Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Aralık 2013  Gösterim: 14.269  Cevap: 5

Cuma namazı neden cuma günleri kılınır?

Misafir
22 Eylül 2009 23:35       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Cuma namazı neden cuma günü kılınır, cuma namazının ve cuma gününün önemi nedir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Alıntı

Cuma namazı neden Cüma günleri kılınır?

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Cuma namazını perşembe kılsak olur mu?

Cuma Namazının Önemi ve Cuma Gününün Fazileti

İslam dininde cuma günü yapılan ibadetlerin kıymetinin çok büyük olduğu bildirilmiştir.Cuma gününe de diğer günlerden çok daha büyük bir paye verilmiştir.Adı üzerinde 'CUMA NAMAZI' cuma günü kılınması gereken ve her müslümana farz olan bir namaz perşembe günü kılınabilir mi !? Ayrıca cuma namazının mutlaka kılınması gereken farz bir namaz olduğu bildirildiği gibi özürsüz terkedilmesinin de çok büyük günah olduğu bildirilmiştir.Cuma gününün faziletleri ve cuma namazının önemine dair bir çok Hadis-i Şerif vardır. Bunlardan bazıları;
Sponsorlu Bağlantılar

''(Allah nazarında günlerin en kıymetlisi Cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir.)'' [Buhari]

''(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.)'' [Deylemi]

''(Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.)'' [Hakim]

''(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.)'' [İmam-ı Gazali]

''(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.)'' [Riyadun-nasıhin]

''(Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı. Adil veya zalim bir imam [başkan] zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cuma namazını terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.)'' [İbni Mace]

''(Allah’a ve ahirete inanan, Cuma namazına gitsin!)'' [Taberani]

''(Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir [iyilik yapamaz olur], gafil olur.)'' [Müslim]

''(Allah katında günlerin efendisi Cuma’dır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.)'' [Buhari, İ. Ahmed]
Son düzenleyen nötrino; 20 Aralık 2013 12:27 Sebep: İç başlık düzeni!


Misafir
23 Nisan 2010 15:38       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Cuma ferdi cemiyete; cemiyeti miliete bağlayan ve toplum arasında düşünce, inanç, amaç ve hizmet birliğini sağlayan bir gün dür. İslâm Dîni bu günü mü'minler için haftalık toplantı ve toplu halde Allah'a yönelme, ibâdette bulunma zamanı olarak belirlemiş tir. Bir hafta içinde ortaya çıkan meseleler, olaylar ve sosyal konu lar cuma günü ele alınıp Kur'ân'm süzgecinden geçirildikten sonra bir komprime haline getirilerek cemaate sunulur.

Ruhlara yepyeni bir gıda takdim edilirken, İslâmî kültürleri ar tırılır. Hayatı sevme, hayatta başarılı olma yolları ve yöntemleri iş lenir. Dünya ile âhiret, ruh ile beden madde ile mâna arasında -Sünnetullah'a uygun ölçü ve anlamda- denge sağlanması için ilâhi buy ruklar, Nebevi Sünnetler sergilenir. Aile yapısını, sosyal bünyeyi arızasız ayakta tutmanın yolları gösterilir. Din ve ülke düşmanları nın çalışma metoduna dikkatler çekilir. Hayırhahlık, âlicenaplık, da yanışma, sevgi, saygı, edep ve terbiyenin taşıdığı mana ve müsbet sonuç misallerle anlatılır. İslâm ülkelerinin uğradığı siyasi ekonomik ve kültürel zorlukların nedenleri üzerinde durulur ve bunların ça releri araştırılarak cemaatin bu konularda da aydınlatmasına önem verilir.

Görülüyor ki, cumanın o kadar çok yararları var ki, bunları sa yıp sıralamak bile zor. Medenî bir ülkede parlementonun önemi ne ise, İslâm topluluğunda cumanın önemi ondan daha fazla bir anlam taşır.

Cumasız bir Müslüman topluluğu, birlik ve dirliğini kaybetmiş, yabancılara yem olma felâketine uğramış başsız bir sürüden fark sızdır. Hazreti Peygamber (A.S.) Efendimiz Medine'ye hicret ettik lerinde, henüz şehre ulaşmadan Kub'a'da ilk mescidi inşa ettikten sonra cuma günü Salim bin Avf yurduna gelerek Rauna denilen vadide ilk cuma namazını kılmıştır. Böylece Hicretle birlikte hem cuma'ya yer verilmiş, İslâm'ın camisiz ve cumasız olmayacağı ke sinlikle belirtilmiştir.

Cuma Namazı, Kitap Sünnet ve İcmâ ile sabit olmuştur, inkârı küfürdür, terki büyük günah sayılmıştır. Üç cuma namazını üst üste mazeretsiz terkeden Müslüman, münafıklar defterine yazılır. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/477.)

Selam ve dua ile...
elif_irem
23 Nisan 2010 16:08       Mesaj #3
elif_irem - avatarı
Ziyaretçi
cuma günün önemini kutsal olduğunu belirtmek için cuma namazı cuma gününde kılınır
Misafir
12 Ekim 2012 15:43       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cuma namazını perşembe kılsak olur mu.
nötrino tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
11 Aralık 2013 19:30       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
neden cuma günü kılınır?


Daha fazla sonuç:
cuma namazı neden kılınır

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç