Arama

Denizlerin ekonomiye katkıları nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Eylül 2020 Gösterim: 16.509 Cevap: 2
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
29 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Denizlerin ekonomiye katkıları nedir?
EN İYİ CEVABI _Yağmur_ verdi

Denizlerin Ekonomiye Katkısı


MsXLabs.org
Sponsorlu Bağlantılar

Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu açılım ve entegrasyon ne derecede güçlü olursa ülkelerin ekonomik gücü de o derece yüksek olmaktadır. Türkiye; Türk Boğazları yolu ile Karadeniz’e sahildar ülkelere, Orta Asya’ya, Uzak Doğu’ya, Doğu Akdeniz’deki konumu nedeniyle Orta Doğu’ya Kuzey Afrika’ya, Cebelitarık’la Atlantik’e, Süveyş’le uzak doğuya açılmakta olupve jeo-politik ve jeo-stratejik öneme haizdir.

Dünyada değişen ekonomik şartlar, siyasi olaylar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deniz taşımacılığı dökme taşımacılıktan konteynır, roro taşımacılığına doğru kaymıştır. Ancak bu gelişmelerde coğrafî konumu, Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olmasına rağmen Türkiye oldukça gerilerde kalmıştır. Türk Deniz Ticaret filomuzun taşıma taleplerini karşılayabilecek seviyede değildir.

Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden Türk gemi inşa sanayi, uzun vadeli ve istikrarlı bağımsız bir gelişme politikasına sahip değildir ve yeterince teşvik görmemektedir. Türkiye’nin denizcilik sektöründe uluslararası platformda hak ettiği yere gelebilmesi için dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlara sahip olması, gelişen taşımacılık ve liman teknolojilerine ayak uydurması, ulusal ve uluslararası denizcilik politikalarını oluşturması, dış ticaret taşımalarında payını yükseltilmesi, deniz turizmi ve yatçılığa, balıkçılığa önem vermesi ve uluslararası platformda saygılığımızın artması için Liman ve Bayrak Devleti kontrol mekanizmasını sağlaması ve geliştirmesi gerekmektedir.

DENİZ ULAŞTIRMASI
Denizlerdeki ekonomik potansiyelin artması ve uluslararası hukuki düzenlemeler nedeni ile dünya ülkeleri denizlerdeki çıkarlarını korumaya yönlenmiş ve denizi rantabl kullanan ülkeler dünya ticaretine de hakim olmuşlardır. Ülkemizin, uluslararası deniz ulaşım yollarının kavşağında bulunan jeo-stratejik coğrafik konumuna, 8333 km. kıyısı bulunmasına rağmen dünya ticaretinde hak ettiği yerde değildir. Bu gün dünya ticaretinin yaklaşık % 80’nin, ülkemizin ithalat ve ihracat taşımalarının ise yaklaşık %90’lık bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Son yıllarda dünyada kapıdan kapıya taşımacılık önem kazanmış, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunu bütünleşmesi olan çoklu taşımacılık sistemi “kombine” taşımacılık gelişmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde kombine taşımacılığın ağırlığını artırması beklenmektedir. Türkiye sahip olduğu stratejik ve coğrafik konumu nedeniyle avantaj sağlamasına rağmen ülkenin nakliye ve lojistik sektörüne özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya verilen hizmette bu avantajı kullanamamaktadır.

Bu nedenle Türkiye’yi doğu-batı, kuzey güney ulaşım koridorunda transit uğrağı konumuna getirmek için Türk Deniz Ticaret Filosunun nicel ve niteliksel olarak taşıma talepleri ile uyumlu, dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun bir yapıya kavuşturulmasına önem verilecektir. Ancak Türk bayraklı gemilerimizin bu taşımalardan aldığı pay son on yılın en düşük yüzdesidir (% 23).

LİMANLAR

Türkiye limanları konteynır taşımacılığında dünyadaki gelişmeleri izleyememiş, ana aktarma limanlarına sahip bir ülke konumuna gelememiş ve dolayısıyla limanlarının Akdeniz’deki avantajlı konumunu değerlendirememiştir. Limanlarımız gelişen teknoloji ve taşıma şekillerine ayak uyduramamakta ve rasyonel ve çağdaş işletmecilik esasları içerisinde etkin ve verimli olarak çalıştırılamaması nedeniyle liman hizmetleri verimli olarak verilememekte, limanlarımız dünya standartlarında çalışamamakta ve bölge limanları ile rekabet şansı düşük olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin limanlarımızın geliştirilmesi, modernleştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması ve transit taşımacılık faaliyetlerinde trafiğin geçiş koridoru olma özelliğini kazanmalıdır.

Bugün dünya konteynır trafiğinin % 25’i Akdeniz koridorunu kullanmaktadır. Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasındaki uzun mesafe konteynır taşımacılığı, Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz üzerinden geçmekte ve günümüzde ana liman olarak Malta, Pire, Limasol, İskenderiye Limanlarından hizmet almaktadır. Doğu Akdeniz ile Mısır’ın; Damietta ve Port Said, İsrail’in; Haifa, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol ve Larnaka, Malta’nın; Valetta, Yunanistan’ın Pire, İtalya’nın Ravenna gibi limanları aktarma limanı olarak ön plana çıkarken Türkiye, Limanlarının Akdeniz’deki konumunun ortaya koyduğu şansı henüz kullanamamıştır.

Denizyolu taşımacılığının multimodal (kombine) taşımacılığa dönüşmesiyle hinterlandına yük dağıtan tesisler haline gelen limanlar ekonomiyi doğrudan etkileyen stratejik tesisler konumuna gelmiştir. Bu nedenle; AB’ne entegrasyon sürecinde kısa ve uzun vadeli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

TÜRK BOĞAZLARI

İstanbul Boğazı dünyanın en dar ve tehlikeli suyollarından biri olup tarihin ilk dönemlerinden itibaren büyük bir jeo-stratejik öneme sahip olmuştur. Karadeniz’i Akdenize bağlayan tek suyolunu teşkil eden Türk Boğazları ülkemiz için olduğu kadar, Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler için de önem taşımaktadır. Türk Boğazları jeo-politik ve jeo-stratejik öneminin yanısıra, Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına bağlayan ana ticaret güzergâhıdır.

GEMİ İNŞA SANAYİ VE TERSANECİLİK
Gemi inşa sanayii, bir üretim ve montaj sanayii olup gemi inşaatı, onarımı ve yan sanayisinin ülkelere sağladığı faydalar; döviz getirmesi ve/veya ikame etmesi, yan sanayii geliştirmesi, yabancı sermaye girişini, teknoloji transferini ve istihdamı sağlaması, milli deniz ticaret filosunu desteklemesi ve ülkenin savunma sanayii ihtiyaçlarına katkı sağlamasıdır. Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa sanayii emek-yoğun niteliğinde olup bütün ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratmaktadır.

DENİZ TURİZMİ VE YATÇILIK
Deniz turizmi denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek faaliyetleri ve doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetleridir. Deniz turizmi ve yatçılığın ülkelere büyük kazançlar sağlaması ve turizm gelirlerinin önemli bir kısmının deniz turizminden elde edilmesi nedeniyle deniz turizmi bir ülke için önem taşımaktadır

Son düzenleyen Safi; 20 Eylül 2018 14:15
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
11 Temmuz 2014       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

Denizlerin Ekonomiye Katkısı


MsXLabs.org
Sponsorlu Bağlantılar

Denizcilik sektörü ülkelerin dünyaya açılımını ve entegrasyonunu sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Bu açılım ve entegrasyon ne derecede güçlü olursa ülkelerin ekonomik gücü de o derece yüksek olmaktadır. Türkiye; Türk Boğazları yolu ile Karadeniz’e sahildar ülkelere, Orta Asya’ya, Uzak Doğu’ya, Doğu Akdeniz’deki konumu nedeniyle Orta Doğu’ya Kuzey Afrika’ya, Cebelitarık’la Atlantik’e, Süveyş’le uzak doğuya açılmakta olupve jeo-politik ve jeo-stratejik öneme haizdir.

Dünyada değişen ekonomik şartlar, siyasi olaylar ve teknolojik gelişmelere paralel olarak deniz taşımacılığı dökme taşımacılıktan konteynır, roro taşımacılığına doğru kaymıştır. Ancak bu gelişmelerde coğrafî konumu, Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olmasına rağmen Türkiye oldukça gerilerde kalmıştır. Türk Deniz Ticaret filomuzun taşıma taleplerini karşılayabilecek seviyede değildir.

Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden Türk gemi inşa sanayi, uzun vadeli ve istikrarlı bağımsız bir gelişme politikasına sahip değildir ve yeterince teşvik görmemektedir. Türkiye’nin denizcilik sektöründe uluslararası platformda hak ettiği yere gelebilmesi için dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun limanlara sahip olması, gelişen taşımacılık ve liman teknolojilerine ayak uydurması, ulusal ve uluslararası denizcilik politikalarını oluşturması, dış ticaret taşımalarında payını yükseltilmesi, deniz turizmi ve yatçılığa, balıkçılığa önem vermesi ve uluslararası platformda saygılığımızın artması için Liman ve Bayrak Devleti kontrol mekanizmasını sağlaması ve geliştirmesi gerekmektedir.

DENİZ ULAŞTIRMASI
Denizlerdeki ekonomik potansiyelin artması ve uluslararası hukuki düzenlemeler nedeni ile dünya ülkeleri denizlerdeki çıkarlarını korumaya yönlenmiş ve denizi rantabl kullanan ülkeler dünya ticaretine de hakim olmuşlardır. Ülkemizin, uluslararası deniz ulaşım yollarının kavşağında bulunan jeo-stratejik coğrafik konumuna, 8333 km. kıyısı bulunmasına rağmen dünya ticaretinde hak ettiği yerde değildir. Bu gün dünya ticaretinin yaklaşık % 80’nin, ülkemizin ithalat ve ihracat taşımalarının ise yaklaşık %90’lık bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Son yıllarda dünyada kapıdan kapıya taşımacılık önem kazanmış, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunu bütünleşmesi olan çoklu taşımacılık sistemi “kombine” taşımacılık gelişmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde kombine taşımacılığın ağırlığını artırması beklenmektedir. Türkiye sahip olduğu stratejik ve coğrafik konumu nedeniyle avantaj sağlamasına rağmen ülkenin nakliye ve lojistik sektörüne özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya verilen hizmette bu avantajı kullanamamaktadır.

Bu nedenle Türkiye’yi doğu-batı, kuzey güney ulaşım koridorunda transit uğrağı konumuna getirmek için Türk Deniz Ticaret Filosunun nicel ve niteliksel olarak taşıma talepleri ile uyumlu, dünya standartlarına ve teknolojik gelişmelere uygun bir yapıya kavuşturulmasına önem verilecektir. Ancak Türk bayraklı gemilerimizin bu taşımalardan aldığı pay son on yılın en düşük yüzdesidir (% 23).

LİMANLAR

Türkiye limanları konteynır taşımacılığında dünyadaki gelişmeleri izleyememiş, ana aktarma limanlarına sahip bir ülke konumuna gelememiş ve dolayısıyla limanlarının Akdeniz’deki avantajlı konumunu değerlendirememiştir. Limanlarımız gelişen teknoloji ve taşıma şekillerine ayak uyduramamakta ve rasyonel ve çağdaş işletmecilik esasları içerisinde etkin ve verimli olarak çalıştırılamaması nedeniyle liman hizmetleri verimli olarak verilememekte, limanlarımız dünya standartlarında çalışamamakta ve bölge limanları ile rekabet şansı düşük olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin limanlarımızın geliştirilmesi, modernleştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması ve transit taşımacılık faaliyetlerinde trafiğin geçiş koridoru olma özelliğini kazanmalıdır.

Bugün dünya konteynır trafiğinin % 25’i Akdeniz koridorunu kullanmaktadır. Uzakdoğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasındaki uzun mesafe konteynır taşımacılığı, Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz üzerinden geçmekte ve günümüzde ana liman olarak Malta, Pire, Limasol, İskenderiye Limanlarından hizmet almaktadır. Doğu Akdeniz ile Mısır’ın; Damietta ve Port Said, İsrail’in; Haifa, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol ve Larnaka, Malta’nın; Valetta, Yunanistan’ın Pire, İtalya’nın Ravenna gibi limanları aktarma limanı olarak ön plana çıkarken Türkiye, Limanlarının Akdeniz’deki konumunun ortaya koyduğu şansı henüz kullanamamıştır.

Denizyolu taşımacılığının multimodal (kombine) taşımacılığa dönüşmesiyle hinterlandına yük dağıtan tesisler haline gelen limanlar ekonomiyi doğrudan etkileyen stratejik tesisler konumuna gelmiştir. Bu nedenle; AB’ne entegrasyon sürecinde kısa ve uzun vadeli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir.

TÜRK BOĞAZLARI

İstanbul Boğazı dünyanın en dar ve tehlikeli suyollarından biri olup tarihin ilk dönemlerinden itibaren büyük bir jeo-stratejik öneme sahip olmuştur. Karadeniz’i Akdenize bağlayan tek suyolunu teşkil eden Türk Boğazları ülkemiz için olduğu kadar, Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler için de önem taşımaktadır. Türk Boğazları jeo-politik ve jeo-stratejik öneminin yanısıra, Karadeniz ülkelerini dünya piyasalarına bağlayan ana ticaret güzergâhıdır.

GEMİ İNŞA SANAYİ VE TERSANECİLİK
Gemi inşa sanayii, bir üretim ve montaj sanayii olup gemi inşaatı, onarımı ve yan sanayisinin ülkelere sağladığı faydalar; döviz getirmesi ve/veya ikame etmesi, yan sanayii geliştirmesi, yabancı sermaye girişini, teknoloji transferini ve istihdamı sağlaması, milli deniz ticaret filosunu desteklemesi ve ülkenin savunma sanayii ihtiyaçlarına katkı sağlamasıdır. Denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden gemi inşa sanayii emek-yoğun niteliğinde olup bütün ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratmaktadır.

DENİZ TURİZMİ VE YATÇILIK
Deniz turizmi denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek faaliyetleri ve doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetleridir. Deniz turizmi ve yatçılığın ülkelere büyük kazançlar sağlaması ve turizm gelirlerinin önemli bir kısmının deniz turizminden elde edilmesi nedeniyle deniz turizmi bir ülke için önem taşımaktadır

Son düzenleyen Safi; 20 Eylül 2018 14:15
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Eylül 2020       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İlhami Genç'in Liman Ekonomisi kitabından ;
Ülke ekonomisinde yaratılan mal ve hizmet talebi doğrudan liman hizmetlerine yönelmemektedir. Liman hizmetine olan talep, bu anlamda oldukça karmaşık etkilerle oluşmaktadır. Ayrıca ülkenin ulaştırma sektöründeki büyüme otomatik olarak liman talebi yaratmayabilir. Çünkü taşımacılık sektörünün büyümeden aldığı paya bağlı olarak öncelikle deniz ulaştırmasındaki büyüme liman talebi yaratır. Kara, demir, hava ve boru hattı taşımacılığında oluşan hizmet artışı ayrık devreler hâlinde liman talebi yaratır. Bu durum dâhili ticaret (coastal traffic) taşımacılığı için de geçerlidir. Örneğin; kısa mesafe deniz taşımacılığındaki artış, daha çok besleme limanlarda talep artışı oluştururken, ana hat deniz taşımacılığında oluşan yük ve yolcu artışı doğrudan liman endüstrine yansır. Ayrıca dış ticaret yüklerinin rejimine göre de liman talebi farklı etkiye sahiptir. Örneğin; hinterlandı itibarıyla daha çok ihraç yüklere çalışan bir limanın döviz kurunda düşüş olması durumunda artan ithal yüklerin liman talebi yaratması durumu kısa dönemde etkisizdir. Aksi durumda da yükselen döviz kurunun ihraç yükleri artırması durumu söz konusudur ki limanın elleçlediği yük türü ithal yük ağırlıklı ise yine liman talebinde artış olmayacak hatta uzun dönemde düşüş gözlenecektir. Çünkü döviz kurundaki yükselişler ithal ürünlerin fiyatını yükselteceği için ithalatı kısıcı etki yaratacaktır. Liman endüstrisindeki bu durum, dış ticaret limanları için geçerlidir. Dâhili ticaret yüklerine çalışan bir limanı dış ticaretteki dalgalanmalar kısa dönemde etkilemez.
MİNA

Benzer Konular

7 Nisan 2011 / EZGİ123 Cevaplanmış
15 Ocak 2012 / KesinCevaplayın Cevaplanmış
18 Şubat 2012 / Misafir Cevaplanmış
22 Şubat 2015 / Misafir Cevaplanmış
2 Ekim 2013 / Misafir Cevaplanmış