Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 29 Mart 2017  Gösterim: 49.938  Cevap: 1

2. Bayezid döneminde yaşanan önemli olaylar nelerdir?

Ziyaretçi
30 Aralık 2008 12:39       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
2. Bayezid döneminde yaşanan önemli olaylar nelerdir?
EN İYİ CEVABI kompetankedi verdi

II. BAYEZIT DÖNEMİ (1482-1512)


ÖNEMLİ OLAYLAR:
1) Cem Sultan Olayı
Sponsorlu Bağlantılar
2) Osmanlı-Venedik İlişkileri
3) Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı
4) Osmanlı-Memlük İlişkileri
5) Anadolu'da Türk Birliğini Sağlama Çabaları.

CEM SULTAN OLAYI:


Fatih'in ölümüyle oğulları II. Bayezıt ve Cem Sultan arasında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt'a yenilmiş ve Mısır'daki Memlük Devletine sığınmıştır. Bir süre sonra yeniden Anadolu'ya gelen Cem Sultan tekrar taht mücadelesine girişmiş, ancak yine başarısız olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem'i Papaya teslim etmişler, daha sonra Fransa'ya gönderilen Cem burada ölmüştür.

II. BAYEZIT DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ:


Cem Sultan'ın Hırıstiyan Avrupa'nın elinde olması, II. Bayezıt döneminde Avrupa'ya karşı Osmanlıların önemli bir sefer geliştirmesini önlemiştir. Bu yüzden II. Bayezıt Dönemi sönük bir devir olmuştur.

CEM OLAYININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ:


1) Cem'in hırıstiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına neden olmuştur.
2) Osmanlılar'ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur.
3) Cem Sultan'ın Memlükler'e sığındığı dönemde bu devlet tarafından padişah gibi karşılanıp, himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da bozulmasına sebep olmuştur.

OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ:


Bu dönemde de Venedikliler'le deniz savaşı yapılmış, Osmanlılar yenilmiştir.

OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ:


İran'da Akkoyunlu Devleti'nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu. Safeviler:
a) Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı.
b) Anadolu'ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu'da yaymaya çalışıyorlardı.
Safevilerin bu faaliyetleri sonucu 1511 yılında Anadolu'da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt'ın Safevi ve şii tehlikesine karşı yeterli önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu.

II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ:


Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri:
a) Fatih Döneminde Hicaz su yolları meselesi. (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gerekli önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmişti. Ancak Memlükler bu isteği iç işlerine karışma şeklinde yorumlamışlardı.)
b) Memlükler'in Cem Sultan'ı himaye etmeleri,
c) Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yeralan Güneydoğu Anadolu'daki Dulkadiroğulları Beyliği yüzünden iki devletin çekişmesi.

SONUÇ:
Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında 8 yıl süren savaş yaşandı. Bu savaş süresince iki taraf birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadılar.

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE SON VERİLMESİ:


II. Bayezıt döneminde Cem olayına karıştığı için bu beylik kesin olarak ortadan kaldırıldı

BAKINIZ Osmanlı Padişahları - Sultan İkinci (II) Bayezid
Son düzenleyen Safi; 29 Mart 2017 19:21


kompetankedi tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç