞA (Nevşehirli, Dâmâd)
İSHAK ÇELEBİ
İSHAK PAŞA
İSMÂİL PAŞA (Kavalalızâde)
İSMÂİL PAŞA (Nişancı)
İZZET ALİ PAŞA (Kaymakam)
KÂDIZÂDE MEHMED TÂHİR EFENDİ
KARA MUSTAFA PAŞA (Merzifonlu)
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZÎZ EFENDİ
KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
KEÇECİZÂDE İZZED MOLLA
KEMÂL REİS
KOCA MUSTAFA PAŞA
KOCA RÂGIB MEHMED PAŞA
KOCA SİNAN PAŞA
KOCA YÛSUF PAŞA
KOÇİ BEY
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
KÖSE MİHAL
KURTOĞLU MUSLİHİDDİN REİS
KUYUCU MURÂD PAŞA
LALA MEHMED PAŞA
LALA MEHMED PAŞA (Tekeli)
LALA MUSTAFA PAŞA
LALA ŞÂHİN PAŞA
LÜTFİ PAŞA (Dâmâd)
MAHMÛD NEDİM PAŞA
MAHMÛD PAŞA (Velî)
MAHMÛD ŞEVKET PAŞA
MEHMED AĞA
MEHMED NÂMIK PAŞA
MEHMED PAŞA (Muhsinzâde)
MEHMED PAŞA (Tabanıyassı)
MEHMED SAÎD PAŞA (Yirmisekiz Çelebizâde)
MİDHAT PAŞA
MÎMAR SİNÂN
MOLLA FENÂRÎ
MOLLA GÜRÂNÎ
MOLLA HÜSREV
MÜNİF PAŞA
MURÂD PAŞA (KARA)
MURÂD REİS
MÛSÂ SAFVETÎ PAŞA
MUSTAFA NÛRİ PAŞA
NÂİLÎ MUSTAFA PAŞA
NÂMIK KEMÂL
NİŞANCIZÂDE MEHMED EFENDİ
NU’MÂN PAŞA (Köprülüzâde)
ORUÇ REİS
ÖMER NÂCİ
PEÇEVÎ İBRÂHİM PAŞA
PERTEV PAŞA
PÎRÎ MEHMED PAŞA
PÎRÎ REİS
PİYÂLE PAŞA
RÂMÎ MEHMED PAŞA
REŞÎD PAŞA
RÜŞDÎ PAŞA (Mütercim)
RÜSTEM PAŞA (Dâmâd)
SADULLAH PAŞA
SAİD HALİM PAŞA (Mehmed)
SAİD PAŞA (Küçük Mehmed)
SÂLİH REİS (Paşa)
SÂMİ PAŞA (Abdurrahmân)
SAMSA ÇAVUŞ
SEDEFKÂR MEHMED AĞA
SELMAN REİS
SEYDİ ALİ REİS
SİNÂN PAŞA (Çağalazâde)
SİNÂN PAŞA (Hadım)
SİNÂN PAŞA (Hoca Paşa)
SOKULLU MEHMED PAŞA
SÜLEYMAN PAŞA
ŞEHZÂDE KORKUT (Ebü’l-Hayr Muhammed)
TAHSİN PAŞA
TALAT PAŞA
TARHUNCU AHMED PAŞA
TAYYAR MEHMED PAŞA
TEPEDELENLİ ALİ PAŞA
TİRYÂKİ HASAN PAŞA
TUNUSLU HAYREDDÎN PAŞA
TURGUT REİS
VÂNÎ MUHAMMED EFENDİ
VANKULÎ MEHMED EFENDİ
YAHYÂ EFENDİ (Beşiktaşlı)
YİRMİSEKİZ MEHMED ÇELEBİ
YÖRGÜÇ PAŞA (Lala)
ZAĞANOS MEHMED PAŞA
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
ZİYÂ PAŞA
bekirr - avatarı
bekirr
VIP VIP Üye
5 Kasım 2012       Mesaj #3
bekirr - avatarı
VIP VIP Üye
Tabanıyassı Mehmet Paşa (1589-1639)

IV. Murat'ın saltanatı döneminde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Arnavut asıllıdır. Büyük ve yassı tabanlı bir ayağa sahip olduğu için bu lakabı almıştır. Eflak ve Boğdan Voyvodaları ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı sadaret kaymakamı iken hapsedilmiş ve daha sonra idam edilmiştir.

Benzer Konular

2 Aralık 2008 / Ziyaretçi Cevaplanmış
18 Mayıs 2017 / muroq123 Cevaplanmış
14 Kasım 2012 / Misafir Soru-Cevap
5 Mayıs 2011 / Misafir Soru-Cevap
11 Aralık 2010 / Misafir Soru-Cevap