Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Kasım 2015  Gösterim: 52.639  Cevap: 11

Açının tanımı nedir?

alex72
29 Kasım 2008 22:27       Mesaj #1
alex72 - avatarı
Ziyaretçi
Geometri terimi açı nasıl tanımlanır?
Açının genel özellikleri, açı çeşitleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
Açı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Açı işareti
attachmentphp?attachmentid19530&ampd1255822181
Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine denir. Işınların kesiştiği noktaya "açının köşesi", ışınlara ise "açının kenarı" denir.
Açıların birçok çeşidi vardır: Geniş açı, dar açı, dik açı, tam açı, doğru açı, tümler açı, bütünler açı, pozitif açı, negatif açı, merkez açı, çevre açı gibi.
Sponsorlu Bağlantılar
 • Geniş açı: 90°'den 180°'ye kadar
 • Dar açı: 0°'den 90°'ye kadar
 • Dik açı: tam 90°
 • Tam açı: 360°
 • Doğru açı: 180°
Açı kelimesi, pekçok geometri terimi gibi, okul kitabı olarak okutulmak üzere yazılan bir geometri kitabında, Atatürk tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.
Düzlemde açı, bir doğru parçasının sabit bir nokta çevresinde dönme miktarının ölçüsüdür. Saat ibrenin ters yönü "pozitif", düz yönü "negatif" kabul edilir. Babilliler, bir tam dönüşü 60 birime bölmüşlerdir (altmışlık sistem).
 • 1 devir = 360 derece ( 360° )
 • 1 derece = 60 dakika ( 60' )
 • 1 dakika = 60 saniye ( 60" )
Yani yukarıda listelenen birim dönüşüm eşitliklerini kullanarak 1 derecenin 60x60 = 3600 saniye (3600") olduğu sonucuna kolaylıkla ulaşılabilir.
Yatay ve düşey doğrultular arasındaki açı 90°'dir ve "dik açı" diye tanımlanır. Genel olarak yüksek matematikte kullanılan birim radyan dır. (1 devir = 2π radyan).
Başlangıç noktaları ortak olan ve ortak bir kapalı eğriden geçen iki ışın arasında kalan açıya "merkez açı" denir.

Açılar

Bir açı ölçüsü θ amacıyla, örneğin pergel ile çizilmiş bir açının tepe noktasında bir dairesel yay ortalanır. Yayın uzunluğu s'den dairenin yarıçapı r bölünmüş ve muhtemelen sabit k ile çoğaltılmıştır.
Radyan için
attachmentphp?attachmentid19526&ampd1255821635attachmentphp?attachmentid19525&ampd1255821628
Şekilde [AC ve [AB ışınının oluşturduğu açı BAC açısıdır.
[AB È [AC = BAC açısıdır. BAC, CAB olarak veya A ilegösterilir. [AB ve [AC ışınları açının kenarları, A noktası açının köşesidir.Açı yazılırken açının köşesi olan nokta ortada yazılır.
attachmentphp?attachmentid19527&ampd1255821797
Açının Ölçüsü
[AB ile [AC arasındaki açıklığın ifadesine açının ölçüsüdenir. BAC açısının ölçüsü a'dır.
m(BAC) = a veya
m[A] = a olarak gösterilir.
attachmentphp?attachmentid19528&ampd1255822097
Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir.

Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

Bir açı düzlemi üç bölgeye ayırır:
attachmentphp?attachmentid19529&ampd1255822135
a. Açının kendisi: [AB ve [AC ışınları.
b. İç bölge (taralı alan)
c. Dış bölge
Açı Ölçü Birimleri
Açı ölçüsü birimi olarak genelde derece kullanılır. Dereceden başka Grad ve Radyan birimleri de kullanılır. Açı ölçüsü birimleri arasında,
360° = 400 G (grad) = 2p (radyan)
eşitliği vardır.
Bir ışının başlangıç noktası etrafında bir tur döndürülmesi ile elde edilen açı 360° dir.
Derecenin alt birimleri,
 • 1° = 60' (dakika)
 • 1' = 60" (saniye)
 • 1° = 3600" dir.
 • 90° = 89° 59' 60"
ve
 • 180° = 179° 59' 60"
olur.
attachmentphp?attachmentid19531&ampd1255822253
Ölçülerine Göre Açılar
a. Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.
attachmentphp?attachmentid19532&ampd1255822276
b. Ölçüsü 90° olanaçılara dik açı denir.
attachmentphp?attachmentid19533&ampd1255822285
c. Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir.
attachmentphp?attachmentid19534&ampd1255822293
d. Ölçüsü 180° olan açılara doğru açı denir.
attachmentphp?attachmentid19535&ampd1255822360
e. Ölçüsü 360° olan açıya tam açı denir.
attachmentphp?attachmentid19536&ampd1255822381
Komşu Açılar
Köşeleri ve birer ışınları ortak olan, iç bölgesi ortak olmayan açılara komşu açılar denir.
CAD ile DAB komşu açılardır.
attachmentphp?attachmentid19537&ampd1255822399
Tümler Açı
Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açılar denir.
m(CAD)+m(DAB)=90°
a+b=90°
a açısının tümlerinin ölçüsü (90° - a)'dır.
attachmentphp?attachmentid19539&ampd1255822419
Komşu tümler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ülçüsü 45° dir.
attachmentphp?attachmentid19540&ampd1255822481
[OA] ^ [OB]
m(KOL) = 45°
Bütünler Açı
Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar denir.
attachmentphp?attachmentid19541&ampd1255822486
m(DAB)+m(CAD)=180°
x+y=180°
x açısının bütünlerinin ölçüsü (180° - x)'dir.
Komşu bütünler iki açının açıortay doğruları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.
attachmentphp?attachmentid19542&ampd1255822564
m(KOL) = 90°
Ters Açılar
Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan komşu olmayanlara ters açılar denir.
Ters açıların ölçüleri eşittir.
attachmentphp?attachmentid19543&ampd1255822582

m(x)=m(z) ve m(t)=m(y)'dir.

attachmentphp?attachmentid19544&ampd1255822590
Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar
a. Yöndeş açılar: Yöndeş açıların ölçüleri eşittir.
d1 // d2 ise
attachmentphp?attachmentid19545&ampd1255822619
attachmentphp?attachmentid19546&ampd1255822624
m(a) = m(x) ; m(b) = m(y)
m(c) = m(z) ; m(d) = m(t)
b. İçters açılar: İçters açıların ölçüleri eşittir.
d1 // d2 ise
attachmentphp?attachmentid19547&ampd1255822635
a ile z ve b ile t içters açılarıdır.
m(a) = m(z); m(b) = m(t)
attachmentphp?attachmentid19548&ampd1255822715
c. Dışters açılar: Dışters açıların ölçüleri eşittir.
d1 // d2 ise
attachmentphp?attachmentid19549&ampd1255822701
m(c)=m(x)=m(d)=m(y)
attachmentphp?attachmentid19548&ampd1255822715
d. Karşı durumlu açılar:
Karşı durumlu açıların toplamı 180°'dir.Karşı durumlu açıların açıortayları arasındaki açının ölçüsü 90° dir.
Paralel doğrular arasında birden fazla kesenin olduğu durumlarda kesişim noktalarından yeni paraleller çizilir.

d1 // d2 ise
attachmentphp?attachmentid19550&ampd1255822831
m(a) + m(t) = 180°; m(b) + m(z) = 180°
attachmentphp?attachmentid19548&ampd1255822715
e. Birden fazla kesenli durumlar
d1 // d2 ise
B noktasından d1 ve d2 doğrularına paralel çizersek
m(ABC) = a + b
olur.
attachmentphp?attachmentid19551&ampd1255822884
B noktasından paralel çizersek
m(ABD) + x = 180°
m(DBC) + z = 180°
buradan
x + y + z = 360°'dir.
attachmentphp?attachmentid19552&ampd1255822891
f. Paralel doğrular arasındaki ardışık zıt yönlü açılar
Bu tür soruları kırılma noktalarından paralellerçizerek de çözebiliriz.
d1 // d2 ise a + b + c = x + y olur.
attachmentphp?attachmentid19553&ampd1255822922
g. Kolları paralel ve kolları dik açılar
Açıları oluşturan ışınlar aynı yönde ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir.
attachmentphp?attachmentid19554&ampd1255822929
Açıları oluşturan ışınlar zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüsü eşittir.
attachmentphp?attachmentid19555&ampd1255823001
Açıları oluşturan ışınlardan biri aynı diğeri zıt yönlü ve paralel ise bu iki açının ölçüleri toplamı;
a + b = 180°
olur.
attachmentphp?attachmentid19556&ampd1255823007
Kenarları birbirine dik karşılıklı iki açının ölçüleri toplamı
a + b = 180°
olur.
attachmentphp?attachmentid19557&ampd1255823013
Kenarları şekildeki gibi birbirine dik açıların ölçüleri eşittir.
attachmentphp?attachmentid19558&ampd1255823021
Açıortay (bak. Açıortay)
Açıyı iki eşit parçaya bölen ışına açıortay denir. Açıortay üzerinde alınan her noktanın açının kollarına olan dik uzaklıkları eşittir.
[AD, CAB açısının açıortayıdır.
attachmentphp?attachmentid19538&ampd1255822409

Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 10:43 Sebep: İç başlık düzeni!!


fadedliver
29 Kasım 2008 22:31       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 11:28 Sebep: Bağlantı boyutu!
Misafir tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
7 Aralık 2009 17:36       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar nelerdir?
Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 11:41 Sebep: Soru düzeni!
7 Aralık 2009 17:49       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar nelerdir?

Paralel 2 Doğrunun 1 Kesen ile Oluşturduğu Açılar
 • İç Ters Açılar!
 • Dış Ters Açılar!
 • Yöndeş ve Karşı Durumlu Açılar!
Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 11:45
Misafir
7 Şubat 2010 15:15       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Açı çeşitleri ve tanımları hakkında bilgi verir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 10:40 Sebep: Soru düzeni!
_KleopatrA_
7 Şubat 2010 15:24       Mesaj #7
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

Açı çeşitleri ve tanımları hakkında bilgi verir misiniz?

Açı Çeşitleri
Tam aç
ı : Tam bir devir yapan açılara tam açı denir. Tam açı 360° dir.
Doğru açı : Ölçüsü 180° olan açıdır.
Dik açı : Ölçüsü 90° olan açıdır.
Dar açı : Ölçüsü 90° ile 0° arasında olan açıdır.
Geniş açı : Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açıdır.
Komşu açılar : Aynı düzlem üzerinde bulunup köşeleri ve birer kenarları dıştan ortak olan açılara komşu açılar denir.
Tümler açılar : Ölçüleri toplamı 90° olan iki açıya tümler açılar denir.
Bütünler açılar : Ölçüleri toplamı 180° olan iki açıya bütünler açılar denir.
Komşu bütünler açılar : İki bütünler açının birer kenarı ortak ise bu iki açıya komşu bütünler açılar denir.

Kaynak: Torpil.com
Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 10:38 Sebep: Kırık bağlantı, alıntı soru düzeni ve kaynak bilgisi!
Misafir
5 Şubat 2011 15:51       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Birbirine eş açılar hangileridir ve komşu bütünler iki açının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
Son düzenleyen nötrino; 1 Kasım 2015 11:49 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
20 Ocak 2012 10:07       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
geniş açı 91 dereceden 179 dereceye kadar dar açı 0 dereceden 89 dereceye kadar sen oraya dar açı 0 dereceden 90 dereceye kadar yazmıssın geniş açıya 90 dereceden 180 dereceye kadar yazmıssın onlar yanlış bide demissinki tam 90 derece yazmıssın sadece 90 derdece dik açıdır ama sen bazılarında 90 dereceyle bitirip 90 dereceyle başlar yazmıssın
20 Ocak 2012 10:39       Mesaj #10
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

geniş açı 91 dereceden 179 dereceye kadar dar açı 0 dereceden 89 dereceye kadar sen oraya dar açı 0 dereceden 90 dereceye kadar yazmıssın geniş açıya 90 dereceden 180 dereceye kadar yazmıssın onlar yanlış bide demissinki tam 90 derece yazmıssın sadece 90 derdece dik açıdır ama sen bazılarında 90 dereceyle bitirip 90 dereceyle başlar yazmıssın

Cevap yanlış değil.
Tanımda 0
°-90° arası denmişse, bundan maksat zaten 0°-89° açılar kastedilir. Ki asıl sizin tanımınız hatalı. Çünkü 0'dan 89'a kadar demek, 89° açı hariç demektir. Bu durumda sizin tanımınızdan yola çıkarsak 0°-88° arası açılar ve kendileri dar açı olur. Buna göre 89° açı için getirilecek tanım "dar açı - dik açı arası açı" mı olacak?
Eğer matematiksel bir tanımda "kadar" ifadesi yer alıyorsa bu "ona dek, ona değin" anlamıdadır.
Yani;
Geniş açı 90
°-180° arasıdır > Yani 90°'den başlayarak, ki bu da 90.1°, üst sınır 179.99°'dir.
Dar açı 0
°-90° arasıdır > alt sınır 0.1°, üst sınır 89.99°'dir.
Bunlara "kadar"lar dahil değildir.Daha fazla sonuç:
açının tanımı

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç