Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Şubat 2016  Gösterim: 63.916  Cevap: 21

Bir cisme etki eden dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler nedir?

Misafir
21 Ekim 2009 16:58       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir cisme etki eden kuvvetler, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler nasıl belirlenir, bir cisme etki eden dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerin vektörel gösterimi nasıldır?

Bir cisme etki eden dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri vektörel olarak gösterebilir misiniz?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetlerin Vektörlerle Gösterimi

Sağa 30 N ve sola 30 N (zıt yönde)!
 • <--------0--------->
 • ---------------------->R=0 (Bileşke kuvvet sıfırdır ve dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir)!
Sola 50 N ve sağa 20 N (zıt yönde olduğu için kuvvetlerin farkı alınır)!
 • <-----------0------------>
 • <--------------------------R=30 N (Bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır ve hareketi büyük kuvvet yönünde olup dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir)!

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 12:40 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!


fadedliver
21 Ekim 2009 17:15       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim “dengelenmiş kuvvetler”in etkisindedir
Cisme etki eden iki kuvvet vardır:
  • Sağa doğru 30 N
  • Sola doğru 30 N
Bu kuvvetlerin yönleri ters (zıt) olduğu için çıkarma işlemi yapılır:
30 – 30 = 0 (Bileşke kuvvet sıfırdır.)
Bileşke kuvvet sıfır Msn Clock olduğu için cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir ve hareketsizdir.

 • Bir cisme etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim“dengelenmemiş kuvvetler”in etkisindedir.
Cisme etki eden iki kuvvet vardır:
  • Sola doğru 50 N
  • Sağa doğru 20 N
Bu kuvvetlerin yönleri ters (zıt) olduğu için çıkarma işlemi yapılır:
50 – 20 = 30 N (Bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır.)
Bileşke kuvvet sıfırdan farklı olduğu için cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir ve hareket eder.

*** Cisme etki eden kuvvetler ters yönde ve farklı ise; cisim, büyük kuvvetin yönüne doğru hareket eder.
O halde bu cismin hareket yönü sola doğrudur.

Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 12:30 Sebep: Mesaj düzeni!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
28 Ekim 2009 15:25       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin cismin hızında ve hareket yönünde değişiklik meydana getirebileceğini örnek vererek açıklar mısınız?

Kuvvetin Cisimlerin Hareketlerindeki Etkisi
 • Kuvvet etki ettiği cisimlere hareket kazandırabilir!
 • Kuvvet cisimlerin hızlarını değiştirebilir!
 • Kuvvet hareket eden cisimlerin yönünü değiştirebilir!
 • Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir!
 • Kuvvetlerin cisimler üzerinde döndürme etkileri bulunur!
Kuvvetlerin Bileşkesi
 • Herhangi bir cisme birden fazla kuvvet uygulandığında cisme tek bir kuvvet uygulanıyormuş gibi olur. Burada bir nesneye etkiyen birden fazla kuvvetin etkisi söz konusudur. Bileşke kuvvet R ile gösterilir. Örneğin bir kişinin A noktasından B noktasına taşıdığı bir yükü taşımak için bir başka kişi yardım ederse bileşke kuvvet artacağından taşıma süresi kısalacaktır.veya bir cisme doğu yönünde 10 Newton kuvvet uygulanırken bu kuvvete zıt yönde 15 Newton kuvvet uygulandığında cisim ters yönde hareket edecektir. Bu özellikler kuvvetin bileşke kuvveti olarak bilinir!
Aynı Yönlü Kuvvetlerin Bileşkesi
 • Bir cisme aynı yönde ve aynı doğru boyunca etkiyen iki ve daha fazla kuvvetin birleşmesi ile bu kuvvetlerin bileşke kuvveti ortaya çıkar.Bileşkenin şiddeti kuvvetlerin toplam şiddetine eşittir.
 • Örneğin bir M kütlesine F1=15 Newton ve F2=25 Newton değerinde iki kuvvet aynı yönde etkidiğinde bileşke kuvvet => FBileşke=F1+F2=15+25=40 Newton olmuş olur!
Zıt Yönlü Kuvvetlerin Bileşkesi
 • Bir cisme aynı doğrultuda fakat ters yönde etkiyen iki kuvvetin bileşkesi şiddeti büyük olan kuvvet yönündedir. Bileşke kuvvet ise kuvvetlerin şiddetinin farkına eşit olur.Ters yönlü kuvvetler eşit şiddette olursa bileşke kuvvet sıfır olur. Örneğin yine bir M cismine etkiyen F1=25 Newton F2=30 Newton iki farklı fakat zıt yönlü kuvvetler incelendiğinde bu kuvvetler zıt yönlü olduklarından cismin hareket yönü şiddeti büyük olan kuvvet yönünde olacaktır.FBileşke=F1-F2=30-25=5 Newton olur. Bu cismin hareket yönü büyük kuvvet olan F2 yönündedir!
Konum ve Yer Değiştirme (Kuvvetin Harekete Etkisi)
 • Bir cismin konumu başlangıç olarak seçilen sabit bir noktaya göre alınır. Bu başlangıç noktasından cismin şu anda bulunduğu yere çizilen vektöre ise konum vektörü deniyordur. Cismin ilk bulunduğu noktadan bilinen başka bir noktaya ulaşmak için aldığı yola yer değiştirme deniyordur.Cismin son bulunduğu noktadan ilk bulunduğu nokta çıkarılarak yer değiştirme miktarı bulunmuş olur!
 • Yer değiştirme katedilen mesafeden farklıdır.Örneğin A noktasından hareket eden bir nesne B noktasına ulaşmak için doğrusal bir hareket yapmasa da yer değiştirmesi bir vektör oluşturacak şekilde doğrusaldır.Burada yerdeğiştirme katedilen mesafeden bağımsızdır.Örneğin katedilen mesafe 500 metre, yer değiştirme ise 200 metre olabilir!
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 13:02
9 Kasım 2009 11:58       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Hangisi vektörel bir büyüklüktür?

A) Sıcaklık
B) Kütle
C) Zaman
D) Yer değiştirme
E) Uzunluk

 • Vektörel büyüklük yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere denir.Vektörel büyüklükler yönü, başlangıç noktası ve geçtiği nokta tanımlanan bir vektörle tanımlanır. Vektörün uzunluğu ise onun şiddetini yani büyüklüğünü gösterir. Kuvvet, Yer Değiştirme, Konum, Hız, Ağırlık...vs gibi nicelikler vektörel bir büyüklüktür!
 • Skaler büyüklükler ise yönü ve doğrultusu olmayan sadece miktar ile ifade edilebilen büyüklüklerdir. Sıcaklık, Hacim, Kütle, Zaman, Yol...vs gibi nicelikler skaler büyüklüklere örnektir.Buna göre verilen seçeneklerden yer değiştirme vektörel büyüklüğe giriyordur!
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 13:20
2 Aralık 2009 20:09       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet nedir?

 • Dengelenmiş kuvvet, kuvvetlerin eşit fakat birbirine zıt yönde olmaları şeklinde tanımlanır.Dengelenmemiş kuvvet ise kuvvetlerden birinin diğerinden büyük olması durumudur. Hareket, zıt kuvvetlerin dengelenmediği durumda ortaya çıkıyordur!
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 13:34
4 Aralık 2009 23:22       Mesaj #7
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bileşke kuvvet nasıl belirlenir?

 • Bileşke kuvvet dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlere göre değer alıyordur.Cisim dengelenmişse bileşke kuvvet sıfırdır, dengelenmemişse bileşke kuvvet büyük kuvvet yönündedir. Kısaca bileşke kuvveti oluşturan kuvvetler dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerdir!
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 13:32
14 Ocak 2010 14:15       Mesaj #8
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bileşke kuvvet nedir, nasıl tanımlanır?

 • Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvet bileşke kuvvet olarak tanımlanır.Duran cisimler her zaman bileşke kuvvet etkisinde ve yönünde hareket ederler.Cisimlerin hareket durumunu bileşke kuvvet belirliyordur.Bu nedenle cismin hareket yönünü belirlemek için öncelikle bileşke kuvvet bulunur!
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 13:29
Misafir
1 Şubat 2010 11:13       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Dengelenmiş kuvvet nedir?
Dengelenmiş kuvvet doğrultusu aynı, yönü zıt ve eşit kuvvettir.Dengelenmiş kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır.
Son düzenleyen nötrino; 4 Nisan 2015 13:54 Sebep: Mesaj düzeni!
Misafir
25 Kasım 2010 16:06       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Dengelenmiş Kuvvet & Dengelememiş Kuvvet
Kuvvet ve İvme

Çift Yönlü Kuvvetler

İki nesne birbirlerine karşı güç kullanırlar. Bu güç zıt yönlü fakat eşit büyüklüktedir.
Duvardan gelen güç ile arabanın gücü eşittir.


Dengelenmiş Kuvvetler

Eğer cisme uygulanan kuvvet bir başka kuvvet ile dengelenirse cisim hareket etmez. Eğer cisim hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder

Aracın ileriye doğru hareketine eşit değerde hava ve yoldan kaynaklanan sürtünme kuvveti vardır. Dolayısıyla araç sabit hızla hareketine devam eder.

Dengesiz Kuvvetler

Arabanın hızına uygulanan kuvvet değiştiğinde denge bozulur. Eğer arabanın hızı sürtünme kuvvetinden fazla ise araba ivme kazanır. Eğer sürtünme kuvveti arabanın hızından büyük ise araç yavaşlar.

Kuvvetler farklılığa bağlı olarak araç ya hızlanır ya da yavaşlar.

Duran bir cisme uygulanan kuvvet dengelenemiyorsa cisim o yönde harekete başlar.

Kuvvet, Kütle ve İvme

Nesnenin ivme kazanabilmesi için mutlaka kuvvetin dengelenmemiş olması gerekir. Daha fazla kuvvet uygulanırsa daha fazla ivme kazanılır.

Bir cismin ivme kazanmasında kütlesi de önemlidir.

Büyüklükleri farklı olan cisimlere eşit kuvvetler uygulanırsa kütlesi küçük olan daha büyük ivme kazanır.

Çift katlı otobüs ile mini bir arabanın itilmesini düşünün, iki aracı hızlandırabilmek için tabi ki otobüse çok daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir.Daha fazla sonuç:
cisimleri etki eden kuvvetler

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç