Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 85.990|Cevap: 4|Güncelleme: 10 Eylül 2012

Selahaddin Eyyubi

6 Kasım 2006 11:49   |   Mesaj #1   |   
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı

Salah ad Din Jusuf ibn Ajub

Sponsorlu Bağlantılar
Selahaddin Eyyubi: 12. yüzyıl Arap yazmasından

Selahaddin Eyyubi (1138 - 1193), Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdir. 2 Ekim 1187'de Kudüs’ü Haçlılardan alarak kentte 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getirmiştir.

Hayatı


Etnik kökleri hakkında tartışma

Selahaddin Eyyubi'nin bir Arap-Türk melezi mi yoksa Kürt mü olduğu hakkında farklı teoriler vardır:
  1. Selahaddin Eyyubi, köken olarak Türk ve Arapların evlilik yoluyla karıştığı bir soydan gelse de yetiştiği çevre bakımından tamamen Türk kültürü içinde büyümüş ve Türkleşmiştir. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetinde görevliydi.
  2. Sonradan kardeş'ile Şirkuh Irak'a göç eder ve Selçuklu emiri İmadeddin Zengi’nin hizmetine girer.
Kariyeri

Baalbek ve Şam’da büyüyen Salaheddin iyi bir din eğitimi aldı. Askeri yaşamı Zengi’nin oğlu ve ardılı Emir Nureddin’in komutanlarından, amcası Asadeddin Şirkuh’un hizmetine girmesiyle başladı. Şirkuh’un, Mısır’ın I. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Latin-Hıristiyan devletlerinin eline geçmesini önlemek amacıyla düzenlediği üç sefer sırasında, Kudüs’ün Latin kralı I. Amalricus, Mısır’ın Fatımi halifesinin güçlü veziri Şavar ve Şirkuh arasında karşılıklı bir mücadele gelişmişti. Salaheddin Şirkuh’un ölümünden ve Şavar’ın öldürülmesinden sonra, henüz 31 yaşındayken hem Suriye birliklerinin komutanlığına, hem de melik unvanıyla Mısır vezirliğine atandı (1169).
1171’de Mısır’da Şii Fatımi halifeliğine son vererek Sünniliğe dönüldüğünü ilan eden Salaheddin Eyyubi böylece Mısır’ın tek yöneticisi durumuna geldi. Bir süre için kağıt üzerinde Emir Nureddin’in vasalı olarak kaldıysa da bu ilişki Suriye emirinin 1174’te ölmesiyle sona erdi. Mısır’daki zengin tarım topraklarını mali dayanak olarak kullanan Salaheddin, Nureddin’in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere küçük, ama çok disiplinli bir orduyla Suriye’ye hareket etti. Ama çok geçmeden bu talebinden vazgeçerek, 1174’ten 1186’ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişti. Zamanla sahtekarlık, ahlaksızlık ve gaddarlıktan uzak, cömert, erdemli, ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelini sağladı.
Selahaddin, yeni ya da gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine, çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına alarak askeri güç dengesini de kendi lehine çevirmeyi başardı. 1187’de bütün gücüyle, Latin Haçlı krallıklarına yöneldi. Düşmanlarının tümüyle yoksun olduğu komuta yeteneğiyle 4 Temmuz 1187’de tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir Haçlı ordusunu, Kuzey Filistin’de Taberiye yakınındaki Hattin’de sıkıştırdı ve bir hamlede yok etti. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığı’nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Akka, Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Caesarea, Nablus, Yafa ve Aşkelon üç ay içinde düştü. Salaheddin Haçlılara en büyük darbesini ise 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs’ü 2 Ekim 1187’de teslim alarak indirdi.
Selahaddin’in başarısına düşen tek gölge Sur’un ele geçirilmemesiydi. 1189’da Haçlı işgali altında yalnızca üç kent kalmış, ama sağ kalan dağınık Hıristiyanlar zorlu bir kıyı kalesi olan Sur’da toplanarak Latin karşı saldırısının çıkış noktasını oluşturmuşlardı. Kudüs’ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı seferi çağrısında bulundu. III. Haçlı Seferi çok sayıda büyük soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra, üç ülkenin krallarını da savaş alanına çekti.
III. Haçlı Seferi uzun ve tüketici oldu. I. Richard (Aslan Yürekli Richard) tartışmasız askeri dehasına karşın hiçbir sonuca ulaşamadı. Haçlılar Doğu Akdeniz’de ancak güvensiz bir toprak parçasına tutunabildiler. Kral Richard Ekim 1192’de dönüş için yelken açtığında savaş sona ermişti. Selahaddin başkent Şam’a çekildi. Uzun seferler ve at üstünde geçen günlerden sonra çok yaşamadı. 1193'de öldü. Akrabaları imparatorluğu paylaşırken, arkadaşları Müslüman dünyasının en güçlü ve en eli açık hükümdarının, mezarını yaptırmaya yetecek para bırakmadığını gördüler.
Diğer Konular:
tuOneLa
6 Kasım 2006 12:42   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
SELAHADDİN EYYUBİ

Yemen’den Diyarbakır’a kadar geniş bir bölgede hüküm süren Eyyubîler Devleti’nin kurucusu olan Selahaddin Eyyubî melez bir aileden gelir. Şöyle ki: Eski ceddi Basra’dan Azerbaycan bölgesine nakledilen Yemen Araplarındandır. Orada Hezbahiyye Kürtleriyle karışmışlar, bu vesile ile de kendilerini bu kabileden kabul etmişler. Daha sonra Eyyubî ailesi Türklerle karışarak Türkleşmiştir.
Kutadgu
13 Nisan 2009 20:58   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
saladin2eo4
Haçlılar, İslâm dünyasını yıkıp parçalamak, Kudüs'ü ele geçirip doğunun hazinelerini ele geçirmek ve Müslümanları yok etmek için birleşmişlerdi. Başlarında, Avrupalıların Arslan Yürekli Richard dedikleri İngiltere Kralı bulunuyordu.Richard ve orduları, İslâm askerlerini kolayca mağlup edeceklerini sanıyorlardı. Fakat İslâm askerleriyle karşılaştıkları zaman bunun hiç de kolay olmadığını anladılar...
Müslümanların başında ilmî ve ve askerî dehasıyla tarihin en büyük kahramanlarından Selahaddin Eyyubi bulunuyordu.

saladin23jw0
Haçlılar, Selahaddin Eyyubi'nin bir avuç askerle koruduğu Akka Kalesi önünde aylarca beklemek zorunda kaldılar. Yapılan kanlı savaşların hiç birinde başarılı olamadılar. Artık Müslümanların elinden Kudüs'ü alma hayalleri sönüp gitmişti. Karşılarında ölümü hiçe sayan bir Sultan ve onun için canlarını fedaya hazır İslâm askerleri vardı... Haçlılar, hiç olmazsa Akka'yı düşürmek için çekirge sürüleri gibi kalabalık ordularla defalarca saldırdılar. Selahaddin Eyyubi Akka'dan çıkarak başka meydanlarda savaşmayı tercih etti.
Haçlılar, artık Kudüs'ü almayı düşünemez hale gelmişlerdi. Selahaddin Eyyubi, bu büyük Haçlı tehlikesini ve korkunç bir katliamı yenilmez iradesi, askerî ve siyasî üstün dehasıyla atlatmasını bildi. Eyyubi Devleti'ni kurarak İslâm tarihinde seçkin bir yer kazanan Selahaddin Eyyubi'nin babası Emir Eyyub'tur. Emir Eyyub Baalbek valisi iken Selahaddin doğmuş, öğrenimini burada tamamlayıp, bilhassa İslâmî ilimler ve edebiyatta üstün başarılar göstermiştir. Daha sonra Musul Atabeyi olan Emir Nureddin ile Mısır Seferine katılmış, Hıristiyan Kudüs Kralı'na karşı zafer kazanıp, Kudüs'ü fethetmiştir.

1174 Yılında Nurettin Atabek vefat edince, Mısır'da bağımsızlığını ilan ederek Eyyubi Devleti Ônin temellerini atmıştır. Bu arada çeşitli savaşlara girip; Filistin, Mısır, Suriye, Hicaz ve Yemen'in tek hakimi durumuna gelmiştir.

helmetel2
Selahaddin Eyyubi'nin ilme ve sanata karşı çok büyük bir sevgisi vardı. Önceleri bir hükümdar olmayı değil de, bir ilim adamı olmayı düşünmüştü. Selahaddin Eyyubi, alçak gönüllü, iyilik ve yardım sever, dürüst ve mert bir Müslümandı. Kısa zamanda kurduğu muazzam devlete ve zaferlere rağmen aslâ gurura kapılmadı. "Ben, Allah yolunun bir hizmetçisiyim," diyerek güzel bir ömür sürdü. "Kudüs işgal altındayken, ben nasıl gülebilirim ki?.." diyerek günlerce mahzun olarak yaşadığı rivayet edilir.
Selahaddin Eyyubi, Hicret'in 589. yılında, henüz 57 yaşında iken Şam'da vefat etmiştir. Vasiyeti gereğince kefeni bir mızrağın ucuna takılıp, ölümü Müslümanlara duyurulmuştur. Selahaddin Eyyubi'nin kefenini halka gösteren kişi şunları
söylemiştir:
"Ey Müslümanlar! İşte bunca devlet ve memleket sahibi olan Sultan Selahaddin vefat etti. Öyleyse, Allah'a kulluk ve ibadette gevşeklik göstermeyin. Çünkü bir gün mutlaka siz de öleceksiniz..."
Ruhu şad, mekânı Cennet olsun
.
schlachtvonarsufrh5
12 Temmuz 2011 10:55   |   Mesaj #4   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
SALAHADDİN-İ EYYÜBİ (1138 - 1193)
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi

Tarihin en tanınmış Müslüman hükümdar ve kumandanlarındandır. Bü­yük İslâm mücahidi ve Haçlı savaşları­nın en büyük isimlerindendir.
Haçlılar'a karşı yapılan savaşlarda büyük cesa­ret ve kahramanlıklar gösterdi. Am­cası Şirguh'un Fatımî halifesi Adıd Lidinillah'ın vezir olması üzerine o da onun yardımcılığına getirildi. Aynı yıl, Şirguh ölünce, Selahaddin Mısır veziri oldu. Halifenin vefatı üzerine de Mısır'a hakim oldu. Fatımiler adı­na okunan hutbeyi Abbasi halifeleri adına çevirdi. Mısır'daki Fatımi ida­resinin son izlerini de ortadan kaldırdı ve onların eski toprakları üzerinde din ve eğitim sahasında kuvvetli bir siya­setin teşvik ve uygulayıcısı oldu. Se­lahaddin görünürde Şam ve Halep ha­kimi Nureddin b. İmâduddin Zengi'ye tâbi idiyse de aslında müstakil ha­reket ediyordu. Nureddin'in H. 569/1174 tarihinde vefatı üzerine onun hakimiyetindeki bölgeler de
ka­milen Selahaddin'in eline geçti. Selahaddin, akrabalarını hakim olduğu bölgelere vali tayin ederek Haçlılar'a karşı şiddetli bir mücadeleye girdi. Takip ettiği siyasetle tüm İslami gayret ve heyecanı kendi etrafında birleş­tirdi. H. 583/1187'deki meşhur Hittin zaferiyle mukaddes belde Kudüs tek­rar Müslümanların eline geçti. Haç­lıların istilâ ettiği daha bir çok yeri kurtardı. Kudüs'ün tekrar Müslü­manların eline geçmesi, III. Haçlı Seferi'nin başlamasına sebep oldu. Fransa Kralı II. Philippe Auguste, İn­giltere Kralı Aslan Yürekli Richard ve ve Alman İmparatoru Frederic ku­mandasında yola çıkan Haçlılar geri çekilmek zorunda kaldılar. Birkaç kı­yı şehri hariç sahip oldukları bütün yerlerden çıkarıldılar. Selâhaddin 22 yıllık hükümdarlıktan sonra H. 589/1193'de 57 yaşlarındayken Dımaşk'da öldü. Cesur, âdil, merha­metli ve âlim bir hükümdardı.
10 Eylül 2012 19:43   |   Mesaj #5   |   
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Selahaddin Eyyubi (1138 Tekrit/ Irak-1193 Şam)
MsXLabs.Org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Sponsorlu Bağlantılar
Eyyubî sülâlesinin kurucusu. İslâm tarihinin en büyük kumandanlarından biridir. Babası, Musul atabeylerinin bir valisiydi. 15 yaşında Atabey Nurettin Zengi'nin kuvvetlerine katıldı; kumandan olarak ilk başarısını Nurettin Zengi'nin Mısır Seferi sırasında kazandı (1164-1169). 1169'da Mısır'da Fatımî halifesi Adid'in veziri oldu. 1171'de Fatımî sülâlesinin egemenliğine son vererek kendisini Mısır sultanı ilân etti.

Fatımîler, Şiî mezhebine bağlıydılar. Selahattin daha çok politik önlemlerle Şiîliği yok ederek yerine Sünnîliği geçirdi ve Abbasî halifesi adına hutbe okuttu. 1174'te Nurettin Zengi'nin ölümü üzerine bağımsızlığını ilân etti. Kardeşlerinin yardımıyla Sudan, Suriye, Hicaz, Yemen vb. komşu ülkelere egemen olarak büyük bir İslâm devleti kurdu. Selahattin Eyyubî'nin başarıları Kudüs Haçlı Krallığı'nı ve koruyucusu Avrupa'yı tedirgin etmekteydi. Haçlılar bu endişelerinde haklıydılar. Selahattin Eyyubî 1182'de bir daha dönmemek üzere Mısır'ı terk ederek ömrünün geri kalan kısmını Haçlılar ile savaşmakla geçirdi. 1187'de Taberiye Gölü yakınlarındaki Hıttin'de Haçlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Bundan sonra Filistin'i işgal etti ve 2 Ekim 1187'de Kudüs'ü aldı. Bu başarılar üzerine Avrupa'da Üçüncü Haçlı Ordusu hazırlandı. Başını Almanya, İngiltere ve Fransa krallarının çektiği büyük bir kara ve deniz ordusu Filistin'e geldi. Haçlılar Akka Kalesi'ni kuşattılar (1189). Kaleyi savunan Müslüman kuvvetlerinin direnmeleri ve Selahattin Eyyubî'nin dışarıdan sağladığı destek nedeniyle Akka ancak 1191'de alınabildi. Ancak Selahattin Eyyubî, uyguladığı stratejiyle bu geçici yenilgiyi sonunda zafere çevirmeyi başardı. Uzun süren kuşatmalar ve çarpışmalar haçlı kuvvetleri üzerinde moral bozucu etkisini gösterdi; Akka'nın alınmasından sonra birçoğu Avrupa'ya geri döndüler. Geride kalanlar İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard'ın komutasında cesaretle dövüşmeye devam ettilerse de Selahattin Eyyubî kuvvetlerini yenemediler. 1192'de iki taraf arasında imzalanan barış antlaşmasına göre, Suriye'de dar bir kıyı parçası dışında, Kudüs de içinde olmak üzere bütün bölge Selahattin Eyyubî'nin yönetimine bırakıldı. Hristiyanların silâhsız olarak Kudüs'ü ziyaret etmelerine izin verildi. Selahattin zaferden kısa bir süre sonra Şam'da dinlenirken öldü. Eyyubî İmparatorluğu, kardeşleri, yeğenleri ve oğullarından hayatta kalanlar arasında bölüşüldü. Ancak hepsi Kahire'de oturan hükümdarı "en büyük hükümdar" olarak tanıdılar.

Daha fazla sonuç:
Selahaddin Eyyubi

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç