Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Temmuz 2016  Gösterim: 27.116  Cevap: 2

Uzman jandarma astsubaylık sınavı hakkında bilgi verir misiniz?

adem tiril
27 Ocak 2009 19:34       Mesaj #1
adem tiril - avatarı
Ziyaretçi
Uzman jandarma astsubaylık sınavı hakkında bilgi verir misiniz?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesindeki duyuruya göre, Jandarma Astsubay Temel Kursu için 7-29 şubat, Uzman Jandarma Okulu için 9-27 şubat tarihlerinde başvurulacak.AA - Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesindeki duyuruya göre, Jandarma Astsubay Temel Kursuna katılmak isteyen dört yıl veya daha uzun süreli yüksek öğrenim programından mezun olan veya olabilecek adayların 27 yaşından (1982 veya daha sonraki yıllarda doğmuş), iki yıllık yüksek okuldan mezun olan veya olabilecek durumdaki 25 yaşından (1984 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) büyük olmaması gerekiyor.

Adaylar, başvuru merkezlerini www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilecek. Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 2 Mayıs 2009 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara önlisans düzeyinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak.
Sponsorlu Bağlantılar

İkinci aşama sınavlara çağrılan adaylar, Jandarma Okullar Komutanlığınca 20-28 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak olan belge inceleme, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine ve mülakat sınavına tabi tutulacak.
Sağlık muayenesi ve mülakat sonucunda Jandarma Astsubay Temel Kursunu katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar 6-14 Temmuz tarihleri arasında sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilecek.

-UZMAN JANDARMA-
Uzman jandarmalık için en az lise ve dengi okullardan en geç 2009 yılı Haziran ayına kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilecek. Uzman jandarmalığa en az 19, en fazla 24 yaşında olanlar müracaat edebilecek. Uzman Jandarma Okulu giriş sınavına başvurular 9–27 Şubat arasında internetten yapılacak.

Sınavın birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 19 Nisan 2009 Pazar günü yapılacak. Yazılı sınav, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van il merkezlerinde düzenlenecek.
İkinci aşama sınavının ardından başarılı olan asil ve yedek adaylar, 6-14 Temmuz 2009 tarihleri arasında asker hastanelerine sağlık muayenesine sevk edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay(kadın) alımları için başvuruların 1 Şubat-1 Nisan tarihleri arasında yapılacağını daha önce açıklamıştı. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için başvurular ise Mayıs 2009’dan itibaren internet üzerinden yapılacak.
Son düzenleyen Safi; 22 Temmuz 2016 19:04


fadedliver tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
22 Temmuz 2016 19:03       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
uzman jandarma giris sartları
1. GENEL KOŞULLAR
Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar Yazılı Sınav için başvurabilirler.
a. T.C Vatandaşı ve erkek olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c. Adayın; kendisinin, annesinin, babasının veya kardeşlerden herhangi birisinin;
(1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması,
(2) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
(3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması,
(4) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,
(5) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,
(6) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250’nci Maddesine Giren Suçlar, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap; Üçüncü Kısım 7 nci Bölümdeki Genel Ahlaka Karşı Suçlar, 8 nci Bölümdeki Aile Düzenine Karşı Suçlar, Dördüncü Kısım 3 ncü Bölümündeki Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, 4 ncü Bölümündeki Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, 5 inci Bölümündeki Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, 6 ncı Bölümdeki Milli Savunmaya Karşı Suçlar, 7 nci Bölümdeki Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına Aykırı Davranışta Bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmamak.
(7) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmamak veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmamak,

6. YAZILI SINAV
Başvurusu kabul edilerek 2008-Uzman Jandarma Okulu Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilen adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından (BİLDİRİLECEKTİR) tarihinde sınavın 1 inci aşaması oluşturan yazılı sınava tabii tutulacaktır,

Sınavda lise/ dengi okul düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek Testi, Türkçeyi kullanma ve matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan; Genel Kültür Testi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık bilgisi konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. Testin cevaplanma süresi 120 dakikadır.

Her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar saptanacaktır. Değerlendirme sırasından testlerden alınan ham puanlar, ayrı ayrı standart puana çevrilecek; Genel Yetenek Testi standart puanının 0,60’ı ile Genel Kültür Testi standart puanının 0,40’ı toplanarak toplam test puanı elde edilecektir.

Yazılı Sınav sonuçları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak genel başarı sıralaması konulacak ve değerlendirme sonucunda 2.aşama sınavlarına çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.

7. İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI
Yazılı Sınav için belirlenen baraj puanını aşan adaylar, sınavın 2. aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2.Aşama Sınavlarına çağrılan adaylar Ankara-Beytepe’de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığınca (BİLDİRİLECEKTİR) tarihleri arasında aşağıda yer alan aşamalardan geçeceklerdir:

a. Belge İnceleme: Adaylardan istenen belgeler incelenecektir. Başvuru ve Giriş koşullarını taşımayan adaylar sınavın ikinci aşamasına alınmayacaktır.

DEVAMI Jandarma nasıl olunur?


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç