Arama

Hangi hücrelerde mitoz bölünme asla gerçekleşmez?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Kasım 2016 Gösterim: 75.516 Cevap: 6
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Eylül 2010       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hangi hücrelerde mitoz asla gerçekleşmez?
EN İYİ CEVABI Ayşenur verdi
Sinir hücreleri, yumurta ve sperm hücreleri mitoz geçirmezler.
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 12 Ocak 2016 22:56
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Temmuz 2012       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kaslar, olgun alyuvarlar, gözün retinası ve sinirde mitoz bölünme görülmez... Msn Grin
Sponsorlu Bağlantılar
Bozkurt - avatarı
Bozkurt
VIP Heulwen
20 Eylül 2013       Mesaj #3
Bozkurt - avatarı
VIP Heulwen
Mitoz Bölünme Geçirmeyen Hücreler
Mitoz Bölünme Bilgi Mitoz Bölünme Tanımı Mitoz Bölünme Animasyonlu Anlatım
Mitoz Bölünme Vücut hücrelerinde meydana gelir. Mitoz bölünmeyle yaralanan ve yaşlanan hücrelerin yerine yeni hücreler meydana getirilir. Organizmanın büyümesi ve yaraların onarılması mitoz bölünme sayesinde olur. Bitkilerin sürgünlerinin uçlarında mitoz bölünme yoğun bir şekilde görülür. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Mitoz bölünme başlamadan önce DNA kendini eşler.

Mitoz bölünmenin evreleri

Mitoz bölünme iki kısımda meydana gelir.
1) Çekirdek bölünmesi
2) Stoplazma bölünmesi

1. Interfaz
Canlının normal yaşam evresidir. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur. DNA kendini eşler. Böylece kromozom miktarı iki katına çıkar.

2. Profaz
Profaz safhasında sentrozomlar arasında iğ iplikleri oluşur. İğ iplikleri kromozomların hücrenin ekvatorunda (ortasında) durmasını veya kutuplara çekilmesini sağlarlar. Bu safhada kromozomlar kısalıp kalınlaşarak çekirdek zarına yaklaşırlar. Bu evrede her koromozom iki kromatitten oluşur. Bu koromatitlere "kardeş kromatit" denir. Çekirdekçik ve çekirdek zarı erir çekirdek kaybolur. (30 - 60 dk)

3. Metafaz

Bu safhada kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizilirler. Bu safhanın en önemli özelliği bir kromozomun kardeş kromatitlerinin karşı karşıya bulunmasıdır. (2-6 dk)

4. Anafaz
Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak karşılıklı kutuplara çekilir. Ve artık bu kromattitler kromozom olarak adlandırılır. Kardeş kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz bitmiştir. (3-15dk)

5. Telofaz

Kromatidler uzayarak kromatin iplik durumuna geçerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdekçik ve çekirdek zan olu*şur. Böylece çekirdek oluşmuş olur

MİTOZ BÖLÜNME
Mitoz bölünmenin başlangıcını saptamak olanaksızdır. Fakat hücrede bazı değişiklikler olur; hücre içeriği jel haline geçer metabolizma durur çekirdeğin hacmi hızla büyür. Kromatid iplikleri belirginleşir ve boyanmaya başlar. G2 evresinin tamamlanması kromozomların türlere özgü şekil ve sayıyı kazanmasıyla mitoz bölünmeye geçilir. Işık mikroskobunda kromozomlar artık rahatlıkla görülebilir. Bu süre yaklaşık bir saat sürer. Bu evredeki hücreler küre şeklindedir ve etrafındaki cisimlere kuvvetle bağlanmamıştır. Mitoz bölünme; profaz metafaz anafaz ve telofaz diye dört evreye ayrılır.

Profaz

Başlangıcında çekirdek içinde ince uzun kromatid iplikleri halinde görünen kromozomlar yavaş yavaş helozon şeklinde kıvrılarak kalınlaşmaya başlar ve görülebilir duruma geçer. kalınlaşma ve kısalma anafaza kadar devam edebilir. Bu arada eş kromozomlar birbirlerinden fark edilemeycek kadar sıkıca bağlıdırlar. Bu evrede birbirine sentromerlerle bağlanmış olarak duran kromozomların her birine kromatid denir. Sentrozomlar ayrılarak her biri bir kutba gitmeye başlar ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Profazın sonuna doğru iğ iplikleri ile kromozomlar arasında bağlantı kurulurken sentrozomlardan hücre zarına uzanan iğ iplikleri de oluşur ve çekirdek zarı eriyerek kaybolur kromozomlar sitoplazma içerisine dağılır.

Metafaz

Kromozomlar çok kere bir çember gibi bazen de karışık olarak ekvatoral düzlem üzerinde dizilirler. Genellikle küçük kromozomlar merkezde büyükler çevrededir. Diziliş türlere özgü bir özellik gösterir. Kromozomlar eşit olarak kutuplara çekileceğinden ortada belirli bir denge kurulana kadar beklenilir.
Profaz 30-60 dakika sürmesine karşılık metefaz ancak 2-6 dakika sürer. her bir kromozomun sentromeri belirgin olarak ikiye bölünür ve kromatidler tam olarak birbirinden ayrılır.

Anafaz

Ekvatoral düzlemdeki kardeş kromozomlar kutuplara bu evrede taşınırlar. Kasılma özelliği olan sentrozomların iğ iplikleri sayesinde kromozomların yarısı bir kutba diğer yarısı öbür kutba gider. Kromozomların kutuplara ulaşmasıyla bu evre sona erer.
Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için kromozomların taşınması sitoplazma hareketleriyle ve sitoplazma kökenli iğ ipliklerinin yardımıyla olur. Bu evre de yaklaşık olarak 3-15 dakika sürer.

Telofaz
Kromozomlar daha az boyanmaya başlar. Çekirdek zarı yavaş yavaş oluşur. Kromozomlar uzayıp incelmeye başlar. Bölünme açısından çekirdek dinlenmeye geçerken hücre metabolizması aktif hale geçer.

Bu evrenin oluşumu sürerken bir yandan da sitoplazma boğum yapmaya başlar. İğ ipliklerine dik olarak boğumlanan sitoplazmanın o bölgede jel hale geçerek iki oğul hücrenin stoplazmasını ayırdığını ileri süren görüşlerde vardır. Stoplazmanın boğumlanarak ayrılması sürecine sitokinez denir. Telofazın başlangıcından iki yeni hücrenin oluştuğu ana kadar geçen süre 30-60 dakikadır.

MAYOZ BÖLÜNME

Bütün döllerde kromozom sayısının değişmez kalabilmesi için (sperm ve yumurtanın birleşmesinden kromozom sayısı iki katına çıkacağından dolayı) farklı bir hücre bölünmesi gelişmiştir. Mayoz bölünme ismini alan bu tip bölünmede kromozom sayısı yarıya indirgenir. Mayoz bölünmenin sonunda meydana gelen gametler diğer vücut hücrelerinin aksine n sayıda kromozom taşır (bazı bitkilerde ve bir hücrelilerde bireyin kendisi yaşantısı boyunca haploid kromozomlu olduğundan mayoz bölünmeye gerek kalmaz). Normal olarak soma hücrelerinde 2n kromozomlardan homolog olanlar boyuna sinaps dediğimiz aralıklarla birbirinin yakınında uzanırlar. Bu homolog kromozomların her biri ayrı bir kutba giderek yalnız bir tanesinin bir gamete verilmesi sağlanır. Homolog kromozomlar aynı büyüklüğe ve şekle keza benzer kalıtsal faktörlere sahiptir. Gerek yumurta gerekse sperm oluşumu son iki hücre bölünmesine kadar aynı kurallara göre yürütülür. Daha sonra spermatogenezis (sperm oluşumu) ve oogenesiz (yumurta oluşumu) farklı şekilde meydana gelir.
Mayozda da mitoz gibi profaz metafaz anafaz ve telofaz diye dört evre vardır. Bu evreler arada interfaz olmaksızın peş peşe iki kez gerçekleşir ve sonuçta dört yavru hücre meydana gelir. Mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasındaki en büyük farka profazda rastlanır.

İnterfaz

Bölünmeye hazırlık evresidir. Mitozdaki interfaza benzemekle birlikte hücrelerin mitozdaki gibi büyüklüklerinin ve hacimlerinin artması gerçekleşmez.

Profaz

Kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başlarken anadan ve babadan gelen homolog kromozomlar sinaps halinde ya yan yana parelel uzanırlar ya da birbirinin üzerine kıvrılırlar. Kısalma sonucunda kromozomlar mitozdaki gibi görülmeye başlar. Her kromozom iki kromatitten yapıldığından homolog kromozomlar dörtlü demetler halinde görülür bu görünüşe tetrat denir. Canlının vücudunda homolog kromozom kadar tetrata rastlanılır (insanda 23 tane). Kromozomların sentromerleri ayrılmamıştır. 4 kromatid için iki sentromer vardır.
Ayrıca mitozdan farklı olarak bu evrede tetratlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Krossing-over denilen bu parça değişimi tür içinde çeşitliliği sağlar. Bu evrenin sonunda çekirdek zarı parçalanarak kaybolur.
Son düzenleyen Safi; 8 Ekim 2016 23:42
Ayşenur - avatarı
Ayşenur
Kayıtlı Üye
6 Ocak 2016       Mesaj #4
Ayşenur - avatarı
Kayıtlı Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Sinir hücreleri, yumurta ve sperm hücreleri mitoz geçirmezler.
Son düzenleyen Safi; 12 Aralık 2016 19:25
Yarını hiç bilmiyoruz,belki de hayat bu yüzden güzel !
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Ekim 2016       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Üreme organları
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Ekim 2016       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Olgun alyuvar hücreleri sinir hücresi kas hücresi
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
1 Kasım 2016       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çizgili kaslarda görülmezzzzz

Benzer Konular

20 Ocak 2016 / NihLe Biyoloji
12 Ağustos 2017 / Misafir Soru-Cevap
30 Ağustos 2017 / Misafir Biyoloji
15 Ağustos 2017 / Misafir Soru-Cevap
23 Kasım 2016 / Misafir Biyoloji