Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 564.505|Cevap: 19|Güncelleme: 16 Şubat 2016

Türkiye'de bölgelere göre hangi tarım ürünleri yetişir?

Mesaja atla
ener
24 Haziran 2010 22:13   |   Mesaj #11   |   
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hangi ürünler nerde yetişir harita şeklinde var mı aceba?


bolgelere gore tarim urunleri

Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
6 Ocak 2011 20:08   |   Mesaj #12   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Grup Hepsi Fan Club - Kivi Türkiye'de Nerede Yetişir? Yetiştirildiği Yerler

Son 20 yılda Yeni Zelanda, İtalya, Fransa, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Japonya, Güney Afrika, A.B.D. (Kaliforniya) ve Şili gibi ülkelerde yetiştiriciliği hızla gelişmiştir. Çin’de doğal gelişme ortamında “yang too” diye adlandırılan bu meyve 1950’li yıllardan sonra Yeni Zelandalı ihracatçılar tarafından dünya pazarlarına tanıtılmıştır. Meyvenin bu pazarlarda yer almaya başlaması ile adı Yeni Zelandalı ihracatçılar tarafından bu ülkenin sembol kuşu olan “KİWİ” olarak değiştirilmiştir. Bugün bütün dünyada A. deliciosa ve A. chinensis ile diğer türlere dahil ve meyvesi yenen tüm çeşitler kiwifruit yada kısaca kivi olarak adlandırılmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye de kivi yetiştiriciliği öteki Akdeniz ülkelerinden 15-20 yıl sonra başlanmıştır.
Ülkemizde Kivi ile ilgili çalışmalar ilk olarak 1988 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafınca başlatılmış olup, adaptasyon çalışmaları sonucunda Karadeniz, Marmara ve Ege sahil bölgelerinin kivi yetiştiriciliğine uygun olduğu saptanmıştır. Türkiye’de kivi üretimi daha çok yeni olup, üretime daha çok başarılı adaptasyon-demonstrasyon çalışmalarının olduğu yerlerde başlanılmıştır. Bu çerçevede ticari kivi bahçeleri daha çok Kuzey Marmara (Yalova,Bursa,Adapazarı,Çanakkale) Doğu Karadeniz (Rize, Trabzon, Giresun,Ordu) ve Batı Karadeniz (Zonguldak) yörelerde yer almaktadır.
Ayrıca Ege ve Akdeniz Bölgelerinde de az da olsa ticari bahçeler vardır.
16 Nisan 2012 15:57   |   Mesaj #13   |   
bekirr - avatarı
VIP VIP Üye
TARIM, TARIM ÜRÜNLERİ

Zirai araştırma enstitüleri, devlet üretme çiftlikleri, Ziraat Bankası, TMO, Türkiye Ziraat Odaları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinin tarımsal yapısını ve özelliklerini incelemek, üretici ve tüketiciyi korumak, çiftçiye kredi, fidan sağlamak gibi amaçlarla kurulan kuruluşlardır.

Türkiye’de Toprakların Kullanımı

Ülkemiz topraklarının kullanım amacına göre dağılımı şöyledir:

Ekili dili alan : 174.480.000 dekar
Nadas arazisi : 36.551.000 dekar
Orman : 192.376.000 dekar
Ürün vermeyen : 113.403.000 dekar
Çayır-mera : 123.776.000 dekar
Kullanılmayan alanı : 662.195.000 dekar
Ekili – Dikili Alanların Kullanımı
Ekili – dikili alanların kullanım amacına göre dağılışı şöyledir :
Ekili – Dikili Alanların Coğrafi Dağılımı
Ekili alan (Tarla) 145.178.000 dekar
Dikili Alan (Meyveli ağaç) 23.373.000 dekar
Sebze-çiçek bahçesi (Sera dahil) 5.929.000 dekar
Ekili – Dikili Alanların Ürünlere Göre Dağılımı
Tahıllar % 74
Endüstri bitkileri % 11
Baklagiller % 8
Sebzeler % 5
Yumruklu bitkiler % 2

Türkiye’deki Tarım Bölgeleri - Kıyı ve Yakınındaki Tarım Bölgeleri
Kıyı bölgelerinde iklime bağlı olarak birbirinden farklı üç tarım bölgesi görülür:

Karadeniz Kıyıları : Kış ılıklığına ve bol neme gereksinim duyan çay, fındık, mısır ile tütün, sebze, meyve, keten, kenevir, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında turunçgil yetişir.
Akdeniz ve Kıyı Ege : Akdeniz iklimine uyumlu olan, turunçgiller, zeytin, incir, susam, pamuk, pirinç, turfanda sebzeler, muz, çekirdeksiz üzüm, tütün gibi ürünler yetiştirilir.
Marmara : Geçiş iklimi koşullarına bağlı olarak ürün çeşitliliği en fazla olan bölgedir. Başlıca ürünleri ayçiçeği, zeytin, tütün, çeşitli sebze ve meyveler, tahıllar, dut ve fındıktır.
İç Tarım Bölgeleri : Yükselti ve denize göre konuma bağlı olarak çeşitlilik gösteren tarım bölgeleridir.
Karadeniz Ardı : İç Anadolu ile kıyı arasında geçiş özelliği gösterir. Yüksek yerlerinde çavdar, buğday, sulak yerlerde pirinç ve sebze yetiştirilir. Hayvancılığın geliştiği, özellikle tiftik keçisinin yoğun olarak yetiştirildiği alandır.
İç Anadolu ve Çevresi : Bozkırların geniş yer kaplaması nedeniyle koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvancılık yaygındır. Yarı kurak iklim nedeniyle buğday, arpa gibi tahıllar ile fasulye, nohut gibi baklagiller yetiştirilir.
Erzurum – Kars Bölümü : Yazların kısa ve serin geçmesi tarımsal faaliyetleri sınırlamıştır. Buğday, arpa gibi tahıllar yetiştirilir. Yaz yağışlarına bağlı olarak gür otlakların olması büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır.
Doğu Anadolu ve Dağlık Yerler : Tarım alanlarının sınırlı olduğu bu yerlerde hayvancılık ön plana çıkar. Tahıl tarımı yapılır. Sebze ve meyve üretimi önem taşımaz.

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
1. Nüfusun büyük bir bölümü tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlar. Ulusal gelirin ¼ ini tarım sektörü karşılar. İhracatımızda önemli bir paya sahiptir.
2. Türkiye’deki endüstri tesislerinin büyük bölümü tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanır. Sanayinin gelişmesinde büyük önem taşır.
3. İhracatımızda fındık, turunçgiller, tahıllar, meyve ve sebzeler, pamuk, tütün, yağ bitkileri, zeytin ve çay gibi tarım ürünleri önemli yer tutar.
muckss1010
17 Nisan 2012 20:06   |   Mesaj #14   |   
muckss1010 - avatarı
Ziyaretçi
Yulaf (Avena), bol nişastalı taneleri (tohumları) için yetiştirilen bir tarım bitkisi. Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan bu tahıldan insanların beslenmesinde de yararlanılır. Bir yulaf tarlası, buğday ya da arpa başaklarına benzemeyen, salkım biçimindeki dağınık başakları sayesinde öbürlerinden kolayca ayırt edilebilir. Sapçıkların ucunda bulunan başakcıkların her biri iki ya da üç tohum içerir. Dışları kılıfta (iç kavuz) örtülü olan bu tohumların ikisini (ya da üçünü) birden yeniden zarsı iki yaprak (dış kavuz) kuşatır.
Yulafın beyaz, siyah, sarı, kırmızı ya da boz tohumlu, kısa ya da uzun saplı pek çok çeşidi vardır. Tarım uzmanlarının öteden beri sürdürdükleri çalışmalarla değişik iklim ve toprak koşullarına uygun yulaf çeşitleri geliştirilmiştir. Örneğin, bunlardan kırmızı yulaf sıcak ve nemli iklimlerde yetiştirilir.
Yulafın dünyaya, yabanıl olarak yetiştiği Asya'nın batısı ile Avrupa'nın doğusu arasında kalan bölgelerden yayıldığı sanılır. Yabanıl yulaflardan türeyerek günümüze ulaşmış olan kültür yulafları içinde en çok yetiştirileni hiç kuşkusuz Avena sativa türüdür. Bugün yulaf, arpa ve çavdardan daha büyük miktarlarda üretilen bir tahıldır. Serin ve nemli iklimleri sevdiği için en iyi Avrupa'nın batı ve İskandinav ülkelerinini de içine alan kuzey bölümlerinde, Rusya'da ve Kuzey Amerika'da yetişir. Bununla birlikte Avustralya ve Yeni Zelanda'da da ekilir. Yulaf fazla yağış almayan kurak yerlerde kalın kavuzlu, uzunca tohumlar verir.
ABD ve Rusya dünyanın en çok yulaf üreten ülkeleridir; ama, İskoçya, İsveç ve Finlandiya gibi küçük kuzey ülkelerinde, buğday ve çavdardan daha iyi ürün verdiği için yulaftan geniş ölçüde yararlanılır. Türkiye'de ise başlıca Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilen yulafın üretimi 350 bin tona yaklaşır.
Bol miktarda nişasta ile protein, vitamin ve mineraller de içeren yulaf taneleri en çok hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca bitki tazeyken biçilerek yeşil yem ya da taneler hasat edildikten sonra kuru yem olarak hayvanlara yedirilir. Yulaf unundan hazırlanan hamur buğday unu gibi kabarmadığından ekmek yapımında kullanılmaz. Yulaf unundan daha çok lapa ya da gözleme gibi yiyecekler yapılır; taneleri ise özellikle kahvaltı için hazırlanan, besleyici değeri yüksek tahıl karışımlarına katılır. Yulaf eskiden buğdayın pahalı olduğu dönemlerde onun yerini almıştır. Bugün de kuzey ülkelerinde yulafın gıda ürünleri arasında küçümsenmeyecek bir yeri vardır.
Yulaf üretiminin yapıldığı bölgelerin coğunda yulaf ilkbaharda ekilir. Kış yulafları dona ve kara dayanıklı olmadığı için Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde yetiştirilemez. Aynı arpa gibi yulaf da bazen üçgül ve buğdaygillerden öbür bazı bitkilerin fidelerini güneş ve rüzgârın zararlı etkisinden korunmak için, onlarla birlikte ekilir.
Misafir
18 Mart 2015 17:18   |   Mesaj #15   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Karadeniz Bölgesi:çay
İç Anadolu Bölgesi:buğday
Doğu Anadolu Bölgesi:arpa,buğday
Sponsorlu Bağlantılar
Akdeniz Bölgesi:muz,turunçgiller,zeytin,susam
Ege:zeytinyağı,zeytin
Güney Doğu Anadolu Bölgesi:pamuk
Marmara:ayçiçeği.
16 Şubat 2016 22:10   |   Mesaj #16   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  harira1.jpg
Gösterim: 1449
Boyut:  311.4 KB
16 Şubat 2016 22:12   |   Mesaj #17   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  bitki harita.jpg
Gösterim: 2369
Boyut:  494.6 KB
16 Şubat 2016 22:12   |   Mesaj #18   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  bolgelerde-en-cok-yetisen-urunler.jpg
Gösterim: 1909
Boyut:  73.7 KB
16 Şubat 2016 22:14   |   Mesaj #19   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  harira2.jpg
Gösterim: 1655
Boyut:  418.8 KB
16 Şubat 2016 22:15   |   Mesaj #20   |   
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  harira8.jpg
Gösterim: 1779
Boyut:  107.5 KB

Sponsorlu Bağlantılar
Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:
Cevaplanmış forumu 'Türkiye'de bölgelere göre hangi tarım ürünleri yetişir? - Sayfa 2' konusunu görüntülüyorsunuz: Alıntı Misafir adlı kullanıcıdan alıntı hangi ürünler nerde yetişir harita şeklinde var mı aceba? ...

Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç