Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 23 Kasım 2016  Gösterim: 141.204  Cevap: 3

Türkiye'nin ilk başbakanı kimdir?

Ziyaretçi
24 Aralık 2008 20:57       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye'nin ilk başbakanı kimdir?
EN İYİ CEVABI The Unique verdi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları


Türkiye'de Başbakan
Türkiye'de 1960 yılından bu yana yürütme yetkisi ve ülke adına karar alma başbakanın görevidir. Başbakan, kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder.
Sponsorlu Bağlantılar
Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren kişidir.
Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti'nde de yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Hükûmeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye Cumhuriyeti'nde her bir 4 yılda bir genel seçimle oluşan halk tarafından Başbakan, 4 yıl süre ile seçilir.

Aşağıda Türkiye'nin başbakanlarının ve hükûmetlerinin bir listesini bulabilirsiniz. Her yeni başbakana yeni bir numara verilmiştir.
Not: Türkiye Cumhuriyeti'nde sık sık koalisyon hükûmeti dönemi görülmektedir, bu durumda listeye başbakanın partisi yazılmıştır.


Türkiye Başbakanları (1920 - 1923)
29639d1339064078 basbakanlarimiz kimlerdir tc basbakanlar 1

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları (1923 - ....)
29645d1339064607 basbakanlarimiz kimlerdir tc basbakanlar 2
29646d1339064607 basbakanlarimiz kimlerdir tc basbakanlar 3
29647d1339064762 basbakanlarimiz kimlerdir tc basbakanlar 4

DEVAMI
Başbakanlarımız Kimlerdir?
Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 20:34


24 Aralık 2008 21:09       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye

Başbakanlar


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Dönem
I. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 03.05.1920 - 24.01.1921

FEVZİ PAŞA (ÇAKMAK)
İSTANBUL - 1876, Ali Sırrı - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, İngilizce - Askerlik - Harbiye Nazırı - I inci Dönem Kozan, 2(İstifa: 1.11.1924), 8 inci Dönem İstanbul Milletvekili - Müdafaai Milliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili - Evli, 1 Çocuk. Ölümü: 10.4.1950 Dönem
II. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 24.01.1921 - 19.05.1921
III. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 19.05.1921 - 09.07.1922


HÜSEYİN RAUF BEY (ORBAY)
İSTANBUL - 1881, Mehmet Muzaffer - Deniz Harp Okulu - İngilizce, Fransızca - Askerlik- Bahriye Nazırı, Bahriye Miralayı - Os. M. M. 4 üncü Dönem Sivas, Temsil Heyeti Azası - I inci Dönem Sivas, II nci Dönem İstanbul, VI ncı Dönem Kastamonu Milletvekili (Londra Sefiri olması nedeni ile istifa: 16.3.1942) - TBMM Başkanvekili - Nafıa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi - Bekâr. Ölümü: 1967 Dönem

IV. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 12.07.1922 - 04.08.1923

ALİ FETHİ BEY (OKYAR)
PİRLEPE - 1881, İsmail - Harp Akademisi - Fransızca, İngilizce - Askerlik ve Diplomasi - Londra Büyükelçisi - Dahiliye Nazırı Esbakı - Os. M.M. 2 nci Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul - I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem (Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII nci Dönem Bolu Milletvekili - TBMM Başkanı - Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü : 7.5.1943 Dönem

V. İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 14.08.1923 - 27.10.1923
03.HÜKÜMET 22.11.1924 - 03.03.1925

İSMET PAŞA (İNÖNÜ)
İZMİR - 1884, Mehmet Reşit - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce - Askerlik - Erkânı Harp - I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1, 2, 3, üncü Dönem Malatya (İstifa: 20.11.1972) VI, VII, VIII inci Dönem Ankara Milletvekili - K. M. Cumhuriyet Halk Parsiti Tem. (6.1.1961-15.10.1961) - C.S. Tabii Üyesi (20.11.1972- 25.12.1973) - CHP Genel Başkanı - Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Reisicumhur - Evli, 3 Çocuk. Ölümü: 25.12.1973 Dönem

01.HÜKÜMET 01.11.1923 - 06.03.1924
02.HÜKÜMET 06.03.1924 - 22.11.1924
04.HÜKÜMET 03.03.1925 - 01.11.1927
05.HÜKÜMET 01.11.1927 - 27.09.1930
06.HÜKÜMET 27.09.1930 - 04.05.1931
07.HÜKÜMET 04.05.1931 - 01.03.1935
08.HÜKÜMET 01.03.1935 - 25.10.1937
26.HÜKÜMET 20.11.1961 - 25.06.1962
27.HÜKÜMET 25.06.1962 - 25.12.1963
28.HÜKÜMET 25.12.1963 - 20.02.1965

MAHMUT CELAL BAYAR

GEMLİK - 1884, Abdullah Fehmi - Özel - Fransızca -Bankacılık -İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü - OS.M.M. 4 üncü Dönem Saruhan - I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, BAşbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 22.8.1986.. Dönem

09.HÜKÜMET 25.10.1937 - 11.11.1938
10.HÜKÜMET 11.11.1938 - 25.01.1939

REFİK SAYDAM
İSTANBUL - 1881, Ahmet - Askeri Tıbbiye - Almanca, Fransızca - Emrazi Dahiliye- Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi - I inci Dönem Bayazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili - Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan - Bekâr. Ölümü : 7.7.1942 Dönem

11.HÜKÜMET 25.01.1939 - 03.04.1939
12.HÜKÜMET 03.04.1939 - 09.07.1942


AHMET FİKRİ TÜZER
ŞUMNU - 1878, İsmail - Tıbbiye - Fransızca - Doktor, Kuleli As. Lisesi Öğretmeni, Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı - III, IV, V, VI ncı Dönem Erzurum Milletvekili - Dahiliye Vekili - Bekar. Ölümü:16.8.1942 Dönem

12.HÜKÜMET 03.04.1939 - 09.07.1942

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
ÖDEMİŞ - 1887, Mehmet Tevfik - Mülkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb. - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çiftçi - Os. M. M. 4 üncü Dönem İzmir - II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - TBMM Başkanı - Evli, 3 Çocuk. Ölümü:27.12.1953 Dönem

13.HÜKÜMET 09.07.1942 - 09.03.1943
14.HÜKÜMET 09.03.1943 - 07.08.1946


MEHMET RECEP PEKER
İSTANBUL - 1889, Mustafa - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca - Askerlik, İdare - Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D. 2. Şb. Müd., B. M. M. Başkatibi - II, III, IV, V, VI ve VII nci Dönem Kütahya, VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan - Evli, 5 Çocuk. Ölümü:2.4.1950 Dönem

15.HÜKÜMET 07.08.1946 - 10.09.1947

HASAN SAKA
TRABZON - 1886, Yunus - Mülkiye, Paris Ulumu Siyasiye - Fransızca - Ekonomi ve Maliye - Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak. Prof. - Os. M. M. 4 üncü Dönem Trabzon - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - TBMM Başkanvekili - Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk. Ölümü:29.7.1960 Dönem

16.HÜKÜMET 10.09.1947 - 10.06.1948
17.HÜKÜMET 10.06.1948 - 16.01.1949


ŞEMSETTİN GÜNALTAY

KEMALİYE - 1883, ETEM - YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU VE LOZAN ÜNİ. İHTİSAS - FRANSIZCA, ARAPÇA, FARSÇA - EĞİTİM VE İDARE, ORD. PORF. DR., EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İSTANBULBELEDİYE BŞK.V. - OS.M.M 3 ÜNCÜ DÖNEM ERTUĞRUL - II (ARA SEÇİM), III, IV, V, VI VE VII İNCİ DÖNEM SİVAS, IX UNCU DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ - TBMM BAŞKANVEKİLİ - K.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİİ TEM. (6.1.1961 - 15.10.1961) - C.S. İSTANBUL ÜYESİ (MECLİSE KATILMADAN VEFAT ETMİŞTİR) - BAŞBAKAN - EVLİ, 2 ÇOCUK. Dönem

18.HÜKÜMET 16.01.1949 - 22.05.1950

ADNAN MENDERES
AYDIN - 1899, Etem - Hukuk - İngilizce - Çiftçi - IV, V, VI Ve VII İnci Dönem Aydın, VIII İnci Dönem Kütahya, IX, X Ve XI İnci Dönem İstanbul Milletvekili - Başbakan - Evli, 3 Çoçuk Dönem

19.HÜKÜMET 22.05.1950 - 09.03.1951
20.HÜKÜMET 09.03.1951 - 17.05.1954
21.HÜKÜMET 17.05.1954 - 09.12.1955
22.HÜKÜMET 09.12.1955 - 25.11.1957
23.HÜKÜMET 25.11.1957 - 27.05.1960


CEMAL GÜRSEL
ERZURUM - 1895, ABİDİN - HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ - FRANSIZCA - ASKERLİK - 3. ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (27.5.1960-25.10.1961) - CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) - DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI - EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem

24.HÜKÜMET 30.05.1960 - 05.01.1961
25.HÜKÜMET 05.01.1961 - 20.11.1961


EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEK
BURSA - 1898, M. Faik - Harp Okulu, Harp Akademisi - Askerlik - 1 inci Ordu Komutanı - Millî Birlik Komitesi Üyesi (27.5.1960 -25.10.1961) - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25.10.1961 - 12.9.1980) - Halkçı Parti Kurucu Üyesi XVII nci Dönem Konya Milletvekili - Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Evli, 3 Çocuk. Ölümü : 13.3.1989 Dönem

25.HÜKÜMET 05.01.1961 - 20.11.1961

SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ
ŞAM - 1903, MUSTAFA HAYRİ - İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK. - FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ALMANCA - HUKUK, DİPLOMASİ - İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMİ, BONN, LONDRA, WASHİNTON, MADRİD BÜÜYÜKELÇİSİ - VI, VII, IX UNCU DÖNEM (İSTİFA: 30.100.1952) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ - C. KAYERİ ÜYESİ (15.10.1961-7.6.1966), CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE (7.6.1966-5.6.1972) - CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI - GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ, BAŞBAKAN - EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem

29.HÜKÜMET 20.02.1965 - 27.10.1965

SÜLEYMAN DEMİREL
ISPARTA - 1924, Yahya - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - DSİ Genel Müdürü - II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu Dönem Isparta Milletvekili (16.5.1993 Tarihinde Cumhurbaşkanı Seçilmiş Olduğundan Milletvekilliği Sona ermiştir) - Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd., Başbakan, Cumhurbaşkanı. Evli..

30.HÜKÜMET 27.10.1965 - 03.11.1969
31.HÜKÜMET 03.11.1969 - 06.03.1970
32.HÜKÜMET 06.03.1970 - 26.03.1971
39.HÜKÜMET 31.03.1975 - 21.06.1977
41.HÜKÜMET 21.07.1977 - 05.01.1978
43.HÜKÜMET 12.11.1979 - 12.09.1980
49.HÜKÜMET 20.11.1991 - 25.06.1993


NİHAT ERİM

KANDIRA - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof.Dr. - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10.10.1971) - C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14.10.1971-14.10.1977) - Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:19.7.1980

33.HÜKÜMET 26.03.1971 - 11.12.1971
34.HÜKÜMET 11.12.1971 - 22.05.1972

FERİT MELEN
VAN - 1906, Mahmut Mithat - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu - Franszıca - Maliye - Gelirler Genel Müdürü - IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili - K.M. Van İli Temsilcisi (6.1.1961-.25.10.1961) - C.S. Van Üyesi (7.6.1964-14.10.1979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (12.7.1980-12.9.1980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:3.9.1988

34.HÜKÜMET 11.12.1971 - 22.05.1972

MEHMET NAİM TALU
İSTANBUL - 1919, Mehmet Nizamettin - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi - İngilizce - Ekonomi, Maliye, Bankacılık - Merkez Bankası Başkanı - C.S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (3.7.1972-İstifa:7.7.1976) - Ticaret Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Dönem

36.HÜKÜMET 15.04.1973 - 26.01.1974

MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
İSTANBUL - 1925, Fahrettin, Nazlı - Robert Kolej - İngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı - Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli. Dönem

37.HÜKÜMET 26.01.1974 - 17.11.1974
40.HÜKÜMET 21.06.1977 - 21.07.1977
42.HÜKÜMET 05.01.1978 - 12.11.1979
56.HÜKÜMET 11.01.1999 - 28.05.1999
57.HÜKÜMET 28.05.1999 - 18.11.2002


SADİ IRMAK
SEYDİŞEHİR - 1904, Sabri - İstanbul Üni. Hukuk Fak., Berlin Tıp Fak. - Almanca, Fransızca - Fizyoloji, Ord. Prof. Dr. - İstanbul ve Münih Üni. Ord. Prof. Dr., Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstitüsü Başkanı - VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili - C. S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (8.6.1974-8.6.1980) - Danışma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-6.12.1983) - Danışma Meclisi Başkanı - Çalışma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:11.11.1990 Dönem

38.HÜKÜMET 17.11.1974 - 31.03.1975

BÜLENT ULUSU
ÜSKÜDAR - 1923, MEHMET SALİH - DENİZ HARP OK., DENİZ HARP AKADEMİSİ - İNGİLİZCE, İTALYANCA - ASKERLİK - ORAMİRAL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI - XVII İNCİ DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ - DIŞARIDAN BAŞBAKAN - EVLİ, 1 ÇOCUK. Dönem

44.HÜKÜMET 21.09.1980 - 13.12.1983


TURGUT ÖZAL

MALATYA - 1927, Mehmet - İTÜ - İngilizce - Elektrik Yük.Müh., Ekonomi, Yönetici - DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - XVII ve XVIII inci Dönem İstanbul Milletvekili (31.10.1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir.) - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. Ölümü:17.4.1993 Dönem

45.HÜKÜMET 13.12.1983 - 21.12.1987
46.HÜKÜMET 21.12.1987 - 09.11.1989


YILDIRIM AKBULUT
ERZİNCAN - 1935, Ömer - İstanbulL Üni. Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Erzincan Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı - TBMM Başkanvekili, Başkanı - İçişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk. Dönem

47.HÜKÜMET 09.11.1989 - 23.06.1991


AHMET MESUT YILMAZ
İSTANBUL - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, İngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Dönem

48.HÜKÜMET 23.06.1991 - 20.11.1991
53.HÜKÜMET 06.03.1996 - 28.06.1996
55.HÜKÜMET 30.06.1997 - 11.01.1999


TANSU ÇİLLER
İSTANBUL-1946, Necati, Muazzez - Robert College, Boğaziçi Üniv., University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üniv. Post Doktora - İngilizce, Almanca - Ekonomi Prof.Dr., Öğretim Üyesi - Boğaziçi Üniv. Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odası Kurumu Ekonomi Danışmanı - XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Devlet, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı, Eski Başbakan - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Evli, 2 Çocuk. Dönem

50.HÜKÜMET 25.06.1993 - 05.10.1995
51.HÜKÜMET 05.10.1995 - 30.10.1995
52.HÜKÜMET 30.10.1995 - 06.03.1996


NECMETTİN ERBAKAN
SİNOP - 1926, Mehmet Sabriİ - İTÜ Makine Fakültesi, Almanya Aachen Tecniche Hockshule Doktora - Almanca, İngilizce - Makine Yük. Müh., Prof.Dr. - İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı - III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekiliİ - Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi , Rrefah Partisi Genel Başkanı - Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. - Evli, 3 Çocuk. Dönem

54.HÜKÜMET 28.06.1996 - 30.06.1997

ABDULLAH GÜL
KAYSERİ - 1950, Ahmet Hamdi - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi - İngilizce, Arapça - İktisat Doç. Dr. - İslam Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı - XIX uncu Dönem Kayseri Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Dönem

58.HÜKÜMET 18.11.2002 - 11.03.2003


RECEP TAYYİP ERDOĞAN
İSTANBUL - 1954, Ahmet - Tenzile - Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı - Başbakan - Evli, 4 Çocuk. Dönem

59.HÜKÜMET 14.03.2003 - 01.01.1900
Son düzenleyen Safi; 23 Kasım 2016 20:42
The Unique tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç