Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 14 Kasım 2016  Gösterim: 49.130  Cevap: 4

Suut Kemal Yetkin

Kısaca
Yazar ve sanat tarihçisidir. Cumhuriyet döneminin önde gelen deneme yazarlarındandır. Çeşitli üniversitelerde profesörlük yapmış Urfa'dan milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir.
23 Şubat 2007 16:46       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam

Suut Kemal Yetkin

Ad: Suut Kemal Yetkin.jpg
Gösterim: 150
Boyut: 11.0 KB

Suut Kemal Yetkin, 1903-1980 Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan. Suut Kemal Yetkin Urfa'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi- Paris'te felsefe Öğrenimi gördü (1925-30).

Sponsorlu Bağlantılar
Yurda dönünce çeşitli liselerde öğretmenlik ve müdürlük görevine verildi. İÜ Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi doçenti, ardından profesör oldu (1936). Urfa milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı (1943-50). Daha sonra ilahiyat Fakültesi İslâm Sanatları öğretim üyeliğinde. Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde bulundu (1951-1966).

Edebiyata şiirle başlayan Suut Kemal Yetkin, Sanat ve Edebiyat adlı bir dergi çıkardı, Estetik ve güzel sanatlar konusunda özgün düşünceler geliştirdi ve deneme yazmaya başladı. Suut Kemal Yetkin, bu türden yazılarım Görüş, Varlık, Türk Dili, Hisar dergilerine gönderdi.

Eserleri:
Estetik ve Ana Sorunları, Edebiyat Konuşmaları, Günlerin Götürdüğü, Düşün Payı, Yokuşa Doğru, Edebiyat Akımları, Şiir Üzerine Düşünceler, Denemeler, Büyük Tedirginler , Estetik, Sanat Felsefesi , Sanat Meseleleri , Büyük Ressamlar, İslâm Mimarisi, Türk Mimarisi , Estetik Doktrinler ,
Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Kasım 2016 13:41 Sebep: Sayfa düzeni.


27 Mayıs 2011 15:41       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Suut Kemal Yetkin

Ad: Suut Kemal Yetkin-5.jpg
Gösterim: 121
Boyut: 27.3 KB


(1903 Urfa-1980 Ankara), deneme yazarı.

Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Paris'te beş yıl felsefe öğrenimi gördü (1925-1930). Lise öğretmenliği ve müdürlük yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi estetik ve sanat tarihi doçentliğine atandı (1933-1936). Çeşitli üniversitelerde profesörlük yaptı. Urfa'dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi (1943-1950).

Yeniden üniversiteye döndü. Ankara Üniversitesi rektörlüğü (1959-1966) yaptı. Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde profesör olarak çalıştı. Yarın ve Servet-i Fünun dergilerinde yayımladığı şiirlerini topladığı "Şi'r-i Leyal" adlı kitabı (1923), daha sonra küçük mensur şiirleri ile (1928-1932) edebiyat çevrelerinin dikkatini çeken Yetkin, deneme türündeki yazılarını Görüş, Varlık, İnsan, Kültür Haftası, Türk Dili, Ulus, Kültür Dünyası, kendi yönettiği Sanat ve Edebiyat, Hisar dergilerinde yayımladı.

Başlıca yapıtları:
 • "Estetik" (1931),
 • "Metafizik" (1932),
 • "Sanat Felsefesi" (1934),
 • "Filozofi ve Sanat" (1935),
 • "Sanat Meseleleri" (1945),
 • "Leonardo da Vinci'nin Sanatı" (1945),
 • "L'Architecture Turque en Turquie" (Paris, 1962),
 • "Türk Mimarîsi" (1970), "Estetik Doktrinler" (1972),
 • "İslâm Ülkelerinde Sanat" (1974),
 • "Barok Sanat" (1976).
 • "Estetik ve Ana Sorunlar" (1979).
 • Edebiyat: "Edebiyat Konuşmaları" (1944),
 • "Edebiyat Üzerine" (1952),
 • "Günlerin Götürdüğü" (1958),
 • "Düşün Payı" (1960),
 • "Yokuşa Doğru" (1963),
 • "Edebiyatta Akımlar" (1967),
 • "Baudelaire ve Kötülük Çiçekleri" (1967),
 • "Şiir Üzerine Düşünceler" (1969),
 • "Denemeler" (1972),
 • "Büyük Tedirginler" (1976).
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Kasım 2016 13:50
Misafir
15 Ekim 2012 14:01       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sanat tarihçisi, yazar. Urfa'da doğdu. İlk tahsilini İstanbul Numune-i Tatbikat Mektebinde, orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde yapmıştır. 1925 yılında Fransa Sorbon Üniversitesinde Felsefe eğitimi gördü. Çeşitli liselerde ve öğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. 1934'te Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde çalıştı.

1939'da Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel müdürlüğü görevinde bulundu. Aynı yıl Urfa Milletvekili seçildi. 1959-1963 yılları arasında İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Öğretim Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. 1921 yılında "Suud Saffet" adıyla yayınladığı şiiriyle edebiyata girdi. İlk düz yazısı servet-i Fünun dergisinde çıktı (1923). Aynı yıl Şi'r-i Leyâl adlı kitabı yayınlandı.


Daha sonra sanat felsefesi, resim alanlarındaki inceleme ve araştırmalarıyla tanındı. Edebiyatla ilişkisini eleştiri ve denemeleriyle sürdürdü.


Eserlerinden bazıları:
 • Estetik (1931),
 • Metafizik (1932),
 • Büyük Muzdaripler (1932),
 • Filozofi ve Sanat (1935),
 • Ahmet Haşim ve sembolizm (1938),
 • Edebi meslekler (1941),
 • Estetik dersler (Estetik Tarihi) (1942),
 • Sanat meslekleri (1945),
 • Edebiyat Üzerine (1952),
 • Leonardo da Vinci'nin Sanatı (1955),
 • Edebiyatta Akımlar (1967),
 • İslam Ülkelerinde Sanat (1974),
 • Barok Sanatı (1976),
 • Estetik ve Ana Sorunlar (1979)
Son düzenleyen _Yağmur_; 15 Ekim 2012 14:14 Sebep: sayfa düzeni
25 Haziran 2015 00:08       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YETKİN (Suut Kemal), türk yazar, sanat tarihçisi (Şanlıurfa 1903 - Ankara 1980). ikinci meşrutiyetten sonra milletvekili olan yazar Saffet Yetkin'in oğlu. Sorbonne Üniversitesinde felsefe öğrenimi yaptı (1925 -1930). İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesinde (1933), Ankara Üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesinde (1934) estetik \ıe sanat tarihi doçenti olarak görev aldı. Milli eğitim bakanlığı güzel sanatlar genel müdürlüğüne getirdi (1939). Profesör oldu (1942). Şanlıurfa milletvekilliği yaptı (1942 -1950). Ankara Üniversitesi ilahiyat fakültesinde İslam sanatları kürsüsü'nü kurdu (1950). Ankara Üniversitesi rektörlüğünde bulundu (1959-1963). Son görevi Ankara Üniversitesi ilahiyat ve eğitim fakültelerin- deydi. Kültür ve sanat sorunlarıyla yakından ilgili Sanat ye edebiyat gazetesi'nı çıkarmıştı (1947). İslam ve türk sanatıyla ilgili olarak İslam mimarisi (1954), Türk mimarisi (1970), İslam ülkelerinde sanat (1974) gibi yapıtlar yayımladı. Sanat felsefesi ve estetik sorunlar üzerinde durdu: Sanat felsefesi (1944), Filozof i ve sanat (1935), Estetik (1936), Edebiyatta meslekler (1941; yeni bas. Edebiyatta akımlar, 1967), Estetik dersleri (1942), Sanat meseleleri (1945), Estetik doktrinleri (1972). Sanat ve edebiyat konularıyla, yazarlar ve yapıtlarıyla ilgili makaleleri, denemeleri vardır: Edebiyat konuşmaları (1944), Edebiyat üzerine (1952), Günlerin götürdüğü (1958), Düşün pay: (1960), Yokuşa doğru (1963), Şiir üzerine düşünceler (1969). [-> Kayn.J)

Kaynak: Büyük Larousse
14 Kasım 2016 13:39       Mesaj #5
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Suut Kemal Yetkin

(d. 13 Eylül 1903, Urfa - ö. 18 Nisan 1980, Ankara), yazar ve sanat tarihçisi. Cumhuriyet döneminin önde gelen deneme yazarlarındandır.

Ad: Suut Kemal Yetkin.jpg
Gösterim: 142
Boyut: 25.8 KB
Mekteb-i Sultani'yi (sonradan Galatasaray Lisesi) bitirdikten sonra Paris'e giderek 1925-30 arasında Sorbonne’da felsefe öğrenimi gördü. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli liselerde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül- tesi'nde estetik ve sanat tarihi doçenti (1933), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde profesör (1941) oldu. 1943 ve 1946’da Urfa milletvekili seçilerek iki kez TBMM’ye girdi. 1950-66 arasında Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde İslam sanatları dersi verdi. 1958’de ordinaryüs profesörlüğe yükseldi; 1959-63 arasında Ankara Üniversitesi rektörlüğü yaptı.

Edebiyata 1921’de Suut Saffet adıyla yayımladığı şiirlerle başlayan Yetkin’in ilk düzyazısı 1923’te Servet-i Fünuri'da çıktı. Yetkin daha sonra deneme, inceleme ve araştırma yazılarına yöneldi. Şiirlerini Şır-i Ley al (1923), deneme ve araştırmalarını Felsefe ve Estetik (1931), Metafizik (1931), Sanat Felsefesi (1934), Filozof i ve Sanat (1935), Edebî Meslekler (1941; Edebiyatta Akımlar adıyla, 1967), Edebiyat Konuşmaları (1944), Edebiyat üzerine (1952), Yokuşa Doğru (1963), Şiir Üzerine Düşünceler (1969), Denemeler (1972), Estetik Doktrinler (1972), Büyük Tedirginler (1976), Estetik ve Ana Sorunlar (1979) gibi kitaplarda topladı. Ayrıca sanat ve mimarlık tarihi konularında Leonardo da Vincinin Sanatı (1945), İslam Sanatı (1954), Büyük Ressamlar (1955), Türk Mimarisi (1970), İslam Ülkelerinde Sanat (1974, 1984) ve Barok Sanat (1976) adlı yapıtları yayımlanmıştır.

MsXLabs.org & Ana Britannica


Daha fazla sonuç:
Suut Kemal Yetkin

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç