Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Temmuz 2011  Gösterim: 132.465  Cevap: 12

Teknoloji araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Misafir
6 Nisan 2010 20:05       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
TEKNOLOJİNİN İNSAN YAŞANTISINA ETKİLERİ
Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaş***** olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar
İnsanın kendini tanıma yolunda durdurak bilmeyen çabaları ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir. Elde edilen bu yeni değerler ilk aşamada laboratuar ortamında kullanılırken daha sonra günlük hayatında parçası olmuştur. Bu teknolojik gelişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür. Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir kısmı da zarar anlamında kullanım bulmuşlardır.

Teknolojik gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye başlamıştır. Örneğin, insanlar küçük topluluklar halinde yaşarlarken kullandıkları basit silahlarla ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlardı. Bu savaşlarda kayıplar az oluyordu. Teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm dünyayı saran boyuta geldiler. Nükleer başlıkla yüklenmiş füzeler, bunlara enerji sağlayan atom santralleri, füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, laser kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş sistemleri ve buna benzerleri ile artık savaşlarda yüzlerle ölçülen kayıplar milyonlarla ölçülmeye başlanmıştır

Teknolojinin gelişmesiyle doğadan ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanılmış, ancak denetlenemeyen denge değişiklikleri sonucu aynı oranda da kirlilik ön plana çıkmaya başlamıştır. Yani doğal gelişim hızının aşılmasıyla doğal denge bozulmuş ve yaratılan atıkların kendi kendini temizleyemediği, mutlaka insan müdahalesinin gerektiği bir yapı olmuştur. Ekolojik denge bozulmaya başlamıştır.

Teknolojik gelişme, çıkrık makinasıyla beraber işsizliğe, ilaçlarla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesiyle birlikte toprağın fakirleşmesine, çamaşır-bulaşık makinesi buzdolabı gibi yaşamı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştır. Teknolojik ilerleme sonucu doğal bir dünya ve yaşamdan, yapay bir yaşama ve sanal bir dünyaya geçiş olmaya başlamıştır

Günümüz insanı teknolojinin bu baş döndürücü gelişmesi içinde iletişim olanaklarım sonuna kadar kullanabilmekte ve üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm yerleşim noktalarına evinde kurulu bir bilgisayar aracılığı ile gidebilmekte, yerkürenin öbür ucundaki bir olayı canlı olarak izleyebilmektedir. Bu hızlı gelişme ve Evrenin gizemlerinin keşfedilmesi yönündeki bu olağanüstü yarış, insanları belirli kalıplar içinde kalmaya ve bu hızlı akışa ayak uydurmaları için de hızlı yaşamaya zorlamaktadır. Endüstri toplumunun insanı önceki yüzyılların insanı ile karşılaştırıldığında, yaşam biçimi, sanat ve kültür anlayışı, dış görü¬nüşü ve alışkanlıkları ile farklılıklar gösterir. Duyguya hitap eden bir klâsik müzik ya da halk müziği, yerini yaşamın hızlı akışını ifade eden pop müziğe, underground, rock vb. müzik akımlarına bırakmıştır. Giyimde renk ve estetik kavramları, yerini marka kavr***** bırakmaktadır.
Fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla gözleme dayalı bir sanat anlayışı yerini düşünmeye, gözlem ötesindeki hayal gücünü ön plâna çıkartan bir sanat anlayışına terk etmiştir. Empresyonizm yerini ekspresyonizme, o da soyut sanat anlayışına ve daha sonra da per¬formansa bırakmaya başlamıştır. Güneşin batması ile uykuya yatan insan elektrikli aydınlatma düzeninin kuruluşu ile artık 24 saat yaşamakta, üretmekte ve var olan tüm sınırları hızla aşmaktadır.
Üretimin hızlı temposu ile teknolojinin insan üstü yeteneklerini kullanan insan, günlük yaşamın kısır döngüsü içinde duygularından uzaklaşmış, daha çok başarı, daha hızlı yaşam, daha çok üretim gi¬bi bir yarışa girmiştir. İnsanın hızlı yaşamı teknolojideki gelişme hı¬zını arttırmakta, teknolojik gelişmeler de yaşamı daha da hızlandırmaktadır. İnsan ve makine yarış halindedir. İnsan makineleşmekte, duygusallığından uzaklaşmaktadır. Duygusal, dünyanın değerlerini, yani insanî değerleri doyasıya yaşayamayan insan, yerini robotlaşmış bir nesneye bırakmaktadır.

Uzmanlara göre, çocuklar teknoloji icadı suni araçlarla yalnızlığa itiliyor. Teknolojiye esir olan insanlar, duygusal çöküntüye uğrarken yaşamı boş anlamsız kabul ediyor.
Teknolojik gelişmenin, sağladığı kolaylıklar yanında artık yaşamı riske sokan seviyelere ulaştığı, insanları esareti altına alarak mutsuzluk kaynağı olduğu, ilişkileri olumsuz etkilediği, duygusal çöküntü yaşanmasına, yaşamın boş ve anlamsız kabul edilmesine yol açtığı bildirildi.


Misafir
12 Aralık 2010 11:50       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hayatımızı birçok ürün kolaylaştırabilir mesela cep telefonu,bilgisayar,televizyon
mutfak robotu gibi.Bunların yararları aşağıda verilmiştir:


Cep telefonunun
yokluğu çoğu insan için bir panik meselesi haline gelmiştir. Peki,
hiç düşünmeden sarıldığımız bu cep telefonlarının bize sağladığı yararlar zararlarından
daha mı etkili Kesinlikle hayır Cep telefonları birçok yararı ve
birçok kolaylığı olmasına rağmen sağlığımıza olan olumsuz etkileri yüzünden kullanılmaması
gereken bir cihazdır.

Isimiz daha cabuk biter daha az yoruluruz ve daha mukemmel bir sonuc elde ederiz.Mesela
mutfak robotu bicakla ugrasmaktansa yada rend eile mutfak robotuyla ayni isi daha kolay
daha cabuk ve daha kusursuz elde edebiliri
ener
20 Temmuz 2011 11:05       Mesaj #13
ener - avatarı
Ziyaretçi


Çevre kirliliğinde teknolojinin zararları şöyledir ;

1-Trafiğe her sene binlerce araç çıkıyor. Araçlardan çıkan egzoz ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor.
2- Fabrikalardan atık olarak atılan arsenik, siyanur ve fenol tarzı toksitler sulara karışıyor.
3- Ormanlarda yer alan ağaçları kağıt yapak, toprakları genişletmek amacı ile denetim olmadan ve düzensiz bir şekilde kesiliyor.
4-Fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar atmosferin kirlenmesine sebep oluyor. Bu gazla oksijenin azalmasına da neden oluyor. Hava kirli olunca asit yağmuru ile hava toprağa iniyor ve toprağı oldukça fazla etkiliyor.
5- Ziraat ilaçları, yapay organik kimyasallar ve inorganik tuzlar suya karışıyor
6- Tanker ve borular ile taşınan petrol suya karışıyor ve suyu kirletiyor.
7- Nükleer enerji santralleri, değişik nükleer denemeler, tıbbi içerik üretimi ve değişik endüstri tarzı üretimleri radyoaktif madde olan hayvansal ürünler ve bitkiler, bu zararlı maddeyi bensin zinciriyle insanlara ve diğer canlılara taşır.

Teknolojijk ürünlerin tamamına yakını elektrikle çalışır. Elektrik ile çalışan aletler bir elektromanyetik alan oluşturur. İnsanların beyinlerinden kendilerine ait olan bir elektromanyetik alan yer alır. Bu nedenle gündelik yaşamda kullanılan elektrik aletler insanları kötü açıda etkiler.

Baz istasyonlarına yada çanak antenlere yakın olan yerler manyetik kirlenmelerin çok fazla olduğu yerlerdir.

Aynı şekilde yüksek gerilim hatları civarında yer alan evlerde yaşayan çocuklarda Amerikan Bilim Akademisinin incelemesi sonucunda lösemi olma riski diğerine göre 1,5 kat fazla olduğu açıklanmıştır. Yapılmış epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin kanser olma olasılığını arttırdığı belirtilir.

kaynak
Son düzenleyen Safi; 9 Şubat 2016 02:50



Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç