Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Mart 2017  Gösterim: 38.503  Cevap: 2

ÖSS'de çıkmış sözcükte yapı ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?

Misafir fatih
17 Nisan 2010 12:02       Mesaj #1
Misafir fatih - avatarı
Ziyaretçi
ÖSS'de çıkmış sözcükte yapı ile ilgili soru cevap örnekleri verir misiniz?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
SÖZCÜKTE YAPI
1. "İnsanoğlu çalıştı mı her güçlüğün üstesinden gelir." cümlesinde mı, hangi işlevi yüklen­miştir?
A) Sonuna geldiği eylemin anlamına kesinlik katma
Sponsorlu Bağlantılar
B) Cümlenin anlamını sınırlandırma
C) Cümlenin anlatımını hareketlendirme
D) Birinci cümleciği, ikincisinin koşulu kılma
E) Cümlenin anlamını soru yoluyla pekiştirme
(ÖYS 1981)

2. Çağdaş sinemanın ünlü örneklerinden birini dün gece televizyonda
I II
izlerken korkulu dakikalar yaşadım.
III IV V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?
A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.
(ÖSS 1997)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ötekilerden farklı bir yapım eki almış­tır?
A) Anlattıkları bıktırıcı, tatsız tuzsuz sözler yığı­nıydı,
B) izlenimlerinizi yazarken, yaratıcı olmaya çalış­malısınız.
C) Öyküleyici anlatımda da bu Öğelere yer ver­melisiniz.
D) Burada olay, birinci kişinin ağzından anlatıl­maktadır,
E) Bu gibi durumlarda, inandırıcı kanıtlar bulmak zordur.
(ÖYS 1988)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kö­kü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Balıkların bir kısmını pişirmişlerdi.
B) Üşüttüğü için boynu, beli tutulmuştur.
C) Bahçedeki çiçekleri yeni sulamışlardı.
D) Su kovasını bahçedeki çeşmeden doldur­muştu.
E) Köpek yavruları bahçede boğuşuyordu.
(ÖYS 1995)

5. Ağaçların çiçeklenip ekinlerin büyümeye başladığı
I II III
günlerde köyüne gider, çocukluk günlerini sanki yeniden yaşardı.
IV V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I. B) ll. C)lll. D) IV. E) V
(ÖSS 1990)

6. Gecekondu, uyurgezer, mirasyedi, ateşkes gibi bileşik sözcükler, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşmuştur?
A) Her iki sözcük de kendi öz anlamı dışında kul­lanılmıştır.
B) Birinci sözcük kendi öz anlamı dışında kul­lanılmıştır.
C) İkinci sözcük kendi öz anlamı dışında kulla­nılmıştır.
D) Eylem soylu sözcükler, birleştikleri sözcükle birlikte tür bakımından değişikliğe uğrayarak ad ve sıfat oluşturmuştur.
E) Ses değişimi yoluyla oluşan bileşik sözcük­lerde, İki ünlü kaynaşmış ya da hece düşmesi olmuştur.
(ÖYS 1989)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A) Bugünlerde birçok yeni yayın piyasaya çıktı.
B) Bunları defterlerinize yazın, ileride size gereke­bilir.
C) Akşama kadar evde bir yığın iş yaptı.
D) Yazarın bu kitabında dizin bölümü yok.
E) Turizmde bu yıl Karadeniz'e akın var.
(ÖYS 1998)

8. Yıl sonları, pek çoğumuzun geçen yılla ilgili değerlendirmelere yöneldiği, gelecek için planlar yaptığı bir dönemdir.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?
A) "-ler, -lar" eki abartma göreviyle kullanılmıştır.
B) "yöneldiği" ve "yaptığı" sözcükleri sıfat-fiildir.
C)"yıl sonları" sözü belirtisiz isim tamlamasıdır.
D) Yüklem, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.
E) Belgisiz zamir kullanılmıştır.
(ÖSS 2006)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ce, -ca, -çe, -ça" eklendiği sözcüğe "Bunu ona gizlice söylemişler." cümlesindeki anlamı kazandır­mıştır?
A) Karşıma oturup sözümü kesmeden sessizce dinledi.
B) Sonunda onlar da genişçe bir eve taşındılar.
C) Çocukça davranışları yüzünden pek sevilmezdi.
D) Ondan günlerce ne bir mektup, ne bir haber aldık.
E) Bence evinizin en güzel yanı işyerine yakın ol­ması.
(ÖSS 1988)

10. (I) Ortalık ağır ağır aydınlanıyor, topraktan incecik buğular yükseliyordu. (II) Otlar İle pamuk fideleri daha ayırt edilemiyordu. (III) Az sonra güneş doğacak; kıpkırmızı, her yanı yakan bir güneş... (IV) Toprağa basamayacak, sıcaktan soluk ala­mayacak, bir fırının içine girmiş gibi kavrulacak insanlar, (V) Bütün bunlara karşın, güneşin doğuşu sabırsızlıkla bekleniyor. (VI) Güneş demek, yeni bir gün demek, umut demek.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) l. cümledeki "ağır ağır" İkilemesi zarftır.
B) II. cümledeki "ile" bağlaçtır,
C) III. cümledeki "kıpkırmızı" sözcüğü pekiştirme sıfatıdır.
D) V. cümledeki "karşın" sözcüğü ilgeçtir,
E) VI. cümledeki "umut" sözcüğü kökü bakımın­dan isim soyludur.
(ÖSS 2006)

11. "Kimi yazarlarca röportaj, çok yönlü bir yazı biçi­midir," cümlesinde "yazarlar" kelimesi -ca ekini alarak yeni bir anlam kazanmıştır.
Aynı anlam aşağıdakilerin hangisinde söz konusudur?
A) Birbirimizle kardeşçe geçindiğimiz söylene­mezdi.
B) O günden sonra yıllarca birbirimizi görmedik.
C) Karşımda orta yaşlı, kamburca biri oturuyor­du.
D) Böyle yapmaya sınıfça karar verdik.
E) Yeni evimizde gönlümce uzanıp yatamadım.
(ÖYS 1985)

12. I. Teyzelerin dün sinemaya gittiler.
II. Çiçeklerine yazın bolca su vermelisin.
III. Kalemlerini başka kutuya yerleştirdi.
IV. Ceketlerimizi dolaba astım.
V. Evleri bize çok yakındır.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler, onlara hem ikinci, hem de üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır?
A) I. ve II. B)l. ve V. C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
(ÖSS 2000)

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük vardır?
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
B) Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
C) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı
D) Ertesi gün başladı gün doğarken yolculuk
E) Ayva sarı nar kırmızı sonbahar
(ÖYS 1989)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, birden çok yapım eki almıştır?
A) Ödül, sanatçının son eserine verildi.
B) Bunları sizin sokaktaki çiçekçiden aldım.
C) Kapıdaki nöbetçiye sizi sordum.
D) Yarın tatlıcının önünde buluşacağız.
E) Köşedeki balıkçıya taze balık gelmiş.
(ÖSS 1991)

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?
A) Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.
B) Geçen yıl dikilen bu elbise iyice daralmış.
C) Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.
D) Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.
E) Saçları son aylarda çok beyazlamış.
(ÖYS 1993)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, -ler(-lar) eki cümleye "abartma" anlamı katmaktadır?
A) Sürü sürü koyunları, keçileri var,
B) Bütün gün annelerini beklediler.
C) Dünyalar kadar kitabı var.
D) Ahmet'ler yarın tatile çıkıyorlar.
E) Çocukların hepsi aşılanacak.
(ÖSS 1986)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, işlevi bakımından ötekilerden farklı bir ek almıştır?
A) Ben onarım işleriyle ilgileniyorum.
B) Bir doğum ilanı vermek istiyorum.
C) Bu yemekleri içim kaldırmıyor.
D) Soğuklar verim düşüklüğüne yol açıyor.
E) Pancar söküm zamanı yaklaşıyor.
(ÖYS 1988)

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -cık (-cik, -cuk, -cük) ekiyle türemiş sözcük, küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa ad olmuş­tur?
A) Kardeşim bademcik ameliyatı oldu.
B) Gencecik yaşta iş dünyasında adını duyur­muştu.
C) Evlerinin küçücük bir bahçesi vardı.
D) Üzerine incecik bir elbise giymişti.
E) Gölün içinde bir sürü adacık oluşturmuştu.
(ÖYS 1992)CEVAPLAR

1.D 5.B 9.A 14.D
2.C 6.D 10.E 15.A
3.D 7.B 11.E 16.C
4.C 8.A 12.C 17.C
13.D 18.A
Son düzenleyen Safi; 3 Mart 2017 23:48


Misafir tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
10 Nisan 2011 20:31       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
SÖZCÜKTE YAPI
A) İSİM ÇEKİM EKLERİ:
1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler.
*elmalarçocuklar öğrenciler.

2)Hal Ekleri:- i-e-den-de ekleridir.

Kitabı ver (belirtme hali)
Yola bak (Yönelme hali)
Evden geliyorum (Çıkma hali)
Sende kaldı (Bulunma hali)
Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.

Kitabımkitabın kitabı kitabımız kitabınız kitapları iyelik eklerini ismin başına benim onun bizim sizin onların zamirlerini getirerek bulabiliriz.

4) İlgi ekleri (Tamlama Ekleri) :"ın in un ün" biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar.

kapı—n—ın kol—u
müdür—ün oda—sı

5)Eşitlik Eki : "-ca--ce" biçimindedir.

Sence bu doğru mu?
Çocukça davranma

6)Ek eylem Ekleri :İsim soylu sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.

iyi—y-im iyi—sin iyi—dir iyi—y-iz iyi—siniz iyi—dirler

B)FİİL ÇEKİM EKLERİ

1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri) :Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir.

gel—miş (Duyulan geçmiş zaman)
oku—du (görülen geçmiş zaman)
gid—i—yor (Şimdi geçmiş zaman )
yat—acak (Gelecek geçmiş zaman)
Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman)

2)Dilek kipleri:

Gider—se—m gelmem (Dilek—şart kipi)
Biraz daha oturayım (istek kipi)
Ders çalışalım (istek eki)
Artık git—meli—y-im (Gereklilik kipi)
Bunları da oku—sun (Emir eki)
Dışarı çıkın (Emir eki)

3)Şahıs Ekleri:
Fiillerde kip eklerinden sonra gelerek hareketi kimin yaptığını ifade eder.
Geliyor—um
çalışmalı—sın
üzülür—üz
koşacak—sınız
yürüdü—ler

YAPIM EKLERİ :İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.Eğer sözcük yapım eki almışsa basit yapılıdır sözcük çekim eki olsa da basittir

1)İsimden İsim Yapım Ekleri :

-Lık: kömür—lük göz—lük kulak—lık …
-lı: Şehir—li para—lı ağaç—lı baş—lı …
-sız: su—suz para—sız ev—siz
-cü: göz—cü sanat—çı yol—cu simit—çi
-ce: Türk—çe İngiliz—ce
-daş:Çağ—daş arka—daş yol—daş
-üncü: üç—üncü beş—inci
-msı:acı—msı ekşi—msi
-cil:et—cil ben—cil insan—cıl
-şın: sarı—şın
-sal: kum—sal kadın—sal
-ıt: yaş—ıt
-cağız: kız—cağız çocuk—cağız
-cık:az-ı-cık küçük—cük
-tı: horul—tı cıvıl—tı

2)İsimden Fiil Yapan Ekler :İsim köklerine veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türetir.

-la :su-la taş-la uğur-la
-al: çok-al az-al dar-al
-l: doğru-l sivri-l
-a: kan-a yaş-a tür-e boş-a
-ar: yaş-ar mor-ar sarı-ar
-da: fısıl-da horul-dagürül-de
-at: yön-et göz-et
-ık: geç-ik bir-ik
-ımsa: az-ımsa benim-seküçü(k)-mse
-kır:fış—kır hay—kır
-lan:ev—len rahat—la
-laş:şaka—laş der—leş çocuk—laş
-sa:su—sa garip—se önem—se


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç