Arama

Tasdikname diploma yerine geçer mi?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Kasım 2016 Gösterim: 6.877 Cevap: 1
Volkan - avatarı
Volkan
Ziyaretçi
28 Nisan 2015       Mesaj #1
Volkan - avatarı
Ziyaretçi
Liseyi gittim ama 1 Sınıfta bıraktım sonra diplomayı almaya gittiğimde bana tasdikname verdiler. Bu tasdikname resmi olarak bir evrak sayılırmış yani diploma yerine geçer mi?
EN İYİ CEVABI perlina verdi
Gerek ortaöğretim kurumlarında olsun gerekse ilköğretim kurumlarında olsun öğrencileri, öğretmenleri ve diğer eğitim personellerini bağlayan bir çok yönetmelik ve mevzuat bulunmaktadır.

Reklamlar
Eğitim personelleri, öğretmenler ve öğrenciler bu mevzuat ve yönetmeliklere uymadıklarında bir çok sorumluluk üstlenerek sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin; yapması gereken iş ve işlemleri yapmayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlere bir çok uyarı yapılır aynı şekilde öğrencilerin yapmış oldukları bir hata sonucunda öğrencilere disiplin cezaları verilebilir ya da tasdikname verilerek öğrencinin eğitimine son verilebilir.

Öğrencilerin tasdikname almasının nedenlerinden birisi de devamsızlıktan sınıfta kalmalarıdır. Eğer bir öğrenci iki yıl üst üste sınıfta kalır ise okul tarafından o öğrenciye tasdikname verilir ve eğitimine son verilir. Ancak ilk yıl devamsızlıktan kalan öğrenci kendi isteği ile de tasdikname alabilmektedir.

Peki tasdikname alan öğrenci başka okula kayıt yaptırabilir mi?
Okuduğu okuldan tasdikname almış olan bir öğrenci başka bir okula kayıt yaptırabilir. Örneğin; devamsızlıktan kalan bir öğrenci devamsızlıktan kaldığında o okuldan tasdikname alarak başka bir okula geçiş yapıp kayıt yaptırabilir. Ancak bu durumunda da bazı şartlar vardır. Mesela; öğrenci okulu terk edip tasdikname almadan önce sınıf tekrarı yapmamış ise ve tasdikname aldıktan sonra üzerinden eğitim-öğretim yılı geçmemiş ise öğrenci başka bir okula kayıt yaptırıp eğitimine devam edebilir. Ancak bu durumun tam tersi olmuş ise ve öğrenci önceden sınıf tekrarı yapmış ise tasdiknamesini aldıktan sonraki öğretim yılında bir başka kuruma kayıt yaptırmamış ise bir okula kayıt yapması imkansızdır.

Tasdikname almadan önce aşağıdaki maddeleri lütfen dikkatlice okuyunuz!
Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik olan öğrenci yada veliler özellikle Ağustos ve Eylül aylarında yoğun olarak tasdikname belgesi telep etmektedirler. Bu konu ile alakalı aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. İlköğretim Okullarından yıl içerisinde mezun olan öğrenciler zorunlu eğitime tabidirler. Bu
öğrenciler ancak örgün eğitime devam etmek şartıyla tasdikname talep edebilirler.
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler tasdikname talebinde bulunamazlar, bu öğrencilerin tasdikname
talepleri ancak velileri (anne, baba) tarafından yapılabilmektedir.
3. Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi tasdikname almak için nereye başvuracağınızı belirler. Bununla ilgili
ayrıntılı açıklamaları bu yazının devamında bulabilirsiniz.
4. Tasdikname isteğine ilişkin dilekçeler mutlaka okunaklı yazılmalı ve bilgiler tam olmalıdır. Örnek
dilekçeye bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.
5. Örgün eğitime dönmek isteyen öğrenciler, gitmek istedikleri okulu belirlemeden ve okul idarecileri ile
görüşmeden tasdikname isteğinde bulunmamalıdır.
6. Sürücü yada çeşitli kurslara başvuracak öğrencilerin tasdikname belgesi talep etmelerine gerek yoktur.
Bu öğrenciler bulundukları yere en yakın Halk Eğitimi Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezlerinden alacağı “Öğrenci Belgesi” ile kurs başvuruları yapabilirler.

Tasdikname (Kayıt Sildirme) Belgesini nasıl ve hangi zaman aralıklarında alabilirim?
Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirip Tasdikname Belgesi almak isteyen öğrenciler bir dilekçe ile(dilekçede mutlaka TC Kimlik No ve öğrenci numarası olmalı) aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ilgili kuruma başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şahsen, noterden olmak kaydıyla vekil ile ya da posta(sadece Açık Öğretim Lisesine başvuracaklar) yolu ile olabilir. Faks ile gönderilen Tasdikname dilekçeleri AÖL müdürlüğünce dikkate alınmamaktadır.
Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi tasdikname almak için nereye başvuracağınızı belirler.
Bunun için;
  • Öğrenci numaranızın ilk üç hanesi 210 yada daha küçükse (210,209,208,207 vs…) dosyanınız AÖL
  • Müdürlüğünde arşivlendiğinden dolayı, Tasdiknamenizi almak için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21 06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara adresine başvurmanız gerekir.
  • Öğrenci numaranızın ilk üç hanesi 211 yada daha büyükse (211,212,213,214 vs…) dosyanınız İrtibat bürosunda arşivlendiğinden dolayı, ilk kayıt olduğunuz irtibat bürosuna başvurmanız gerekir.
  • Açık Öğretim Lisesinde Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi ve 1 ay sonrası zaman aralıklarında alınabilecektir. Ancak Öğrencilik durumu
  • “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.
Tasdiknameyle birlikte Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomamı da alabilir miyim?
Tasdikname isteğinde bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin, Tasdikname yanında Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomasını da isteyenlerin yazmış oldukları Tasdikname istek dilekçelerinde bu durumu mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Arkasına Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce not düşülen Ortaokul /İlköğretim Okulu diploması Tasdikname ile birlikte gönderilmektedir. Tasdikname belgesi istenmeden,Ortaokul/İlköğretim Okulu diploması tek başına gönderilmez.

Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencilerin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede “gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere,” ifadesi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks ile yapılan başvurular AÖL müdürlüğünce kesinlikle dikkate alınmamaktadır.

Tasdikname İadesi
Açık Öğretim Lisesine kayıt esnasında verilen tasdikname belgesi iade edilmez, öğrencinin istemesi halinde Açık Öğretim Lisesinden tasdikname belgesi düzenlenmektedir.

NOT: Tasdikname ve tasdikname kayıt belgesi;
1. 18 yaşını doldurmuş (reşit olmuş) öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği
kişi tarafından alınabilecektir.

Resmi Gazetede uygulama maddeleri ;
-Ceza alan öğrencilerin sınavları
MADDE 21 – (1) 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

-Zararın ödetilmesi
MADDE 22 –
(1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
Yönetim tedbiri
MADDE 23 –
(1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.
(3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir.
(4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir.
(5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.

-Cezalara itiraz
MADDE 24 –
(1) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde;
a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna,
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna,
c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir.
(2) Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur.
(3) Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.

-Düzenlenecek belgeler
MADDE 25 –
(1) Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya;
a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler,
b) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-1),
c) İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-2),
ç) Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği (EK-3),
d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,
e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi
konulur.

-Bilgi formu
MADDE 26 –
(1) Öğretim yılı sonunda okul müdürlüklerince Öğrenci Disiplin Olayları Bilgi Toplama Formu (EK-5) doldurularak ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüğünce ilçedeki okulların sonuçları, tek forma işlenerek il millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünce sonuçlar, tek forma dönüştürüldükten sonra Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.
(2) Gelen formlar, Strateji Geliştirme Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçları okulların bağlı bulundukları ana hizmet birimlerine bilgi için gönderilir.
Son düzenleyen perlina; 6 Kasım 2016 12:13
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
6 Kasım 2016       Mesaj #2
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Gerek ortaöğretim kurumlarında olsun gerekse ilköğretim kurumlarında olsun öğrencileri, öğretmenleri ve diğer eğitim personellerini bağlayan bir çok yönetmelik ve mevzuat bulunmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar
Eğitim personelleri, öğretmenler ve öğrenciler bu mevzuat ve yönetmeliklere uymadıklarında bir çok sorumluluk üstlenerek sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin; yapması gereken iş ve işlemleri yapmayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğretmenlere bir çok uyarı yapılır aynı şekilde öğrencilerin yapmış oldukları bir hata sonucunda öğrencilere disiplin cezaları verilebilir ya da tasdikname verilerek öğrencinin eğitimine son verilebilir.

Öğrencilerin tasdikname almasının nedenlerinden birisi de devamsızlıktan sınıfta kalmalarıdır. Eğer bir öğrenci iki yıl üst üste sınıfta kalır ise okul tarafından o öğrenciye tasdikname verilir ve eğitimine son verilir. Ancak ilk yıl devamsızlıktan kalan öğrenci kendi isteği ile de tasdikname alabilmektedir.

Peki tasdikname alan öğrenci başka okula kayıt yaptırabilir mi?
Okuduğu okuldan tasdikname almış olan bir öğrenci başka bir okula kayıt yaptırabilir. Örneğin; devamsızlıktan kalan bir öğrenci devamsızlıktan kaldığında o okuldan tasdikname alarak başka bir okula geçiş yapıp kayıt yaptırabilir. Ancak bu durumunda da bazı şartlar vardır. Mesela; öğrenci okulu terk edip tasdikname almadan önce sınıf tekrarı yapmamış ise ve tasdikname aldıktan sonra üzerinden eğitim-öğretim yılı geçmemiş ise öğrenci başka bir okula kayıt yaptırıp eğitimine devam edebilir. Ancak bu durumun tam tersi olmuş ise ve öğrenci önceden sınıf tekrarı yapmış ise tasdiknamesini aldıktan sonraki öğretim yılında bir başka kuruma kayıt yaptırmamış ise bir okula kayıt yapması imkansızdır.

Tasdikname almadan önce aşağıdaki maddeleri lütfen dikkatlice okuyunuz!
Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif, Donuk ve Silik olan öğrenci yada veliler özellikle Ağustos ve Eylül aylarında yoğun olarak tasdikname belgesi telep etmektedirler. Bu konu ile alakalı aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. İlköğretim Okullarından yıl içerisinde mezun olan öğrenciler zorunlu eğitime tabidirler. Bu
öğrenciler ancak örgün eğitime devam etmek şartıyla tasdikname talep edebilirler.
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler tasdikname talebinde bulunamazlar, bu öğrencilerin tasdikname
talepleri ancak velileri (anne, baba) tarafından yapılabilmektedir.
3. Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi tasdikname almak için nereye başvuracağınızı belirler. Bununla ilgili
ayrıntılı açıklamaları bu yazının devamında bulabilirsiniz.
4. Tasdikname isteğine ilişkin dilekçeler mutlaka okunaklı yazılmalı ve bilgiler tam olmalıdır. Örnek
dilekçeye bu yazının devamında ulaşabilirsiniz.
5. Örgün eğitime dönmek isteyen öğrenciler, gitmek istedikleri okulu belirlemeden ve okul idarecileri ile
görüşmeden tasdikname isteğinde bulunmamalıdır.
6. Sürücü yada çeşitli kurslara başvuracak öğrencilerin tasdikname belgesi talep etmelerine gerek yoktur.
Bu öğrenciler bulundukları yere en yakın Halk Eğitimi Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezlerinden alacağı “Öğrenci Belgesi” ile kurs başvuruları yapabilirler.

Tasdikname (Kayıt Sildirme) Belgesini nasıl ve hangi zaman aralıklarında alabilirim?
Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirip Tasdikname Belgesi almak isteyen öğrenciler bir dilekçe ile(dilekçede mutlaka TC Kimlik No ve öğrenci numarası olmalı) aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ilgili kuruma başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şahsen, noterden olmak kaydıyla vekil ile ya da posta(sadece Açık Öğretim Lisesine başvuracaklar) yolu ile olabilir. Faks ile gönderilen Tasdikname dilekçeleri AÖL müdürlüğünce dikkate alınmamaktadır.
Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi tasdikname almak için nereye başvuracağınızı belirler.
Bunun için;
  • Öğrenci numaranızın ilk üç hanesi 210 yada daha küçükse (210,209,208,207 vs…) dosyanınız AÖL
  • Müdürlüğünde arşivlendiğinden dolayı, Tasdiknamenizi almak için Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21 06500-Teknikokullar Yenimahalle/Ankara adresine başvurmanız gerekir.
  • Öğrenci numaranızın ilk üç hanesi 211 yada daha büyükse (211,212,213,214 vs…) dosyanınız İrtibat bürosunda arşivlendiğinden dolayı, ilk kayıt olduğunuz irtibat bürosuna başvurmanız gerekir.
  • Açık Öğretim Lisesinde Öğrencilik durumu “Aktif” olan öğrencilerin tasdikname belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi ve 1 ay sonrası zaman aralıklarında alınabilecektir. Ancak Öğrencilik durumu
  • “Donuk” veya “Silik” olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.
Tasdiknameyle birlikte Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomamı da alabilir miyim?
Tasdikname isteğinde bulunan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin, Tasdikname yanında Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomasını da isteyenlerin yazmış oldukları Tasdikname istek dilekçelerinde bu durumu mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Arkasına Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce not düşülen Ortaokul /İlköğretim Okulu diploması Tasdikname ile birlikte gönderilmektedir. Tasdikname belgesi istenmeden,Ortaokul/İlköğretim Okulu diploması tek başına gönderilmez.

Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencilerin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede “gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere,” ifadesi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks ile yapılan başvurular AÖL müdürlüğünce kesinlikle dikkate alınmamaktadır.

Tasdikname İadesi
Açık Öğretim Lisesine kayıt esnasında verilen tasdikname belgesi iade edilmez, öğrencinin istemesi halinde Açık Öğretim Lisesinden tasdikname belgesi düzenlenmektedir.

NOT: Tasdikname ve tasdikname kayıt belgesi;
1. 18 yaşını doldurmuş (reşit olmuş) öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği
kişi tarafından alınabilecektir.

Resmi Gazetede uygulama maddeleri ;
-Ceza alan öğrencilerin sınavları
MADDE 21 – (1) 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

-Zararın ödetilmesi
MADDE 22 –
(1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
Yönetim tedbiri
MADDE 23 –
(1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.
(3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir.
(4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir.
(5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.

-Cezalara itiraz
MADDE 24 –
(1) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde;
a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna,
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna,
c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir.
(2) Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur.
(3) Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.

-Düzenlenecek belgeler
MADDE 25 –
(1) Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya;
a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler,
b) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-1),
c) İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-2),
ç) Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği (EK-3),
d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,
e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi
konulur.

-Bilgi formu
MADDE 26 –
(1) Öğretim yılı sonunda okul müdürlüklerince Öğrenci Disiplin Olayları Bilgi Toplama Formu (EK-5) doldurularak ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilçe millî eğitim müdürlüğünce ilçedeki okulların sonuçları, tek forma işlenerek il millî eğitim müdürlüğüne, il millî eğitim müdürlüğünce sonuçlar, tek forma dönüştürüldükten sonra Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.
(2) Gelen formlar, Strateji Geliştirme Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçları okulların bağlı bulundukları ana hizmet birimlerine bilgi için gönderilir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.

Benzer Konular

24 Ekim 2018 / Misafir Cevaplanmış
21 Temmuz 2015 / ThinkerBeLL X-Sözlük
6 Kasım 2016 / misafir Cevaplanmış
13 Aralık 2016 / sebahat Cevaplanmış