Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Ocak 2017  Gösterim: 68.125  Cevap: 4

Günlük hayatta matematiğin önemi nedir?

Misafir
8 Aralık 2009 20:32       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Günlük hayatta matematiğin önemi nedir?
EN İYİ CEVABI _Yağmur_ verdi

Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Önemi Nedir?


Matematik soyut kavramlar ile inşa edilen düzenli ve kesin biçimi ile alışkın olduğumuz günlük düşünce esasına dayanır. Bize yabancı gelen düşüncenin kendisi değil, düşüncemizi ifade eden özel simgelerdir.

Sponsorlu Bağlantılar
Matematik, ele alınan bilgiyi ya da problemlerin çözümlerini içeren yolları buluşçu düşünceye dayalı sistematik bilgi olarak ifade etmemizi sağlayan bir evrensel dil, evrensel kültür ve bir teknolojidir.

Matematik aslında bizi en kesin ve en hızlı biçimde sonuca gö türen etkin bir yazılım teknolojisi, diğer şekli ile bir programlama dilidir.

Alıntıdaki Ek 61294
Matematik, bilimsel düşüncenin temelidir. Bilim dili olarak adlandırılır. İçinde yaşadığımız çevre ve dünyayı algılamamıza katkı sağlar. Bizler ancak anladıklarımızı matematik ile şekillendirebiliriz. George Polya’nın “Matematik problem çözme sanatıdır.” tanımı matematiğin derinliklerindeki o yüce güzelliği okuyucularla buluşturması bakımından oldukça önemlidir.

Matematik, bir çok çocuk tarafından zor olduğu gerekçesiyle pek sevilen bir ders olmasa da matematiksiz bir günlük hayat düşünülemez. Tarih boyunca matematik bilimi hayatımızda her zaman büyük bir yer tutmuş ve dünya döndükçe de tutmaya devam edecektir.

Peki matematik olmasaydı günlük yaşamımız nasıl olurdu?

 • Matematik olmadan bu dünya olmaz, başka bir dünyada yaşardık.
 • Öncelikle matematik olmasaydı, bindiğimiz otomobiller, uçaklar ve gemiler olamazdı, olsalar bile düzgün çalışamazlardı çünkü bu sistemlerin çoğu matematiksel hesaplarla oluşturulmuştur.
 • Matematik olmasaydı, bir yılı 365 güne, günü 24 saate, saati 60 dakikaya, dakikayı da 60 saniyeye ayıramazdık, zaman özelliğini kullanamaz, gelişi güzel yaşamak zorunda kalırdık, hiç kimse kaç yaşında olduğunu tam olarak söyleyemezdi.
 • Matematik olmasaydı, yaptığımız alışverişlerde para üstünü alamazdık, aldığımız ürüne kaç para vereceğimizi hesaplayamaz idik, para hesaplarında işin içinden çıkamazdık.
 • Matematik olmasaydı spor karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenemezdik, kaç gol atıldı; kaç basket atıldı vb... hiç bir zaman bilemezdik.
 • Matematik olmasaydı boyumuzu, kilomuzu sayı cinsinden ifade edemezdik, ölçme ve değerlendirme yapamazdık. Hava sıcaklığı, bir dağın uzunluğu, bir gölün derinliği sayılarla ifade edilemezdi.
 • Örnekleri çoğaltabiliriz. Eğer matematik olmasaydı, insanlarda sayısal zeka gelişemez ve teknoloji bu kadar ilerleyemezdi, yalnızca tarih, edebiyat vb... sözel bilimler gelişebilirdi. Robotlar, uzay mekikleri, televizyon vb... hiç biri olamazdı. Çünkü bunların hepsi bir takım cebirsel hesaplamalar sonucu tasarlanan araç gereçlerdir.

Neden Matematik Öğreniriz?

Alıntıdaki Ek 61295

Matematik, öğrenme ve öğretme programlarında niçin vardır? Matematik, çocukların ve gençlerin hayatında neden hep önemli bir ders olmuştur? Bu soruların cevabı aynı zamanda matematik öğretiminin amacını da oluşturur.

Matematik öğretiminde amaç:

 • Matematiksel düşünce sistemini öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamak;
 • Bireysel olarak matematik çalışmaları ile gençleri geleceğe hazırlarken kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini sağlamak, gençlerin gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine imkan verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmek;
 • Matematiğin dayandığı esasların bazılarını anlayabilmek, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek; Matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu öğretmektir.
 • Matematik, akıp giden insanlığın ortak zekâsının anıtsal abidesidir. Yeter ki akıp giden bu enerjiyi iyi algılayabilelim ve anlayabilelim. Matematik eğitimi, matematiği öğrenme-öğretme sürecindeki çalışmaları kapsar. Bu süreçteki bütün etkinlikler, zihinsel becerilerin kazandırılmasına dayalıdır. Öğrencilerin matematiksel tutum ve becerileri kazanmaları; matematiksel kavram ve kavramsal yapıları zihinde yapılandırmalarına bağlıdır.
 • Matematik , bireylere fizik sel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri donanımı sağlar;
 • Bireylere çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde bulunabilecekleri ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır;
 • Buluşçu düşünmeyi kolaylaştırır ve kişilerin estetik gelişimini sağlar. Bunun yanı sıra, bireylerin akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır.
-derlemedir.

Son düzenleyen Safi; 13 Ocak 2017 17:15


_KleopatrA_
8 Aralık 2009 20:36       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Matematiğin amaçlarını ve etkilerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz:
Günlük Yaşamda;
 • Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme
 • Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme
 • Açık ve kesin anlatım gücü kazanma
 • Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme
 • Yeni düşünceleri kabule hazır olma
 • Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma
Eğitim Hayatında;
 • Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme
 • Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilme
 • Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilme
 • Özgün düşünebilme ve araştırabilme
 • Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme.
 • Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanın doğasını ve sınırlılıklarını kavrama
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurma alışkanlığı geliştirme
 • Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirme
 • Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayar kullanmayı öğrenerek matematiksel iletişim kurma
 • Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirme
Günlük yaşam ve eğitim hayatı şeklinde gruplara ayrılmasına rağmen matematik hayatın her alnında kullanıldığı için grupların birbirinden kesin sınırlar dahilinde ayrılması zordur.
Bununla birlikte, toplumlarda matematikle ilgili bazı efsaneler yaratılmış olup bunların bazıları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
 • Matematik yapmak, doğru yanıtı elde etmektir.
 • Tüm yararlı matematik, yıllar önce keşfedilmiştir.
 • Matematikte başarılı olmak daha çok doğuştan yeteneklere bağlıdır çok çalışmaya değil.
 • Çok iş, az matematik gerektirir.
 • Bayanlar matematikte daha az yeteneklidir.
Bu tür soruların yanıtını, matematik eğitimcileri uzun süre araştırmış, efsanelerin geçerli olmadığı görülmüştür.

Matematik Hangi Alanlarda Karşımıza Çıkmaktadır?


Matematiğin bireyi ve toplumu hangi işlevleriyle, nasıl etkilediğini bilmek gerekliliği kaçınılmazdır.
Matematik, gelişmesini her yönde sürdürmektedir ve bu anlamda çok canlıdır. Son iki yüzyıl boyunca görünümünü oldukça değiştirmiş olmasına karşın; geçmişinden hiçbir şeyi yadsımamıştır. Evkleides teoremlerini içeren önermeler, günümüzde de teorileri olarak kalmıştır. Olsa olsa tuttukları yer değişiktir. Günümüzde matematik kendi dinamiğinin yanı sıra başka bilimlerle arasındaki etkileşim nedeniyle çok hızlı bir gelişme göstermektedir. XlX. yüzyıl içinde matematikte görülen hızlı ve olağanüstü gelişmeler, aynı zamanda felsefî nitelikler de taşımaktadır. Genel düşünce ve çözümlere önem vermektedir. ‘XX.yüzyıl matematiği eski ve klasik yapıyı hemen hemen her dalda değiştirecek yeni ve geniş ufuklara açılmıştır. Bu arada “Modern Matematik” denilen çok gelişmiş; o ölçüde de basitleşmiş, kolaylaşmış yeni bir matematik şekli ortaya çıkmıştır. Uzay yolculuklarının çok rakamlı hesapları, ancak bu yöntemle yapılabilmektedir. “Elektronik Beyin” denilen bilgisayar makineleri de bu esasa göre kurulmuştur.

Bilgisayarların geliştirilmesiyle hesaplamalar için gereken süreler kısalmıştır. Astronomi ölçüleri ve zamanın belirlenmesiyle ilgili hesapların doğruluk derecesi arttıkça, denizcilik ve haritacılık da gelişti, zaman içinde matematik daha iyi gemilerin, lokomotiflerin, otomobillerin ve sonunda da uçakların tasarımı için kullanıldı. Radar sistemlerinin tasarımında aya ve bazı gezegenlere roket gönderilmesinde de matematikten yararlanıldı. İşte bu birkaç örnek matematiğin yeni gelişimini bize gösterir.

Okullarımızda, matematiğin yaşamın bir parçası olduğu öğrenciye hissettirilmelidir. Öğrendiği bilgileri yaşamına uygulayabilmelidir. Öğretim sistemimizde sanki gelenekleşen yanlış düşünceler vardır. Matematiği aile olarak, öğretmen olarak, okul olarak çoğunlukla yanlış yorumluyoruz. Zekâ ve yeteneğin asıl ölçeği olarak görüyoruz. Oysa matematik de, diğerleri gibi öğrenilmesi gereken bilgilerdendir. Öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre az ya da çok öğretilmelidir. Başka bir deyişle; matematiği ürkütücü kılan psikolojik nedenler öncelikle giderilmelidir.

‘Çocuk psikolojisi üzerinde çalışanlar, çocukların özellikle ilkokulda matematiğe karşı tavır aldıklarını belirtiyorlar. Sorun, hem işlevsellik hem de yöntem sorunudur. Özellikle temel eğitimde öğrenci, öğrendiği bilgileri kullanabilmelidir. Çocuk, günlük hayatında bin bir türlü matematik işlemi ile karşı karşıyadır. Matematiğin sağladığı olanaklarla kavramsal düşünecektir.’(2)
Matematik dersinin her basamakta hayat için olması zorunludur. Yeni yetişen kuşaklara matematiksel görüş, matematiksel düşünüş vermek artık bir zorunluluktur. Matematiği bir eğitim olgusu olarak düşünmek gerekir ve matematiği diğer derslerle paralel yürütmenin de önemini bilmek gereklidir.

Matematik, “İnsanca” yaşamayı, öğretmeyi hedefler. Öğrencilerin analiz, sentez, kavrama, tümdengelim, tümevarım gibi akıl yürütmelerine olanak sağlar. Öğrencilerin kararlı, düzenli ve sistemli olmalarına yardım eder. Öğrencileri ön yargılardan uzak tutar, sabırlı olmayı öğretir. Edinilen bilgilerin günlük yaşama geçirilmesine etkin olur. Yorum güçlerini geliştirir. Edinilen bilgileri fen ve sosyal bilimlere transfer etme olanağını sağlar. Zihin ve yetenek gelişmesine yardımcı olur.
Matematikte düzenli, planlı ve sabırlı çalışma ile başarılı olunabilir. Soruları çözerken çağrışım, benzerlik yorumlara yer verilmeli, çok uygulama yapılmalıdır. Verimli etkin çalışma ile düzenli tekrar teknikleri kullanılmalıdır, hedef belirlenmeli, program yapılarak kararlı bir biçimde uygulanmalı, başarılı olunacağına inanılmalıdır.

‘İnsanoğlu binlerce yıl boyunca, doğa olaylarını açıklamaya, içinde yaşadığı evreni bilmeye ve doğaya egemen olmaya çabalamaktadır. Bu çabada onun en sağlam aracı, matematiktir. Doğaüstü görünen pek çok olayın açıklaması yine matematikle verilebilmiştir. Ve yine temel yapısı matematiğe dayanan elektrik ve magnetizma kuramı olmadan; radyolarımız çalmaz, televizyonlarımız göstermez, evlerimiz aydınlanmaz, fabrikalarımıza enerji akmaz, röntgen aygıtı çalışmaz, haberleşme ağı kurulamazdı.’

İnsanlar ufkunu ne kadar geliştirirlerse, matematik de hiç durmadan gelişimini devam ettirecektir. Toplum; bu yeni gelişmeler ve eğilimler sayesinde matematiği daha da geliştirip ondan daha fazla yararlanma olanağını elde edecek ve matematik diğer bilimlerde anahtar görevi görmeye devam edecektir. Süregelen tarihi sürecinde Matematiğin amacının insanların doğuştan getirdiği düşünme kabiliyetini geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Matematik, bizlere bir kısım bilgiler kazandırarak karşılaşacağımız olay ve problemlerde inceleme, araştırma ve karşılaştırmalar yaptırarak, düzenli ve dikkatli olmamızı, mantıklı düşünmemizi ve her konuda doğruyu bulmamızı sağlar. Problemleri çözerken değişik bağlantıları bulmak insana heyecan verir. Böylece insanda yeni şeyler bulma arzusu doğar. Bütün bilimlerin doğması ve gelişmesi insandaki bu arzudan doğmuş bu da matematik yardımıyla olmuştur. Bu sebeple bütün bilim dallarında matematikten yararlanılır. Matematik nitelikleri değil nicelikleri konu edinir, fakat niteliği bulunan her şeyin sayılabilir ve ölçülebilir olması, matematiğin fen bilimleri ve teknolojinin yanında değil sosyal bilimlerde de vazgeçilmez olmasını sağlamıştır. Bu yüzden matematik her öğrencinin öğrenmesi gereken bir bilimdir.

Temel matematik bilgi ve becerileri edinmemiş bireyin yaşantısını sürdürmede, özgürleşmekte ve yaşam boyu öğrenme sürecinde çeşitli sorunları olacaktır. Bu nedenle hayatın içinden gelen matematiği yine hayatımızı kolaylaştırmak için hayata katarız.
‘Günlük yaşantımızda, okulda ve iş dünyasında matematiğin önemi ve gerekliliği yadsınmamaktadır. Bunun kanıtı, ilköğretimin ilk yıllarından başlayarak zorunlu eğitim süresi içinde öğretim programlarında matematik derslerine zaman çizelgesinde yer verilir; bir üst okulların veya bir mesleğe giriş sınavlarında bir takım matematik soruları sorulur. Bunun, kuşkusuz, bir dizi önemli ve tartışmasız kabul edilen nedenleri vardır. Bunlardan biri, matematiğin güncel yaşamda, düşünme ve karar vermede vazgeçilmez zihinsel etkinlikler içermesi iken diğer bir nedeni de matematiğin bilimsel çalışmalarda ortak dil ve araç olmasıdır. Ancak, başta matematikten ne anlaşıldığı olmak üzere okullarda neyin, niçin, ne ölçüde ve nasıl öğrenme-öğrenme konusu olacağı, sürekli tartışma konusu olmaktadır.’

‘İnsanlar günlük yaşamda sık sık aritmetikten yararlanmakla birlikte üzerinde hemen hemen hiç düşünmezler. Örneğin; günlük dilde kullandığımız birçok sözcüğün anlamını da pek bilmeyiz. Sorulursa şaşırırız, bocalarız. Aslında düşünmeden yaptığımız birçok davranışın nedenlerini de araştırmayız. Herhangi bir şey satın alan biri ödediği ücreti ve geri aldığı para üstünü sayarken ticaretin başladığı dönemden beri kullanılan bilgileri kullandığını fark etmez bile, temel toplama ve eşitlik kavramlarını kullandığını düşünmez.’

Pazarda alışveriş yaparken, arsasını ölçerken, borsaya bakıp hissesinin değerinin artış miktarını hesaplarken, kişi bilinçli bir şekilde matematik yapmakta, matematik becerilerini ve bilgilerini kullanmaktadır.
Son düzenleyen Safi; 13 Ocak 2017 17:18
Misafir
30 Aralık 2011 19:39       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Matematik Dersini Niçin Öğreniyoruz
Öğrencilerin matematik dersinde edinmeleri amaçlanan beceriler:
Bilgi birkimini kullanarak karşılaştıkları problemleri tanımlamayı, ne tür stratejiler kullanması gerektiğini, ne gibi hataları neden yaptığını belirlemeyi, neden-sonuç ilişkisini daha kolay kurmayı, çözüm yolları üretmeyi, gerektiğinde problemi parçalara ayırıp tek tek çözümler geliştirmeyi kavrarlar.
 • Bilgiyi kullanma yeteneklerini geliştirirler.
 • Matematik dilini günlük yaşamlarında kullanır ve farkında olmadan kullandığı matematiksel becerileri de tanımlamayı öğrenirler.
 • Olaylara çok boyutta bakmaya alışırlar. Problemler karşısında farklı tutum ve çözüm yolları geliştirme becerileri geliştirirler.
 • Başka bilim alanları ve sanatla matematiğin ilişkisini görürler.
 • Hedefler
 • Evrendeki geometrik yapı ile sayılar arasında kurulan bağın niteliğini inceleyerek, doğanın matematik yapısını göstermek.
 • Fiziksel evrendeki problemlerden matematiksel modeller oluşturmak.
Modellerden hareketle çeşitli aksiyom sistemlerinin ve uzayların varlığını sezdirmek. Basit aksiyomları bir sıra içinde tanıtmak ve mantık kurallarından yararlanılarak ispatlama metodlarını öğretmek, böylece doğru düşünmenin bir düzenle gelişebileceğini göstermek. Öğrencilerin düşüncelerinin verimini arttırma yönünden;
İnceleme ve araştırma merakı uyandırmayı;
 • Öğrendiklerini şema halinde ifade edebilmeyi;
 • Düzenli, dikkatli ve sabırlı olmayı;
 • Düşünceleri düzene sokmayı;
 • Tarafsız olmayı, peşin hükümden kaçınmayı, açık fikirli olmayı;
 • Bilginin yayılmasını arzu etmeyi;
 • Grup olarak çalışmanın verdiği fazladan gücün farkına varıp, gerektiğinde grup çalışması yapma becerisi edinmeyi öğrenirler.
Son düzenleyen Safi; 13 Ocak 2017 17:19
Misafir
16 Nisan 2012 18:01       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

aRkadaşLaR GünLük hayaTTa MaTemaTiqin önemi nediR ödevde soLeye ßiLiRmisiniz ??

Öncelikle kardeşim, Türkçe boşuna yok değil mi? Türkçe'yi düzgün kullanmak senin görevindir. Her neyse kardeş. Matematiğin önemiyle ilgili" Matematik olmasaydı neler olurdu?" başlığı altında bir şeyler yazabilirsin. Ve insanlığın üzerinde Matematiğin etkisini araştırabilirsin. Eminim ki, araştırma sonuçlarında çıkan sonuçlar seni tatmin edecek. Umarım yararım dokunur. Herkese hayırlı günler...
_Yağmur_ tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç