Arama

Diksiyon ve hitabet ile ilgili test soruları ve cevapları nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 21 Mayıs 2018 Gösterim: 76.556 Cevap: 1
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Mayıs 2014       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Diksiyon ve hitabet ile ilgili test soruları ve cevapları nelerdir?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
DİKSİYON VE HİTABET TEST SORU VE CEVAPLARI

Reklamlar
1-) İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Diksiyon
C) Telefon
D) Dil
E) Hitabet
2-) Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses, şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne ad verilir?
A) Şive
B) Yazı Dili
C) Ağız
D) Dil
E) Lehçe
3-) Latince anlamı “söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.
A) Türkçe
B) Konuşma
C) Diksiyon
D) Boğumlama
E) Nutuk
4-) Aşağıdakilerden hangisi Üslup çeşitlerinden biri değildir?
A) Alçak Üslup
B) Yüksek üslup
C) Sade Üslup
D) Karışık Üslup
E) Süslü Üslup
5-) Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilmektedir?
A) Şiddet
B) Yükseklik
C) Tını
D) Pes Ses
E) Selen
6-) Aşağıdakilerden hangisi soluk alma şekillerinden biri değildir?
A) Göğüsten
B) Kaburga
C) Karından
D) Diyafram
E) Mideden
7-) Gürültü niteliğinde olmayan sese ne ad verilir?
A) Müzik
B) Selen
C) Fonetik
D) Tını
E) Tinsel
8-) Aşağıdakilerden hangisi bir kusur değildir?
A) Kuvvetsizlik
B) Ses Titrekliği
C) Pes Ses
D) Tiz ve Keskin Ses
E) Kekemelik
9-) Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?
A) Kuvvetlilik
B) Bağlam
C) Güç
D) Tiz Ses
E) Ton
10-) Konuşurken ses perdelerinin değişmesine ne ad verilir?
A) Tonlama
B) Diksiyon
C) Selen
D) Tını
E) Büküm
11-) Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?
A) Harf
B) Hece
C) Kelime
D) Cümle
E) Ses
12-) Ses aletinin hareketiyle bir çok hecenin farklarının belirtilmesine ne ad verilir?
A) Boğumlanma
B) Durak
C) Söyleniş
D) Ulama
E) Diksiyon
13. Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?
A) Fonetik
B) Ulama
C) Boğumlanma
D) Sağdeyi
E) Vurgu
14-) Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen boğumlanma organlarından biri değildir?
A) Çene
B) Diş
C) Diş etleri
D) Damak
E) Diş Minesi
15-) Söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağdeyi
B) Söyleniş
C) Boğumlanma
D) Ulama
E) Aliterasyon
16-) Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?
A) Diksiyon
B) Sağdeyi
C) Söyleniş
D) Ulama
E) Boğumlama
17-) Türkçede genellikle şiddet vurgusu hangi hecede olur?
A) İlk
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Son
E) Orta
18-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü mesajdır?
A) Tokalaşmak
C) Ağzını oynatmak
B) Sarılmak
D) Beden Dili
E) Mektup
19-) Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?
A) Beden dilini anlamak bir yetenektir.
B) Dil söylemezse beden söyler.
C) Beden dili bedenimizle verdiğimiz mesajdır.
D) Sözsüz mesaj bir mesaj türüdür.
E) Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur
20-) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajdır?
A) Gülümsemek
B) Dilin sürçmesi
C) Telefonla mesaj
D) E-posta
E) Konuşmak
21-) İlk izlenimde en önemli belirleyici unsur hangisidir?
A) Ne söylendiği
B) Nasıl söylendiği
C) Niçin söylendiği
D) Nerede söylendiği
E) Kime söylendiği
22-) Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?
A) El ele tutuşma
B) Gülümseme
C) Tokalaşma
D) Yakınında durma
E) Konuşma
23-) Konuşma esnasında kimi ses ve sözlerin canlandırılmasına ne denir?
A) Jest
B) Kıskançlık
C) Taklit
D) Mimik
E) Dönüt
24-) Aşağıdakilerden hangisi araç ve aksesuarları mesaj amaçlı kullanma nedeni sayılmaz?
A) Farklı görünmek için
B) Niyeti ifade etmek için
C) Kullanılan araçlar beğenildiği için
D) Araç ve aksesuarları tanıtmak için
E) Kendini ifade etmek için
25-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin iş birliğine hazır olmadığı görüntüsünü verir?
A) Gülümseme
B) Eller ve avuç içlerinin açık olması
C) Yere bakma
D) Başkalarına yakın durma
E) Samimi olma
26-) Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?
A) Dik duruş
B) Eller arkada, çene yukarıda
C) Kollar, eller ve avuç içleri açık
D) Kolları göğüste kavuşturma
E) Yere bakma
27-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin sıkıntı yaşadığını belirten davranış değildir?
A) Çıkışa ve saate bakma
B) Nefesini üfleyerek verme
C) Kıpırdanma ve ayaklarını sallama
D) Yere bakma
E) 4 rakamını andıran bacak bacak üstüne atma biçimi
28-) “Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma” hangi duygunun yaşandğını gösterir?
A) Endişe ve kaygı
B) Üzüntü
C) Tedirginlik
D) Öfke
E) Acıma
29-) Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?
A) Rahatlık ve açıklık
B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu
C) İş birliğine hazır olma
D) Kendine güvenme
E) Samimiyet
30-) Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?
A) Esneme
B) Göz teması
C) Tırnak ısırma
D) Düğmelenmemiş ceket
E) Yere bakma
31-) Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme, kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?
A) Öfke
C) Rahatlık
B) Şüphe duyma
D) Savunmaya geçme
E) Endişe
32-) Bayanların başlarını yana eğik durumda tutup bakmaları hangi duygu içerisinde olduklarını gösterir?
A) Gergin
B) Endişeli
C) İlgi bekleme
D) Üzüntülü
E) Öfke
33-) Kişinin başka birine yan bakması hangi mesajı ifade eder?
A) Alçakgönüllülük
B) İlgi ya da saldırma
C) Güvensizlik
D) Derin düşünce
E) İçtenlik
34-) Otururken ayakların açık olarak durması erkeklerde hangi durumu yansıtır?
A) Rahatlık ve güven duygusu
B) Savunmaya geçme
C) Endişe ve kaygı
D) Tedirginlik
E) Öfke Sayfa–5
35-) Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?
A) Selamlaşma
B) Çağırma
C) Vedalaşma
D) Ağlama
E) Azarlama
36-) “Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz ne olur?
A) Dengeli ve kendine güvenlidir.
B) Güçlü ve üstünlük duygusu yaşamaktadır.
C) Güvensiz, çekingen ve endişelidir.
D) Şiddete eğilimlidir.
E) Çaresiz ve beklenti içinde olma
37-) Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır. ….……… olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yazı dili
B) Şive
C) Argo dil
D) Lehçe
E) Ağız
38-) Şu yoğurdu s…………………… tekerlemeyi doğru biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) sarımsaklasak da mı yesek sarımsaklamasak da mı koysak
B) saklasak damı sarımsaklasak sarımsaklamasak damı yesek
C) soğanlasak da saklasak sarımsakla mı saklasak
D) sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak
E) sarımsaklamasak da mı saklasak sarımsaklasak da mı saklasak
39-) Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine ne denir?
A) Diksiyon
B) Söyleşi
C) Söyleniş
D) Ulama
E) Boğumlama
40-) İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Diksiyon
C) Telefon
D) Dil
E) İnternet
41-) ’’ Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı?’’ Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)”bu” sözcüğü atılarak
B)”daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
C)”yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
D)”alınan” sözcüğü atılarak
E) ‘’alınan’’ yerine ‘’aldığımız’’ kelimesi getirilerek
42-) Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusuru değildir?
A- Kendini övmek, yapmacık konuşmak.
B- Beden dilini, jest ve mimiklerini kullanmak.
C- Yerel ağızla konuşmak.
D- Kelimeleri doğru telaffuz edememek.
E- Ses tonunu ayarlayamamak.
43-) Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp vermenin yararlarından biri değildir?
A- Stres ve gerginliği giderir.
B- Beyin ve vücut fonksiyonlarını kolaylaştırır.
C- Konuşma sırasında söyleyişi güzelleştirir.
D- Diksiyon eğitiminde önemli bir yer tutar.
E- Sesin kalitesini düşürür.
44-) “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mantık hatası
B) Özne eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Tamlayan eksikliği
45-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi tamamlamanız gerekir.
B) Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.
C) Yarın Siirt’ten Batman’a gidiyorum.
D) Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
E) Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.
46-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır, kimisi çıktığında.
B) İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmişlerdir.
C) Bırakın hayat ilkbahar gibi, ölüm de dökülen sonbahar yaprakları gibi olsun.
D) Birçok insanın değeri hayattayken değil;ancak öldükten sonra anlaşılır.
E) Ayakta ölmek ,diz çöküp yaşamaktan daha iyidir.
47-) “Bu civarda bayan pantolon satan bir dükkan yok mu?” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
C) Özne eksikliği
D) İyelik eki eksikliği
E) Çatı uyuşmazlığı
48-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?
A) Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştı durdu.
B) Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
C) Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca müebbet hapse mahkum oldu.
D) Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.
E) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.
49-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?
A) Sendeki bütün kitapları geri alacağım.
B) Fabrika işçileri geri işe alındı.
C) Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade ediyorum.
D) Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.
E) Biraz daha geri gider misin?
50-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) O mahur beste çalar MüJgan’la ben ağlaşırdım.
B) Senin on yıl sonraki halini hatırladıkça üzülüyorum.
C) Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar veremeyeceğini söyledi.
D) Ağabeyim ders çalışıyor, ben de bağlama çalıyordum.
E) Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman.

CEVAP ANAHTARI (DİKSİYON VE HİTABET)
1- D
2 -E
3 -C
4 -A
5 -B
6 -E
7 -B
8 -C
9 -E
10- E

11- B
12 -C
13- C
14- A
15- D
16- B
17- D
18- E
19- B
20- A

21- B
22- A
23- C
24- D
25- C
26- D
27- E
28- D
29- B

30- C
31- D
32- C
33- B
34- A
35- D
36- C
37- A
38-D
39-A

40-D
41-B
42-B
43-E
44-C
45-A
46-A
47-D
48-C
49-C
50-E
Son düzenleyen Safi; 21 Mayıs 2018 14:18
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Mayıs 2018       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
DİKSİYON VE HİTABET TEST SORU VE CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar
1-) İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Diksiyon
C) Telefon
D) Dil
E) Hitabet
2-) Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses, şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne ad verilir?
A) Şive
B) Yazı Dili
C) Ağız
D) Dil
E) Lehçe
3-) Latince anlamı “söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla anlatma tarzı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.
A) Türkçe
B) Konuşma
C) Diksiyon
D) Boğumlama
E) Nutuk
4-) Aşağıdakilerden hangisi Üslup çeşitlerinden biri değildir?
A) Alçak Üslup
B) Yüksek üslup
C) Sade Üslup
D) Karışık Üslup
E) Süslü Üslup
5-) Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilmektedir?
A) Şiddet
B) Yükseklik
C) Tını
D) Pes Ses
E) Selen
6-) Aşağıdakilerden hangisi soluk alma şekillerinden biri değildir?
A) Göğüsten
B) Kaburga
C) Karından
D) Diyafram
E) Mideden
7-) Gürültü niteliğinde olmayan sese ne ad verilir?
A) Müzik
B) Selen
C) Fonetik
D) Tını
E) Tinsel
8-) Aşağıdakilerden hangisi bir kusur değildir?
A) Kuvvetsizlik
B) Ses Titrekliği
C) Pes Ses
D) Tiz ve Keskin Ses
E) Kekemelik
9-) Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?
A) Kuvvetlilik
B) Bağlam
C) Güç
D) Tiz Ses
E) Ton
10-) Konuşurken ses perdelerinin değişmesine ne ad verilir?
A) Tonlama
B) Diksiyon
C) Selen
D) Tını
E) Büküm
11-) Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?
A) Harf
B) Hece
C) Kelime
D) Cümle
E) Ses
12-) Ses aletinin hareketiyle bir çok hecenin farklarının belirtilmesine ne ad verilir?
A) Boğumlanma
B) Durak
C) Söyleniş
D) Ulama
E) Diksiyon
13. Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?
A) Fonetik
B) Ulama
C) Boğumlanma
D) Sağdeyi
E) Vurgu
14-) Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen boğumlanma organlarından biri değildir?
A) Çene
B) Diş
C) Diş etleri
D) Damak
E) Diş Minesi
15-) Söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağdeyi
B) Söyleniş
C) Boğumlanma
D) Ulama
E) Aliterasyon
16-) Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini veren, hecelelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne ad verilir?
A) Diksiyon
B) Sağdeyi
C) Söyleniş
D) Ulama
E) Boğumlama
17-) Türkçede genellikle şiddet vurgusu hangi hecede olur?
A) İlk
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Son
E) Orta
18-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü mesajdır?
A) Tokalaşmak
C) Ağzını oynatmak
B) Sarılmak
D) Beden Dili
E) Mektup
19-) Beden dilinin günlük yaşantımızdaki önemini belirten söz hangisidir?
A) Beden dilini anlamak bir yetenektir.
B) Dil söylemezse beden söyler.
C) Beden dili bedenimizle verdiğimiz mesajdır.
D) Sözsüz mesaj bir mesaj türüdür.
E) Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur
20-) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajdır?
A) Gülümsemek
B) Dilin sürçmesi
C) Telefonla mesaj
D) E-posta
E) Konuşmak
21-) İlk izlenimde en önemli belirleyici unsur hangisidir?
A) Ne söylendiği
B) Nasıl söylendiği
C) Niçin söylendiği
D) Nerede söylendiği
E) Kime söylendiği
22-) Duygusal bağ ve sahiplenmeyi gösteren davranış hangisidir?
A) El ele tutuşma
B) Gülümseme
C) Tokalaşma
D) Yakınında durma
E) Konuşma
23-) Konuşma esnasında kimi ses ve sözlerin canlandırılmasına ne denir?
A) Jest
B) Kıskançlık
C) Taklit
D) Mimik
E) Dönüt
24-) Aşağıdakilerden hangisi araç ve aksesuarları mesaj amaçlı kullanma nedeni sayılmaz?
A) Farklı görünmek için
B) Niyeti ifade etmek için
C) Kullanılan araçlar beğenildiği için
D) Araç ve aksesuarları tanıtmak için
E) Kendini ifade etmek için
25-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin iş birliğine hazır olmadığı görüntüsünü verir?
A) Gülümseme
B) Eller ve avuç içlerinin açık olması
C) Yere bakma
D) Başkalarına yakın durma
E) Samimi olma
26-) Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?
A) Dik duruş
B) Eller arkada, çene yukarıda
C) Kollar, eller ve avuç içleri açık
D) Kolları göğüste kavuşturma
E) Yere bakma
27-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin sıkıntı yaşadığını belirten davranış değildir?
A) Çıkışa ve saate bakma
B) Nefesini üfleyerek verme
C) Kıpırdanma ve ayaklarını sallama
D) Yere bakma
E) 4 rakamını andıran bacak bacak üstüne atma biçimi
28-) “Sıkılı yumruk, dudakların sıkılması, burundan gürültülü soluma” hangi duygunun yaşandğını gösterir?
A) Endişe ve kaygı
B) Üzüntü
C) Tedirginlik
D) Öfke
E) Acıma
29-) Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?
A) Rahatlık ve açıklık
B) Suçluluk veya bir şey saklama duygusu
C) İş birliğine hazır olma
D) Kendine güvenme
E) Samimiyet
30-) Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?
A) Esneme
B) Göz teması
C) Tırnak ısırma
D) Düğmelenmemiş ceket
E) Yere bakma
31-) Ceket düğmeleri sıkı kapatılmış, kollar göğüste kenetli, vücudu uzağa çevirme, kapıya bakma ifadeleri hangi duygunun yaşandığını gösterir?
A) Öfke
C) Rahatlık
B) Şüphe duyma
D) Savunmaya geçme
E) Endişe
32-) Bayanların başlarını yana eğik durumda tutup bakmaları hangi duygu içerisinde olduklarını gösterir?
A) Gergin
B) Endişeli
C) İlgi bekleme
D) Üzüntülü
E) Öfke
33-) Kişinin başka birine yan bakması hangi mesajı ifade eder?
A) Alçakgönüllülük
B) İlgi ya da saldırma
C) Güvensizlik
D) Derin düşünce
E) İçtenlik
34-) Otururken ayakların açık olarak durması erkeklerde hangi durumu yansıtır?
A) Rahatlık ve güven duygusu
B) Savunmaya geçme
C) Endişe ve kaygı
D) Tedirginlik
E) Öfke Sayfa–5
35-) Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?
A) Selamlaşma
B) Çağırma
C) Vedalaşma
D) Ağlama
E) Azarlama
36-) “Parmak uçlarını diğer kişinin avucuna bırakarak” tokalaşan kişi için yorumunuz ne olur?
A) Dengeli ve kendine güvenlidir.
B) Güçlü ve üstünlük duygusu yaşamaktadır.
C) Güvensiz, çekingen ve endişelidir.
D) Şiddete eğilimlidir.
E) Çaresiz ve beklenti içinde olma
37-) Telaffuzda dikkat edilecek bir özellik de yöresel ağız ifadelerinden kaçınmaktır. ….……… olan İstanbul ağzı ile konuşmaya önem vermek gerekmektedir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yazı dili
B) Şive
C) Argo dil
D) Lehçe
E) Ağız
38-) Şu yoğurdu s…………………… tekerlemeyi doğru biçimde tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) sarımsaklasak da mı yesek sarımsaklamasak da mı koysak
B) saklasak damı sarımsaklasak sarımsaklamasak damı yesek
C) soğanlasak da saklasak sarımsakla mı saklasak
D) sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak
E) sarımsaklamasak da mı saklasak sarımsaklasak da mı saklasak
39-) Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine ne denir?
A) Diksiyon
B) Söyleşi
C) Söyleniş
D) Ulama
E) Boğumlama
40-) İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Diksiyon
C) Telefon
D) Dil
E) İnternet
41-) ’’ Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı?’’ Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)”bu” sözcüğü atılarak
B)”daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
C)”yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
D)”alınan” sözcüğü atılarak
E) ‘’alınan’’ yerine ‘’aldığımız’’ kelimesi getirilerek
42-) Aşağıdakilerden hangisi konuşma kusuru değildir?
A- Kendini övmek, yapmacık konuşmak.
B- Beden dilini, jest ve mimiklerini kullanmak.
C- Yerel ağızla konuşmak.
D- Kelimeleri doğru telaffuz edememek.
E- Ses tonunu ayarlayamamak.
43-) Aşağıdakilerden hangisi doğru nefes alıp vermenin yararlarından biri değildir?
A- Stres ve gerginliği giderir.
B- Beyin ve vücut fonksiyonlarını kolaylaştırır.
C- Konuşma sırasında söyleyişi güzelleştirir.
D- Diksiyon eğitiminde önemli bir yer tutar.
E- Sesin kalitesini düşürür.
44-) “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mantık hatası
B) Özne eksikliği
C) Yüklem eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Tamlayan eksikliği
45-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi tamamlamanız gerekir.
B) Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.
C) Yarın Siirt’ten Batman’a gidiyorum.
D) Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
E) Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.
46-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır, kimisi çıktığında.
B) İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmişlerdir.
C) Bırakın hayat ilkbahar gibi, ölüm de dökülen sonbahar yaprakları gibi olsun.
D) Birçok insanın değeri hayattayken değil;ancak öldükten sonra anlaşılır.
E) Ayakta ölmek ,diz çöküp yaşamaktan daha iyidir.
47-) “Bu civarda bayan pantolon satan bir dükkan yok mu?” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
C) Özne eksikliği
D) İyelik eki eksikliği
E) Çatı uyuşmazlığı
48-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?
A) Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştı durdu.
B) Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
C) Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca müebbet hapse mahkum oldu.
D) Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.
E) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.
49-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?
A) Sendeki bütün kitapları geri alacağım.
B) Fabrika işçileri geri işe alındı.
C) Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade ediyorum.
D) Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.
E) Biraz daha geri gider misin?
50-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) O mahur beste çalar MüJgan’la ben ağlaşırdım.
B) Senin on yıl sonraki halini hatırladıkça üzülüyorum.
C) Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar veremeyeceğini söyledi.
D) Ağabeyim ders çalışıyor, ben de bağlama çalıyordum.
E) Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman.

CEVAP ANAHTARI (DİKSİYON VE HİTABET)
1- D
2 -E
3 -C
4 -A
5 -B
6 -E
7 -B
8 -C
9 -E
10- E

11- B
12 -C
13- C
14- A
15- D
16- B
17- D
18- E
19- B
20- A

21- B
22- A
23- C
24- D
25- C
26- D
27- E
28- D
29- B

30- C
31- D
32- C
33- B
34- A
35- D
36- C
37- A
38-D
39-A

40-D
41-B
42-B
43-E
44-C
45-A
46-A
47-D
48-C
49-C
50-E
Son düzenleyen Safi; 21 Mayıs 2018 14:28
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

5 Ocak 2014 / c dcd Soru-Cevap
20 Aralık 2014 / Misafir Soru-Cevap
14 Nisan 2014 / SadeYeşil Cevaplanmış
27 Ocak 2015 / SORU_NLU Cevaplanmış