Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Mart 2017  Gösterim: 40.697  Cevap: 6

Genleşme nedir, nasıl oluşur?

gülcan
13 Ocak 2009 17:15       Mesaj #1
gülcan - avatarı
Ziyaretçi
Genleşme ne demektir, maddeler nasıl genleşir?
Katılarda genleşme, boyca, yüzeyce, hacimce genleşme nedir, nasıl gerçekleşir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Elektrik ve telefon telleri yazın genleşerek sarkar. Kışın ise kalınlaşarak gergin hale gelir. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında bir çekim kuvveti vardır. Katılarda bu kuvvetler çok büyük olduğundan, tanecikler sadece titreşim halindedirler!

Eğer maddeye ısı enerjisi verilerek sıcaklığı arttırılırsa taneciklerin kinetik enerjileri artar. Bunun sonucunda tanecikler birbirlerinden uzaklaşır ve maddenin boyutları büyür. Madde soğuduğunda ise taneciklerin hareketi yavaşlayacağından tanecikler birbirlerine yaklaşır ve maddenin boyutları küçülür.Kısaca ısıtılan cisimlerin hacimlerinde meydana gelen artışa genleşme denir.Isı veren cisimlerin hacimlerinde meydana gelen küçülmeye de büzülme denir!
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen perlina; 6 Mart 2017 18:31


fadedliver
13 Ocak 2009 17:19       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Genleşme, genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır.Katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; dolayısıyla, kinetik enerjisi artan tanecikler daha şiddetle çalkalanır ve daha geniş alana yayılmaya çalışırlar; yani sıcaklığı yükselen cisim (katı,sıvı, gaz) aynı zamanda genleşir.
Katılarda genleşme
Dışarıdan ısı alan maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı artar. Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olay genleşme adı ile anılır. Tersine olarak madde dışarıya ısı verdiğinde (madde soğutulduğunda) maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı azalır ve maddenin hacmi küçülür. Ayırt edici özelliktir.
Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden tren raylarının eklenti yerlerinde boşluklar bırakılır, köprüler demir makaralar üzerine oturtulur. Çevremizdeki bu tür yapıları gözlemleyerek genleşme ile ilgili bir çok örnekler bulabiliriz

Boyca Genleşme
Bir metal çubuğun ısıtılmadan önceki ilk boyu, l0 olsun. Bu metal çubuğu ısıttığımızda boyu uzayarak son boyu l olur. Boyca uzama miktarı (Δl);
ΔL =l-l0 = L0.λ.Δt bağıntısıyla bulunur.
Burada, l0 :Metalin ilk boyu. λ:Metalin boyca genleşme katsayısı. Δt = tson-tilk : Metalin ısıtılmadan önceki sıcaklığı ile ısıtıldıktan sonraki sıcaklığının farkıdır.

Yüzeyce genişleme
Bir metal levhanın ısıtılmadan önceki ilk yüzeyi S0 olsun. Bu metal levhayı ısıttığımızda, yüzey artarak son yüzeyi S olur.
ΔS = S-S0.2 λ.Δt bağıntısıyla hesap edilir.
Burada; S0:Metalin ilk yüzü. 2λ:Yüzeyce genleşme katsayısı (Boyca genleşmenin iki katıdır.) Δt = tson-tilk Msn Confusedıcaklık farkıdır

Hacimce genişleme

Metal bir kürenin ısıtılmadan önceki ilk hacmi V0 olsun.Bu metal küreyi ısıttığımızda son hacmi V olur. Hacimce genleşme miktarı ΔV,
ΔV = V-V0 =V0.3λ.Δt bağıntısıyla hesap edilir.Burada; V0:Metal kürenin ilk hacmi. 3λ:Hacimce genleşme katsayısı (Dikkat edilirse boyca genleşme katsayısının üç katıdır.) Δt = tson-tilk : Sıcaklık farkıdır.

Sıvılarda genleşme

Sıvıların ısıtılmadaki davranışlarını, katılarda olduğu gibi inceleyemeyiz. Çünkü, sıvıları katılar gibi şekillendirmek, örneğin boru haline getirmek imkansızdır. Bu yüzden, sıvıların, bir kap içinde incelenmeleri gerekir. Ayırt edici özelliktir.
Sıvıların genleşmesinden sıvılı termometrelerde, sıcak su kazanlarında, termosifonlarda ve kalorifer sistemlerinde yararlanılır. Sıvıların genleşme miktarı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
ΔV = V. a. Δt
Bağıntıda ΔV sıvının hacimce genleşme miktarı, V sıvının ilk hacmi, a sıvının hacimce genleşme katsayısıdır.Suların %1,7 side yag icermektedir.

Gazlarda genleşme

Gazlarda da hacmin, katı ve sıvılarda olduğu gibi sıcaklıkla arttığı kanıtını vermekte. Sıcaklıkla genleşme, gazdan gaza değişmemektedir. Ayırt edici özellik değildir


Son düzenleyen nötrino; 28 Ocak 2016 19:55 Sebep: TEKRAR İÇERİK!!
Misafir
26 Kasım 2009 10:33       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kışın elektrik telleri neden kısalır, yazın ise uzar?
Son düzenleyen nötrino; 28 Ocak 2016 19:42 Sebep: SORU DÜZENİ!!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
27 Şubat 2011 14:59       Mesaj #5
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Su borularının kışın patlaması büzülme midir yoksa genleşme mi?

Genleşme!
Son düzenleyen perlina; 6 Mart 2017 18:32
28 Ocak 2016 20:09       Mesaj #6
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

Bakır tel genleşir mi, neden?

Bakır tel sıcaklığın etkisiyle uzar ve boyca genleşir!
Son düzenleyen perlina; 6 Mart 2017 18:32
Misafir
6 Mart 2017 17:51       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Genleşme bir cismin büyümesidir.Bir cismin küçüldüğünü fark edersek o zaman o cismi ısıtırız (sıcak suyun içine koyarız).eğer o cisim fazla büyük geliyorsa soğuk suyun içine koyarız.Mesela bir kişinin yüzüğü parmağından çıkmıyor ise yüzüğü sıcak suda bekletiriz.


Daha fazla sonuç:
genleşme nasıl olur

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç