Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Şubat 2016  Gösterim: 55.906  Cevap: 7

Yoğunlaşma Nedir? Yoğunlaşma Çeşitleri Nelerdir?

fadedliver
15 Ocak 2009 16:58       Mesaj #1
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Hava sahip olduğu sıcaklığa bagli olarak su buharı taşımaktadır. Bu değer sıcaklık ile artmakta olup teknik tablolardan ölçüm değerlerine ulaşılabilmektedir. Havanın bagıl nemine bağlı olarak da çig noktası değeri vardır. Bu sıcaklık ise havanın temas ettigi yüzey sıcaklığından yoğuşmanın başladığı sıcaklığı göstermektedir. Çig noktası olarak adlandırılır.

Şafak vaktinde yerde gördüğümüz çig aynı kanunun sonucudur. Yer sıcaklığı gece bulutsuz havada, hava sıcaklığından aşağı düşmekte ve hava yere temas ettiği yerlerde soğuyarak su moleküllerini yere birakmaktadır. Bu olaya teknikte yoğuşma denmektedir
Sponsorlu Bağlantılar
kaynak


Misafir
30 Mart 2010 21:58       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yoğunlaşma Nedir? Yoğunlaşma Çeşitleri Nelerdir?

Atmosferdeki su buharının gaz halden sıvı ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın temel nedeni sıcaklığın düşmesidir.

Yoğunlaşma Çeşitleri

1) Havanın Alttan Soğumasına Bağlı Yoğunlaşma: Bu tip yoğunlaşma ile sis oluşur. Yatay ya da yataya yakın hareket eden ılık ve nemli bir hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir zemin üzerinden geçişi sırasında içindeki su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğunlaşmasına sis denir.

a) Hava Kütlesi Sisi: Genellikle hava hareketlerinin yatay yönde ve yavaş olduğu yerlerdeki ısı kaybı sonucu oluşan sislerdir.

b) Kara Sisi (Radyasyon Sisi): Kara sisleri sıcaklık terselmesinin görüldüğü yerlerde ve dönemlerde kara içlerinde oluşur.

Sıcaklık Terselmesi: Bazı dönemlerde yerin aşırı enerji kaybetmesi, dağlardan çukur alanlara soğuk havanın inmesi, sıcak havanın üstüne soğuk havanın gelmesi ya da alçalan havanın alt bölümlerinin soğuması gibi nedenlerle hava tabakasının sıcaklığı yerden yükseldikçe düzenli olarak azalmaz. Belirli bir yükseltiye kadar artan sıcaklık sonra yeniden düzenli olarak azalmaya başlar. Bu olaya sıcaklık terselmesi denir.

c) Kıyı ve Deniz Sisi (Adveksiyon Sisi): Yatay hava hareketleri sonucunda ılık ve nemli hava kütlesinin kendinden daha soğuk zemin üzerinden geçtiği kıyılarda ve deniz üzerinde oluşan sislerdir. Örneğin İngiltere’de batı rüzgarlarının ve Gulfstream sıcak su akıntısının etkisi ile bu tip sisler yıl boyunca görülür.

d) Yer şekli Sisi (Orografik Sis): Yamaç eğimi az olan yerlerde ılık ve nemli hava kütlesinin yamaç boyunca yükselmesi ve bunun sonucunda içindeki su buharının soğuyarak yoğunlaşması ile oluşan sislerdir.

e) Cephe Sisi: Sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaşma bölgelerinde, sıcak hava soğuk hava üzerinde yükselir. Yükselen sıcak havada olan yoğunlaşmalar sonucunda soğuk hava içine su buharı katılır. Nem miktarı artan soğuk havanın yoğunlaşmasıyla sis ya da bulut oluşur.

UYARI: Sis yoğunluğu havanın nem taşıma kapasitesine bağlı olduğundan, gece daha fazladır.

2) Yükselen Havanın Soğumasına Bağlı Yoğunlaşma: Bu tip yoğunlaşma ile bulut oluşur. Bir hava kütlesinin dikey yönlü hareketi sırasında, yerden yükseldikçe içindeki su buharının su zerrecikleri şeklinde yoğunlaşmasına bulut denir. Bulutların güneş ışınlarını engelleyici etkisi ile yeryüzünün aşırı ısınıp soğuması önlenir.


3 Kasım 2012 19:30       Mesaj #3
_SoNBaHaR_ - avatarı
VIP ButterfLy EffeCt
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yoğuşma ne demek daha anlaşılır şekli yokmu


Yoğuşma, gaz halindeki bir maddenin çevresine ısı vererek sıvı hale dönüşmesi olayına denir. Buharlaşmanın tersine yoğuşma denir. Yani gaz halinden sıvı hale geçmeye denir. Camların buğu yapması, sabah vakti yapraklarda oluşan su damlaları yoğuşmanın sonucudur.
Yoğuşma olayı gaz halindeki bir maddenin kaynama sıcaklığından düşük sıcaklıktaki bir ortamla karşılaşması veya soğuk bir hava akımıyla karşılaşması sonucu görülür. Soğuk hava ile temas eden su buharı molekülleri enerjilerini soğuk havaya vererek bir araya gelir ve su damlasını oluştururlar. Böylece yoğuşma gerçekleşir ve bulutlardaki su buharı yağmur olarak yere iner.
Yoğuşma olayı sonucunda gaz ısı kaybeder ve çevresine ısı verir. Yoğuşma olayı başladığında yoğuşan gaz halindeki madde çevresine ısı verdiği için ortamın sıcaklığını arttırır. Yoğuşma sonucunda gaz halindeki maddenin yapısındaki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür ve sıcaklık artar. Şafak vaktinde gördüğümüz çig yoğuşma olayının doğadaki bir örnegidir.
zeyneppeker
4 Kasım 2012 11:33       Mesaj #4
zeyneppeker - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya şu yoğuşmayı daha anlaşılır bir şekilde yazsanız olmazmı yaaaaa.

Yoğunlaşma nedir? ve yoğunlaşmaya örnekler?
Havadaki su buharının, tekrar sıvı ya da katı haldeki suya dönüşmesine yoğunlaşma denir

Yoğunlaşmanın meydana gelmesi havanın nem bakımından doyma noktasını aşmasına bağlıdır Havadaki bağıl nemin yüzde 100'e ulaştığı noktaya doyma noktası denir Doyma noktası aşıldığı takdirde hava subuharının fazlasını taşıyamaz Fazla olan subuharı sıvı ya da katı hale dönüşür
Yoğunlaşma nedir? ve yoğunlaşmaya örnekler?
Havadaki su buharının, tekrar sıvı ya da katı haldeki suya dönüşmesine yoğunlaşma denir
4 Haziran 2013 20:12       Mesaj #5
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
Yoğunlaşma

Bir gaz ya da buharın soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman sıvı ya da katı hâle dönüşmesi. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir. Yoğunlaşma evlerde birçok soruna yol açar. Pencerelerin iç yüzeyinde yoğunlaşma sonucunda açığa çıkıp biriken su ahşap çerçevelerin çürümesine, sıvaların bozulmasına ve sağlığa zararlı bir ortamın oluşmasına neden olur.

Bütün gazlar yeterince sıkıştırılır ya da soğutulursa, yoğunlaşarak sıvı ya da katı hâle dönüşür. Yani, yeterli bir sıkıştırma ya da soğutmayla moleküllerin birbirine tutunabilecek kadar yaklaşmaları ve hızlarının azalması sağlanabilir.

26 Haziran 2015 01:47       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YOĞUNLAŞMA a. Yoğunlaşmak eylemi.

—Embriyol. Gelişim yoğunlaşması, birşey oluşsal gelişmede türün soyoluşsal gelişimine özgü çeşitli evrelerinin bir tek evreye dönüşmesi.

—Psikan. Bilinçdışı bir tasarımın, birçok başka tasarım öğelerini toplayıp bir araya getirmesini sağlayan mekanizma. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Psikan. Bütün bilinçdışı oluşumlarda (rüyalar, sürçmeler, belirtiler) genellikle saptanabilen yoğunlaşma mekanizmasını ilkin Freud, rüya işinde saptayıp ortaya koydu. Ona göre yoğunlaşım, yalnız yeni birimler oluşturarak rüyanın dağınık düşüncelerini toplayıp bir araya getirmeyi amaçlamakla kalmaz, ayrıca çeşitli tasarım ve düşünce dizileri arasında uzlaşımlar ve ortak terimler yaratmayı da amaçlar ve aynı zamanda sözcükleri nesneler olarak da ele alıp işleyebilir. ilk bakışta sansürden sıyrılıyormuş gibi görünen yoğunlaşma, aslında rüyanın açık öyküsünün okunmasını güçleştirdiği için sansürden kurtulamaz. Ekonomik düzeyde yoğunlaşım, başlangıçta bir dizi başka tasarıma bağlı enerjilerin, özel bir tasarıma yatırım olanağını sağlar.
Lacancı bilinçdışı oluşumlar kuramında yoğunlaşma, mekanizması eğretilemeleri andıran bir "gösterenler sürempozisyonu"na benzetilir. Önceliğin dile ilişkin öğelere verildiği bu varsayıma göre rüyanın imgeleri, ancak gösteren değeri taşımaları dolayısıyla bellekte kalabilir.

Kaynak: Büyük Larousse
11 Şubat 2016 20:16       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yoğunlaşma Çeşitleri ve yoğunlaşma olayları
Sis
: Yeryüzüne yakın kesimlerde, havadaki nemin yoğunlaşarak havada asılı kalmış şeklidir.
Sisin en yoğun olduğu saatler sabah saatleridir. Öğleye doğru sıcaklığın artması yoğunlaşmayı engeller ve sis dağılır.
Çiy: Gece boyunca ısı kaybeden yeryüzü üze­rindeki cisimler de (bitki yaprakları vb.) soğur. Soğuk yüzeylere temas eden havanın içindeki subuharı, dam­lacıklar halinde yoğunlaşır. Bu damlacıklara çiy denir.
Kırağı: Bulutsuz geçen kış gecelerinde, aşırı so­ğuyan yeryüzünde ve cisimler üzerindeki çok küçük ve ince buz kristalleri şeklindeki yağış türüdür.
Kırç: Çok soğuyan yeryüzünde, havadaki aşırı so­ğumuş su damlacıklarının soğuk cisimlere çarparak buz haline geçmesidir.
Bulut: Havadaki nemin yükseklerde yoğunlaşarak asılı kalmış halidir.
Yağmur: Bulutu oluşturan su tanecikleri, havanın soğumasıyla birleşerek büyür, ağırlaşır ve su damlacık­ları halinde yere düşer.
Dolu: Ani soğumayla donan su damlalarıdır.
Kar: 0°C’ nin altındaki sıcaklıklarda, havadaki su­buharı kristaller halinde yoğunlaşarak yere düşer.
Yağışın Yeryüzünde Dağılışı
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç