Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Şubat 2017  Gösterim: 168.928  Cevap: 37

Kat problemlerinin çözümleri nasıldır?

Ziyaretçi
4 Ocak 2009 15:40       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Kat problemleri ile ilgili çözümlü soru örnekleri nelerdir?

EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Alıntı

İki sayıdan büyük olan küçük olanın 3 katından 6 eksiktir. Bu iki sayının farkı ise 30'dur. Sayıları nasıl bulacağım?

Küçük sayı x alınırsa;büyük sayı 3x-6 olur!
3x-6-x=30
2x=36
Sponsorlu Bağlantılar
x=18 (Küçük sayı)!
3x-6=3.18-6=48 (Büyük sayı)!


Alıntı

Abi ile kardeşin yaşları toplamı 32'dir. Büyük kardeş küçük kardeşin yaşının 3 katından 4 eksik olduğuna göre büyük kardeşin yaşı kaçtır?

Küçük kardeşin yaşı x alınırsa abisinin yaşı 3x-4 olur!
3x-4+x=32
4x=36
x=9 (Küçük kardeşin yaşı)!
3x-4=3.9-4=23 (Abisinin yaşı)!

Son düzenleyen Safi; 30 Ekim 2016 23:16


4 Ocak 2009 15:43       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
RNEK 1:Oya ile Mete'nin yaşlarının toplamı 28'dir.Mete'nin yaşı,
Oya'nın yaşının 4 katından 3 yaş fazladır.Mete kaç yaşındadır?

ÇÖZÜM:Problemi çözmek için [] işaretini 1 birim olarak alırız.
Oya'nın yaşına 1 birim dersek:

Oya :[]
Mete:[][][][]+3
28 =[][][][][]+3
28-3=[][][][][]
25=[][][][][]
25/5=[]
5=[] (Oya'nın yaşı)

5*4=20
20+3=23 (Mete'nin yaşı)

Çözümün Açıklaması
Yaşlar toplamından fazlalık çıkarılır:
28-3=25
Çıkan sayı toplam birim sayısına bölünür.Bulunan sayı Oya'nın yaşıdır:
25/5=5 (Oya'nın yaşı)
Mete'nin yaşını bulmak için Oya'nın yaşı ile 4 çarpılır.Bulunan
sayıya 3 eklenir:
5*4=20
20+3=23 (Mete'nin yaşı)

ÖRNEK 2:Gamze ile annesinin yaşları toplamı 42'dir.Annesinin
yaşı Gamze'nin yaşının 3 katından 6 eksiktir.Gamze'nin annesi
kaç yaşındadır?

ÇÖZÜM:Problemi çözmek için [] işaretini 1 birim olarak alırız.
Gamze'nin yaşına 1 birim dersek:

Gamze :[]
annesi:[][][]-6
42=[][][][]-6
42+6=[][][][]
48=[][][][]
48/4=[]
12=[] (Gamze'nin yaşı)

12*3=36
36-6=30 (annesinin yaşı)

Çözümün Açıklaması
Yaşlar toplamına eksik olan sayı eklenir:
42+6=48
Çıkan sayı toplam birim sayısına bölünür.Bulunan sayı Gamze'nin yaşıdır:
48/4=12 (Gamze'nin yaşı)
Annesinin yaşını bulmak için Gamze'nin yaşı ile 3 çarpılır,
bulunan sayıdan 6 çıkarılır:
12*3=36
36-6=30 (annesinin yaşı)
Son düzenleyen Safi; 30 Ekim 2016 23:16
nötrino tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
5 Şubat 2010 22:12       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bir sınıftaki ögrenciler sıralara 2'şerli oturduklarında 3 ögrenci ayakta kalıyor buna göre sınıf mevcudu kaçtır?

İkişerli oturulduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyor ise sınıfta toplam 10 sıra ve 23 öğrenci var demektir. Buna göre 2.10=20+3=23 bulunur (sınıf mevcudu)!

Alıntı

Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 275'tir. Bölüm 56 ise bölen kaç olur?

Bölünen=Bölüm.Bölen+Kalan (Bölünebilme formülü)!
Bölen=x alınırsa,
Bölünen-x=275
Bölünen=275+x olur!
Bölünen=56x+kalan (kalandan bahsedilmediği için sıfır olduğu varsayılır)!
275+x=56x
275=55x
x=5 bulunur (Bölen)!
Bölünen=280,
Bölüm=56 ve Kalan=0 olur!
Son düzenleyen nötrino; 20 Şubat 2016 10:44
25 Şubat 2010 00:21       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Orkun ve Anıl'ın yaşları toplamı 39'dur.Orkun, Anıl'dan 5 yaş küçüktür. Anıl kaç yaşındadır?

Orkun'un yaşı x alınırsa, Anıl x+5 yaşında olur!
x+(x+5)=39
2x=34
x=17 (Orkun'un yaşı)!
Anılın yaşı x+5=22 bulunur!
Son düzenleyen nötrino; 20 Şubat 2016 10:48
25 Şubat 2010 21:50       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

hangi sayınınn 5 katınınn 6 fazlası 126 dır? şimdiden tşkurler

5x+6=126
5x=120
x=24 bulunur.
27 Şubat 2010 21:29       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

ki topta 20 metre kumaş vardır.Toplardan biri diğerinden 4 metre daha uzundur.Büyük topta kaç metre
kumaş vardır. LÜTFEN YARDIM EDİNN

x+(x+4)=20
2x=16
x=8 metre(küçük olan)
Büyük olan=x+4=8+4=12 metre bulunurAlıntı

2 sayıdan büyüğü küçüğünün 3 katından 6 fazladır.
bu 2 sayının farkı 144 olduğuna göre küçük sayı kaçtır?

(3n+6)-n=144
2n=138
n=69(küçük sayı) bulunur
2 Mart 2010 19:38       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

* Can’ın 12 bilyesi vardır. Cenk’in bilyelerinin sayısı, Can’ın bilyelerinin sayısının 4 katıdır. Cenk’in kaç bilyesi vardır?

* Bir kalemin fiyatı, bir silginin fiyatının 3 katıdır. Silginin fiyatı 45 YTL olduğuna göre, kalemin fiyatı kaç YTL’dir?

* Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin sayısının 2 katıdır. Kız öğrencilerin sayısı 12 olduğuna göre, erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

* Bir bahçedeki elma ağaçlarının sayısı, armut ağaçlarının sayısının 3 katıdır. Bahçede 65 armut ağacı olduğuna göre, kaç tane elma ağacı vardır?

* Bir kitaplıktaki öykü kitaplarının sayısı, masal kitaplarının sayısının 5 katıdır. Kitaplıkta 32 masal kitabı olduğuna göre, kaç tane öykü kitabı vardır?


-Can ın bilye sayısı= x ise Cenk in=4x olur
4*12=48 Cenk in bilye sayısı


-Silgi=x ytl ise Kalem 3x ytl olur
3*45=135 ytl Kalemin fiyatı


-Kız öğrenci sayısı=x ise Erkek öğrenci sayısı=2x olur
2*12=24 Erkek öğrenci sayısı-Armut ağacı sayısı=x ise Elma ağacı sayısı=3x olur
3*65=195 Elma ağacı vardır-Masal kitabı sayısı=x ise Öykü kitabı sayısı=5x olur
5*32=160 Öykü kitabı bulunur


Bu tür kat problemlerinin çözümünde hep aynı mantık uygulanır*Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

derya nın babasının yaşının5 katının12 eksiği 173tür. deryanın babası kaç yaşındadır.
üç sayının toplamı 403 tür. ortanca sayı büyük sayıdan 66 eksik büyük sayı ise küçük sayının3 katıdır. ortanca sayı kaçtır.
110m uzuğunlundaki bir top kumaş biri diğerinden 9m uzun olacak biçimde 4 parçaya ayrılıyor. en uzun parça kaç metredir.
baba ile oğlunun yaşları toplamı 57 dir.7 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katından 5 yaş fazla olacaktır. baba kaç yaşındadır.LÜTFEN CEVAPLARI İLKÖĞRETİM 4. SINIF DÜZETİNDE VERİRMİSİNİZ.TEŞEKKÜRLER.

5x-12=173
5x=185
x=37(Derya nın babasının yaşı)

Küçük sayı x alınırsa,büyük sayı 3x ve ortanca sayı 3x-66 olur
x+3x+(3x-66)=403
7x=469
x=67 olur(küçük sayı)
ortanca sayı=3x-66=3*67-66=201-66=135 bulunur

x+(x+9)+(x+18)+(x+27)=110
4x=56
x=14 olur(en kısa parça)
En uzun parça=x+27=14+27=41 metre bulunur


Babanın yaşı x alınırsa,çocuk 57-x olur(yaşları toplamı 57 olduğu için) 7 yıl sonra;
Baba=x+7
çocuk=57-x+7 yaşında olur
x+7=2(64-x)+5
x+7=133-2x
3x=126
x=42 bulunur(Babasının yaşı)


Yukarıda verdiğim kat problemleriyle ilgili örnek çözümleri incelerseniz daha iyi anlarsınız. Bu tür soruların çözümünde mantık hep aynıdır*
13 Mart 2010 15:08       Mesaj #9
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bir sayı ile bu sayının 10 fazlası toplamı 36 dır.bu sayı kaçtır

x+(x+10)=36
2x=26
x=13
15 Mart 2010 20:16       Mesaj #10
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

5/5 bölme işlemine 963 eklersek bulduğumu 65 ile çarpsak 963528 eklesek cevap kaç olur?

Önce bölme, parantez içi,sonra çarpma ve en son toplama işlemleri yapılır;
(5/5+963)*65+963528=(964*65)+963528=1 026 188 bulunur.Daha fazla sonuç:
kat problemleri

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç