Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Kasım 2016  Gösterim: 128.040  Cevap: 3

Su arıtımı nasıl yapılır? Sert ve yumuşak suyun özellikleri nedir?

Ziyaretçi
5 Ocak 2009 17:45       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Su arıtımı nasıl yapılır? Sert ve yumuşak suyun özellikleri nedir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi

Suyun Sertliği

 • Yüzey suları ve kaynak suları toprak tabakalrından çözünmüş olan değişik miktarlarda mineral içerir. Özellikle Ca ve Mg tuzları önemlidir. Bunlar suyun sertliğini olşturur.
 • Sert su ile ellerin yıkanmasında el üzerinde sert ve kaba bir his oluşur.
 • Et ve baklagiller sert suda zor pişerler.
 • Sert su ile yapılan çay ve kahvenin tadı kötüleşir.
 • Sert su ısıtma tesislerinde kazanlarda kireç taşlarını oluşturarak makineleri bozabilir.
 • Sert sular serinleticidir.
 • Suyun toplam sertliği karbonat sertliği ve karbonat olmayan sertlikten oluşur. Karbonat sertlik yapıcılar Ca ve Mg bikarbonatlardır. Nitrik, sülfürik, hidroklorik, fosforik ve salisik asitlerin Ca ve Mg tuzları ise karbonat olmayn setliği olşturur.
 • Toplam sertlik(SB)=KS+KOS
 • Suyun sertlik ölçüsü için Ca tuzları miktarı kullanılır. 1o sertlik 1 lt sudaki 1 mg CaO ve 2.4 mg CaSO4 veya 1.8 mg CaCO3 miktarına eşittir.
49332d1464198720 su suyun onemi kimyasal ve fiziksel ozellikleri su6

DEVAMI Su, Suyun Önemi, Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Sponsorlu Bağlantılar

ATIK SU ARITMA SÜREÇLERİ

Dünyada yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9.000 km³ olmaktadır. Dünya nüfusunun yıllık su gereksinimi kişi başına ortalama 350 m³ civarındadır. Ancak su kirlenmesi nedeni ile su gereksinim kişi başına 700 m³ değerine ulaşmaktadır. Şuan dünya üzerindeki suyun ancak 13 milyar insana yeteceği düşünülmektedir. Dünya nüfusunun zaman içinde artışı ve su kaynaklarının dünya üzerinde eşit olarak dağılmaması (Afrika ve Ortadoğu vb.) gibi nedenlerle su kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fiziksel Arıtma Sistemleri
Atıksu içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı ile kullanılan proseslerdir. Uygulamaları; ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzlarıdır.
 • Izgaralar: Büyük hacimli maddelerin atıksudan ayrılarak pompa ve diğer teçhizata zarar vermelerini önlemek ve diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile kullanılan arıtım üniteleridir. İnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarlarına bağlı çeşitleri bulunmakta ve manuel veya otomatik temizlemeli olarak dizayn edilebilmektedirler.
 • Elekler: Atıksu içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin azaltılması amacı ile kullanılırlar.
 • Dengeleme Havuzları: Atıksuyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılırlar.
 • Kum Tutucular: Atıksu içerisinde bulunan kum, çakıl vb. ayrışmayan maddeleri sudan ayırarak makine ve teçhizatın aşınmasını önlemek, çöktürme havuzlarında kum ve çakıl birikiminin önüne geçmek amacı ile kullanılırlar.
 • Yüzdürme Sistemleri: Yüzdürme işlemi, çökeltme işleminin tersidir ve sudan daha düşük özgül ağırlığa sahip taneciklerin yükselmesi esasına dayanır. Yüzdürme sistemleri, atık su içerisinde bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları gibi sudan hafif maddeleri tutmak için kullanılırlar.
 • Çöktürme Havuzları: Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı maddelerin durağan koşullarda yer çekimi etkisi ile çöktürülerek uzaklaştırılması amacı ile kullanılırlar. Çöktürme havuzları, ön çöktürme veya biyolojik ve kimyasal arıtım işlemi ardından son çöktürme amacı ile kullanılabilirler.
DEVAMI Arıtma Nedir? Atık Su Arıtma Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler
Son düzenleyen Safi; 6 Kasım 2016 01:12


12 Mart 2009 20:24       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
S u arıtma cihazları günümüzde artık çok çeşitlilk göstermektedir. Bu cihazları kullanıldıkları alanlara göre guruplandırabiliriz.

1- Reverse Osmosis Arıtma Cihazları
2- Ultraviole Arıtma cihazları
3- Su Yumuşatma cihazları
4- Aktif Karbon cihazları
5- Kum Filtreli su arıtma cihazları

Su arıtma cihazları yukarıdaki guruplara göre tespit edilen ihtiyac doğrultusunda kullnılmaktadırlar. İçme suları için farklı bir cihaz, distile su elde etmek için farklı bir cihaz sistemi kullanılmaktadır.

Günümüzde özellikle içme suyu ihtiyaçlarını karşılmak için işyerlerinde ve evlerde su arıtma cihazları kullanılmaktadır. Özellikle Reverse osmosis su arıtma cihazlarına çok yoğun bir talep oluşmuştur. Bu cihazlar yapıları gereği çok kaliteli içme suyu üretmektedirler.
SEDEPH
22 Mart 2009 13:07       Mesaj #3
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
Deniz Suyu Nasıl Arıtılır?
Termik Yöntemler
Deniz suyunun tuzunu giderme yöntemlerinde, günümüzde buharlaştırıcılı termik metotların çok büyük bir yeri ve önemi vardır. Bu yöntem üretilen suyun çok temiz ve kaliteli olmasını sağladığı gibi, tesisin tam otomatik ve durmadan işletilerek büyük miktarlarda taleplerin karşılanmasını mümkün kılmaktadır. Buharlaştırıcılı damıtma tesislerinin büyüklüklerine göre günlük tatlı su üretimi 5000-50000 m3 olarak değişmektedir. Bunun yanı sıra tatlı su üretilirken 50-500 gr/m3 tuz üretimi de yapılabilmektedir. Bu özelliği, termik yollarla deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretim teknolojisini, denizlere kıyısı olan veya su sıkıntısı çeken bölgeler için vazgeçilmez kılmaktadır. Üretilmiş olan tatlı su kondensatı ve tuzlu su konsantrasyonu sıcaklıklarının, sisteme giren henüz işlenmemiş ham deniz suyunun, ön ısıtılması işleminde kullanılması, ayrıca çok kademeli bir sistem olması sonucu ısıl verimin yüksekliği, “Brüde Kompresyonunun” bu sistem içinde mevcut bulunması, aynı zamanda ısıl enerjinin mevcut yapı içerisinde minimum kayıpla barındırılabilmesi olanağı, termik yollarla tatlı su üreten tesisleri enerji tasarrufu sağlama konusunda üstün duruma getirmektedir.
Son düzenleyen Safi; 6 Kasım 2016 01:16
Safi tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç