Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Mart 2017  Gösterim: 162.665  Cevap: 11

Mayoz bölünmenin özellikleri nelerdir?

Misafir
1 Ekim 2009 20:17       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mayoz bölünmenin genel nitelikleri nelerdir?
Mayoz bölünme ile çeşitlilik nasıl sağlanır?
Mayozda çeşitliliği sağlayan faktör nedir?
EN İYİ CEVABI bycanertkq verdi
Mayoz Bölünmenin Temel Özellikleri
1-Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür.
2-2n kromozomlu hücrelerden n kromozomlu 4 hücre oluşur.
3-iki karyokinez ve iki sitokinez görülür.
Sponsorlu Bağlantılar
4-Eşey ana hücresi ve spor ana hücrelerinde görülür.
5-Bölünme sonunda gamet ve sporlar oluşur.
6-Kalıtsal çeşitlilik nedenidir.Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklıdır.
7-Eşeyli üremenin temel mekanizmasıdır.
8-Mitoza göre daha ileri bir özelliktir
9-Hem homolog kromozomlarda hemde kardeş kromatidlerde ayrılma görülür.
10-Sinaps, tetrad ve krossing-over görülür.
11-Mayoz geçirmiş hücre tekrar mayoz geçiremez ancak mitoz geçirebilir.

Son düzenleyen perlina; 14 Mart 2017 20:27


Misafir
1 Ekim 2009 20:19       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
A. MAYOZ I BÖLÜNMESİ
Mayoz bölünmenin mitoz bölünmeden farklı olmasını sağlayan olaylar bu evrede gerçekleşir. Bölünme evreleri mitozda olduğu gibi dört safhadan meydana gelir. Şimdi bu bölünmeleri ve mitozdan farklı olarak gerçekleşen olayları inceleyelim.

1. Profaz I
Mitoz bölünmede olduğu gibi çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Kısalıp kalınlaşan kromatin iplikler kromozom halini alırlar. Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar birbirlerine tutunarak dört kromatitli ve iki kromozomlu tetratları oluştururlar.
Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada kardeş olmayan kromatitler bir çok noktadan birbirlerine temas eder. Bu noktalara sinapsis denir.
Bu sinapsislerden bazılarında kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi yapılabilir.
Krosing–over denilen bu olay sadece mayoz bölünmede görülür. Bu olay sayesinde kromozomlar üzerinde bulunan baskın ve çekinik genlerin diziliş sırası değiştirilir. Bu değişim ise oluşacak hücrelerde kalıtsal çeşitliliği artırır.
Krosing-over olayı her tetratta görülmez. Ne zaman ve ne oranda meydana geleceği, hangi karakterler arasında olacağı tam olarak bilinemez. Ancak, bir kromozom üzerindeki genler arası uzaklık arttıkça, krosing-overle değiştirilme ihtimalı artar.

2. Metafaz I
Mitoz bölünmeden farklı olarak homolog kromozomlar hücrenin ortasında üst üste gelecek şekilde iki sıra halinde dizilir. Bu diziliş şekli sayesinde mayoz I de kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar birbirinden ayrılır.

3. Anafaz I
Mitozda kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekilirdi. Mayozda ise kardeş kromatitler yerine homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bu olay mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasında etkilidir.
Mayozda krosing-over olmasa bile, homolog kromozomlar rastgele ayrıldığı için, her zaman çeşitlilik sağlanmış olur.

4. Telofaz I
Mitoz bölünmede olduğu gibi önce çekirdek bölünmesi tamamlanır çekirdek zarı oluşur. Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinez mitoz bölünmede olduğu gibi gerçekleşir.
Mayozun ikinci bölünmesi başlamadan önce mayoz I de olduğu gibi interfaz safhası görülmez. Yani DNA eşlenmesi gerçekleşmez. Sadece hayvan hücrelerinde bölünme başlamadan önce sentrozomlar kendini eşler.

B. MAYOZ II BÖLÜNMESİ
Mayoz II bölünmesi normal mitoz gibi gerçekleşir. Mayoz I sonunda oluşmuş haploit (n) kromozomlu hücrelerden, yine haploit olan dört hücre oluşur.

1. Profaz II
Çok kısa sürede tamamlanan bir safhadır. Eğer oluşmuşsa çekirdek zarı eriyerek kaybolur. İğ iplikleri kısalıp kalınlaşır.

2. Metafaz II
Kardeş kromatitleri taşıyan kromozomlar hücrenin ortasında tek sıra halinde dizilirler. Kromozomlar sentromerlerinden iğ ipliklerine bağlanırlar.

3. Anafaz II
Hücrenin ekvator düzleminde dizilmiş olan kromatitler iğ ipliklerinin kısalıp helezonlaşmasıyla birbirinden ayrılır. Mitozda olduğu gibi kromatit ayrılması gerçekleştirilmiş olur.

4. Telofaz II
Bu safhanın tamamlanmasıyla mayoz bölünme bitmiş olur. Profaz II evresinde kaybolan çekirdek zarı yeniden yapılır. Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline dönüşür. Mayoz bölünmenin başlangıcında kaybolan çekirdekçikler tekrar ortaya çıkar.
Telofazın sonuna doğru sitoplazma bölünmesi başlar. Sitokinezin tamamlanmasıyla diploit (2n) kromozomlu eşey ana hücresinden haploit (n) kromozomlu dört hücre oluşmuş olur.


Son düzenleyen nötrino; 3 Kasım 2015 20:31 Sebep: Alıntı soru / Bağlantı boyutu!
bycanertkq tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
_KleopatrA_
22 Kasım 2009 13:17       Mesaj #4
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

Mayoz bölünme ne işe yarar ve mayoz bölünmenin amacı nedir?

Mayoz sırasında homolog, kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Kromozomlar arasında parça değişimi olur. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek kutuplara doğru çekilir. Kromozom-sayısı 2n olan ana hücreden Kromozom sayısı "n" olan iki yavru hücre oluşur ve birinci mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise mitoza benzer . İkinci mayozda "n" sayıda kromozom sayısına sahip her bir hücreden aynı kromozom sayısına sahip iki yavru hücre oluşur.Böylece mayoz sonunda "n" sayıda kromozom sayısına sahip dört hücre oluşur.Mayoz sırasında gerçekleşen parça değişimiyle genetik çeşitlilik ortaya çıkar.Nesiller boyunca canlıların kromozom sayısının sabit kalması mayozla sağlanır.
Son düzenleyen nötrino; 4 Kasım 2015 16:12 Sebep: Alıntı soru düzeni!
Misafir
28 Şubat 2010 16:20       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
2. mayoz bölünme ne zaman tamamlanır?

a)
Fertilizasyon sırasında
b)Fertilizasyondan sonra
c)Ovulasyondan önce
d)Ovulasyondan sonra
e)Ovulasyon sırasında
Son düzenleyen nötrino; 4 Kasım 2015 16:19 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
1 Ağustos 2010 16:02       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mayozun görülmediği eşeyli üreme şekli var mıdır, varsa hangi canlılarda görülür?
Son düzenleyen nötrino; 4 Kasım 2015 16:20 Sebep: Soru düzeni!
AYŞE NUR
28 Eylül 2010 16:00       Mesaj #7
AYŞE NUR - avatarı
Ziyaretçi
2n=46 kromozom sayısına sahip anne ve babanın mayoz sonucunda oluşan üreme hücrelerinin kromozom sayısı ne olur?
Son düzenleyen nötrino; 4 Kasım 2015 16:21 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
3 Ekim 2011 14:55       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
MAYOZ BÖLÜNMENİN ÖNEMİ
Türlerin kromozom sayısının kuşaktan kuşağa sabit kalmasını sağlar.

Anne ve babadan gelen kromozomların gametlere rastgele dağılmasını sağlar.

Crossing over evresinde anne ve babaya ait kromozomlar arasında segment değişimi olur. Böylece, her bir kromozomda anne ve babanın genleri birbirine karışır.
Mayoz bölünme üreme hücrelerinde görülen bir bölünmedir.mayoz sırasında 2N kromozoma sahip diploid hücreden N kromozomlu haploid hücre oluşur.Bu şu demektir.Anne ve babadan gelen N kromozomlu sperm ve yumurta hücresi döllenince 2 N kromozomlu zigot ondanda 2N kromozomlu yavru oluşur.Mayoz bölünme olmasaydı çocukların kromozom sayısı anne veya babanın kromozom sayısının iki katı olurdu.Yani 2N=46 kromozomlu anne babadan 92 kromozolu çocuklar olurdu.Onların çocuklarıda 184 kromozomlu olurdu.


Mayoz Bölünmenin temel özellikleri:
1-Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür.
2-2n kromozomlu hücrelerden n kromozomlu 4 hücre oluşur.
3-iki karyokinez ve iki sitokinez görülür.
4-Eşey ana hücresi ve spor ana hücrelerinde görülür.
5-Bölünme sonunda gamet ve sporlar oluşur.
6-Kalıtsal çeşitlilik nedenidir.Oluşan hücreler kalıtsal olarak birbirinden farklıdır.
7-Eşeyli üremenin temel mekanizmasıdır.
8-Mitoza göre daha ileri bir özelliktir
9-Hem homolog kromozomlarda hemde kardeş kromatidlerde ayrılma görülür.
10-Sinaps, tetrad ve krossing-over görülür.11-Mayoz geçirmiş hücre tekrar mayoz geçiremez ancak mitoz geçirebilir.
Misafir
10 Kasım 2012 14:57       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mayozda kalıtsal çeşitlilik parça değişimi ile sağlanır.
Son düzenleyen nötrino; 4 Kasım 2015 16:32 Sebep: Mesaj düzeni!
Kara Melek
30 Eylül 2013 15:48       Mesaj #10
Kara Melek - avatarı
Ziyaretçi
Mayoz bölünmenin amacı çoğalmayı (üremeyi) sağlamaktır.
Son düzenleyen nötrino; 4 Kasım 2015 16:24 Sebep: Mesaj düzeni!Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç