Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 16 Ağustos 2016  Gösterim: 109.122  Cevap: 3

Isı nedir?

Ziyaretçi
6 Ocak 2009 19:18       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Isı nedir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi

ısı


bir cisimden başka bir cisme, sıcaklık farkı sonucunda aktarılan enerji. Farklı sıcaklıklardaki iki cisim yan yana getirildiğinde, ısı daha sıcak cisimden daha soğuk olanına doğru aktarılır (akar). Bu enerji aktarımı sonucunda, her zaman olmasa da genellikle, daha soğuk olan cismin sıcaklığı artar, daha sıcak olanınki ise düşer. Cisimler, bir fiziksel durumdan (faz) ötekine geçerken, yani katı halden sıvı hale (erime), katı halden buhar haline (süblimleşme), sıvı halden buhar haline (kaynama) ya da katı halden bir başka katı hale (genellikle kristal geçiş olarak adlandırılır) dönüşürken, sıcaklıklarında herhangi bir artış olmadan ısı soğurabilirler. Isı ve sıcaklık arasındaki önemli ayrım (ısı bir enerji biçimi, sıcaklık ise bir cisimde bulunan ısı enerjisi miktarının ölçüsüdür), 18. ve 19. yüzyıllar içinde açıklığa kavuşturuldu.

Sponsorlu Bağlantılar
Bir enerji biçimi olarak ısı. Isı da içinde olmak üzere tüm enerji biçimleri işe çevrilebildiğinden, enerji miktarları, joule, kilowatt-saat ya da kalori gibi iş birimleriyle ifade edilir. Bir cisme eklenen ya da cisimden alman ısı miktarı ile bunun cismin hali üzerindeki etkisinin büyüklüğü arasında kesin bir ilişki vardır. En yaygın kullanılan iki ısı birimi, kalori ve British Thermal Unifüv (BTU). Kalori (ya da gram-kalori), bir gram suyun sıcaklığını 14,5°C’den 15,5°C’ye çıkartmak için gerekli olan enerji miktarıdır; BTU ise, bir libre (45,36 grama karşılık gelen İngiliz ağırlık ölçüsü) suyun sıcaklığını 63°F’den (İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılan Fahrenheit sıcaklık ölçeği; 1°F=[9/ 5 x °C] + 32) 64°F’ye çıkartmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Bir BTU, yaklaşık 252 kaloriye eşittir. Her iki tanım da, sıcaklık değişimlerinin bir atmosferlik sabit basınç koşulu altında ölçülmesi gerektiğini belirtir; çünkü, ilgili enerji miktarları basınca da bağlıdır. Besinlerin enerji içeriğini ölçmekte kullanılan kalori, kilogram-kalori- dir ve 1.000 gram-kaloriye eşittir.

DEVAMI
Isı Nedir? Isı Enerjisi Hakkında Genel Bilgiler
Isı ve Sıcaklık

Son düzenleyen Safi; 16 Ağustos 2016 18:54


3 Aralık 2012 20:46       Mesaj #2
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Isı Yalıtımı => Farklı iki ortam arasındaki ısı alış verişinin engellenmesi sonucu oluşur.Farklı iki ortam arasında kalan hava yalıtım görevi görerek içeri ya da dışarı ısı giriş çıkışı engellenir.
Örnek => Termustaki sıcak çayın sıcak kalması ya da soğuk suyun soğuk kalması vs gibi...

Son düzenleyen Safi; 16 Ağustos 2016 18:57
20 Aralık 2013 02:53       Mesaj #3
nicely - avatarı
VIP VIP Üye
Isı nedir?
Isı ve sıcaklık kavramı birbirlerine çok yakın kavramlardır. Çoğu insan bu kavramları karıştırabilmektedir. Isı; Sıcaklıkları farklı iki madde'nin bütün moleküllerinin sahip olduğu potansiyel enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamına, madde arasında alınıp verilen enerjiye ısı denilmektedir. Isı bir enerjidirısı ve sıcaklık
Isı birimleri nelerdir?
Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.
Isı nasıl ölçülmektedir?
Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir. Isı calorimetre kabı ile ölçülmektedir. 1 kalori = 4,18 joule'e eşittir.
Safi tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç