Arama

Ekvatora yakın ülkeler hangileridir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Aralık 2017 Gösterim: 57.057 Cevap: 1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
6 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ekvatora yakın ülkeler hangileridir?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
1-EKVADOR:
Ekvador nüfusunun çoğu İspanyol ve Yerli melezi mestiz olardan oluşur. Nüfusun %9’ unu İspanyol asıllı beyazlar, yaklaşık %10’unu siyahlar oluşturur. Bunlar sömürgecilik döneminde Afrika’da köle olarak getirilen siyahların torunlarıdır; genellikle ülkenin kuzey kıyılarında yaşarlar. Nüfusun bir bölümü de Avrupalı-Afrikalı melezi mulottalardan oluşur.Sayıları giderek azalan yerliler dağ vadilerinde yaşarlar ve nufusun en yoksul kesimini oluştururlar.
Sponsorlu Bağlantılar

2-ENDONEZYA
Endonezyalılar Sumatra ve Bornea adalarının iç bölümlerinde yaşayan kabileler, Bali’deki gelişmiş Hindu kültürünü kuran insanlar ve Cava’nın uygar Malaylar’ı gibi bir çok değişik halktan oluşur. Ülkede 20 değişik dil konuşulur.Resmi dil ise hemen hemen bütün grupların anlayabileceği Malay dilinin bir lehçesidir.Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır.Hıristiyanlar ve Budacılar da vardır. Bali ve Lombok adalarının halkı ise Hindu dilini benimsemiştir.Endonezya’da Malay olmayan en büyük grup Çinli tüccarlardır.İlköğretim parasızdır ve gençlerin çoğu okuryazardır. Ülkede 40’tan fazla üniversite ve birçok kütüphane vardır.
Endonezya halkının çoğu küçük köylerde yaşar.Evler genellikle bambudan yapılmıştır; çatıları saman, yaprak ve kamışlarla kaplıdır.

3-BREZİLYA:
Gününmüzde nüfusun yarısı beyaz, beşte ikisi mulotto denen beyaz-siyah karışımı ile mestizo denen beyaz yerli karışımıdır. Çok azalan yerli nüfus Amazon bölgesinin erişilmez kesimlerinde yaşar. Siyah nüfus arasında ölüm oranının yüksekliğine karşılık, beyaz nüfus artmaktadır.Halkın hemen hemen tümü Katoliktir. Ne var ki yerlilerin ve siyahların bir bölümü eski dinsel inançlarını sürdürmektedir.

4-KOLOMBİYA:
Nüfusun yaklaşık %60’ını İspanyol ve yerli karışımı mestiz olar,%20’ sini İspanyol kökenli beyazlar ,%14’ünü Avrupalı Afrikalı karışımı mulottolar oluşturur. Kıyı kesimlerinde kölelerin soyundan gelen siyahlar yoğundur. Keşfedilmemiş iç kesimlerde ise 16. yüzyılda İspanyol’lar gelmeden önce ataları nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan, 300 bin dolayında Yerlinin bulunduğu sanılmaktadır. Nüfusun % 80’i ülkenin dağlık batı bölgelerinde yaşar. Resmi dili İspanyolca olan ülkede halkın çoğu Katolik’tir. Kolombiya‘da ki en eski üniversite 1572’de kurulan Bogotà Üniversitesi’dir.

5-SİNGAPUR:
Singapur’da yaşayan Çinliler nüfusun %77’sini oluşturur. Malaylar %15, Hintliler % 6 ve öteki azınlıklar %2’dir. Budacılık, Konfüçyüsçülük, Taoculuk, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Hindu dininden başka çeşitli inançlar da yaygınlık kazanmıştır. Ülke nüfusunun dörtte birinden fazlası 15 yaşın altında olduğu için eğitime özel bir önem verilir.

6-GABON:
Büyük çoğunluğunu siyahların oluşturduğu halk yaşamını tarım ve balıkçılıkla kazanır. Nüfusun yarıya yakın bölümü Libreville,Port-Gentil, Lambaréné, Moila, Franceville gibi büyük yerleşim merkezlerinde yaşar. Geri kalan bölümü ise yol ve ırmak kenarlarındaki küçük köylere dağılmıştır. Halkın %95’i Hıristiyan’dır. Az sayıda Müslüman vardır. Geri kalanı ise çeşitli Afrika dinlerindendir. Ülkenin başlıca kentlerinden biri olan Port-Gentil bir sanayi merkezidir. Başkent Libreville ise büyük otelleri, geniş caddeleri ve eğlence merkezleriyle Afrika’nın en çağdaç kentlerin-den biri durumundadır.

7-KENYA:
Kenya’nın nüfusunu çoğunlukla Afrikalılar oluşturur. Ülkede az sayıda Avrupalı,Asyalı ve Arap yaşar. Afrikalılar içinde en kalabalık topluluk Kikuyular’dır.Kenya’da Kikuyular’dan başka 30’dan fazla Afrikalı etnik topluluk vardır. Ülkede birçok dil kullanılır. En yaygın konuşulan diller İngilizce ile Bantu dillerinden biri olan ve birçok Arapça sözcük içeren Svahili’dir.

8-KONGO:
Toplam nüfusun yarısından çoğunu kabile toplulukları oluşturur. Ormanlarda Pigme kabileleri yaşar. Çoğu Fransız olan Avrupalılar büyük kentlerde oturur. Afrikalılar genellikle Bantu dillerini oluşturur. Kongo’nun resmi dili Fransızca ve halkın büyük bölümü Hıristiyan’dır. Halkın üçte biri tarımla uğraşır ama ekilebilir besin gereksiniminin önemli bölümünü dışarıdan satın alır.

9-ZAİRE:
Zaire’de daha çok Bantu dili kullanan insanlar yaşar, ama ormanlık bölgelerde Pigmeler de barınmaktadır. Nüfusu 34,138,000’dir(1990). Başkenti Kinşasa’dır.
Son düzenleyen Safi; 13 Aralık 2017 15:09
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
6 Aralık 2008       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
1-EKVADOR:
Ekvador nüfusunun çoğu İspanyol ve Yerli melezi mestiz olardan oluşur. Nüfusun %9’ unu İspanyol asıllı beyazlar, yaklaşık %10’unu siyahlar oluşturur. Bunlar sömürgecilik döneminde Afrika’da köle olarak getirilen siyahların torunlarıdır; genellikle ülkenin kuzey kıyılarında yaşarlar. Nüfusun bir bölümü de Avrupalı-Afrikalı melezi mulottalardan oluşur.Sayıları giderek azalan yerliler dağ vadilerinde yaşarlar ve nufusun en yoksul kesimini oluştururlar.
Sponsorlu Bağlantılar

2-ENDONEZYA
Endonezyalılar Sumatra ve Bornea adalarının iç bölümlerinde yaşayan kabileler, Bali’deki gelişmiş Hindu kültürünü kuran insanlar ve Cava’nın uygar Malaylar’ı gibi bir çok değişik halktan oluşur. Ülkede 20 değişik dil konuşulur.Resmi dil ise hemen hemen bütün grupların anlayabileceği Malay dilinin bir lehçesidir.Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır.Hıristiyanlar ve Budacılar da vardır. Bali ve Lombok adalarının halkı ise Hindu dilini benimsemiştir.Endonezya’da Malay olmayan en büyük grup Çinli tüccarlardır.İlköğretim parasızdır ve gençlerin çoğu okuryazardır. Ülkede 40’tan fazla üniversite ve birçok kütüphane vardır.
Endonezya halkının çoğu küçük köylerde yaşar.Evler genellikle bambudan yapılmıştır; çatıları saman, yaprak ve kamışlarla kaplıdır.

3-BREZİLYA:
Gününmüzde nüfusun yarısı beyaz, beşte ikisi mulotto denen beyaz-siyah karışımı ile mestizo denen beyaz yerli karışımıdır. Çok azalan yerli nüfus Amazon bölgesinin erişilmez kesimlerinde yaşar. Siyah nüfus arasında ölüm oranının yüksekliğine karşılık, beyaz nüfus artmaktadır.Halkın hemen hemen tümü Katoliktir. Ne var ki yerlilerin ve siyahların bir bölümü eski dinsel inançlarını sürdürmektedir.

4-KOLOMBİYA:
Nüfusun yaklaşık %60’ını İspanyol ve yerli karışımı mestiz olar,%20’ sini İspanyol kökenli beyazlar ,%14’ünü Avrupalı Afrikalı karışımı mulottolar oluşturur. Kıyı kesimlerinde kölelerin soyundan gelen siyahlar yoğundur. Keşfedilmemiş iç kesimlerde ise 16. yüzyılda İspanyol’lar gelmeden önce ataları nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan, 300 bin dolayında Yerlinin bulunduğu sanılmaktadır. Nüfusun % 80’i ülkenin dağlık batı bölgelerinde yaşar. Resmi dili İspanyolca olan ülkede halkın çoğu Katolik’tir. Kolombiya‘da ki en eski üniversite 1572’de kurulan Bogotà Üniversitesi’dir.

5-SİNGAPUR:
Singapur’da yaşayan Çinliler nüfusun %77’sini oluşturur. Malaylar %15, Hintliler % 6 ve öteki azınlıklar %2’dir. Budacılık, Konfüçyüsçülük, Taoculuk, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Hindu dininden başka çeşitli inançlar da yaygınlık kazanmıştır. Ülke nüfusunun dörtte birinden fazlası 15 yaşın altında olduğu için eğitime özel bir önem verilir.

6-GABON:
Büyük çoğunluğunu siyahların oluşturduğu halk yaşamını tarım ve balıkçılıkla kazanır. Nüfusun yarıya yakın bölümü Libreville,Port-Gentil, Lambaréné, Moila, Franceville gibi büyük yerleşim merkezlerinde yaşar. Geri kalan bölümü ise yol ve ırmak kenarlarındaki küçük köylere dağılmıştır. Halkın %95’i Hıristiyan’dır. Az sayıda Müslüman vardır. Geri kalanı ise çeşitli Afrika dinlerindendir. Ülkenin başlıca kentlerinden biri olan Port-Gentil bir sanayi merkezidir. Başkent Libreville ise büyük otelleri, geniş caddeleri ve eğlence merkezleriyle Afrika’nın en çağdaç kentlerin-den biri durumundadır.

7-KENYA:
Kenya’nın nüfusunu çoğunlukla Afrikalılar oluşturur. Ülkede az sayıda Avrupalı,Asyalı ve Arap yaşar. Afrikalılar içinde en kalabalık topluluk Kikuyular’dır.Kenya’da Kikuyular’dan başka 30’dan fazla Afrikalı etnik topluluk vardır. Ülkede birçok dil kullanılır. En yaygın konuşulan diller İngilizce ile Bantu dillerinden biri olan ve birçok Arapça sözcük içeren Svahili’dir.

8-KONGO:
Toplam nüfusun yarısından çoğunu kabile toplulukları oluşturur. Ormanlarda Pigme kabileleri yaşar. Çoğu Fransız olan Avrupalılar büyük kentlerde oturur. Afrikalılar genellikle Bantu dillerini oluşturur. Kongo’nun resmi dili Fransızca ve halkın büyük bölümü Hıristiyan’dır. Halkın üçte biri tarımla uğraşır ama ekilebilir besin gereksiniminin önemli bölümünü dışarıdan satın alır.

9-ZAİRE:
Zaire’de daha çok Bantu dili kullanan insanlar yaşar, ama ormanlık bölgelerde Pigmeler de barınmaktadır. Nüfusu 34,138,000’dir(1990). Başkenti Kinşasa’dır.
Son düzenleyen Safi; 13 Aralık 2017 15:13

Benzer Konular

21 Mayıs 2010 / Misafir Cevaplanmış
1 Ocak 2014 / Misafir Soru-Cevap
23 Haziran 2014 / DoGaN... Soru-Cevap
22 Mayıs 2016 / Misafir Cevaplanmış
30 Kasım 2012 / ÜLÜLLÜHAN Soru-Cevap