Arama

Atatürk'ün bize kazandırdığı matematik terimlerinin eski adları nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Kasım 2016 Gösterim: 24.514 Cevap: 6
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Nisan 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk'ün bize kazandırdığı matematik terimlerinin önceki adları nedir ?
EN İYİ CEVABI Efulim verdi
M.KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKÇEMİZE KAZANDIRDIĞI MATEMATİKSEL TERİMLER
 • Maksumunaleyh >BÖLEN
 • Taksim >BÖLME
 • Haric-i Kısmet >BÖLÜM
 • Kabiliyet-i Taksim >BÖLÜNEBİLME
 • Zarb >ÇARPI
 • Mazrup >ÇARPAN
 • Mazrubata Tefrik >ÇARPANLARA AYIRMA
 • Muhit-i daire >ÇEMBER
 • Tarh > ÇIKARMA
 • Amudi>DİKEY
 • Gaye >LİMİT
 • Aşa'ri >ONDALIK
 • Kat'ı Mükafti >PARABOL EHRAM PİRAMİD
 • Menşur >PRİZMA
 • İhtisar > SADELEŞTİRME
 • Suret > PAY
 • Mahrec > PAYDA
 • Hatt-ı Mümas > TEĞET
vs...
Atatürk'ün bulduğu terimlerin hemen hemen çoğu bugüne dek hiç değiştirilmeden kullanılmıştır. O'nun sadece birkaç terimi sonradan biraz değişikliğe uğramıştır.Mesela varsayı-varsayım, tümey açı-tümler açı, bütey açı-bütünler açı haline gelmiştir.
Atatürk ayrıca bu kitabı eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamış ve 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ta geometri dersine girmiş,kendisi ders anlatmıştır.*
"Bilindiği gibi ilim konusu iki ayrı bölümde işlenir ve bunlardan faydalanır; Müspet İlimler, Sosyal ilimler.. Atatürk gerek öğrencilik devirlerinde gerekse ömrü boyunca bu iki ilimden çok faydalanmıştır... Asıl müspet ilimlerin başında gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur. Çünkü matematik insan topluluklarına müspet yol gösteren ve uygulanmasında yarar sağlayan müspet bir ilim dalıdır. işte Atatürk bu ilme çok değer verdiği içinhem nazari kısımları çok iyi bellemiş hem de bunların uygulamasına her bakımdan önem vermiştir. Atatürk bu konuda konuşurken özellikle söylediklerinden şunları anımsıyorum: "ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın değişik safhalarında yararlanmış olduğumu söyleyebilirim. onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

DEVAMI >>>> Atatürk ve MatematikSon düzenleyen perlina; 9 Kasım 2016 19:32
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
13 Nisan 2011       Mesaj #2
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
M.KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKÇEMİZE KAZANDIRDIĞI MATEMATİKSEL TERİMLER
 • Maksumunaleyh >BÖLEN
 • Taksim >BÖLME
 • Haric-i Kısmet >BÖLÜM
 • Kabiliyet-i Taksim >BÖLÜNEBİLME
 • Zarb >ÇARPI
 • Mazrup >ÇARPAN
 • Mazrubata Tefrik >ÇARPANLARA AYIRMA
 • Muhit-i daire >ÇEMBER
 • Tarh > ÇIKARMA
 • Amudi>DİKEY
 • Gaye >LİMİT
 • Aşa'ri >ONDALIK
 • Kat'ı Mükafti >PARABOL EHRAM PİRAMİD
 • Menşur >PRİZMA
 • İhtisar > SADELEŞTİRME
 • Suret > PAY
 • Mahrec > PAYDA
 • Hatt-ı Mümas > TEĞET
vs...
Atatürk'ün bulduğu terimlerin hemen hemen çoğu bugüne dek hiç değiştirilmeden kullanılmıştır. O'nun sadece birkaç terimi sonradan biraz değişikliğe uğramıştır.Mesela varsayı-varsayım, tümey açı-tümler açı, bütey açı-bütünler açı haline gelmiştir.
Atatürk ayrıca bu kitabı eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamış ve 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ta geometri dersine girmiş,kendisi ders anlatmıştır.*
"Bilindiği gibi ilim konusu iki ayrı bölümde işlenir ve bunlardan faydalanır; Müspet İlimler, Sosyal ilimler.. Atatürk gerek öğrencilik devirlerinde gerekse ömrü boyunca bu iki ilimden çok faydalanmıştır... Asıl müspet ilimlerin başında gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur. Çünkü matematik insan topluluklarına müspet yol gösteren ve uygulanmasında yarar sağlayan müspet bir ilim dalıdır. işte Atatürk bu ilme çok değer verdiği içinhem nazari kısımları çok iyi bellemiş hem de bunların uygulamasına her bakımdan önem vermiştir. Atatürk bu konuda konuşurken özellikle söylediklerinden şunları anımsıyorum: "ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın değişik safhalarında yararlanmış olduğumu söyleyebilirim. onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

DEVAMI >>>> Atatürk ve MatematikBEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 9 Kasım 2016 19:34
SaKLI - avatarı
SaKLI
VIP VIP Üye
13 Nisan 2011       Mesaj #3
SaKLI - avatarı
VIP VIP Üye
Eski İsmi---------------Yeni İsmi
Maksumunaleyh -------- Bölen
Taksim------------------- Bölme
Haric-i Kısmet ---------- Bölüm
Kabiliyet-i Taksim ----- Bölünebilme
Zarb ----------------------Çarpı
Mazrup -------------------Çarpan
Mazrubata Tefrik ------- Çarpanlara Ayırma
Muhit-i Daire ------------Çember
Tarh ----------------------Çıkarma
Amudi --------------------Dikey
Gaye --------------------- Limit
Aşar'i --------------------Ondalık
Kat'ı Mükafti ------------ Parabol
Ehram --------------------Piramit
Menşur -------------------Prizma
İhtisar -------------------Sadeleştirme
Suret --------------------Pay
Mahrec ------------------Payda
Hatt-ı Mümas ----------TeğetAtatürk bu terimlerin yer aldığı 1937 yılında yayımlanan bir de geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta kullanılan yeni terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve üzerlerine örnekler de verilmiştir. Bu kitap geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi edinmek isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır.
Mustafa Kemal bu geometri kitabını yazarak matematiğe daha anlaşılır yeni terimler kazandırmak isteğini Sivas'ta girdiği bir geometri dersinde ortaya koymuştur. Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'a gitmiş ve 1919 yılında Sivas kongresinin yapıldığı lise binasında bir geometri (o zamanki adıyla hendese) dersine girmiştir. Bu derste öğrencilerle konuşmuş ve geometri üzerine çeşitli sorular yöneltmiştir. Ders esnasında eski terimlerle matematik öğreniminin ve öğretiminin zorluğunu bir kez daha saptayan Atatürk "Bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır." Diyerek bu konudaki kesin yargısını açıkladıktan sonra, dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleriyle anlatmıştır. Bu sırada derste Pisagor teoremini de çözümlemiştir.
Elbette ki, matematik ve geometri bilgisi yeterli olmayan bir insanın bilimsel ve dolayısıyla toplumsal açıdan bu denli önemli bir çalışmayı ortaya çıkararak nesiller boyu kabul edilebilir bir forma sokması mümkün değildir. Böylece Atatürk sadece siyasi ve idari alandaki dehasıyla değil, sayısal dünyadaki üstün başarısıyla da karşımıza çıkmış oluyor.
Sizin de gördüğünüz gibi Atatürk’ün yaşamında matematiğin önemi bugüne kadar bildiğimiz veya ilkokullarda öğrenmiş olduğumuz gibi matematik öğretmeninin ona "Kemal" ismini vermesinden çok ötedir. Matematiğin bilimsel gelişme acısından anlaşılır bir dilde öğretilmesi gerektiği düşüncesi ve bu konudaki çalışmaları sayesinde bize kazandırdığı onca güzelliğe bir yenisini daha eklemiştir. Umarım bu yazıyla birlikte onun başlattığı bilimsel gelişme arzusunun bizler için de ne kadar gerekli olduğunu hatırlar ve bunun yanında sade ve anlaşılır bir dile sahip olmanın bir toplumda her alanda ne denli gerekli olduğunu daha iyi anlamış oluruz.Kaynak: Gültekin BUZKAN

Son düzenleyen perlina; 9 Kasım 2016 19:32
..
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Ekim 2011       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bölü teriminin eski adı ne acaba????
Sinem12 - avatarı
Sinem12
Ziyaretçi
16 Ekim 2012       Mesaj #5
Sinem12 - avatarı
Ziyaretçi
Taksim BÖLME
Haric-i Kısmet BÖLÜM
Kabiliyet-i Taksim BÖLÜNEBİLME
Zarb ÇARPI
Mazrup ÇARPAN
Mazrubata Tefrik ÇARPANLARA AYIRMA
Muhit-i daire ÇEMBER
Tarh ÇIKARMA
Amudi DİKEY
Gaye LİMİT
Aşa’ri ONDALIK
Kat’ı Mükafti PARABOL
EHRAM PİRAMİD
Menşur PRİZMA
İhtisar SADELEŞTİRME
Suret PAY
Mahrec PAYDA
Hatt-ı Mümas TEĞET


Matematik-Geometri Terimlerinin Eski Adları
Bu’ud / boyut
kaaide / taban
seviye / düzey
mekan / uzay
ufkî / yatay
mukavves / eğri
satıh / yüzey
şâkulî / düşey
hat / çizgi
Kutur / çap
amûd / dikey
faraziye / varsayım
nısf-ı kutur / yarıçap
va’zîyet / konum
mahrut / koni
kavis / yay
mustatîl / dikdörtgen
müsavi / eşit
muhit-i daire / çember
muhammes / beşgen
müştak / türev
mecmû / toplam
mesâha-i sathiyye / alan
zâviye / açı
nisbet / oran
tenasüb / orantı
re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
şibh-i münharif / yamuk
müselles-i mütesâviyü’l-adl⒠/ eşkenar üçgen
müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn / ikizkenar üçgen
dılı / kenar
muvazi / koşut
menşur / prizma
hattı mail / eğik
veter / kiriş
re’s / köşe
zaviyei hadde / dar açı
hattı munassıf / açıortay
muhit / çevre
murabba / kare
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ocak 2013       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
teğet
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Aralık 2013       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Maksumunaleyh >BÖLEN

Taksim >BÖLME

Haric-i Kısmet >BÖLÜM

Kabiliyet-i Taksim >BÖLÜNEBİLME

Zarb >ÇARPI

Mazrup >ÇARPAN

Mazrubata Tefrik >ÇARPANLARA AYIRMA

Muhit-i daire >ÇEMBER

Tarh > ÇIKARMA

Amudi >DİKEY

Gaye >LİMİT

Aşa'ri >ONDALIK


Kat'ı Mükafti >PARABOL EHRAM PİRAMİD

Menşur >PRİZMA

İhtisar > SADELEŞTİRME

Suret > PAY

Mahrec > PAYDA

Hatt-ı Mümas > TEĞET
vs...
Atatürk'ün bulduğu terimlerin hemen hemen çoğu bugüne dek hiç değiştirilmeden kullanılmıştır. O'nun sadece birkaç terimi sonradan biraz değişikliğe uğramıştır.Mesela varsayı-varsayım, tümey açı-tümler açı, bütey açı-bütünler açı haline gelmiştir.
Atatürk ayrıca bu kitabı eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamış ve 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ta geometri dersine girmiş,kendisi ders anlatmıştır.*
"Bilindiği gibi ilim konusu iki ayrı bölümde işlenir ve bunlardan faydalanır; Müspet İlimler, Sosyal ilimler.. Atatürk gerek öğrencilik devirlerinde gerekse ömrü boyunca bu iki ilimden çok faydalanmıştır... Asıl müspet ilimlerin başında gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur. Çünkü matematik insan topluluklarına müspet yol gösteren ve uygulanmasında yarar sağlayan müspet bir ilim dalıdır. işte Atatürk bu ilme çok değer verdiği içinhem nazari kısımları çok iyi bellemiş hem de bunların uygulamasına her bakımdan önem vermiştir. Atatürk bu konuda konuşurken özellikle söylediklerinden şunları anımsıyorum: "ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın değişik safhalarında yararlanmış olduğumu söyleyebilirim. onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.
Benzer Konular:


Kaynak: Atatürk'ün bize kazandırdığı matematik terimlerinin eski adları nedir?

Benzer Konular

22 Mayıs 2014 / Misafir Cevaplanmış
12 Kasım 2012 / Misafir Soru-Cevap
17 Aralık 2008 / HERŞEY Cevaplanmış
6 Temmuz 2011 / Misafir Soru-Cevap
28 Aralık 2011 / HerHangi Biri Soru-Cevap