En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Ağustos 2016  Gösterim: 37.357  Cevap: 3

Vakanüvis nedir?

Misafir....
8 Ekim 2009 22:08       Mesaj #1
Misafir.... - avatarı
Ziyaretçi
Vakanüvis Nedir?
EN İYİ CEVABI Finn and Jake verdi
Osmanlı İmparatorluğu'nda olayları kaydetmekle görevli devlet memuru.

Vak'anüvisler, Dıvanıhümayun'a bağlı reisülküttabın emrinde çalışırlardı. Osmanlı Devleti'nde olayların resmî devlet görevlilerine yazdırılması Fatih devrinde başlar. Bu ilk resmî tarihçilerin adı "şehnameci"ydi. Bunlar daha çok padişahın resmî ve özel hayatını yazmakla görevliydiler. Osmanlı resmî tarihçilerine "vak'anüvis" adının verilmesi 17. yüzyılda başladı. İlkin Abdurrahman Paşa, 1648-1684 yılları arasındaki olayları kapsayan ve "Vak'ayiname" adını verdiği bir tarih yazdı.
Sponsorlu Bağlantılar

devamı bakınız>>>
Vakanüvis
Benzer Konular:


_AERYU_
3 Kasım 2012 08:56       Mesaj #2
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi.
Osmanlılarda zamanın olaylarını yazmakla görevlendirilen resmî tarihçinin sanı.

Kaynak:
Misafir
15 Ocak 2013 19:09       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Vakanüvis, olayları ve özellikle hükümdarların başından geçenleri kaydetmek ve böylece devletin resmi tarihini yazmakla görevlendirilen memur. Osmanlı Devletinde ilk vakanüvis Naima (1591 - 1659); yazdığı tarih yayınlanmış olan sonuncusuysa Lütfi Efendi (1825-1876)'dir.
Finn and Jake tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç