Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 28 Ocak 2017  Gösterim: 34.034  Cevap: 2

Lale Devri hakkında bilgi verir misiniz?

Ziyaretçi
19 Aralık 2008 13:50       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Lale Devri dönemi hakkında bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI perlina verdi
61596d1485629363 lale devri lale devri

Lale Devri


1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730 yılında çıkan Patrona Halil isyanı sonucunda Padişah III. Ahmet’in tahttan indirilmesiyle sona eren döneme verilen ad. Bu dönem Osmanlı Devleti’nde, Avrupa ile başlayan kültür etkileşiminin gerçekleştiği ve yenileşme hareketlerine girişildiği dönemdir. Dönemin Lâle Devri olarak anılmasının nedeni, o dönemde saray ve çevresinde Avrupa’ya özenilerek toplumsal yaşamda, mimarîde ve sanatta değişimlere gidilmesi ve lâlenin yeniliklerin simgesi olarak ön plâna çıkmasıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

On sekizinci yüzyılda Sultan III. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa, Osmanlı Devleti’ni eski gücüne kavuşturmak için Avrupa’dan esinlenerek çeşitli ıslahatlar gerçekleştirdiler. Bu ıslahat hareketleri Lâle Devri olarak anılan dönemde gerçekleşti. Lâle Devri, bir yönüyle zevk ve eğlence dönemi olmasının yanında, bir yönüyle de pek çok yeniliğin gerçekleştirildiği bir dönemdi.

Lâle Devrinde yönetimde bulunan Padişah III. Ahmet, önceki padişahların aksine Avrupa devletlerinde yapılan yenilikleri merak ederek, Avrupa ile ilişkiler başlattı. Bu konuda ona büyük destek veren, dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa oldu. Damat İbrahim Paşa, devletin 1718 Pasarofça Antlaşması ile toprak kaybına uğramasının ardından, gelebilecek kayıpları önlemek ve Avrupa’nın askerî gücünün kaynağını öğrenmek amacıyla, önce Viyana’ya, ardından da Paris’e bir elçi heyeti gönderdi.

Damat İbrahim Paşa tarafından Paris’e elçi olarak gönderilen Sait Çelebi Paris’te gördüğü matbaadan etkilendi. Sait Çelebi, matbaanın Osmanlı Devleti’nde de açılması için Sadrazamı ikna etti ve padişahtan alınan özel bir fermanla sonradan bu işi önemle sürdürecek olan İbrahim Müteferrika ile birlikte ilk Türk matbaasını kurdu (1727). Bu matbaada ilk önceleri yalnızca dinsel eserler basılıyordu. Ancak kısa bir süre sonra dinsel eserlerin dışındaki eserler basılmaya başlandı. İlk kez Doğu ve Batı klâsiklerinden Türkçeye çeviriler yapıldı. Yalova’da bir kâğıt fabrikası kuruldu. İstanbul’daki yangınları söndürmek için yeniçerilerden oluşan bir itfaiye örgütü oluşturuldu. İstanbul’da kumaş fabrikası açıldı. İlk çiçek aşısı uygulandı...

DEVAMI >>>> Lale Devri


Son düzenleyen perlina; 28 Ocak 2017 21:21


Misafir
19 Aralık 2012 15:05       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Lale Devri’nde devlet kademelerinde eğlenceye ve sefaya bir düşkünlük olmasına rağmen bilimde, sanatta, edebiyatta ve Osmanlı Devleti’nin batıya açılışının başlaması adına önemli gelişmeler olurken diğer bazı alanlarda da önemli gelişmeler olmuştur.
Son düzenleyen perlina; 28 Ocak 2017 21:30
perlina tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç