Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Haziran 2014  Gösterim: 28.804  Cevap: 4

Elementlerin elektron dağılımları hakkında bilgi verir misiniz?

Misafir
4 Ocak 2011 01:17       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İlk 20 elementin elektron dağılımı, elementler yörüngelere nasıl yerleştirilirler, enerji düzeyi en yüksek ve en düşük orbitaller hangileridir?

İlk 20 elementin elektron dağılımı nasıldır?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Orbitaller yörüngelere yerleşirken 1s) 2s) 2p) 3s) 3p) 4s) 3d) 4p) 5s) 4d) 5p) 6s) 4f) 5d) 6p) 7s) 5f) kuralına ve 2(n)2 bağıntısına göre yerleşirler.S orbitali enerji düzeyi en düşük ve f orbitali de enerji düzeyi en yüksek orbitaldir.Elementler periyodik tabloda atom numaralarına göre sıralanırlar. Buna göre ilk 20 elementin elektron dizlimi aşağıdaki şekilde olup elementlerin sıra numaraları aynı zamanda atom numaralarını ifade eder!

1)H (Hidrojen) =>1)
Sponsorlu Bağlantılar
2)He (Helyum) =>2)
3)Li (Lityum) => 2)1)
4)Be (Berilyum) =>2)2)
5)B (Bor) => 2)3)
6)C (Karbon) => 2)4)
7)N (Azot) => 2)5)
8)O (Oksijen) => 2)6)
9)F (Flor) => 2)7)
10)Ne (Neon) => 2)8)
11)Na (Sodyum) => 2)8)1)
12)Mg (Magnezyum) => 2)8)2)
13)Al (Alüminyum) =>2)8)3)
14)Si (Silisyum) => 2)8)4)
15)P (Fosfor) => 2)8)5)
16)S (Kükürt) => 2)8)6)
17)Cl (Klor) => 2)8)7)
18)Ar (Argon) => 2)8)8)
19)K (Potasyum) => 2)8)8)1)
20)Ca (Kalsiyum) =>2)8)8)2)

Son düzenleyen nötrino; 17 Haziran 2014 11:00 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!


Misafir
19 Mayıs 2011 16:51       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İlk 20 elementin elektron dizilimini verebilir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 25 Eylül 2015 20:03 Sebep: Soru düzeni!
hazal nur
19 Mayıs 2011 19:20       Mesaj #3
hazal nur - avatarı
Ziyaretçi
Elektronların Enerji Düzeylerinde Dağılımı;

Helyum (2), Neon (10), Argon (18)'un elektron dağılımları incelendiğinde, eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır.

1.Katmanda en çok 2 elektron bulunması durumu dublet kuralı, 2. ve 3. katmanlarda en çok 8 elektron bulunması durumu oktet kuralı olarak adlandırılır. Helyum dublet, Neon ve Argon oktet kuralına uyar. Oktet veya dublet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir.Diğer elementler de kararlı yapıya sahip olmak isterler. Bu yüzden elektron alır veya verirler.

Son yörüngesindeki elektron sayısı az olan Lityum (3), Berilyum (5) gibi elementler elektron verme eğilimindedir.Oksijen ( 8 ), Flor(9) elementleri ise elektron almaya yatkındır.Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı yapıya ulaştıklarında artık, iyon olarak adlandırılırlar.Nötr bir atomun elektron almış veya vermiş haline iyon denir.

Atom elektron alarak kararlı hale geçerse Elektron Sayısı >Proton Sayısı olur. Bu tür iyonlara negatif(-) yüklü iyon (anyon)denir.Atom elektron vererek kararlı hale geçerse elektron sayısı(+) yüklü iyon (katyon)denir.Atomlar kaybettikleri elektron sayısı kadar +yüklü, kazandıkları elektron sayısı kadar – yüklü olurlar.

İyon yükü =Proton sayısı - Elektron sayısı

Eğer iyon anyonsa sembolün sağ üst kısmına – işareti konur ve aldığı elektron sayısı yazılır. Katyonsa + işareti konur ve elektron sayısı yazılır.
Son düzenleyen nötrino; 17 Haziran 2014 12:04 Sebep: Mesaj düzeni ve yazım yanlışı!
hazal nur
19 Mayıs 2011 19:23       Mesaj #4
hazal nur - avatarı
Ziyaretçi
Elektron Dağılımı

Elektronlar çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde bulunurlar. Elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu yerlere orbital denir. Orbitaller s*p*d*f... gibi harflerle gösterilirler. Her hangi bir enerji düzeyindeki orbital sayısı n2 dir.(n=enerji seviyesi olup 1*2*3*4... gibi tam sayılardır).Herhangi bir enerji seviyesinin alabileceği elektron sayısı ise 2n2 ile hesaplanır.

Örneğin 3. Enerji seviyesinde 2.(3)2=18 orbital vardır. Bu enerji seviyesinde 18 elektron bulunabilir.

ELEKTRONLARIN ORBİTALLERE YERLEŞİM SIRASI:

Elektronlar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2...... sırasına göre orbitallere yerleşmektedir.

Hund Kuralı : Elektronlar orbitallere önce birer birer yerleşir. Boş orbital varken elektron çiftleşemez.

Pauli Kuralı : Elektronlar çekirdeğin çevresinde dönerken aynı zamanda kendi eksenleri etrafında da dönerler. Birisi saat ibresi yönünde dönerken diğeri onun tersi yönünde döner.(+1/2* -1/2)

Örnek Soru: Atom numarası 17 olan X elementinin elektron dağılımını yazınız?

Çözüm : 17X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 şeklinde olur.

Orbitallerin baş tarafındaki sayılar enerji düzeyini (baş kuant sayısını) üstündeki sayılar ise elektron sayılarını göstermektedir.

Örnek Soru: 10Ne* 18Ar* 36Kr soygaz atomlarının elektron dizilişlerini yazınız?

Çözüm: 10Ne : 1s2 2s2 2p6
18Ar: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6
36Kr: 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4s2 3d10 4p6

Uyarılmış Hal : Bir elektronun bulunduğu orbitalden enerji verilerek bir üst enerjili orbitale geçmesiyle yazılan elektron dağılımına uyarılmış hal denir.

Kararlılık ve Değerlik Elektron Sayısı : Soygazların son yörüngeleri tamamen dolu olup 8 elektron içerirler. Kararlı yapıda olan bu gazlar elektron alış-verişi yada elektron ortaklığı yapamazlar. Bu sebepten dolayı soygazlar kimyasal tepkime vermezler.

Değerlik Elektron Sayısı : Bir elementin kendinden önceki soygazdan fazla bulundurduğu veya son enerji düzeyindeki elektron sayısıdır.

Örnek : 15X = : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Son enerji düzeyinde 3+2=5 e- bulunduğundan değerlik elektron sayısı 5 dir.

Genelde değerlik elektron sayısı 1*2*3 olanlar METAL 4*5*6*7 olanlar AMETAL 8 olanlarda SOYGAZ özelliği gösterirler.

Değerlilik:Bir elementin kararlı yapıya (son yörüngeye) ulaşabilmesi için alması yada vermesi gereken elektron sayısına değerlilik denir.

Örnek : 17X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Bu elementin değerlik elektron sayısı 5+2=7 dir. Ya 7 elektron vererek kendisinden önceki soygaza benzeyecek (+7) yada 1 elektron alarak (-1) son yörüngeyi 8 e tamamlayacaktır. Bir elementin alabileceği değerliklerin mutlak değerlikleri toplamı 8 dir. Metaller elektron almadıklarından negatif değerlik almazlar.

Örnek Soru: 11Na* 15P* 18Ar elementlerinin değerliklerini ve metal mi yoksa ametal mi olduğunu belirleyiniz?

Çözüm : 11Na : 2) 8) 1) değerlik elektron sayısı 1 olup metaldir. Değerliliği +1 dir.

15P : 2) 8) 5) değerlik elektron sayısı 5 olup ametaldir. Değerliliği +5 ile -3 arasındadır.

18Ar: 2) 8) 8) değerlik elektronu 8 olup soygazdır. Değerliliği yoktur.

Küresel Simetri :Bir atomun elektron dizilişindeki en son orbital tam dolu yada yarı dolu ise atom küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetri gösteren atomlarda elektronlar çekirdek tarafından simetrik çekilirler. Simetrik çekilen elektronu koparmak fazla enerji gerektirir.Bir atomun elektron dizilişi s1*s2* p3*p6* d5*d10* f7* f14 ile bitiyorsa o atom küresel simetri özelliği gösterir.

Örnek Soru: 15X II- 13Y III- 25Z atomlarından hangisi ya da hangileri küresel simetri özelliği gösterir?

Çözüm : 15X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 (P3 ile bittiği için küresel simetri)
13Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 (p1 ile bittiği için küresel simetri değil)
25Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 (d5 ile bittiği için küresel simetri) özelliği gösterir.
Son düzenleyen nötrino; 17 Haziran 2014 11:59 Sebep: Mesaj düzeni ve bilgi yanlışı!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç