Arama

Antiseptik solüsyon nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Mayıs 2017 Gösterim: 20.347 Cevap: 4
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Mayıs 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Antiseptik solüsyon nedir?
EN İYİ CEVABI Safi verdi

ANTİSEPTİK SOLÜSYON


Vücudun dışında (deri, mukoza, yara) ya da içinde, özellikle sindirim borusunda bulunan mikropları yok edebilen ya da onlara karşı koyan solüsyon. (Canli yuzeylerde kullanilan bakterilerin çoğalmasini yada yok edilmesini sağlayan dezenfektan bir solusyondur.)
Sponsorlu Bağlantılar

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Genellikle bakterisid özellik gösterirler. Bakteriyostatik olanlar: Katyonik deterjanlar Civa bileşikleri Asidler
 • Genel kural olarak antimikrobik spektrumları geniştir. Dar spektrumlu olanlar: Heksaklorofen Kloraminler
 • Konakçı hücre ve doku üzerindeki toksisisteleri oldukça yüksektir çoğu sistemik olarak uygulanmaz. po alınırsa ciddi entoksikasyonlar oluşur.
 • Çoğunda sporisid ve virusid etki olmadığı ve bazı diğer nedenlerden dolayı tam bir sterlizasyon sağlamazlar. Bir çok antiseptik HİV’i öldürebildiği halde HBV’u etkilemez.
 • Sistemik kemoterapötiklerle karşılaştırılırsa; selektiflikleri düşüktür ve etkileri çabuk başlar.
Antiseptik ilaçların başlıca kullanılış yerleri
 • Cilt infeksiyonlarının tedavisi.
 • Yara, kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi.
 • Cerrahi girişim alanında cildin mikroplardan temizlenmesi.
 • Vücut dışına açılan mukozalı boşluklarda gelişen enfeksiyonların proflaksisi ve tedavisi.
 • Cerrahiden önce el temizliğinde (scrub).
Etki mekanizmaları
Çoğunun etki mekanizması proteinlerin denatüre edilmesi ve/veya DNA bazlarının bozulması esasına dayanır (fenoller, iyot, alkoller, aldehitler, metal bileşikler) Bir kısmı katyonik deterjanlar gibi sitoplazma membranının permeabilitesini bozarak sitoplazma içindeki enzim, koenzim, iyonlar ve ara metabolitleri hücre dışına kaçmasına neden olurlar. Bazıları jerm hücresi içindeki yapısal ve fonksiyonel molekülleri oksitleyerek onların kimyasal yapılarını bozarlar. Bazılarının etki mekanizmaları aydınlatılamamıştır.

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR

 • Halojenler
 • Alkoller
 • Aldehitler
 • Fenolik bileşikler
 • Oksidleyiciler
 • Katyonik deterjanlar
 • Metal bileşikleri
 • Diğerleri
HALOJENLER
İyot
En etkili ve en sık kullanılan etkisi en çabuk başlayan antiseptik ilaçtır. Cilt üzerine uygulanan; % 7’lik solüsyonu bakterilerin % 90’ını 15 saniyede % 1 lik solüsyonu ise % 90’ını 90 saniyede öldürür.
tentürdiyotun bileşimi;
2 gr iyot gr NaI + % 50 etanol, 100ml ye tamamlayacak kadar. NaI iyodun çözünürlüğünü artırmak ve çökmesini azaltmak amacıyla katılmıştır tek başına antimikrobik özelliği yoktur.

DEVAMI Antiseptik Nedir?
Son düzenleyen Safi; 18 Mayıs 2017 16:53
The Eniqmatic - avatarı
The Eniqmatic
Ziyaretçi
16 Mayıs 2011       Mesaj #2
The Eniqmatic - avatarı
Ziyaretçi
Renksiz bir antiseptik olan solüsyon, genellikle su ile hazırlanan % 6lık konsantrasyonda kullanılır. Bu oksijen hacminin 20 katım salgılar ve aynı zamanda 20 hacim sertliğinde olarak bilinir. % 6 konsantrasyondan daha kuvvetli solüsyonlar kullanılmadan önce dilüe edilmelidir.
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 18 Mayıs 2017 16:49
Gece Prensesi - avatarı
Gece Prensesi
Ziyaretçi
21 Mayıs 2011       Mesaj #3
Gece Prensesi - avatarı
Ziyaretçi
KANAMALAR
Vücudun herhangi bir yerinden aşırı kanama varsa bunun bir an önce durdurulması hayati önem taşır.
Kanayan yeri ve etrafını dikkatlice temizleyip, kanama odağının neresi olduğunu tam olarak anlamaya çalışın.
Sargı bezi ya da temiz bir bezle yaranın üzerini tam olarak kapatıp, elinizle kanayan yerin üzerine baskı uygulayın.
Kolu ya da bacağı yukarı doğru ve kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kan akışını dindirmeye çalışın.
Bunu yaparken kaldırdığınız kol ya da bacakta kırık şüphesi olmadığından özellikle emin olun.
Yara yeri üzerine sargı bezi ya da temiz bir bezle basarak tampon uygulayın. Bunun yarayı tamamen örtmesi gerekmektedir. Bastırarak yara yeri üzerinde dikkatlice basınç uygulayın. Daha sonra sargı bezi ile iyice sarın.
Kanamanın halen kesilmediği görülürse, daha kalınca bir tamponu aynı sargı üzerinden iyice sarın. Bunun kanama odağının üzerinde ve aşağı yukarı basınç uygulayacak şekilde olmasına dikkat edin.
Eğer buna rağmen kanama durmuyorsa, kanayan yerin gerisinde, vücuda yakın olan ana atardamarın üzerine elinizle baskı uygulayıp, kan akışının azalmasını sağlayın.
Ana atardamara 19 dk.’dan çok direkt baskı uygulamayın ve damar üzerinde herhangi bir sıkı t urnike ya da bağ bağlamayın.
Hastayı bacakları gövdeden yukarı durumda olacak şekilde yatırarak derhal bir sağlık kurumuna gönderin.

KÜÇÜK DERİ YARALANMALARI VE KANAMALAR

Yara üzerinde pis, kir, toz, toprak varsa öncelikle bunları temizleyin; mümkünse temizve bol suyla yıkayın. Temiz bir sargı bezi ya da bez parçası ile üzerini geçici olarak kapatın. Bir süre yara yerinin üzerine elinizle basınç uygulayarak kanamayı durdurun. Daha sonra temiz bir pamuk parçası ile yaranın üzerini iyice kurulayıp temizleyin. Çıkan kanların oluşturduğu pıhtılar varsa çekip almayın; Bunlar kanamanın durdurulmasını sağlayan oluşumlardır.
Yaranın ve etrafını Betadin solüsyonu ile iyice temizleyin. Bu yaranın mikrop kapmasını engellemeye yarayacaktır.
Varsa yara bandı ile yara yerini tam olarak kapatın. Yara yeri büyükse steril bir gazlı bez ile yara yerini tam olarak kapatıp, sargı bezi ile sarın.
Daha sonra yara iyileşinceye kadar düzenli olarak pansuman uygulayın. Yarada sizi endişelendiren bir durum varsa derhal doktorunuza başvurun.

KIRIKLAR
Kırık şüphesi olan yerde; Ağrı, şişlik, duyarlılık, şekil bozukluğu, fonksiyon bozukluğu, hareket anormalliği (olmaması gereken hareket) görülebilir.
Yapılması gerekenler:
Her zaman öncelikle kanama olup olmadığını kontrol edin. Eğer kanama varsa öncelikle kanamayı kontrol edin ve yarayı sarın.
Kırık olan yerin hareketine izin vermeyin. Gördüğünüz herhangi bir şekil bozukluğunu asla düzeltmeye çalışmayın.
Kırık yerininhareketine izin vermeyecek şekilde kol ya da bacağı atel ile destekleyin. Bunu yaparken her zaman kırık yerinin üzerindeki eklemi de içine alacak şekilde atel uygulaması yapmaya dikkat edin. Eklemin hareketine izin verilmemesi kırık yerinin iyice sabitleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

OMURGA VE BOYUN KIRIKLARI
Omurga kırıkları, omurilik zedelenmelerine ve felce neden olabileceği için, daima çok ciddi ve dikkatlice değerlendirilmelidir.
Hastayı sakinleştirip, kesinlikle kımıldamamasını sağlayın. Hareket etmesine engel olacak şekilde vücudunun etrafını giysi, palto vb. şeylerle destekleyin.
Boynunu ve başını hiç oynatmayacak şekilde oldukça dikkatli destekleyin.
Derhal acil tıbbi yardım isteyin.

BAYILMALAR
Bayılanbir kişiyi yere sırtüstü uzatıp, bacaklarını yukarı doğru kaldırın ve rahat nefes almasını sağlayın. Solunum hızını ve nabzını kontrol edin.
Yanıt durumunu değerlendirin. Anormalbir durum varsa derhal tıbbi yardım isteyin.
Hasta kendine gelinceye kadar kontrolünüzü sürdürün.
Hastanın kısa sürede (5-10 dk.) kendine gelmesi beklenir. Gelmiyorsa derhal tıbbi yardım isteyin.
Hasta kendine gelmeye başladıysa onu sakinleştirerek yavaş yavaş oturma konumuna getirin.
Düştüğü sırada herhangi bir yerinin yaralanıp yaralanmadığını kontrol edin.
Yiyecek-içecek vermeyiniz.

YANIKLAR

Yanığın bulunduğu yer ve yanık alanı önemlidir.
Yanığın alanı büyüdükçe şok olasılığı artmaktadır. Vücut yüzeyinin %15’inden fazlasını kapsayan yanıklar ölüm tehlikesi oluşturabilir.
Yanık alanı enfeksiyonlar açısından ciddi bir risk yaratmaktadır.
Çapı 2-3 cm’den büyük, derinin altına kadar inen yanıklar ve elektrik yanıkları mutlaka hastanede doktor kontrolünde tedavi edilmelidir.
Yanık yeri olaydan hemen sonra temiz soğuk bir suyla, mümkünse musluk altında 5-10 dakika tutulmalıdır.
Yanık yerine asla yağ, krem, diş macunu, kolonya, pudro gibi maddeler uygulanmamalıdır.
Eğer yanık yerinde üzerinde içi sıvı dolu küçük kesecikler (veziküller) oluşmuşsa bunları kesnlikle ellemeyin ve patlatmayın.
Yanık nedeni parmak ve ellerde şişme oluşabileceğinden yüzük, saat vb. gibi maddeler çıkarılmalıdır.
Yanık yerinin enfeksiyon açısından ciddi bir risk taşıdığını kesinlikle unutmayın.
Yanık alanını ve etrafını Betadin solüsyonu ile temizleyin.
Temiz bir sargı beziyle yanık yerinin üstünü tam olarak kapatın. Kesinlikle pamuk kullanmayın.
Yanık yerini basınç ve sürtünmeden korumak gereklidir. Bu nedenle yanık yerinin üzerine çok sıkı bandaj uygulamayın.
Yanık pansumanı için derhal bir sağlık kurumuna başvurun.

BÖCEK SOKMALARI
Böceğin soktuğu yer kesinlikle malı, üzerine buz ya da soğuk kompres uygulanarak şişliğin oluşması azaltılmaya çalışılmalıdır.
Böceğin soktuğu yer ağız boşluğundaysa (dil, boğaz) oluşabilcek şişlik ve reaksiyon boğulma tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle derhal hekime başvurulması yerinde olacaktır.

GÖZDE YABANCI CİSİM
Gözün tahriş olduğu durumlarda temiz ve bol bir suyla göz iyice yıkanmalıdır. Bunu yaparken göze kesinlikle elle temas edilmemesi ve ovuşturulmaması uygun olacaktır. Steril bir gazlı bezi göz ve çevresini iyice örtecek şekilde kapatın. Bunu yaparken uyguladığınız tamponun göze basınç uygulamamasına dikkat edin.
Şüphelendiğiniz bir durum ya da gözde aşırı tahriş varsa, derhal doktorunuza başvurun.
Son düzenleyen Safi; 18 Mayıs 2017 16:50
Kb55 - avatarı
Kb55
Ziyaretçi
15 Nisan 2012       Mesaj #4
Kb55 - avatarı
Ziyaretçi
Antiseptk solusyon canli yuzeylerde kullanilan bakterilerin cogalmasini yada yokedilmesini saglayan dezenfektan bi solusyondur
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
18 Mayıs 2017       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

ANTİSEPTİK SOLÜSYON


Vücudun dışında (deri, mukoza, yara) ya da içinde, özellikle sindirim borusunda bulunan mikropları yok edebilen ya da onlara karşı koyan solüsyon. (Canli yuzeylerde kullanilan bakterilerin çoğalmasini yada yok edilmesini sağlayan dezenfektan bir solusyondur.)

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Genellikle bakterisid özellik gösterirler. Bakteriyostatik olanlar: Katyonik deterjanlar Civa bileşikleri Asidler
 • Genel kural olarak antimikrobik spektrumları geniştir. Dar spektrumlu olanlar: Heksaklorofen Kloraminler
 • Konakçı hücre ve doku üzerindeki toksisisteleri oldukça yüksektir çoğu sistemik olarak uygulanmaz. po alınırsa ciddi entoksikasyonlar oluşur.
 • Çoğunda sporisid ve virusid etki olmadığı ve bazı diğer nedenlerden dolayı tam bir sterlizasyon sağlamazlar. Bir çok antiseptik HİV’i öldürebildiği halde HBV’u etkilemez.
 • Sistemik kemoterapötiklerle karşılaştırılırsa; selektiflikleri düşüktür ve etkileri çabuk başlar.
Antiseptik ilaçların başlıca kullanılış yerleri
 • Cilt infeksiyonlarının tedavisi.
 • Yara, kesik ve sıyrıklarda enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi.
 • Cerrahi girişim alanında cildin mikroplardan temizlenmesi.
 • Vücut dışına açılan mukozalı boşluklarda gelişen enfeksiyonların proflaksisi ve tedavisi.
 • Cerrahiden önce el temizliğinde (scrub).
Etki mekanizmaları
Çoğunun etki mekanizması proteinlerin denatüre edilmesi ve/veya DNA bazlarının bozulması esasına dayanır (fenoller, iyot, alkoller, aldehitler, metal bileşikler) Bir kısmı katyonik deterjanlar gibi sitoplazma membranının permeabilitesini bozarak sitoplazma içindeki enzim, koenzim, iyonlar ve ara metabolitleri hücre dışına kaçmasına neden olurlar. Bazıları jerm hücresi içindeki yapısal ve fonksiyonel molekülleri oksitleyerek onların kimyasal yapılarını bozarlar. Bazılarının etki mekanizmaları aydınlatılamamıştır.

ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR

 • Halojenler
 • Alkoller
 • Aldehitler
 • Fenolik bileşikler
 • Oksidleyiciler
 • Katyonik deterjanlar
 • Metal bileşikleri
 • Diğerleri
HALOJENLER
İyot
En etkili ve en sık kullanılan etkisi en çabuk başlayan antiseptik ilaçtır. Cilt üzerine uygulanan; % 7’lik solüsyonu bakterilerin % 90’ını 15 saniyede % 1 lik solüsyonu ise % 90’ını 90 saniyede öldürür.
tentürdiyotun bileşimi;
2 gr iyot gr NaI + % 50 etanol, 100ml ye tamamlayacak kadar. NaI iyodun çözünürlüğünü artırmak ve çökmesini azaltmak amacıyla katılmıştır tek başına antimikrobik özelliği yoktur.

DEVAMI Antiseptik Nedir?
Quot capita, tot sententiae..
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

18 Mayıs 2017 / asla_asla_deme Tıp Bilimleri
18 Mayıs 2017 / merve MMM Cevaplanmış
18 Mayıs 2017 / Misafir Cevaplanmış
19 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış