Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Ocak 2015  Gösterim: 34.188  Cevap: 7

Nükleik asitlerle ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?

Misafir
25 Ekim 2009 11:39       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Nükleik asitlerle ilgili sorular, nükleik asitlerle ilgili sorular ve çözümleri nelerdir, nükleik asit, nükleotid soruları nasıl çözülür?

Nükleik asitlerle ilgili çözümlü soru örneği verir misiniz?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Alıntı

Bir zincirinde 1600 nükleotit bulunan bir DNA molekülünde toplam adenin nükleotit sayısı 300'dür. Buna göre incelenen DNA'daki hidrojen bağı sayısı kaçtır?

Bir DNA sarmalında 1600 nükleotid var ise diğer sarmalda da aynı sayıda nükletid bulunur (çift sarmal). Böylece toplam nükletid sayısı 1600.2=3200'dür!
Adenin Nükleotidi Sayısı => 300
Timin Nükleotidi Sayısı => 300
Sponsorlu Bağlantılar
Sitozin Nükleotidi Sayısı => 1300
Guanin Nükleotidi Sayısı => 1300 olur ve toplam hidrojen bağı sayısı => 2.300 +3.1300=> 4500 bulunur ( Adenin ile Timin arasında 2, Guanin ile Sitozin arasında da 3 hidrojen bağı bulunuyordur)!


Alıntı

1000 nükleotitten oluşan bir DNA'da 100 sitozin nükleotidi varsa adenin nükleotid sayısının toplam nükleotit sayısına oranı nedir?

100 Sitozin nükleotidi var ise Guanin nükleotid sayısı da 100'dür.Toplam nükleotid sayısı 1000 olduğundan => 100-200=800 (toplam Adenin ve Timin nükleotidi sayısı). Bu işleme göre DNA sarmalında 400 Adenin ve 400 timin nükleotidi bulunmaktadır. İstenen oran => 400/1000 = 4/10 bulunur!
Son düzenleyen nötrino; 24 Haziran 2014 12:11 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!


Daisy-BT
25 Ekim 2009 12:17       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Nükleik Asitlerle ilgili sorular var mı?


Nükleik Asitler ve Protein Sentezi ile İlgili Sorular:


Soru 1:
         DNA 1. Zinciri
A T A A G S I
         DNA 2. Zinciri
II T S G A T A
         mRNA
A U A A G S U A U
A T A tRNA

Yukarıda DNA’dan başlayarak protein sentezine kadarki bilgi akışı görülmektedir. I, II, III, IV nolu bölgelerdeki nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
I II III IV
A) TAT TAT USG AUA
B) ATA ATA AGS UAA
C) UAU TAT AGS AUA
D) UAA UAU ASG UAA
E) AGS ATA UAU AGS
Cevap: A seçeneğidir.

Soru 2:
I. Tekrar tekrar kullanılma
II. Protein sentezinde görev yapma
III. Çekirdekte üretilme
IV. Nükleotidlerden oluşma
Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA, tRNA, rRNA) için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 3:
I. Zayıf H bağı bulundurma
II. İki nükleotit zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. 5 C’lu şeker bulundurma
Hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 4:
Aşağıdakilerin hangisinde nükleotid bulunmaz?
A) Virüs B) Ribozom C) rRNA D) Kloroplast E) Hormon
Cevap: E seçeneğidir.
Soru 5:
Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi
B) Nükleotitlerin sayı ve dizilişi
C) Yaşanılan ortamın farklı olması
D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması
E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 6:
I. Gen Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yandaki birimlerin
II. Adenin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
III. Nükleotid
IV. DNA
V. Kromozom
A) I, II, III, IV B) II, III, I, IV, V C) II, IV, III, I, V D) II, III, IV, V, I E) I, II, III ve IV
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 7:
I. Yalnızca DNA da bulunur
II. Karakterlerin aktarımını sağlar
III. Protein sentezi ile ilgili şifre verir
IV. rRNAyı sentezler
Gen ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve IV B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 8:
Biyokimyasal reaksiyonlarda enzim kullanılmasının canlıya sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sindirimi gerçekleştirme
B) Reaksiyonların kontrol edilmesini sağlama
C) Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırma
D) Canlıyı zararlı etkilere karşı koruma
E) Canlının besin üretmesini sağlama
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 9:
Besinlerle ilgili aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
Besin Adı Yapısını Oluşturan Birimler
A) Sakkaroz Glukoz + Fruktoz
B) Yağ 3 yağ Asidi + Gliserol
C) Protein n sayıda aminoasit
D) Maltoz Glukoz + Galaktoz
E) Mineraller İnorganik Maddeler
Cevap: D seçeneğidir.
Soru 10:
DNA’nın kendini eşlediği bir hücrede aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Gen sayısı artar
B) Ortamdaki nükleotid sayısı azalır
C) Riboz şekeri kullanımı artar
D) DNA zinciri açılır
E) DNA polimeraz enzimi iş görür
Cevap: C seçeneğidir.

Soru 11:
Hücrede bulunan moleküller ve yapılarını oluşturan bağlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein  Peptit bağları
B) DNA Ester bağları
C) ATP Fosfat bağları
D) Polisakkarit Glikozit bağları
E) Nükleik asitFosfat şeker bağları
Cevap: B seçeneğidir.

Soru 12:
Bir hücredeki nükleikasitlerin parçalanması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Riboz B) Adenin C) Fosfat D) Deoksiriboz E) Aminoasit
Cevap: E seçeneğidir.

Soru 13:
Mutasyon sonucu meydana gelen tahribatı gösteren aşağıdaki DNA birimlerinden hangisi kesinlikle tekrar onarılamaz?
A) - AT - B) - - C) - AT - D) - GC - E) - A -
- G - - - - TA - - CG - - G -
- C - - - - AT - - TA - - C -
- AT - - AT - - GC -

Misafir
3 Eylül 2011 22:11       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
4800 nükleotit bulunduran bir DNA sarmalında 400 adenın nükleotidi varsa kaç sitozin nükleotidi vardır?
Son düzenleyen nötrino; 24 Haziran 2014 12:17 Sebep: Soru düzeni!
5 Eylül 2011 10:19       Mesaj #4
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

4800 nükleotit bulunduran bir DNA sarmalında 400 adenın nükleotidi varsa kaç sitozin nükleotidi vardır?

DNA çift sarmaldan oluşan bir yapıdır Bu nedenle tek DNA sarmalında 400 Adenin nükleotidi varsa diğer tamamlayıcı sarmalda 400 Timin nükleotidi vardır =>A+T=800 çift sarmal olduğundan 800.2=1600 Adenin ve Timin nükleotidi vardır 4800-1600=3200=>Guanin ve sitozin nükleotidi bulunur Çift sarmal olduğundan 3200/2=1600 Bu nükleotidlerin 800 tanesi Guanin ve 800 tanesi sitozin nükleotidinden oluşuyordur Tüm nükleotid sayısı 4800 olan,tek bir DNA sarmalında 400 Adenin nükleotidi varsa, 800 sitozin nükleotidi vardır!
Son düzenleyen nötrino; 24 Haziran 2014 12:18
Misafir
2 Aralık 2011 21:49       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir zincirinde 1600 nükleotit bulunan bir DNA molekülünde toplam adenin nükleotit sayısı 300'dür. Buna göre incelenen DNA'daki hidrojen bağı sayısı kaçtır?
Son düzenleyen nötrino; 24 Haziran 2014 12:19 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
24 Aralık 2012 19:59       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1000 nükleotitten oluşan bir DNA'da 100 sitozin nükleotidi varsa adenin nükleotid sayısının toplam nükleotit sayısına oranı nedir?
Son düzenleyen nötrino; 24 Haziran 2014 12:21 Sebep: Soru düzeni!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #7 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
18 Ocak 2015 13:04       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

4800 nükleotit bulunduran bir DNA sarmalında 400 adenın nükleotidi varsa kaç sitozin nükleotidi vardır?

Adenin sayısı Timin sayısına eşittir. Bu yüzden 400 Adenin bulunan DNA sarmalında 400 de Timin bulunur. 400+400--->800 4800-800--->4000(sitozin+guanin sayısı) Bizden sadece Sitozin sayısı istendiğine göre 4000/2--->2000 NOT: 4000 i 2 ye bölmemizin nedeni Sitozin ve Guanin sayısının birbirine eşit olmasıdır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç