Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Aralık 2014  Gösterim: 50.614  Cevap: 6

Japonya'da Eğitim Sistemi

Misafir
29 Temmuz 2006 08:46       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Japonya'da Eğitim

Japon eğitim sisteminin en belirgin özelliği; eğitimle ilgili bütün unsurlararasında işbirliği sağlanması, yerel yönetimlerin eğitime dahil edilmesi, yerel yönetimlerin eğitime dahil edilmesi ve özel sektörün desteğinin alınması çok büyük önem taşıyor.
Sponsorlu Bağlantılar
Japonya'nın 1604-1807 yılları arasında Samurai denen savaşçı bir sınıf elinde bulundurmuştur. "Bakufu"denen okullarda verilen eğitimde esas amaç, devlet için savaşçı ve yönetici yetiştirmektir. Bu nedenle elit bir eğitim oluşturulmuştur. Sıradan kalka verilen eğitim ise "terekoya" denilen okullarda yapılmıştır. Bu okullar tüccar ve halk tarafından desteklenmiştir. Ülke genelinde çocukların % 45'i kız çocukların % 10'unun bu okullara gittiği görülmüştür.
Ülkede üç türlü okul vardır:
1- Ulusal okullarhükümetin desteğinde olan okullar
2- Kamu okulları il ve belediye yönetincilerince yürütülen okullar
3- Özel okullar özel kuruluşların okulları ülkenin %23 ü özel okullardan oluşuyor.
Eğitim öğretim yılı 1 Nisan'da başlar. Sonraki yılın 31 Mart'ında biter.
Ders yılı;
Nisan Temmuz ortası
Eylül - Aralık sonu
Ocak - Mart sonu
olmak üzere 3 dönem halinde görülür.
Cumartesi yarım gün ders yapılır. Haftada 5.5 gün ders yapılır.
Japonya'da ders programları çok fazla milli içerik taşırlar. Ülkede okul, sanayi ve toplum arasında organik bir bağ kurulmuştur. Öğrencilerde derste istekli ve çalışkandırlar.
Okullar arası rekabet vardır; okullar arasında yarışmalar yapılır.
Anaokulları zorunlu değildir ancak çocukları %92'si anaokuluna gitmektedir. Anaokullarında dil, sosyalleşme gibi konuları öğrenir. 3 yaş grubunun %40'ı, 4-5 yaş grubunun %92'si anaokuluna gitmektedir.
1986 verilerine göre 15.189 anaokulu vardır.
İlkokullar 6 yaşında başlamaktadır, 12 yaşına kadar devam etmektedir; zorunludur ve sınıfta kalma yoktur.
Yaklaşık ortaokullarda 20 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Ulusal ve yerel okullar ücretsizdir.
Liseler tam gün ise 3 yıl, yarım gün ise 4 yıldır ya da daha uzundur.
Japonya'nın eğitim oranı %99'dur.
Öğretmenlerle öğrencilerin %70'den fazlası özel okullarda bulunmaktadır.
Japonyanın kalkınmasının sebebini eğitim sistemine bağlamaktadırlar. Gerekli iş gücü sağlama, lider yetiştirme, tasarruf eğitimini arttırma gibi özellikler içermektedir.
Japonya'nın eğitiminin en önemli özelliği halkın 12-16. yüzyıldan itibaren eğitime önem vermiş oldukları görülüyor. Konfüçyüs'ün klasiklerinden olan "Hayırlı Evlat" kitabının her evde bulunmasının ve okunmasının alışkanlık haline getirildiği yıllar 16. yüzyıllara rastlıyor. Konfüçyüs'ün görüşleri anayasanın temelini oluşturmuştur.
Japonlarla eğitimde yakınlaşmayı 2. Abdülhamit dönemine rastlamıştır. Milli ve geleneklerine bağlı kalarak kalkınma özelliğine sahip olunması 2. Abdülhamit'in ilgisini çekmiştir.
Japoya'da kişi başı yıllık 25 kitap düşmektedir. Türkiye'de yıllık 6 kişiye bir kitap düşmektedir. Ayrıca öğretmen yetiştirilmesindede farklılıklar görülmektedir. Temeline bakıldığında 14. yüzyılın ortalarında Japon halkının eğitime tüccar, esnaf ve halkın büyük kısmının destek verdiği görülüyor. Devlet sadece devlet için elit tabakayı yetiştirirken halk eğitimin sorumluluğunu üzerine alıyor. 14. yüzyılın ortalarında erkeklerin %45, kızların %10'u eğitim görüyor.
HaRukA
30 Haziran 2007 21:46       Mesaj #2
HaRukA - avatarı
Ziyaretçi
japonyada en çok karmmaşık konulardanda okul eğitimidir.
karmaşık ama eğlenceli bir yapısı vardır.
sınıflar ve öğrenciler ikiye ayrılır.
sayısal(fen ve matematik)le uğraşan öğrenciler ve insan doğasına ve tarihe göre öğrenciler vardır.
insan doğasına ve tarihe göre öğrenciler p.e. ve manga öğrencileri olarak ikiye ayrılır.
her ders arası 10 dakikadır.bu arada öğrenciler sınıflarını temizler ve defterlerini hazırlarlar.
her sabah sınıfta seçilen grup erken gelir ve sınıfı temizler.sonra saat 6 da müdür selamlaşma töreni yapar.bu müdürün saatlerce sizi ayakta tutmasından ve saçmalamasından oluşan bir tür törendir.tören boyunca konuşmak ve haraket etmek yasaktır.
sonra sınıfa öğetmen girdiğinde eğilme töreni yapılarak saat 6.30 da derse girilir.
Angel_Lolita
20 Temmuz 2007 16:46       Mesaj #3
Angel_Lolita - avatarı
Ziyaretçi
japonyada anaokul 1-3 yıllıktır.ilk okul altı,orta okul 3 yıllıktır.orta okul özel ve normal olmak üzere ikiye ayrılır.özel orta okul için sınava girmek gerekir.orta okul 7-8-9 olmak 3 senedir.sınıflar türkiyedeki gibi 1/a vb değilde 1/3 yada 9/2 gibidir.lise 3 yıllıktır.lise(dengi) meslek okulları 5 yıllıktır.üniversiteler 4 yıllıktır.iletişim üniversitesi 4 yıl ,kursu 2 yıllıktır.doktora kursu 3 yıllıktır.eğitim 6-15 yaş arası çocuklar için parasız olup zorunludur.%94 lise öğrencisidir.üniversitelere giriş yapan lise öğrencileri %35 kadardır.1986 yılına göre; ana okulu öğrencileri %76,lise öğrencileri %28,üniversite öğrencilerinin %73 kadarı özel okullara kayıt yaptırmışlardır.

OKULLAR
japonyada yaz tatili 1 aydır.temmuzun sonundan eylülün başına kadardır.kış tatili ocak ve şubat arası 1 aydır.hafta sonu tatilleri pazar gününün yarısı kadardır.geri kalan bütün günler okula gidilmek zorundadır.3 semester vardır.ders sabah 6-6.30 gibi başlar.okula ilk gelindiğinde müdürün konuşmasını dinlersiniz sonra sınıflarınıza gidip hazırlanmak için 5 dk vardır.öğretmen geldiğinden başkan yada görevli kişi eğilme törenini yaptırır.
eğilme töreni Kiritsu(ayağa kalk) komutu ile başlar.Sınıf ayağa kalktıktan sonra yetkili kişi "Ki wo tuke!" (dikkat,hazırlan)komutunu verir.sonrada eğil,selam ver anlamına gelen "Rei" komutu verilir.bu komutu sınıf hep birlikte gerçekleştirmelidir.sonrada oturmak için Tyakuseki komutu verilir.öğretmen Rei no shiki'yi beğenmezse düzgün olana kadara yaptırabilir.
lisede öğrenciler 2'ye ayrılır
1-matemetiksel ve fiziksel:temek dersler üzerine çalışılınır.
2-humanizm: manga çizimi,ingilizce dersi,beden eğitimi dersi ve psikoloji olarak ayrılır.

her bölümün ayrı kıyafeti vardır.
Son düzenleyen Angel_Lolita; 20 Temmuz 2007 16:56 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
KettoKero
11 Eylül 2007 11:21       Mesaj #4
KettoKero - avatarı
Ziyaretçi
Eğitim

Her Japon çocuğu, 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul olmak üzere 9 yıllık zorunlu eğitim görmektedir. Tüm Japonların %97’si liseye (3 yıl) devam etmektedir. Lise mezunlarının %49’u, üniversite ve yüksekokullarda yüksek öğrenime geçmektedir. Okul yılı Nisan ayında başlamaktadır. (2001, Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı)


Barınma

Savaş öncesi Japonya’sında çoğu mesken, kiremit çatılı ahşap yapılardı ve odaların neredeyse tümünün zemininde tatami – hasır kaplama bulunmaktaydı. Bugünkü yapılarda ise genellikle ahşap zeminli Batı tarzı odalar bulunmaktadır. Kentsel alanlarda ise, birçok kişi, çok katlı apartmanlarda oturmaktadır.

Son düzenleyen KettoKero; 11 Eylül 2007 11:27 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
arwen
18 Ocak 2008 23:28       Mesaj #5
arwen - avatarı
Ziyaretçi
Japon kültürünü ve tarihini şekillendiren en önemli unsurlardan biri eğitim sistemidir. Japon geleneği topluma ve kurulu düzene saygıyı, kolektif amaçların yüceltilmesini bireyselliğe üstün tutmayı vurgular. Eğitim sistemi çalışkanlık, bireyin kendisin sorgulaması ve düzenli çalışma alışkanlıklarının edinilmesinin gerekliliği üzerine kurulmuştur. Daha genel olarak azim ve çalışkanlık hayatta meyvesini verecektir.
Öğrencilerin okul hayatının büyük bir kısmı dolaylı yada dolaysız olarak ahlaki davranışların ve karakter gelişiminin öğrenilmesi sürecidir. Okul müfredatları Japon toplumunun ve kültürünün temel değerlerinin öğretilmesine adanmıştır. Aynı zamanda Japon öğrencilerin akademik başarıları uluslar arası standartların çok üzerindedir. Sistemin temel karakteri yüksek okullaşma oranı ve derslere devam “zorunluluğudur”. Önemli bir yere sahip olan özel eğitim kurumları da aynı karakteristik özellikleri taşımaktadır.

Öğrencilerin yaşıyla bayan öğretmen sayısı ters orantılıdır. ilkokullarda bayan öğretmen oranın % 60 iken liselerde bu oran % 20 lere düşmektedir.
Zorunlu eğitimin parçası olmamasına rağmen çocukların büyük bir kısmı anaokullarına devam etmektedir. Altı yıllık ilkokul ve üç yıllık ortaokul eğitiminden oluşan dokuz yıllık zorunlu eğitime rağmen ortaokul mezunlarının % 94’ü liseye, lise mezunlarının üçte biri de iki yıllık yüksek okullara yada dört yıllık üniversitelere devam etmektedir. Bu dönemde öğrenciler oldukça zor olan Türkiye’deki üniversite giriş sınavına benzer sınavlara hazırlanmaları gerekmektedir.
heysoulsister
20 Mayıs 2011 11:32       Mesaj #6
heysoulsister - avatarı
Ziyaretçi
lise içinde öğrencilerin ayrılmasını biraz açar mısınız?ben dönem sonunda halamın yanına gidip japonyada okuyacağım.şu an eşit ağırlık(türkçematematik) öğrencisiyim.orada 12.sınıfı okuyacağım.orada alan seçimi nasıl?fen derslerini görmek zorunda kalmam umarım? lütfen yardımcı olun
Misafir
22 Aralık 2014 22:44       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
japonyada öğretmen adayı satj dönemini nasıl yapıyor kaç yıla dağıtılmış staj dönemi yada bizdekiş gibimi


Daha fazla sonuç:
japon okul

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç