Arama

İş birimi nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 24 Ocak 2016 Gösterim: 60.209 Cevap: 8
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
2 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Uluslararası Birimler Sistemi'ne göre iş birimi nedir?
Fizikte iş birimi hangi sembolle gösterilir?
Fizikte iş nasıl formüle edilir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Fizikte İş Formülü ve Birimi
  • Fizikte iş 'W' sembolüyle gösterilir ve W=F.X bağıntısıyla formüle edilir. İlgili bağıntıya göre ve SI birim sisteminde iş birimi Joule=N.m=kg.(m)2/(s)2'dir!
Alıntı

Sürtünme kuvvetinin 5 N olduğu bir ortamda K cismi 20 N'luk bir kuvvetle 30 metre çekiliyor,cisim tam yol aldığında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ile net kuvvetin yaptığı iş kaç Joule olur?

İlgili kuvvetin yapyığı iş W=F.X=20.30=600 Joule, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ise W=-Fs.X=5.30=150 Joule olur.Bu bağlamda net kuvvetin yaptığı iş W=F-Fs=600-150=450 Joule bulunur!
Reklamlar

Alıntı

Peki burada cismin aldığı yolun (yer değiştirme) birimi nedir?

Fizikte yer değiştirme (yol), X sembolüyle gösterilir ve birimi Metre (m)'dir!

Alıntı

Fizikte F ne demek kuvvet mi yoksa basınç mı?

Fizikte F sembolü kuvveti ifade eder ve birimi Newton ( N )'dur!
Son düzenleyen nötrino; 24 Ocak 2016 11:02 Sebep: ETİKET GİRİLDİ!!
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
2 Aralık 2008       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
İş birimi enerji birimleri ile aynı birimlerdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Yani bir enerji birimi olan "Joule" aynı zamanda bir iş birimidir. Aynı şekilde "kalori"de iş birimi olarak kullanlabilir ama bu kullanım çok yaygın değildir.

Yaygın olarak kullanılan iş birimi Joule'dür. "Jul" diye okunur.
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
2 Aralık 2008       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
İŞ

Bir cisme yol aldırmak için kuvvet uygulanır. Bir cismi bir yerden alıp başka bir yere koyduğumuzda, bir el arabasını sürdüğümüzde, çantayı taşıdığımızda iş yapmış oluruz. İşin basit bir formülü vardır:

İş = Kuvvet . Yol

SI sisteminde kuvvet birimi Newton, alınan yolun birimi metre olduğundan işin birimi newton.metre'dir. Bu birime yine SI sisteminde joule (jul) denir. Yani 1 joule = 1 newton.metre'dir. Bir joule, bir newtonluk bir kuvvet tarafından, kuvvetin doğrultusuna paralel olarak bir metrelik bir uzaklık boyunca etkimesiyle yapılan iştir.

İşi ölçmede farklı birimler de kullanılmaktadır. Bunlar ve kaç jolue denk geldikleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başka birimlerde ifade edilen bu birimler işlem yapılırken mutlaka jolule çevrilmelidir.

İş yapılması için sadece kuvvet uygulamak yeterli olmaz. Eğer cisim kuvvet uygulandığı halde hareket etmiyorsa yani yer değiştirme yapmıyorsa iş yapılmış olmaz. Örneğin bir kitabı okurken oturduğunuzda veya yemek yerken oturduğunuzda iş yapmış olmazsınız. Çünkü bu esnada herhangi bir yer değiştirme yapılmamıştır.

Şekilde olduğu gibi, bir F kuvvetinin bir cismi A noktasından B noktasına x kadar yer değiştirdiğini var sayarsak F'nin x doğrultusundaki bileşenini Fx ile gösterelim. Bu durumda x yer değiştirmesi süresinde F tarafından yapılan işi bulmak için

W = Fx . x olacaktır. Bu durumda Fx'i bulmak için

Fx = F . Cosa eşitliğinden yararlanılır. Bu iki formülden yararlanarak formülümüzü tekrar ele alacak olursak;

W = Fx . Cosa olacaktır.

Yukarıdaki şekli bir örnek çözerek inceleyecek olursak, bir kişi 25 Newton kuvvet uygulayarak bisiklete 1500 metre yol aldırırsa bu iş kaç joule'dir. Ve 10 Newtonluk bir kuvvetle aynı işin yapılması için bisikletin ne kadar yol alması gerekir?

İlk olarak yapılan işin miktarı belirlemek gerekmektedir. Bunun için yukarıda verilen formülü kullanarak;

F=25 Newton, x=1500 metre ise

W = F.x , W=25.1500, W=37500 jouledir. İkinci işlemi yapmak için ise;

x= W/F, x= 37500/10, x=3750 metre yol alması gereklidir.

Yukarıda verilen örnekte görüldüğü gibi kuvvet ve yol arttıkça yapılan işin miktarı da artmaktadır. Yani aralarında doğru bir orantı vardır.
Son düzenleyen nötrino; 24 Ocak 2016 10:21 Sebep: KIRIK GÖRSEL!!
Quo vadis?
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
3 Aralık 2009       Mesaj #4
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Ş İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.
Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir.
Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse,
W = F . Dx olur.
Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmazlar.
Duran ya da hareket eden bir cisme uygulanan F kuvveti cismin başlangıç şartlarına bağlı olarak değişik hareketlere neden olabilir.
Örneğin duran bir cisme sabit bir kuvvet uygulanarak iş yapılırsa, cisim düzgün hızlanan hareket yapar.
Herhangi bir kuvvet yönünde yapılan iş pozitif ise, ters yönde uygulanan kuvvetin yaptığı iş negatiftir.
W = F . Dx bağıntısına göre, iş yapılabilmesi için kuvvet cisme yol aldırmalı ve kuvvet ile yol paralel olmalıdır.
Bir cisim yerden yukarı doğru cismin ağırlığına eşit bir kuvvetle hareket ettirilirken yer çekimine karşı iş yapılır. Yapılan iş kuvvet ile kuvvete paralel h yolunun çarpımına eşittir.
W = F . h
W = mg . h dir.
Eğer cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıp aşağı doğru düşerse, yer çekimi iş yapmıştır.
Bir cismi h yüksekliğine çıkarmak için yapılan iş, cismi çıkarırken izlenen yolun şekline ve uzunluğuna bağlı değildir.
Yani yapılan bu iş yoldan bağımsızdır.
SI birim sisteminde iş birimi Joule dür. İş bağıntısından görüleceği gibi Joule = N . m dir
Son düzenleyen nötrino; 24 Ocak 2016 10:27 Sebep: YAZIM YANLIŞI / KIRIK GÖRSEL!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Aralık 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sürtünme kuvvetinin 5 N olduğu bir ortamda K cismi 20 N'luk bir kuvvetle 30 metre çekiliyor,cisim tam yol aldığında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ile net kuvvetin yaptığı iş kaç Joule olur?
Son düzenleyen nötrino; 24 Ocak 2016 10:39 Sebep: SORU DÜZENİ!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
26 Aralık 2010       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İş: Bir cisme kuvvet uygulayarak o cismin kuvvet doğrultusunda yol almasının sağlanmasıdır.W ile gösterilir. İşin birimi joule (j)’ dür.

İşin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir enerji kaynağı gerekir.Bu enerji farklı şekillerde elde edilebilir. Örneğin bizim enerji kaynağımız besinler, arabaların enerji kaynağı yakıttır.İşte bu tip enerjiler iş yapılmasını sağlar.
Fiziksel anlamda iş yapıldığını söylemek için kuvvete ihtiyaç vardır.Cismin üzerine birden fazla kuvvet etkili olabilir.Cismin hareket doğrultusundaki toplam kuvvetin adı net kuvvettir.İş net kuvvetin sıfırdan farklı olmasına bağlıdır.Bunun yanında iş yapıldığının söylenebilmesi için kuvvet uygulanan cismin net kuvvet doğrultusunda yol alması gerekmektedir.

Sonuç olarak fiziksel anlamda iş;
• Net kuvvetin sıfırdan farklı olması
• Kuvvetle alınan yolun aynı doğrultuda olmasıyla yapılmış olur.

Not: İş, net kuvvet ve alınan yol ile doğru orantılıdır.

İş = Kuvvet x Yol
W = F x X
Joule = N x m


Fiziksel anlamda iş yapıldı diyebilmek için gerekli kuralları öğrendik.Enerji harcayıp yorulduğumuzu düşündüğümüz, ama aslında fiziksel anlamda iş yapamadığımız birçok durum vardır.
Örneğin Can ailesiyle birlikte tatile gitmek için yola çıktığında yolda benzinliğe 100 m kala benzinleri bitmiştir.Can ve babası arabayı arka tarafından iterek benzinliğe kadar götürmek istemişlerdir.Ancak itmelerine rağmen arabayı hareket ettirememişlerdir.Burada net kuvvet sıfır olmamasına karşın araba uygulanan kuvvet doğrultusunda yol alamadığı için yapılan iş sıfırdır.
Zeynep, okul çıkışında çantasını eline alarak evine gidiyor.Çantası elinde tutabilmek için kuvvet uyguluyor.Aynı zamanda yürüdüğü için çantaya yol aldırıyor.İş yapabilme koşullarını sağlıyor gibi görünse de Ayşe çantayı taşıyarak iş yapmamıştır. Çünkü çantayı taşımak için yukarı doğru bir kuvvet uygulanmıştır. Ancak çanta yatay doğrultuda hareket etmiştir. İş yapabilmek cismin aldığı yolun uygulanan net kuvvetle aynı doğrultuda ve aynı yönde olması gerekir.

Düz yolda cismi hareket ettirerek iş yapılabilir. Ancak farlı durumlarda da fiziksel anlamda iş yapıldığı söylenebilir.
Örneğin bir halterci yerdeki halteri belli bir yüksekliğe kaldırırken kuvvet uygular. Bu kuvvetin etkisiyle halter kuvvetle aynı doğrultuda ve aynı yönde yol alır.Bu nedenle de haltercinin halter üzerinde fiziksel anlamda iş yapabildiğini söyleyebiliriz.


ENERJİ


Enerji: İş yapabilme yeteneğidir.E ile gösterilir. Enerji birimi, işin birimi ile aynıdır. (joule)
Tanımdan da anlaşılacağı üzere iş yapabilmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerji hayatımızın her alanındadır. Örneğin araba yolda hareket ederken, sporcu yüzerken, market arabası itilirken enerji harcanır.Kısacası kuvvet uygulamak için enerji gerekir.


HAREKET ENERJİSİ(kinetik enerji) : Hareket halindeki bütün maddelerin bir enerjisi vardır. Hatta maddelerin iç yapısındaki taneciklerinde hareket enerjisi vardır.Hareket halindeki maddelerin sahip olduğu bu enerjiye kinetik enerji adı verilir.Maddelerin sahip olduğu hareket enerjisinin büyüklüğünü etkileyen iki faktör vardır. Bunları bir örnekle inceleyelim.
Hafifçe fırlatılan bir pinpon topunun size çarptığını düşünün.Fazla sürate sahip olmayan bu pinpon topunun size çarpması fazla bir etki yaratmayacaktır.Ancak daha fazla kuvvetle fırlatılan pinpon topunun sürati de fazla olacaktır.Dolayısıyla size çarptığında bırakacağı etkide artacaktır.Sürat arttığında topun çarptığı yere aktardığı enerji daha fazla olduğuna göre sürat arttığında topun sahip olduğu kinetik enerjide artar diyebiliriz.
Bir cismin sürati attıkça kinetik enerjisi de artar.
Kinetik enerji süratin büyüklüğüne göre değişir. Buna göre süratleri aynı olan farklı cisimlerin kinetik enerjilerinin de aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Pinpon topu belli bir süratle yuvarlanıp ayağımıza çarptığında etkisi çok az hissedilir yada hiç hissedilmez. Bunun yerine bir basketbol topu yerde pinpon topuyla aynı süratle yuvarlanıp ayağımıza çarptığında etkisini çok net hissedebiliriz. Bunun nedeni basketbol topunun kütlesinin pinpon topunun kütlesinden daha büyük olmasıdır. Dolayısıyla buradan çıkarılacak sonuç şudur;

***Bir hareketlinin sahip olduğu kinetik enerji o hareketlinin kütlesine ve hızına bağlıdır.***
Ek=1/2mV2

DURGUN ENERJİ(potansiyel enerji): Potansiyel enerjiye konum enerjisi de denir. Her cismin konumu nedeniyle sahip olduğu bu enerji iki değişkene bağlı olarak değişir.Bunlardan birincisi yüksekliktir. Aynı ağırlığa sahip iki cisim alalım.İlk cismi belli bir yükseklikten bıraktığımızda yere ulaştığında belli bir hıza sahip olacaktır. İkinci cismi ilkine göre daha yüksek bir yerden bıraktığımızda yere ulaştığında ilkine göre daha yüksek bir hıza sahip olacaktır. Demek ki yükseklik arttıkça cismin sahip olduğu potansiyel enerji artar. Potansiyel enerjiyi belirleyen bir diğer faktör cisimlerin ağırlığıdır. Aynı yükseklikte bulunan ağırlıkları farklı iki cisimden ağır olanın potansiyel enerjisi daha fazladır. Dolayısıyla ağırlık arttıkça potansiyel enerjide artar.

Ep=AğırlıkxYükseklik
Ep=G.h
Ep=m.g.h


Not:

1.Cisimlerin yüksekliklerinden dolayı depoladıkları enerjiye çekim potansiyel enerjisi denir.
2.Esnek cisimlerin sıkışma ve gerilmesi sonucunda sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
3.Yayların sıkıştırılması veya gerilmesi sonucu oluşan esneklik potansiyel enerjisi o yayın yay sabitine(k) ve sıkışma veya gerilme miktarına bağlıdır. (E=1/2kx2)


ENERJİDEN ENERJİYE
Bir cismin hareketi boyunca sahip kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji denir.
Em=Ek+Ep

Futbolcu yerdeki topa vurduğunu topun belli bir yüksekliğe kadar yükselip sonra tekrar yere düştüğünü düşünelim.Futbolcu topa vurduğunda top bir kinetik enerji kazanır.Top yükseldikçe kazandığı bu kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye çevirir.Top hareketine devam ettiği için hala kinetik enerjiye sahiptir.Sonra top alçalmaya başlar ve alçaldıkça potansiyel enerjisi azalır hızı artar. Hızı arttığı için de kinetik enerjisi artar ve yere ulaşır.


KAYBOLMAYAN ENERJİ

Kimyasal enerji, maddelerde depolanmış olan enerjidir.Bu enerji, maddeyle başka maddelerin etkileşmesi ve kimyasal değişimin oluşmasıyla ortaya çıkar.Örneğin, besinler hücre içerisine alındığında oksijenle tepkimeye girerler.Bunun sonucunda besin içeriğinde bulunan atomları bir arada tutan kimyasal bağ enerjisi, canlıların kullanabileceği enerji çeşidine (ATP) dönüşür.
Kimyasal enerjiyi açığa çıkaran makine veya canlı bunu farklı işler için kullanır.Bu işler sonucunda da kinetik, potansiyel, ısı, ses gibi enerji türlerine dönüşüm gerçekleşir.


Enerji yoktan var olmaz, var olan bir enerji de yok olmaz. Ancak farklı enerjilere dönüşerek korunur.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Mayıs 2012       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Peki burada cismin aldığı yolun (yer değiştirme) birimi nedir?
Son düzenleyen nötrino; 24 Ocak 2016 10:40 Sebep: SORU DÜZENİ!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Kasım 2015       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Fizikte F ne demek kuvvet mi yoksa basınç mı?
Son düzenleyen nötrino; 24 Ocak 2016 10:41 Sebep: SORU DÜZENİ!!
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
24 Ocak 2016       Mesaj #9
Avatarı yok
Yasaklı
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Fizikte İş Formülü ve Birimi
  • Fizikte iş 'W' sembolüyle gösterilir ve W=F.X bağıntısıyla formüle edilir. İlgili bağıntıya göre ve SI birim sisteminde iş birimi Joule=N.m=kg.(m)2/(s)2'dir!
Alıntı

Sürtünme kuvvetinin 5 N olduğu bir ortamda K cismi 20 N'luk bir kuvvetle 30 metre çekiliyor,cisim tam yol aldığında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ile net kuvvetin yaptığı iş kaç Joule olur?

İlgili kuvvetin yapyığı iş W=F.X=20.30=600 Joule, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ise W=-Fs.X=5.30=150 Joule olur.Bu bağlamda net kuvvetin yaptığı iş W=F-Fs=600-150=450 Joule bulunur!

Alıntı

Peki burada cismin aldığı yolun (yer değiştirme) birimi nedir?

Fizikte yer değiştirme (yol), X sembolüyle gösterilir ve birimi Metre (m)'dir!

Alıntı

Fizikte F ne demek kuvvet mi yoksa basınç mı?

Fizikte F sembolü kuvveti ifade eder ve birimi Newton ( N )'dur!

Benzer Konular

19 Ocak 2015 / Misafir Cevaplanmış
23 Ekim 2013 / Misafir Cevaplanmış
10 Mart 2010 / LaSalle X-Sözlük