Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 9 Kasım 2017  Gösterim: 45.498  Cevap: 5

Yoğun nüfuslu ve seyrek nüfuslu iller hangileridir?

Misafir
13 Ekim 2011 21:10       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yoğun nüfuslu ve seyrek nüfuslu iller hangileridir?
EN İYİ CEVABI Yavru_Aslan verdi

Nüfusu Seyrek Olan İller


Karadeniz Bölgesi


Karadeniz bölgesi nüfusu 2000 sayımına göre 8.4 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 59 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi). Çünkü bölgenin geçim kaynakları kısıtlı olduğu için çok göç verir. Nüfus kıyı bölümüne, iç ovalara ve Batı Karadeniz'deki maden ve sanayi alanlarına toplanmıştır. Nüfus Artış Hızı binde 4'tür (Türkiye binde 18.34) Yeryüzü şekilleri nedeniyle Dağınık Kır Yerleşmesi çok görülür.
Sponsorlu Bağlantılar

İç Anadolu Bölgesi


İç Anadolu bölgesi nüfusu 2000 sayımına göre 11.6 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 71 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi). Nüfus artış hızı % 16'dır (Türkiye ortalaması % 18.34). Nüfusun % 69'u kentte yaşar (Türkiye ortalaması % 65). Yukarı Sakarya Bölümü en yoğun nüfuslu alandır. Nüfus genellikle bölgenin çevresindeki dağ eteklerindeki ovalara yoğunlaşmıştır. Ülkemizin başkenti ve 2.büyük kenti Ankara bölgede yer almaktadır.

Akdeniz Bölgesi


Akdeniz bölgesi nüfusu 2000 sayımına göre 8.7 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 71 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının altındadır. (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi). Kentsel nüfus % 60'tır (Türkiye ortalaması %65). Nüfus artış hızı % 22'dir (Türkiye ortalaması % 18.3). Fakat tarım alanlarının ikliminde uygun olması nedeniyle verimli olması nüfusun bu alanlara toplanmasına neden olmuştur. Bunun yanında Toroslar ve Platolarda nüfus çok seyrektir. Bölge nüfusun %70'i Adana Bölümüne toplanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi


Nüfusu 2000 sayımına göre 6.1 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 37 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının çok altındadır. (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi) Yoğunluk bakımında en az bölgedir. Yani nüfusu en seyrek bölgemizdir. Nüfus çöküntü ovalarında toplanmıştır. Toplu yerleşme görülür.Nüfusun % 48'i kırsal kesimde yaşar ve tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Nüfus artış hızı % 14 ile Karadeniz'den sonra en az bölgedir (Türkiye ortalaması % 18.34). Sanayisi çok az olduğu için Karadeniz Bölgesinden sonra en çok göç veren bölgemizdir. Malatya, Erzurum ve Elazığ en kalabalık illeridir.

Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2017 03:02

The Eniqmatic
13 Ekim 2011 21:44       Mesaj #2
The Eniqmatic - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye de nüfusun en yoğun olduğu yerler sırasıyla; İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Antakya Kahramanmaraş, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Samsun

Türkiye’de nüfus yoğunluğunun en az olduğu il km2 ye 13 kişi ile Tunceli’dir (2000).
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2017 03:02
Yavru_Aslan tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
8 Kasım 2012 16:00       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yoğun nüfüslu olan yerler genellikle sanayi,tarım ve turizm bakımından gelişmiş olan yerlerdir.. az olan yerler ise tarımın yapılamayacağı engebeli olan yerler sanayinin olmadığı yerlerdir bu sonuç ile illeriize göz attığımızda başta istanbul,ankara,bursa,izmir,adana ortak özellikleri sanayi ve tarım gelişmiş.. az olan yerler ise hakkari,şırnak,trabzon,yani doğu karadeniz ve doğu anadolu ve güneydoğu anadolunun bazı bölümleri bunlara örnektir..
_AERYU_
8 Kasım 2012 16:36       Mesaj #5
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Nüfus Yoğunluğunun En Fazla Olduğu İller
1 İstanbul
2 Kocaeli
3 İzmir
4 Hatay
5 Bursa
6 Gaziantep
7 Yalova
8 Zonguldak
9 Ankara
10 Sakarya

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu iller
1 Tunceli
2 Erzincan
3 Bayburt
4 Gümüşhane
5 Sivas
6 Ardahan
7 Artvin
8 Çankırı
9 Karaman
10 Kastamonu

En Fazla Nüfuslu İller
1 İstanbul 12697164
2 Ankara 4548939
3 İzmir 3795978
4 Bursa 2507963
5 Adana 2026319
6 Konya 1969868
7 Antalya 1859275
8 Gaziantep 1612223
9 Mersin 1602908
10 Şanlıurfa 1574224

En Az Nüfuslu İller
1 Bayburt 75675
2 Tunceli 86449
3 Ardahan 112242
4 Kilis 120991
5 Gümüşhane 131367
6 Artvin 166584
7 Çankırı 176093
8 Iğdır 184025
9 Bartın 185368
10 Bilecik 193169
Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2017 03:04
_AERYU_
8 Kasım 2012 16:37       Mesaj #6
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Nüfus Dağılışını Etkileyen Etmenler Nelerdir
Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır:

1 Fiziki Faktörler
a İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı­man iklimin büyük etkisi vardır Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de­ğildir
b Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir
c Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu­ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B Menderes) nüfus­ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır

2 Beşeri Faktörler
a Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür­kiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir
b Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu­dur Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi
c Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay­naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol­duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır Zongul­dak, Soma, Elbistan buna örnektir
d Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında­ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş­mıştır
e Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille­rimizin nüfusu artmıştır Eskişehir, Ankara, Kayse­ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur

Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.
Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2017 03:05
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç