Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Temmuz 2017  Gösterim: 328  Cevap: 2

Terasımın üstünü kapatmak istiyorum, yasalara aykırı mı?

Misafir
16 Temmuz 2017 15:38       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir apartmanın en üst katında dubleks ev sahibiyim.Terasımı kapatmak istiyorum. Yasal bir sorun yaşar mıyım? Sorun yaşamamak için ne yapmalıyım?
EN İYİ CEVABI perlina verdi

1- İmar Yönetmeliğinden alıntıları okur musunuz?


Madde 18- Yapıya İlişkin Tanımlar
b) İmar Mevzuatına Aykırı Yapı: Ruhsatsız yapılan, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına, yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, bina derinliğine, bina yüksekliğine, imar planı arazi kullanım kararlarına aykırı olan parsel sınırına veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, hisseli arsa ve arazilere, başkasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilenler gibi yapılardır.
Sponsorlu Bağlantılar

e) Yapılarda Tamir Ve Tadil:
1- Basit Tamir Ve Tadil: Yapılarda derz, baca, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, yağmur borusu, saçak, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, duvar kaplaması, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, çatı onarımı ve kiremit aktarılması ile bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini (mekanik ve elektrik ) etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen, kullanım amacını değiştirmeyen bölme duvarı kaldırılması, yerinin değiştirilmesi veya yeni bölme duvarı yapılması, iç pencere veya iç kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi veya birbirlerine tahvil edilmesi gibi işlemelerdir.

2- Esaslı Tamir Ve Tadil : Yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen, yapının tümünün veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren ve tesisat (mekanik, elektrik ) projelerinin değişikliğini gerektiren ruhsata tabi işlemlerdir. Bina cephelerinde binanın tüm görünümünü etkileyen pencere, kapı, çatı v.b tadilatlar esaslı tamir ve tadil kapsamında sayılır.

Madde 19- Binaya İlişkin Tanımlar
D- Bina Bölüm Tanımları
b) Eklenti: Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerdir
p) Pergola: Bahçelerde en fazla (2.40) m. net iç yüksekliğinde veya zemin kat ve kat teraslarında bulunduğu katın kat yüksekliğini aşmayacak şekilde gölge vermek, bitki sardırmak amacıyla hafif strüktür malzemeden yanları açık, üstü döşeme plağı ve kaplaması yapılmadan boşluklu olarak düzenlenen, konstrüksiyondur.
hukuki.net

2- Apartmanda terasın kullanım hakkı kime ait?


Kat mülkiyeti kanunu esaslarına göre terasın kullanım hakkı tüm kat maliklerine ait oluyor.

IV - Ortak yerler:
Madde 4 – Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merpenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve

elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merpenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Yargıtay karar örnekleri:

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih : 17/02/2005 Esas No : 2005 / 661 Karar No : 2005 / 922

Özü : ANA YAPIDAKİ ORTAK TERASIN ONARIMINA TÜM KAT MALİKLERİNİN KATILIMI ZORUNLU OLUP, DAVACININ BİR KISIM KAT MALİKİ LEHİNE FERAGATİ HALİNDE ONARIM GERÇEKLEŞ MEYECEĞİNDEN TÜM KAT MALİKLERİNİN ONARIMA KATILMASI GEREKİR

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
Tarih :01/06/1995 Esas No : 1995 / 5755 Karar No : 1995 / 6582

Özü :TERAS DAVALI TERAS KATI MALİKİ TARAFINDAN KULLANILMAKTA OLSA BİLE ORTAK YERLERDENDİR. DAVALININ TERAS KAPLAMASININ HASARA UĞRAMASI KONUSUNDA HERHANGİ BİR EYLEMİ OLDUĞU TESPİT EDİLMEDİKCE ORTAK OLAN BU YERDE VUKU BULAN HASAR VEYA DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE SEBEP OLUNAN HASAR TÜM KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU ALTINDADIR.

Ancak, terasın kullanım hakkı konusunda apartmanın mimari projesine ve yönetim planına da bakılması gerekiyor. Burada yer verilen düzenlemeler ile terasın kullanım hakkı tek bir malike de ait olabiliyor.
emlakkulisi.net

Son düzenleyen perlina; 17 Temmuz 2017 01:21


17 Temmuz 2017 10:32       Mesaj #2
zalım - avatarı
Üye
Bina tadilatlarının bütünü ruhsata işletilmesi gerekli belediye ekipleri tarafından şikayet edilmesi durumunda önce cezai işlem daha sonra yaptırım gelir.
perlina tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç