Arama

Dini Semboller - Pentagram

Güncelleme: 2 Nisan 2010 Gösterim: 11.516 Cevap: 2
BARIŞ - avatarı
BARIŞ
Ziyaretçi
2 Nisan 2010       Mesaj #1
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi
PENTAGRAM
Pentagram nedir ?images
Sponsorlu Bağlantılar
Beş köşeli yıldız yada pentagram insanlık tarihindeki en güçlü, en tesirli, en kalıcı sembollerden biridir. Mayalardan Latin Amerika’ya, Hindistan’a, Çin’e, Yunanistan ve Mısır’a kadar neredeyse tüm eski uygarlıklarda önemli yeri vardı. Pentagram’a dair en eski kayıt antik tarih öncesi bir mağara duvarına çizilmiş olarak babiller tarafından günümüze kadar gelmiştir. Bu sembol Tanrıça Ishtara ithaf eden venüsün yörüngesini gösteren gizli bir semboldü. Peki günümüzde neden kötü bir ünle anılıyor.
Eski Çağlarda Pentagram
En eski pentagramlar taş devri mağaralarına kazınmış pürüzlü ve eğrili diyagramlardı.. Yıldız şeklinin bazı spiritüel anlamları olduğuna varılırken, erken çağ insanlarında bu beş köşeli sembol sadece bir bilinmez ve gizdi.
Takip eden uygarlıklarda önemli anlamlar edindi kendine. Genellikle astronomik ve dinsel anlamlardı bunlar. Sümer yazıtlarında yön tayini için ve görünür beş gezegen için tanımlandı. Daha sonra Venüs’ün ve Tanrıçanın sembolü oldu.
Antik yunanlı matematikçi ve filozof Pisagor’a göre 5 insanın rakamıydı. Antik Yunan’da vücut ve ruh 5 katlı bölümden oluşuyordu. Pisagor’a göre, pentagramın 5 köşesi insanı oluşturan 5 elementi işaret ediyordu. Ateş, su, hava, toprak ve esir yada eter denilen plazma enerjisi. Pisagorcular pentagramın sağlık tanrıçası Hygeia (hijyen kelimesi buradan gelir) tarafından kutsandığına inanırlardı. (bu kelime antik yunanca su, toprak, ruh, ateş ve hava kelimelerinin baş harflerinden oluşuyordu.)
Bu özel gösterim şekli yüzyıllarca devam etti ve inanılmaz bir şekilde çeşitli geleneklerin teolojisini etkiledi ilk Hıristiyanlar İsa’nın yaralarını gösteren bir amblem kullandılar. Bu inanış Pisagorcu element mantığına bağlı yada benzer bir şekilde ortaya çıktı. Daha sonraları beşgen bir çok doktrine, ezoterik ortaçağına ve Rönesans, simya kabala, ayinsel sihir gibi inanç sistemlerinde önem teşkil etti.
Pentagram ve Büyü
Wiccanlar, eski Yunan’da olduğu gibi, Pentagram’ı insan vücudunda kullanmışlardı. Wicca, tanrıya yakın olmak için çeşitli sembollerle ve oluşturulan ilahi bir ortamda yapılırdı. İnanışa göre, şeytani amaçlar için, çok sayıda sembol ve hareket kötü amaçlı kullanılabilirdi. Bu büyücülerden biri olan Giordano Bruno, kötüye kullanım hakkında uyarıda bulunmuştur,
Pentagramla yapılan kara büyü bunlardan biridir. ( Pentagram hala Ritüel Sihirin kilit noktasıdır, bir çok ritüelde kullanılan budur.)
Pisagor fikirlerine dayanan Yahudi Kabbalacı geleneğinde, pentagram hayat ağacında en üstte bulunan sefirotu yani beş kutsallığı simgeler, Kabbalistler dışında kimse tarafından görülmezler, saf dünyevi olmayan güçleri simgelerler; adalet, merhamet,bilgelik anlayış ve üstün ihtişam…
Hristiyan Pentagramı?
Rönesansın Hristiyan kabalacıları özellikle pentagramın büyüsüne kapıldı. İsanın ilahiliğine gizemli bir kanıt oluşturduğu şeklinde bakıldı. Onlara isanın kutsal ruhu bedende taşıdığını simgeliyordu. Meşhur gösterimlerden birisi de ateşi ve kutsal ruhu simgeleyen ibranice shin harfinin eklenmesiyle diğer taraflara da incilde geçen tanrının isiminin başharfleri ki söylenişi yaygın olmasına rağmen yanlış bilinen Jehovah (doğrusu yeşuha yada iesus tur) nın eklenmesiyle oluşmuştur. Pentagram ve Hıristiyanlık arasındaki bağlantı birçok yerde göze çarpmaktadır. İlk hristiyanlar tılsım ve madalyonları kutsamak için haçtan önce pentagramla birlikte X ve Phoenix kullanmışlardır. Pentagram isanın 5 yarasıyla bağlantılıldır. Eski gnostik inançlarda bir olguyu anlatmak için kalemle tek hamle de çizilebilen işaretler gizemli ve kutsal sayılmıştır. Alfa ve omega da olduğu gibi…
Anaerkil inanç sistemlerinde pentagram gülle resmedilmiştir. Gotik katedrallerde bulunan bu küçük beş yapraklı güller çok ta gizemli pentagramlar değillerdir…
Wiccan ve diğer neopagan geleneklerinde pentagram
Günümüzde çoğunlukla pentagramın dinsel kullanımı Wiccalarda ve neopagan geleneklerinde ve satanist gruplarda mevcuttur. Çoğunluka Wicca ve neopagan geleneklerinde gelişmiş olmalarına karşın 19. yüzyıl ökültizmindeki gibi ruha tesir eden 4 elementin sembolüdür. Bu geleneklerin bazılarında yine bu sembol insan aklının bütünlüğünü, ruhun krallığını, insan vücudunu ve dahasını simgeler.
Keçi başı

Keçinin kendisi keçiyi kimi zaman şeytanı temsil ettiğine inanan, onlarla dans eden üstlerine binen cadıların ortaçağ batılıdır. Bu bağlamda keçi genellikle cinsel baskının ironik bir sembolü oluyor (önceleri doğurganlığın sembolü olmasına rağmen), böylece modern satanistlerin cinsel ve dinsel baskıya karşı neden keçiyi seçtiği anlaşılıyor.
Yukarı doğru mu aşağı doğru mu?
Aşağı doğru duran pentagram yeni bir simge ve sadece satanik bir obje değildir. Bir çok pagan inanışında olduğu gibi berekti simgeleyen boynuzlu tanrıya ithaf eder. Aynı şekilde bazı oluşumların sınıflarından birine verilen bir nişandır.
Satanik Pentagram
Bir çoğunun aklındaki pentagramın kesinlikle kara büyüyle ve satanizmle ilgisi olduğu yönündedir. Pentagramın satanizmi simgelemesi 20. yüzyılın ortalarında başlar. Ayrıca bilinen diğer bir yanlışlıkta tapınakçı efsanelerinden gelen baphomet adı verilen figürle karıştırılmasıdır. Ürkütücü gelen her şeyi satanist imgesi olarak görmek önyargı hastalığının sonuçlarındandır.
Son Söz…
Pentagram neredeyse tüm çağlar boyunca tanrıça Venüs’ü, doğurganlığı, doğayı oluşturan temel elementleri simgeledi. Eski astronomlar Venüs yörüngesi boyunca bir pentagram çizdiğini keşfetmişlerdi. Dolayısıyla böyle bir simgeyi kullananları, sevenleri tan eylemek rahatsız edici. Bilgisizce yapılan önyargılar gerçekten rahatsız edici.. insanların gördükleri rahatsız ediciyse illaki kötülük içermek zorunda mı. Bilmiyorum.. her pentagram satanist sembolü değildir…
Not; wicca, wiccan: doğaya düşünce gücüyle tesir eden, büyücüler. Her wicca cadı olabilir ama her cadı wicca değildir. Çoğunlukla Pagan kültürlerinde yer alan bir gelenektir.
alıntıdır :İzafet.com - Forumex.net Türkçe Forumunuz

_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
2 Nisan 2010       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Pentagram (yıldız)
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sponsorlu Bağlantılar
Ad:  Pentagram_green.svg.png
Gösterim: 1197
Boyut:  20.3 KB
Pentagram

Ad:  Pentagram_and_human_body_(Agrippa).jpg
Gösterim: 1085
Boyut:  52.3 KB
İnsan vücudunun altın simetrisi

Pentagram, Yunancada beş çizgili anlamına gelen pentagrammon kelimesinden türemiştir. Beş köşeli yıldız demektir.
Genellikle Venüs Gezegeni'yle ve Venüs Tanrıçasıyla ilişkili görülmüştür. Aynı Zamanda Süleyman'ın yıldızı olarak da bilinir. Davut'un 6 Köşeli Yıldızıyla çokça karıştırılabilmektedir. Birçok toplumca şans getirdiğine inanılır. Cadılar tarafından oldukça kutsal olan bu sembol 5 elementin birleşimini ve uyumunu göstermektedir. Bu Beş Element, Ruh (Akasha-Ether), Ateş, Hava, Su ve Topraktır. Ateş İradeyi, Hava Zekayı, Su Duyguları, Toprak ta madde alemini sembolize eder.

Tarihçe

M.Ö.3000 yıllarında Mezopotamya ve Sümerliler'de bu sembolün kullanıldığı görülmektedir. Babillilerde bu sembol beş yönü gösterir. Bunlar Ön, Arka, Sağ, Sol ve Üst(tepe).

BARIŞ - avatarı
BARIŞ
Ziyaretçi
2 Nisan 2010       Mesaj #3
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi
Pentagram nedir?

pentagram

Rock&Metal gruplarına, şarkılarına, albüm isimlerine her zaman ilham kaynağı olmuş, satanizmle bağdaştırılmış hatta adeta simgesi haline gelmiş sembol: PENTAGRAM.

Peki nedir bu Pentagram?
Araştırdığım ve kaydadeğer bulduğum kadarıyla birkaç şekilde açıklayabilirim:

1-Üstteki 4 köşesi ateş-toprak-hava-su'yu, aşağıdaki köşesi ise evreni temsil eden 5 köşeli yıldızdır. Evreni temsil eden köşenin aşağı yöne bakması evrenin iyi bir gidişatta olmadığını simgeler. Ne zamanki evrenin gidişatı düzelir, Pentagram da o zaman yukarı bakar.

2-Hazreti Süleyman'ın simgesi...

3-Eğer Pentagram düzgünse üst köşe insan ruhunu temsil eder, böyle olunca da Pentagram, ruhun elementleri kontrol etmesini ve dengeli davranışlarda bulunmayı temsil eder. Ters ise insan ruhu elementlerin etkisi altındadır demektir ve insan kötü davranışlar sergiler. (Belki bu yüzden satanizmle bağdaştırılıyodur; kimbilir Msn Grin)


Alıntıdır: Teşekkürler forsaken

Benzer Konular

20 Kasım 2011 / Misafir Soru-Cevap
15 Şubat 2013 / GusinapsE Taslak Konular
2 Nisan 2010 / _KleopatrA_ Din/İlahiyat
20 Şubat 2017 / Daisy-BT Din/İlahiyat
8 Haziran 2012 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat