Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Haziran 2017  Gösterim: 86.170  Cevap: 3

Çevremizdeki ses kirliliğini azaltmak için gereken önlemler nelerdir?

misafir
28 Mart 2010 20:55       Mesaj #1
misafir - avatarı
Ziyaretçi
Çevremizdeki ses kirliliğini azaltmak için gereken önlemler nelerdir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi
GÜRÜLTÜ KONTROLÜ
Son 10-15 yılda büyük kentlerin gürültü oranında ortalama 15-20 dB şiddetinde bir artış olmuştur. İşitme sistemine zarar verebilen gürültü düzeyi uluslar arası standartlara göre 100-10000 Mz, 85 dB basınç düzeyindedir.
– Kaynakta kontrol
Sponsorlu Bağlantılar
– Çevrede kontrol
– Alıcıda kontrol

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Kaynakta kontrol:
Kaynaktan çıkan sesin şiddeti düşürülür.
Kaynağın yapısal tasarım ve yapım; işletilme ve çalıştırılma (işleme tekniği, işleme zamanı ve süre olarak) ve bakım ve onarımı.
Araçlara uygun susturucu takılması, havalı ve anormal ses çıkartan kornaların yasaklanması vb.

Çevrede kontrol:
Sesin yolu kapatılır.
– Kent ve ulaşım planlaması, fiziksel önlemler,
– yapı elemanı ve bileşenlerinin tasarımı
– malzeme seçimi,
– kayağın bulunduğu mekanın tasarımı.
– Binaların yola göre uzaklığı ve yüksekliği, duvar özelliği,
– çift cam vs gürültüyü en az 30 dB azaltır.

Şehir planlaması:
Kent Merkezlerinde yerleşim yerlerinin seçimi, bina grubu planlaması
– Sesi emme ve yansıtma özelliğinden dolayı bitkilerin, özellikle de ağaçların önemli bir rolü vardır.
– İki yol arasına çalı ve ağaç karışımı bitki,
– Cadde ve yol kenarına kısa bitkiler,
– Kaldırım tarafına daha uzun ağaçlar dikilir
– Hava alanı ve otoyol çevrelerinde yeşil kuşak oluşturulması hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesinde önemlidir.

Gürültülü iş yerlerinin
(ekmek fabrikası , terzihane, lokanta boru marangoz atelyesi, kaportacı ve tamirciler, müzik marketler vs) apartman alt katlarına ya da konutlara çok yakın yerlere yapılması engellenmeli.
• Kent planları ve imar izinlerinin verilmesinde Gürültü Kontrol yönetmeliğinin uygulanması
• Motorlu taşıtlasın susturucusuz trafiğe çıkarılmaması,
• Konut alanlarında, sağlık tesisleri ve dinlenme yerlerinin yakınlarında ve eğitim alanlarında ağır vasıtaların belli saatlerde geçmesine izin verilmemesi
• Korna veya başka uyarıcıların lüzumlu alanlarda kullanılması ve gereksiz yere kullanılmaması
• Demiryollarında lokomotiflere susturucu takılması, lokomotif tekerleklerinin ve rayların sık sık kontrolü ve yağlanması
• Yerleşme yerlerinde lokomotif sürücülerinin birbirlerine sinyal vermelerinin yasaklanması
• Gürültüye duyarlı alanların iyi bir kent planlaması ile trafiği yoğun olan bölgelerden uzakta kurulması
• Kavşak ve trafik ışıklarında gerekli düzenlemeler yapılarak trafiğin duraksız akışının sağlanması (yeşil Dalga)
• Yol ve bina inşaatı işlerinde kullanılan aletlerin konut bölgelerinde ve gürültüye duyarlı bölgelerde belli saatlerde çalışmasına izin verilmesi, tatil günleri ve akşam saatlerinde kullanılmasının önlenmesi
• Havaalanı çevresindeki yerleşimlerin uçak gürültüsünden rahatsız olmaması için uçaklara belli saatlerde ve az gürültülü kalkış ve inişlerin sağlanması
• Yerleşim yerlerinde, yapıların içinde ses yalıtımı yapılması
• Gerek kamuoyunun açık yerlerde (gazino, lunapark, diskotek, sinema, düğün salonları vs.) gerekse yerleşim alanlarında elektronik olarak yükseltilerin müzik seslerinin, civardaki insanları rahatsız edecek boyutta olmaması
• Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin oturma yerlerinde ve gürültüye duyarlı bölgelerde rahatsızlık verecek şekilde olmaması
• İşyerlerinde gürültü yönetmeliğine göre çalışanın maruz kalacağı gürültü seviyesine uyulması ve işyerlerinde gürültünün minimum düzeye indirilmesi

Alıcıda kontrol:

Sesi alan korunur.
• Kullanıcıların eğitimi,
• kişisel korunma, etkilenme süresi kontrolü,
• yakın çevrede maskeleme.
• Dış kulak yoluna konulan poliüretan tıkaçlar düşük frekanslarda 25 dB, yüksek frekanslarda 40dB e kadar sesin şiddetini azaltır.

aşama kalitemizi bozmadan alacağımız basit önlemlerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yapan gürültü kirliliğini önleyebiliriz.
 • Düğün, sünnet, v.b. toplu merasimlerde, çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta ve bebekleri düşünerek, aşırı gürültülü müzik çalmayalım ya da kapalı ve ses yalıtımlı mekanları seçelim.
 • İşyerlerindeki gürültünün dışarı taşımasını önleyecek ses yalıtımlarını yapalım, yapmayanları uyaralım.
 • Evlerimizde kullandığımız TV ve müzik aletlerinin sesini sadece kendi duyabileceğimiz kadar açalım.
 • Çevremizdeki insanları rahatsız edecek gereksiz gürültülerden kaçınalım.
 • Gereksiz yere korna çalmayalım.
 • Patlak egzozlarımızı hemen tamir ettirelim.
 • Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptıralım.
 • Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınalım ve insanca yaşamak için birbirimizin haklarına saygı gösterelim.
 • Bina içerisindeki ayak sesleri ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirleri alalım.
 • Evlerde yapılacak kutlamalarda komşuları rahatsız edici gürültülerden kaçınalım.
 • Çevre Kanununun 14. maddesi kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh salığını bozacak şekilde "Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen standartlar üzerinde gürültü çıkarılmasını yasaklanmıştır. u konu hakkındaki şikayetleri Valiliklere bildirebilirsiniz.
 • "İnsanların dinlenmeye ihtiyaç duyduğu tatil beldeleri ve piknik yerlerinde aşın gürültü yapmak, yüksek sesli müzik dinlemek bir kültür noksanlığı olduğu gibi, aynı zamanda sağlıksız bir davranıştır.
 • Gürültünün strese ve de bir çok hastalıklara sebep olduğunu unutmayalım.
DEVAMI Gürültü Kirliliği
Son düzenleyen Safi; 15 Haziran 2017 01:35


Daisy-BT
2 Nisan 2010 17:34       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Gürültü kirliği ya da ses kirliliği, insan veya hayvan yaşamını olumsuz etkileyen, dengesini bozan her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı ses oluşumudur. Gürültü kirliliğinin en yaygın biçimlerinden biri, özellikle motorlu araçların neden olduğu kirliliktir.
Dünya çapında en yaygın gürültü türü ulaşım sistemlerinden kaynaklanır. Motorlu araçların yanısıra uçak ve demiryolu araçlarının yarattığı gürültü de önemli bir yer tutar. Şehir planlamacılığında yanlışlar yapılması sanayi ve yerleşim alanlarının birbirine bitişmesine neden olabilir ve sonuç olarak sanayi alanının yarattığı gürültü kirliği komşu yerleşim birimlerinde yaşayanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Gürültü kirliği yaratan diğer etmenler arasında araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalar ile ev âletleri, fabrika makineleri, yapım ve onarım çalışmaları, ses çıkaran hayvanlar, ses sistemleri, hoparlörler ve konuşmakta olan insanlar sayılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar
İnsan sağlığına etkileri

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri hem sağlıksal hem davranışsal yönde ortaya çıkabilir. Genel olarak, "gürültü" olarak adlandırılan her türlü ses insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. İstenmeyen bu sesler sinir, saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğuldaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir.
Bu sonuçlar içinde, stres ve hipertansiyon ciddi sağlık sorunlarına kapı açabilirken, kulak çınlamaları ve uğuldamaları unutkanlığa, ciddi ruhsal bunalımlara ve kimi zaman panik ataklara neden olabilir.

Olumsuz etkilerini azaltmak için:
 • Ulaşım araçlarına çıkardığı sesi azaltmak için gereken filtrelemeler yapılmalı,
 • Korna çalmak daha kesin kurallarla yasaklanmalı,
 • Eğlence yerlerinde ve konutlarda çevreye saygı çercevesi aşılmadan gürültü ayarlaması kontrol edilmeli,
 • Evdeki her türlü cihazın çıkardığı gürültüye göre uygun saatlerde kullanımı sağlanmalı,
 • Kalabalık yerlerde insanlar sesleri yükseltmeden konuşmalı,
 • Ev hayvanları gürültü kirliliğine neden oluyorsa toplu konutlarda beslenmemeli.
 • Konut yerleşim yerlerindeki gürültüye neden olan işyeri, tesis, ibadet yeri vb yerlerde ses denetimi yapılmalıdır.
 • Siren, silah gibi aşırı ses çıkaran aletler kullanılmamalı.

Son düzenleyen Safi; 15 Haziran 2017 01:39
Misafir
2 Mart 2014 14:11       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Gürültüyü Azaltmak İçin Alınacak Tedbirler
 • Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,
 • Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,
 • Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi yada konut alanlarında bu tür faaliyetlere izin verilmesinin yasaklanması,
 • İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza indirilmesi, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Gürültü Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir.)
 • Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması,
 • Yerleşim yerlerinde ve konutlarda Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin seslerinin rahatsızlık verecek seviyede yükseltilmemesi
 • Trafikte ki gürültüyü azaltmak için bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımanın yaygınlaştırılmasının sağlanması, (Bu durum aynı zamanda hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacaktır.)
 • Motorlu taşıtlarda ses yalıtımlarının yapılması sağlanmalı, özellikle küçük motor bisiklet türü araçlarda susturucuların kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.
 • Gürültünün yol açtığı rahatsızlık ve sağlıkla ilgili zararların önlenmesi için alınabilecek belirli tedbirler vardır. Bu tedbirler yönetmelikte belirtilen tablolardaki değerlerin aşılması durumunda söz konusu olurlar. Teknik, inşaatla ilgili ve işyerinde koruma ile ilgili bir takım tedbirler söz konusudur. Aslında gürültü unsuru şehir plancılığında, sanayi yerleşim yerlerinin seçiminde de göz önünde tutulmalıdır.
 • Tüm çevre kirliliği faktörlerinde olduğu gibi en uygun olan çözüm gürültüyü kaynağında önlemektir. Fakat bu her zaman ekonomik ve teknik açıdan mümkün olmayabilir. Gürültünün azaltılması için uygulanabilecek teknik ve organize önlemler aşağıda sıralanmıştır.
 • İşletmenizdeki duruma ve çerçeve şartlara göre bunlardan biri veya birkaçının kombinasyonu uygulanabilir. Gürültü ile mücadele çalışmaları ve gürültü seviyelerinin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmaları ile önlenebilir.
 • Yönetmelikte getirilen sınırlandırmalara ve yasaklamaları uyulması konusunda yine yönetmelikte yetki verilen kurumların üzerine düşeni eksiksiz yapması gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları halkı bilgilendirerek kamu kurumları ve halk arasında iletişimi ve denetimi sağlamalıdır.Özellikle belediyeler yeni oluşturan kentsel bölgelerde daha düzenli imar planların oluşturulmalarını sağlamalıdırlar.
 • Trafik gürültülerinin azaltılması için konut ve yolar arasında mesafelerin artırılması ve yeşillendirme çalışmaların yapılması birinci öncelik olmalıdır. Çok yoğun olan yollarda (otoban, çevre yolu ) görüntü kirliliği oluşturmayacak perdeleme çalışmaların yapılması sağlanmalıdır.
 • İmar planları kapsamında yeni yapılacak konutlarda daireler arasında ve konutlar ile dış ortamlar arsasında TSE standartlarına uygun gerekli izolasyonların yapılması zorunlu hale getirilmelidir.
 • Bu konutlarda izolasyon işlemlerinin TSE standartlarında olup olmadığı yetkili kurumlarca denetlenip ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra iskan verilmelidir.
 • Önemli ölçüde gürültü azalması sağlamak amacıyla yol ile alıcı arasındaki uzaklığın 30-40 m olması öngörülmektedir. Genel olarak da yol ile alıcı arasındaki mesafenin 2 kat arttırılmasının gürültü düzeyinde uzaklığa bağlı olarak 3 dBA azalma sağlayacağını söyleyebiliriz.
 • Diğer yandan konutlarda mantolama yapma zorunluluğu getirilmiştir. Belirli bir süre sonunda mantolama yapmayan bina kalmayacak. Bu sistem enerji kaybının önelnmesi yanında gürültünün de azaltılmasını sağlayacaktır.
 • Gürültünün alıcıda rahatsızlık düzeyini etkileyen önemli faktörlerden biri olan taşıt hızı arttıkça sebep olduğu gürültü de artmaktadır. Yaklaşık olarak çevresindeki arazi ile aynı kotta olan bir yoldan 30,5 m mesafede 32 km/sa hızla seyreden bir araç 50 dBA gürültü yaratırken, 64 km/sa hıza sahip bir araç 58 dBA gürültü yaratmaktadır.
 • Taşıt hızıyla birlikte artan trafik hacmi de alıcıda hissedilen gürültüyü arttırmaktadır. Taşıt hızı ve sayısı gibi etkilerin yanında yolun alçakta veya yüksekte olması da gürültü düzeyini etkilemektedir. Çevresindeki araziye göre aşağıda bulunan bir yoldan ne kadar uzaklaşılırsa gürültü de o derece azalır. Yolun yarma ile geçilen kesimleri ile zemin seviyesinde geçilen kesimleri karşılaştırıldığında gürültü seviyesinin 50-10 dBA arasında azaldığı gözlenir.
 • Dolgu ile geçilen kesimlerde ise dolgu seviyesinin gürültüyü azaltma da etkili olması için 2,5 m’den daha yüksek olması gerekmektedir. Yolun düzgün bir örtme tabakası ile kaplı olduğu yüzeylerde normal asfalt veya beton yüzeye göre gürültü daha az olmaktadır. Yol eğiminin dikliği de özellikle ağır taşıtların dik eğimleri çıkarken yaratacakları gürültünün artması nedeniyle önem kazanmaktadır.
Son düzenleyen Safi; 15 Haziran 2017 01:39
Safi tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç