Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Aralık 2015  Gösterim: 7.225  Cevap: 5

Zebur kime, ne zaman ve nerede inmiştir?

Misafir
25 Aralık 2012 18:01       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Zebur ne zaman, nerde ve kime indirilmiştir?
EN İYİ CEVABI Baturalp verdi
Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud (a.s) gönderilmiştir. Yüce Allah’u Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. And olsun ki; biz Peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur verdik.”(İsra Suresi, 17/55)

Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere Zebur kitabının Hazreti Davud (a.s.) indirildiği açık bir şekilde biz insanlığa bildirilmektedir. Bu hakikati destekleyici olarak da Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadis i şerifinde, Zebur adlı kutsal kitabın ehli kitaba indirildiğini ve onlar tarafından okunduğunu haber vermiştir. (Buhari, Teyemmüm, 6)
Sponsorlu Bağlantılar

Yüce Mevla’mız tarafından Hazreti Davud aracılığı ile İsrail oğullarına doğru yolu göstermek için nazil olan Zebur kitabının gerçek aslı İbranice lisanında yer almaktadır. Eski kaynaklar da belirtildiği üzere Zebur’da yer alan kutsal metin manzum şeklindedir. Zebur’un içeriğinde genellikle Hazreti Davud’un yüce Allah’u tealaya yakarışları bulunmaktadır. Yahudi kavminin, “Tevrat kitabından sonra kitap gelmeyecektir” yolundaki düşüncelerinin Zebur’un Hazreti Davud’a gelmesiyle yanlış olduğu anlaşılmıştır.(Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1938, IV, 3081). Buradan da anladığımız üzere Zebur kitabı dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat’tan sonra indirilmiştir.
Son düzenleyen Finn and Jake; 18 Aralık 2015 09:05


9 Ocak 2014 20:13       Mesaj #2
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, "Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud'a inen Zebur'un sûrelerinin her biri" anlamlarına gelir. Mezmur "yazılmış" manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur'un "Hikmetli kitap" manasına geldiğini; Âlu İmran, 3/184 ayetindeki "Zebûr" kelimesinin "menetmek" manasına gelen "Zebr" kökünden olduğunu açıklamıştır.
Misafir
20 Ekim 2014 19:42       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
dadas45 adlı kullanıcıdan alıntı

Hz.Davut

Zebur Hz. Davut'a indirilen 4 kutsal kitaptan biridir
isimsiz
20 Ekim 2014 19:45       Mesaj #4
isimsiz - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
dadas45 adlı kullanıcıdan alıntı

Hz.Davut

Hz. Davut kendisine 4 kutsal kotap indirilen peygamber dir Hz. Davut'a zebur kitabı indirilmiştir
Baturalp tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Clarice
18 Aralık 2015 16:39       Mesaj #6
Clarice - avatarı
Ziyaretçi
Zebr veya Zebûr sözlükte; kitap, cüz, kitap yaprağı, yazı yazma, söz, yazı, Akıl, mektub, kuvvetli ve sağlam gibi manalara gelmektedir. Dinî literatürde ise Zebûr, Yüce Allah'tan Hz. Dâvûd'a vahy ile gelen mukaddes kitabın adıdır.

Allahü teala tarafından Davud aleyhisselama indirilmiştir. Beni İsrail'in peygamberlerinden olan Davud aleyhisselam, peygamberlikle sultanlığı kendinde toplamış bir peygamberdir (Bkz. Davud aleyhisselam ). Davud aleyhisselamın çok güzel ve tesirli sesi olup, kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Kur'an-ı kerimde mealen; "Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik." (İsra suresi: 55) buyrulmuştur.

Kurtubî, Zebûr’un ahkâm ve helâl-haram konularını içermeyen bir hikmet ve öğüt kitabı olduğunu ve 150 sûreden meydana geldiğini bildirmiştir.

Davud’un Zebur'u yetmiş ayrı makamda okuduğu, bu esnada İsrailoğulları'nın alimlerinin, halkın, cinlerin ve şeytanların gelip sıralar halinde arkasında durduğu, yabani ve yırtıcı hayvanların onun yakınına kadar geldiği, kuşların ona gölge yaptığı, o sırada suların akmayı ve rüzgarın esmeyi kestiği rivayet edilmiştir.

Davud aleyhisselamın çok güzel, pek yanık ve tatlı sesle okuduğu Zebur'u, dinleyenler hayran kalıp, kendinden geçerdi. Zebur okunacağı zaman, insanlar, cinler, ehil ve yırtıcı hayvanlar durur, kuşlar üzerlerine kanat gerer, rüzgar dinerdi.

Kur'an-ı kerimden önce indirilen Zebur ve diğer ilahi kitapların elde asılları olmayıp, hepsi zamanla tahrif veya yok edilmişlerdir.

Peygamberlere gönderilen dört büyük kitaptan biri olan Zebûr'un da asıl nüshası yoktur. Ancak eski Ahid'de yer Alan Mezamir'in Zebûr olabileceği söylenmektedir. Bunlar şiir şeklinde, manzum ahlâkî öğütler ve nasihatlardan ibarettir.

Kur'ân'da üç ayrı yerde "Zebûr" dan söz edilmektedir. "Dâvûd'a Zebûr'u verdik..." (Nisâ, 4/163), "Andolsun zikirden sonra Zebûr'da da "yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır." diye yazmıştık." (Enbiyâ, 21/105), "...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvûd'a da Zebûr'u verdik." (İsrâ, 17/55).

Görüldüğü gibi her üç âyette de Hz. Dâvûd ve O'na gönderilen ilâhî kitap Zebûr'dan söz edilmektedir.


Daha fazla sonuç:
zebur ne zaman indirildi

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç