Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Mart 2016  Gösterim: 52.009  Cevap: 6

Komşulukla ilgili deyim ve atasözleri nelerdir?

Misafir
3 Mayıs 2010 19:20       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Komşulukla ilgili deyim ve atasözleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI fadedliver verdi
Komşuluk Üzerine Atasözleri

1. Aç kurt bile komşusunu dalamaz.

Sponsorlu Bağlantılar
Başı darda kalan kimse önce komşusundan yardım ister. Bu sebeple, onlarla her zaman iyi geçinmeliyiz. Komşuya zarar vermek insanlığa sığmaz; ayıpların en büyüğüdür.

2. Ev alma, komşu al.

Ev alan kimse, evi ne kadar iyi olursa olsun, komşusu kötü ise o evde huzur bulamaz.

3. Hayır söyle komşuna, hayır çıksın karşına.
İnsan, komşuları ile iyi geçinir, daima onların iyiliğini isterse, aynı karşılığı kendisi de görür.

4. Kapını kilitli tut, komşunu hırsız tutma!

Kıymetli şeylerini açıkta bırakma ki, çevrendekileri hırsızlıkla suçlama gereği duymayasın.

5. Komşu hakkı Tanrı hakkıdır.

Allah’ın, insanlar üzerinde hakkı vardır. Aynı onun gibi komşunun da komşu üzerinde hakkı vardır. Komşusu ile iyi geçineni Allah da sever.

6. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

İnsan, bazen çok küçük şeylere bile ihtiyaç duyar. İlk baş vuracağı komşudur.

7. Komşuda pişer, bize de düşer.
Komşularla iyi geçinirsek, ihtiyaç halinde, onda olandan biz de faydalanabiliriz.

8. Komşunun sakalını yoldularsa, sen de sakalını kazıt!
Komşun bir kötülüğe uğradı ise, sen de samimi olaraki o kötülüğe uğramış gibi davran!

9. Kötü komşu insanı mal sahibi eder.

Kötü komşu malını komşusundan esirger, o da aynısından satın alır.
Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2016 02:35


fadedliver tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
22 Şubat 2012 20:33       Mesaj #3
bloom22 - avatarı
Üye

komşuluk ile ilgili atasözleri
Ayet: "Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyilik edin." (Nisa/36)

Peygamber efendimiz de şunları söylüyor:

“Cebrail bana komşuluk haklarından o kadar çok bahsetti ki, komşunun komşuya varis yapılacağını zannettim.”
“Şerrinden komşusunun güveninde olmadığı kimse gerçek mümin olmaz.”
“Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin.”

Peygamberimiz komşu hakkı için de şöyle buyuruyor :

“Hastalanırsa ziyaretine gidersin, vefat ederse cenazesini kaldırırsın. Senden borç isterse borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse teselli edersin. Evinin damını onunkinden yüksek tutma ki, onun rüzgarını kesmeyesin. Ya senin ne pişirdiğini bilmesin, ya da pişirdiğinden ona da ver.”

Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2016 02:00
22 Ekim 2012 19:46       Mesaj #4
sade - avatarı
VIP hazan
* Kötü komşudan evinizi, kötü arkadaştan ziyâretinizi uzak tutunuz.
Hz. Ebu Bekir (R.A.)

* Pâdişah, seni kendisine yakın bilse de boş bulunma ve sen yine kendi akranınla komşuluk et.
Nâsır-ı Hüsrev (Rah.A.)

* Komşularından av kapmak, aslanlara göre ayıptır, köpeklere göre değil.
MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Komşunla münâkaşa etme, zîra Misafirler gider, o kalır.
Hz. Ebu Bekir (R.A.)

* Kendi seviyende olanı komşu edin.
Nâsır-ı Hüsrev (Rah.A.)

* Komşu olma namussuza, arsıza, Âkibet başına belâ getirir.
KARACAOĞLAN

* Güzel komşuluk yalnız komşuya eziyet etmemek değildir. Belki, güzel komşuluk, komşunun ezâsına sabır ve tahammüldür.
M.Zahid KOTKU (K.S.)

* Komşularımızı Allah yaratır, dost ve düşmanlarımızı ise biz hazırlarız.
CHESTERTON

* Komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.
Benjamin FRANKLIN

* Arkadaşsız ederiz; ama komşusuz edemeyiz.
Son düzenleyen Safi; 1 Mart 2016 02:33
22 Ekim 2012 19:48       Mesaj #5
sade - avatarı
VIP hazan


* Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat.

* Keçe satarsan komşuya sat; bir kenarında kendin de oturursun.

* Komşunun yarası sirâyet etmezse de huyu sirâyet eder.

* Komşu kızı almak, kalaylı tastan su içmek gibidir.

* Komşun iyi yerin kötü, dur bekle, yerin iyi komşun kötü bırak git.

* Dişin ağrırsa çek çıkar, komşun kötü ise kaç kurtar.

* Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı kız görünür.

* Komşunun kötüsü, adamı mal sahibi yapar.

* Yoldan önce arkadaşı, evden önce komşuyu seç.

* Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına.

* Yakın komşu, hayırsız hısımdan yeğdir.

* Komşu hakkı büyük, saymayan hödük.

* Komşuluk kardeşlikten ileridir.

* Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

* Âlim komşu, câhil babadan yeğdir.

* Ev yapacaksan komşuyu seçmeden himini (temelini) atma.

* Anan atan kim ? yakın komşun.

* Evinin halini komşuya sor.

* Kurt bile komşusunu yemez.

* Ev alma, komşu al.

* Komşunun kaybını kendi kaybın, komşunun kazancını kendi kazancın bil.

Çin Atasözü

* Kimse, komşuya ihtiyaç duymadan yaşayacak kadar zengin değildir.

Danimarka Atasözü
Misafir
5 Mart 2013 16:49       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
* düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya: akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar.

* ev alma, komşu al: komşuluk ilişkileri, iyi bir komşuya sahip olma çok çok önemlidir.

* gülme komşuna, gelir başına: birinin başına gelen kötü bir durum senin de başına gelebilir.

* hayır dile komşuna, hayır gele başına: sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.

* komşu boncuğunu çalan gece takınır: hırsızlık malı, sahibinin göremeyeceği yer ve zamanda kullanılır.

* komşu ekmeği komşuya borçtur: komşunuz size bir ikramda bulunur, bir şey armağan ederse siz de ona ikramda bulunmalı, armağan vermelisiniz.

* komşu hakkı, Tanrı hakkı gibidir: komşunun komşu üzerindeki hakkı, Tanrı’nın kul üzerindeki hakkı kadar kutsaldır.

* komşu iti komşuya ürümez: komşudaki uygunsuz kişi, başkalarını incitse de komşusunu rahatsız etmez.

* komşu kızı almak, kalaylı kaptan (tastan) su içmek gibidir: komşu kızını almaya karar veren, ailenin ve kızın durumunu, gidişini iyi bildiğinden içi rahat olarak bu ilişkiyi kurar.

* komşu komşunun külüne (tütününe) muhtaçtır: komşular en küçük şey için bile birbirlerine muhtaçtırlar.

* komşuda pişer, bize de düşer: insanların, çevresindekilerin kazancından yararlanma umudunu anlatan bir söz.

* komşunu iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın: başkasının daha iyi durumda olmasını iste ki Tanrı da seni ondursun.

* komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür (karısı kız görünür): başka bir kimsenin malı bize olduğundan daha değerli görünür.

* kötü komşu insanı hacet sahibi eder: kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.

* kurda konuk (komşu) giden, köpeğini yanında götürür: saldırgan biriyle karşılaşacak olan kişi, kendisini koruyacak önlemler almalıdır.

* kurt komşusunu yemez: bir kişi ne kadar kötü niyetli de olsa yakınlarına dokunmaz.

* sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı: insan kendinde herhangi bir kusur varken başkalarını aynı kusurla suçlamamalıdır.

* yakın (hayırlı) dost (komşu) uzak (hayırsız) hısımdan (akrabadan) yeğdir (iyidir): ilgi ve iyiliklerini görmekte olduğumuz komşu ve dostlarımız, hiçbir ilgisini görmediğimiz hısımlarımızdan bize daha yakındır.

* yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat: komşun kötü ise başka bir yere göç, eşin geçimsizse ayrıl, atın azgınsa sat, kurtul.

DEYİMLER

* (bir yeri) komşu kapısı yapmak: Sık gidilen yer hâline getirmek.

* (bir yeri) komşu kapısına çevirmek: yakın olmadığı ve sık sık uğranılması gerekmediği hâlde bir yere çok sık gitmek.

* kapı komşusu yapmak (etmek): bir yere sık gidip gelmek.
1 Mart 2016 02:37       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Atasözleri
  • Komşu boncuğunu çalan gece takınır: Komşudan çalınan mal çalana yarar sağlamaz.
  • Komşu ekmeği komşuya borçtur: Komşuların yardımlaşmaları karşılıklı olmalıdır.
  • Komşu hakkı, Allah hakkıdır: Komşular birbirlerini incitmemek, gücendirmemek için gerekli inceliği göstermelidirler.
  • Komşu iti komşuya ürümez: Bir komşunun birtakım kötü alışkanlıkları olsa da komşusuna zarar vermez.
  • Komşu kızı almak, kalaylı kaptan su içmek gibidir: En iyi tanınan kız komşunun kızıdır. Bu nedenle en iyi evlilik komşunun kızıyla yapılan evliliktir anlamında.
  • Komşu komşunun külüne muhtaçtır: (atasözünün anlamı) Komşuların her zaman birbirlerine gereksinmeleri vardır.
  • Komşuda pişer bize de düşer: İnsanların, çevresindekilerin kazancından yararlanma umudunu anlatır.
  • Komşunu iki inekli iste ki, kendin bir inekli olasın: Durumunun iyi olmasını istiyorsan başkalarının da iyiliğini iste.
  • Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür (karısı kız görünür): İnsan başkasında gördüğü şeyi gözünde büyüterek kıskanır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç