Arama

Peygamberlerin kronolojik sıralaması nasıldır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 25 Eylül 2013 Gösterim: 41.600 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Eylül 2013       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Peygamberlerin geliş sırası, kronolojik sıralama

İlk peygamber ile son peygamber arasındaki peygamberler kimlerdir?
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Peygamberlerin geliş sırasına göre kronolojik sıralama;

Reklamlar
1- Hz. Adem (a.s.)
2- Hz. Şit (a.s.)
3- Hz. İdris (a.s.)
4- Hz.Nuh (a.s.)
5- Hz.Hud (a.s.)
6- Hz.Salih (a.s.)
7- Hz.İbrahim (a.s.)
8- Hz.Lut (a.s.)
9- Hz. İsmail (a.s.)
10- Hz. İshak (a.s.)
11- Hz.Yakub (a.s.)
12 - Hz.Yusuf (a.s.)
13 - Hz.Eyyub (a.s.)
14 - Hz.Şuayb (a.s.)
15 - Hz.Musa (a.s.)
16 - Hz.Harun (a.s.)
17 - Hz.İlyas (as)
18 - Hz.Zülkifl (a.s.)
19 - Hz. Davud (a.s)
20 - Hz. Süleyman (a.s.)
21 - Hz. Yunus (a.s.)
22 - Hz. Zekeriyya (a.s)
23 - Hz.Yahya (a.s.)
24 - Hz. İsa (a.s.)
25 - Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kaynak
Son düzenleyen nötrino; 25 Eylül 2013 16:32
Bozkurt - avatarı
Bozkurt
VIP Kagutsuchi
25 Eylül 2013       Mesaj #2
Bozkurt - avatarı
VIP Kagutsuchi
Peygamberlerin Geliş Sırası

Sponsorlu Bağlantılar1. Adem (as).2. Şit (as): Babası: Adem Aleyhisselam, Annesi de, Hz. Havva'dır.3. İdris (as): İdris (as)'ın soyu, Yerd (yahud Yarid)b.Mehlail b.Kay-narı (yahud Kaynen) b.Enuş, b.Şit, b.Adem Aleyhisselam.4. Nuh (as): Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah, b.Ahnuh (veya Uhnuh) (Yani İdris Aleyhisselam), b.Yerd (veya Yarid), b.Mehlail, b.Kayn (veya Kaynarı), b.Enuş, b.Şis, b.Adem Aleyhisselam.5. Hud (as): Höfbd (abir) b.Abdullah, b.Rebah, b.Halud b.ad, b.Avs, b.İrem, b.Sam, b.Nuh Aleyhisselamdır.6. Salih (as): Salih b.Ubeyd, b.Esif veya Asit, b.Kemaşic b.Ubeyd, b.Hadir b.Semud, b.abir b.İrem, b.Sam, b.Nuh Aleyhisselamdır.7. İbrahim (as): İbrahim b.Tarah (öc2zer), b.Nahor, b.Sarug (Şarug) b.Rau (Ergu), b.Falığ, b.abir, b.Şalıh, b.Erfahşed, b.Sam, b.Nuh Aleyhisselamdır.8. İsmail (as): İsmail Aleyhisselam; İbrahim Aleyhisselamın, Hz.Höe2cer'den doğan ilk ve bü-yük oğludur.9. İshak (as): İshak Aleyhisselam; İbrahim Aleyhisselamın ikinci oğlu olup Hz.Sare'den doğ-muştur.10. Lut (as): Lut b.Haran, b.Tarah, b.Nahor, b.Saruğ'dur. Lut Aleyhisselam; İbrahim Aleyhisselamın Yeğeni, yani kardeşi Haran'ın oğlu idi.11. Yakub (as): Yakub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselamlardır. Yakub Aleyhisselamın Annesi: Refaka'dır.12. Yusuf (as): Yusuf b. Yakub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselamlardır. Yusuf Aleyhisselamın annesi: Rahıl bint-i Leban'dır.13. Eyyub (as): Eyyub b. Mus, b. Ra'vil, veya Razıh b. Ays b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselamlardır. Eyyub Aleyhisselamın annesi Lut Aleyhisselamın kızı idi.14. Zülkifl (as): Bişr (Zülkifl) b.Eyyub Aleyhisselam'dır.15. Şuayb (as): Şuayb b. Mikail, b. Yeşcür, b. Medyen, b. İbrahim Aleyhisselamdır. Şuayb Aleyhisselamın annesi: Lut Aleyhisselamın kızı Mikail'dir. Şuayb Aleyşhisselam, Musa Aleyhisselamın Kayınpederi idi.16. Musa (as): Musa b.İmran, b.Yashür, b.Kahis, b.Lavi, b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselam'dır. Musa b.İmran Aleyhisselamla Harun b.İmran Aleyhisselam, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamdan bir yaş büyüktü.17. Harun (as): Musa (as)'ın kardeşidir.18. Hızır (as): Rivayete göre: Hızır Aleyhisselamın soyu: Belya (veya İlya) b. Milkan, b.Falığ, b.abir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sam b.Nuh Aleyhisselam olup babası, büyük bir kraldı. Kendisinin; adem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil'den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol-duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn'e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus'un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da, rivayet edilir.19. Yuşa (as): Yuşa' b. Nun, b. Efraim, b. Yusuf, b. Yakub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselam'dir.20. Kalib b. Yüfena (as): Kalib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yakub[3] b. İshak, b. İbra-him Aleyhisselamdır. Kalib b. Yüfenna Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Masa Aleyhisselamın damadı idi.21. Hızkıl (as): Hızkıl b. Nuridir. Hızkıl Aleyhisselamın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allah'dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselam, ihsan olunmuştur. Bunun için, Hızkıl Aleyhisselam (İbnül'acuz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.22. İlyas (as): İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Harun, b. İmran (A.S)'dır.23. Elyesa (as): Elyesa' b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efraöeem, b.Yusuf, b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselam'dır. Elyesa Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.24. Yunus (as): Yunus b. Matta; Bünyamin b. Yakub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselam oğulla-rı soyundandı. Matta, Yunus Aleyhiselamın annesi idi. Peygamberlerden, Yunus b. Matta ile İsa b. Meryem Aleyhisselamlardan baş-ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.25. Şemuyel (as): Şemuyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf'dır. Şemuyel Aleyhisselam, İsrail oğullarından ve Haröfbn Aleyhisselamın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselamın annesi Hanne olup[6] Lavi b.Yakub Aleyhisselamın Hanedanına mensuptu.26. Davud (as): Davud b.İşa Aleyhisselam; Yehuza b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselamın soyundandır.27. Süleyman (as): Davud b.İşa Aleyhisselamın oğlu olan Süleyman Aleyhiselamın da, soyu, Yehuza b.Yakub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselamlara dayanır.28. Lukman (as): Lukman b.Saran, b.Mürid, b.Savun. Lukman Aleyhisselam; Davud Aleyhisselamın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından azad edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.29. Şa'ya (as): Şöe2'ya b.Emus veya Emsıya'dır.30. İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yakub Aleyhisselam'ın soyundan gelen Harun b.İmran Aleyhisselamın soyundandı.31. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl'ül 'asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Davud Aleyhisselamların soyundandı.32. Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve Harun Aleyhisselamın zürriyetindendir.33. Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselamın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı... Hakkın-da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa'b b.Abdullah'ülkahtani olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerilerden olduğu da, ileri sürülmektedir.İbn. Habib de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbi'den sırasıyla kitabı-na geçirirken, Sa'b b.Karin b.Hemal'ı, -Yüce Allah'ın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal'ı kayd edip ona da, Yü-ce Allan'ın Tübba' adını vermiş olduğunu açıklar.Zülkarneyn Aleyhnisselam hakkında: "Hem Nebi idi, hem Resul idi." diyenler olduğu gibi, "Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebi oluşu, inşaallah, Sahih'dir!" diyenler de, vardır. Hz. Ali'ye göre, Zülkarneyn Aleyhisselam: Ne bir Nebi, ne de, bir kraldı. Fakat, Allan'ın Salih bir kulu idi ki, o, Allahı, sevmiş, Allah da, onu, sevmişti.34. Zekeriyya (as): Zekeriyya b.Berahya Aleyhisselamın soyu, Süleyman b.Davud Aleyhisselamlara, Süleyman b.Davud Aleyhisselamların soyu da, Yehuza b.Yakub Aleyhisselama dayanır.35. Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)'ın oğludur.36. İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem'in babası İmran b.Masan olup Hub'um b.Süleyman Aleyhisselamın soyundandı.37. Hz. Muhammed (asm): Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Haşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka'b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Malik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan'a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan'ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
25 Eylül 2013       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Peygamberlerin geliş sırasına göre kronolojik sıralama;

1- Hz. Adem (a.s.)
2- Hz. Şit (a.s.)
3- Hz. İdris (a.s.)
4- Hz.Nuh (a.s.)
5- Hz.Hud (a.s.)
6- Hz.Salih (a.s.)
7- Hz.İbrahim (a.s.)
8- Hz.Lut (a.s.)
9- Hz. İsmail (a.s.)
10- Hz. İshak (a.s.)
11- Hz.Yakub (a.s.)
12 - Hz.Yusuf (a.s.)
13 - Hz.Eyyub (a.s.)
14 - Hz.Şuayb (a.s.)
15 - Hz.Musa (a.s.)
16 - Hz.Harun (a.s.)
17 - Hz.İlyas (as)
18 - Hz.Zülkifl (a.s.)
19 - Hz. Davud (a.s)
20 - Hz. Süleyman (a.s.)
21 - Hz. Yunus (a.s.)
22 - Hz. Zekeriyya (a.s)
23 - Hz.Yahya (a.s.)
24 - Hz. İsa (a.s.)
25 - Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kaynak
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

10 Nisan 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
13 Aralık 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
19 Şubat 2013 / Misafir Cevaplanmış
13 Mart 2011 / Misafir Soru-Cevap
15 Kasım 2015 / kerembt Cevaplanmış