Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 2 Aralık 2015  Gösterim: 114.207  Cevap: 17

İskan politikası nedir?

Misafir
2 Ekim 2009 11:05       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İskan politikası ne demektir, nasıl tanımlanır?
İskan politikasının uygulanma amacı nedir?
Osmanlı Devleti neden iskan politikasına gerek duymuştur?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
İskan; beşeri yerleşim anlamına gelmektedir. İskan politikasının amacı fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktır. Bu amaç hem fetihlerin sağlam ve kalıcı olmasını hem de fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlamaktır. İskan politikası fethedilen yerlerde sorun çıkma ihtimali olan ailelerin Anadolu’ya göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak için kurulmuştur.

18.yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan politikası, boş ve harap yerlerin şenlendirilmesi ve ziraate açılması istikametinde yürütülmüştür. Bu hedefe varmak için ortaya çıkan problemlerin başında yerleşik halkın üzerinde büyük bir baskı unsuru olan göçmenlerin güç meselesi gelmektedir ki, bunun için de, özellikle güç unsurlarının ortadan kaldırılarak güvenli bir ortam hazırlanması, devletin politikasının gerçekleşmesinde önemli bir menzil olacaktı. Nitekim bu hususun önemi anlaşılmış olmalıdır ki, bu kabil grupların, Anadolu’daki iskan mahallelerinden uzak tutulması için Rakka ve Kıbrıs bir sürgün bölgesi olarak seçilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar

İskan politikası göçebelerin iskanlarına teşebbüs ettiği gibi bu sayede de hem gelirleri arttırmak, hem de idari aksaklıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan güçlükleri ortadan kaldırmayı hedef almıştır.

Osmanlı devleti bu yüzyılda toprak kaybına uğraması, onunla birlikte, Müslüman-Türk halkının da iç kısımlara göçe başlamasına sebep olmuştur. Meydana gelen bu nüfus hareketleri, devletin ekonomik düzenini bozduğu gibi, emniyetini de büyük ölçüde etkilemiştir. Nitekim birçok mahalle ve köy harap olup boşaldığı gibi yine birçok mamur tarla, bağ, bahçe terk edilerek zirai gelirin önemli miktarda azalmasına yol açmıştır. Bu durum karşısında devlet, bu harap olmuş ve boşalmış sahalara başı-boş bir hayat yaşayan göçebelerin veya eski haklarını yerleştirme işlerine girişmiştir.

18, yüzyılın iskan politikası olarak çıkan,"´harap ve sahipsiz yerlere oymakların yerleştirilerek yeniden ziraate açılması şeklinde içe dönük iskan siyaseti, bu yüzyılın varılmak istenen başlıca hedefi olmuştur.

Ayrıca iskan politikası fethedilen bölgelere Anadolu’dan getirilen Türkmen aşiretlerinin yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmesidir. Özellikle anlaşmazlık bulunan aşiretlerin birini yerleştirilmesi, Anadolu’daki çatışmaları önlemiştir. Yerleştirilen Türkmenlerden bir süre vergi alınmaz ve geri dönmelerine izin verilmezdi.

KAYNAKLAR
1. Osmanlı İmparatorluğu'nda aşiretleri iskan teşebbüsü (Dr.Cengiz ORHONLU).
2. XVIII.YÜZYILDA Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi.
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:39 Sebep: İç başlık düzeni!!


_KleopatrA_
16 Kasım 2009 19:59       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
İskan; beşeri yerleşim anlamına gelmektedir. İskan politikasının amacı fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktır. Bu amaç, hem fetihlerin sağlam ve kalıcı olmasını hem de fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlamaktır. İskan politikası fethedilen yerlerde sorun çıkma ihtimali olan ailelerin Anadolu’ya göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak için kurulmuştur.
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:37 Sebep: Alıntı soru kaldırıldı!
Misafir
1 Aralık 2009 22:45       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İskan siyasetini ilk kim uygulamıştır?
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:38 Sebep: Soru düzeni!
1 Aralık 2009 22:56       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı

İskan siyasetini ilk kim uygulamıştır?

Osmanlı Devleti, Anadolu ve Rumeli'ye geçişlerde iskan politikası uygulamıştır.İskan politikasını ilk uygulayan Osmanlı padişahı Orhan Bey'dir!
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:37
Misafir tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
30 Kasım 2010 17:16       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı İskan Politikasının amacı nedir?
Misafir
7 Ekim 2012 18:02       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Peki bu çözüm işe yaramış mıdır?
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:35 Sebep: Soru düzeni!
8 Ekim 2012 10:45       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
Alıntı

Peki bu çözüm işe yaramış mıdır?

İzlenen iskan politikası sonucunda fethedilen bölgelerin elde tutulması kolaylaşmış ve bu bölgelerde yaşayan halk Türkleşerek Müslüman olmuştur.Balkanlarda yaşayan Hıristiyanlar ise Anadolu'ya yerleştirilerek devlete bağlılıkları sağlanmıştır. İskan politikası sayesinde göçebelikten yerleşik yaşama geçiş olmuştur!


Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:32
Misafir
14 Ekim 2012 16:11       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlının Fetih Politikası | Osmanlı İskan Politikası ve Hoş Görü Politikası
Bir uç beylik olan Osmanlının kısa sürede büyümesinin en önemli nedeni doğru adımlarla en iyi fetih politikasını uygulamasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı Devleti birçok fetih politikası uygulamıştır. Fetih politikalarının temelinde İslam dinini tüm dünyaya yayma fikri daima ön planda olmuştur. Osmanlı Devleti fetih politikası olarak öncelikle karşı tarafı uyarmayı ve İslam dinine daveti kullanmıştır. Eğer karşı taraf İslam dinini kabul etmezse ve Osmanlı Devleti himayesine girmezse fetih politikası olarak savaşa başlanır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeye sahip olunduğundan hem kara hem de deniz seferleri düzenlenerek fetih politikası gerçekleştirilir ve alınmak istenen yer alınır. Fethedilen topraklara Anadolu’dan göçmen olarak gelen Türkler yerleştirilir. Bu sayede hem Türklerin yerleşik hayata geçmesi sağlanır hem de sınır boylarındaki topraklar korunmuş olur. Osmanlının yapmış olduğu bu uygulamaya iskan politikası denilmektedir. Fethedilen yerlerde yaşayan yabancı azınlıklar ise ülkenin orta kısımlarına yerleştirilir. Ülkenin merkezine yerleştirilen bu kişilere dini özgürlük ve ticaret özgürlüğü verilmektedir. Kısacası Osmanlı Devleti yabancı azınlıklara da kendisini sevdirme çabasındadır. Osmanlının fetih politikasında hoş görü yatmaktadır. Fetret devri zamanında uzun süre padişahsız kalan bir ülkede hiçbir azınlığın isyan etmemesinin en büyük nedeni hoş görü politikasından kaynaklanmaktadır.
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:34 Sebep: Yazım yanlışı!
Misafir
22 Ekim 2012 15:51       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osman Bey Dönemi'nde uygulamaya geçmiş, Orhan Bey Dönemi'nde hız kazanmıştır.Fethedilen yerlerin Türkleşmesi için yapılan bir politikadır.
Son düzenleyen nötrino; 2 Aralık 2015 12:55 Sebep: Mesaj düzeni!Daha fazla sonuç:
İskan politikası nedir?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç