Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Şubat 2016  Gösterim: 67.613  Cevap: 7

Eski ve yeni haberleşme araçları nelerdir?

meraklı
9 Şubat 2009 22:26       Mesaj #1
meraklı - avatarı
Ziyaretçi
Eski zamandan günümüze kadar kullanılan haberleşme araçları nelerdir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Dünden Bugüne İletişim Araçları
" M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı
" M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin kullanıldığı bilinmektedir
Sponsorlu Bağlantılar
" M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren çinde ilk kez Pi CHENG adlı mucid matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa makinasını icad etmiştir.
" 1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı keşfetmesiyle günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğmuştur
" 1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE tarafından bulmuştur.
" 1936 da İngiliz Cooke ve arkadaşı elektrikli telegrafı icad ettiler.
" 1843 de Amerikalı li bilim adamı kendi adı olan ve (.) ve (-) lerden oluşan MORS alfabesini icad etmiştir. Böylece Fransızcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafından kolay kullanılır hale gelmiştir.
" 1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icad etmiştir. Bu makina yazıyla iletişimde devrim yaratmıştır.
" 1876 Yılında Amerikada sağırlar okulunda öğretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine araştırmalar yapan İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson arasında 10Mart 1876 da odadan odaya gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.
" 1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDİSON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icad etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu cihaz günümüzde kasetçalarların ve CD çalarların temelini yaratan buluş olmuştur.
" 1894 de Fransız LIMUERE kardeşler İlk sinama makinasını icad etmişlerdir. Böylece görüntünün kayıt edilmesi, saklanması ve yeniden gösterilmesi imkanlı hale gelmiştir. Bu buluş iletişimde devrim sayılmaktadır.
" 1896 yılında İtalyan MARCONİ ilk mors alfabesiyle yaptığı Radyo yayınını başarmıştır. ( daha sonra 1901 de ilk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır . 1907 Yılında ise kanadalı FESSENDEN adındaki bilim adamı insan sesiyle ilk radyo yayınını yapmıştır.)
" 1922 yılında KORN adlı Alman bilim adamı elektrik tellerinden fotograf gönderebilen ilk fax makinasını icad etmiştir.
" 1926 yılında Logie BAİRD adındaki iskoçyalı bilim adamı insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme anlamına gelen aleti icad etmiştir.
" 1936 yılında İngilterede İlk kez siyah beyaz TV yayınları BBC tarafından başlatılmıştır.
" 1938 yılında CARLSON adındaki Amerikalı bilim adamı PhotoCopy :Fotokopi cihazını icad etmiştir.
" 1946 yılında Amerikalı J.ECKERT ve arkadaşı MAUCHLY adlı bilim adamları askeri amaçlı hesaplar yapmak için dünyanın ilk bilgisayarını icad etmişlerdir. ENİAC adını verdikleri bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğünde olup içinde 18 000 elektronik tüp (Lamba) bulunmaktaydı. Bu alet günümüzde kullanılan modern bilgisayarların babası sayılmaktadır.
" 1962 yılında Amerikalılar dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR'ı uzaya fırlatmışlardır. Bu uyduyla kıtalar arası Telefon konuşmaları Telefax Telex haberleşmeleri ve TV -Radyo yayınları yapılması olanaklı hale gelmeiştir
" 1970 li yıllarda Amerikada üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün olmuştur. 1974 de bu iletişime standart getirilmiş ve adına TCP/IP protokolu denmiştir. Ayni yıllarda Amerikada IBM şirketi bilgi depolamada ve bunun farklı makinalarda kullanılmasını sağlayan ve Floppy denilen disketleri acad etmiştir.
" 1981 Amerikada IBM şirketi İlk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim sayılan ve PC adını verdiği bilgisayarı üretmeye beşladı
" 1982 de Hollandalı PHİLİPS ve Japon SONY şirketleri Compact Disk ( CD ) denilen aleti üretmişlerdir Bu cihazlar çok düşük seviyeli LAZER ile çalışmaktadırlar
" 1983 de Amerikalı MikroSoft firması günümüzdede hala kullanılmakta olan ve iletişimde çığır açan Windows adını verdiği yazılım sistemini icad etmiştir.
" 1985 yılında amerikada kullanılmakta olan ARPA iletişim sisteminin adı INTERNET adıyla değiştirilmiştir. İnternet bilgi otobanı anlamına gelmektedir.
" 1990
yılında yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bu gün son nokta olan WWW yani world Wide Web icad edilmiştir.


" 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı yaratıldı

Son düzenleyen Safi; 18 Şubat 2016 21:59


9 Şubat 2009 23:06       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
İletişim Araçlarının Kronolojik Gelişimi
 • M.Ö 3500 yıllarında Sümerler bilinen ilk resimli yazıyı kullandılar. Bu yazı Asurlar, Babiller ve Persler elinde Fonetik dil oldu.
 • M.Ö 3100 yılında Mısırlılar Hiyeroglifleri geliştirdiler.
 • M.Ö 2500 yıllarında Mısırlılar yazı aracı olarak Kil yerine Papirüs ve fırça kullanmaya başladılar.
 • M.Ö 200 yıllarında Yunanlılar hayvan derisinden parşömeni geliştirdiler.
 • M.Ö 100 yıllarında Roma’da halk kütüphaneleri oluşturulmuştu. Yasalar ve sansür vardı.
 • M.S 105 yılında Çinliler kağıt ve mürekkep yapmaya başladılar.
 • M.S 150 yıllında ilk kez parşömeni yuvarlak rulo yapmak yerine kitap yapmak için sayfalar iç içe katlandı.
 • M.S yılarında 450’den sonra Asya’da blok basın kullanılmaya başlandı.
 • 17.yy’a kadar kağıdın ve basılı kelimenin üretiminde egemen biçim el sanatıydı.
 • 18.yy’ın başlarında ilk siyasal parti gazeteleri çıkmaya başladı.
 • 1814’te basıma buhar gücü girdi. Ve silindir basım geliştirildi.
 • 1826’da ilk kez fotoğraf kullanılmaya başlandı.
 • 1835’te ilk haber ajansı Fransız haber ajansı Havas kuruldu.
 • 1844’te Mors ilk telgraf mesajını gönderdi.
 • 1853’te kağıt hamuru ağaçtan yapılmaya başlandı.
 • 1858’de su altı telgraf kabloları İngiltere ve ABD arasına döşenmeye başlandı. 1866’da kullanılmaya başlandı.
 • 1876’da ilk telefon konuşması yapıldı.
 • 1895’te telsiz ile mesaj alma ve gönderme başarıldı.
 • 1901’de deniz silahları fabrikalarının ve gazete gruplarının desteği ile Atlantik okyanusu üzerinde kıtalararası telsiz sinyali gönderilmesi başarıldı.
 • 1904’te radyo tüpünde diyot denilen yükseltici kullanılmaya başlandı.
 • 1906’da diyot yerini audion tüpe bıraktı.
 • 1906’da Berlin konferansında İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve Rusya radyo frekansını kullanma üzerine uluslar arası anlaşma yaptılar.
 • 1923’te New York ve Philadelphia arasında ilk televizyon resmi gönderildi.
 • 1926’da sinemaya ses eklendi.
 • 1928’de normal televizyon yayını başladı.
 • 1928’de Disney imparatorluğunun ilk çizgi filmleri yapılmaya başlanıldı.
 • 1935’te radyoya FM kanalı eklendi.
 • 1941’de Amerika’da ilk ticari TV’ye izin verildi.
 • 1954’de renkli TV yayınına başlandı.

Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
MeLL
19 Şubat 2009 17:19       Mesaj #4
MeLL - avatarı
Ziyaretçi
Lütfen inceleyiniz:İletişim Araçları

Ve ayrıca üstteki mesajları inceleyiniz...
Misafir
22 Şubat 2010 17:25       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
telefon
gazate
dergi
bilgisayar
televizyon
Misafir
6 Nisan 2011 19:29       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Tam Tam
Tamtam, belki de insanların kullandığı çalgıların en eskisidir. En yaygın vurmalı çalgılardan biridir ve dünyadaki hemen bütün halkların kültürlerinde yeri vardır. Yazılı tarihten çok önce Eski
Mısırlıların, Asurluların ve Uzakdoğuluların tamtamı kullandıkları bilinmektedir. Amerika Yerlileri dinsel törenlerinde dans ederken, tempo tutmak için tamtam çalarlardı. Afrika’nın Siyah halkı, hem dans ederken hem de şifreli vuruşlarla kabileden kabileye haber yollarken tamtamı kullanırdı. Afrika’da bu amaçla hâlâ tamtam kullanılmaktadır.

Dumanla Haberleşme

Dumanla haberleşme ilk olarak Amerikan yerlileri ve Çinliler tarafından kullanılmıştır. Amerikan yerlileri tarafından dumanla haberleşmede kullanılmak üzere hazırlanmış taş kâseler bulunmuştur. Ayrıca Çinliler de Çin Seddi’nin kulelerini dumanla haberleşme için kullanmışlardır. Dumanla haberleşmede dumanın görünebilirliğini maksimum kılan yerler seçmek önemlidir. Bu tarz bir haberleşme görsel haberleşme çeşitlerinden biridir. Ancak gönderilen bilgi oldukça sınırlıdır.

Resimle Haberleşme

İlk insanların mağara duvarlarına çizdikleri bizon resimleriyle başlayan büyüsel ritüeller; kişinin doğada karşı koyamadığı bir takım güçlerden korunmak, onları kendinden uzaklaştırmak adına başvurduğu çeşitli yöntemler halinde günümüze değin süregelmiştir. Duvar resimleri ise öncelikle ölüye dünyada yaşadığı hayatı anımsatmaktır. Daha sonraları ölen kimsenin biyografisi de yer almıştı bu duvarlarda. Kısa mesaj olarak cep telefonları ile karşı tarafa mesajın iletildiği bir çağ başlamıştır.

Posta Güvercinleri

İletişimin gelişimindeki en büyük etken muhakkak ateş ve yazıydı. Yazı giderek gelişti ve insanlar birbirlerine mektup yollamaya başladı. Ama ilk önceleri bu mektupları nasıl karşıdakine göndereceklerini bilmiyorlardı. Sonradan güvercinleri eğittiler. Bir noktadan bırakılan güvercinler aldıkları eğitim sayesinde karşıdaki kişiye varıyordu ve mesajı iletiyordu. Buna karşılılık olarak mesajı alan kişi başka bir mesaj ile gönderen kişiye dönüt veriyordu. Böylece iletişim gerçekleşmiş oluyordu.

Yazının icadı

MÖ 3500-3000 yılları arasında yazının icadı ile birlikte, siyasi, ekonomik ve toplumsal haberleşmede “mektuplaşma çağı” dediğimiz ve günümüze kadar devam eden, şimdilerde şekil değiştirerek kağıt yerine kısa mesaj olarak cep telefonları ile karşı tarafa mesajın iletildiği bir çağ başlamıştır. Matbaanın İcadı Bilindiği gibi matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenberg’in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yy.da Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.
Misafir
15 Mayıs 2011 12:12       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1 duman 2mektup 3radyo 4telgraf 5televizyon 6 telefon 7gazete 8bilgisayar9uydu
misafir
15 Mayıs 2011 16:28       Mesaj #8
misafir - avatarı
Ziyaretçi
eski iltişim aracı içi boş ağaç


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç